DESZCZOWA PIOSENKA – S. Doney, G. Kelly godz. 18.00 DON

Transkrypt

DESZCZOWA PIOSENKA – S. Doney, G. Kelly godz. 18.00 DON
Projekt z zakresu edukacji muzyczno – filmowej
DESZCZOWA PIOSENKA – S. Doney, G. Kelly
DON PASQUALE - G. Donizetti
godz. 18.00
godz. 20.00
sobota, 22 września 2012
Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach
ul. Mickiewicza 7
KONCERT GWIAZD OPEROWYCH
piątek, 5 października 2012 godz. 18.00
Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach
ul. Częstochowska 96
TRUBADUR – G. Verdi
sobota, 13 października 2012 godz. 18.00
Zespół Szkół w Kruszynie
ul. Pocztowa 2
Taocząc w ciemnościach
– Lars von Trier
piątek, 9 listopada 2012 godz. 18.00
Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie
ul. Samorządowa 1a
spotkania prowadzą: Marta Cupiał, Ewelina Ignaszak – Stolarska, Miron Pietras
wśród publiczności biorącej udział w KONKURSIE zostaną rozlosowane nagrody
udział w projekcjach jest bezpłatny
Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Śląskiego
ORG AN IZ A TO RZY :
Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
www.rok.czestochowa.pl

Podobne dokumenty