Lista obecności dla młodzieży

Transkrypt

Lista obecności dla młodzieży
Zielone Gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę.
Warsztaty z młodzieżą
l.p.
1
Imię i Nazwisko
Podpis
l.p.
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
Nazwa i adres instytucji prowadzącej warsztaty:
Imię i Nazwisko
Podpis
Podpis prowadzącego: ……………………………………..
Projekt realizowany w ramach programu PL02 Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Podobne dokumenty