Raport bieżący nr 31/2016 – Zawarcie umowy na roboty

Transkrypt

Raport bieżący nr 31/2016 – Zawarcie umowy na roboty
Raport bieżący nr 31/2016 – Zawarcie umowy na roboty dodatkowe do istotnego realizowanego
kontraktu.
Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Tamex, Spółka) przekazuje do publicznej
wiadomości, że w dniu dzisiejszym , tj. 8 lipca 2016 roku, zawarł umowę na roboty dodatkowe na
inwestycji pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Ekonomicznych ul Syriusza 30 – budowa areny
lekkoatletycznej” .
Umowa na roboty dodatkowe opiewa na kwotę : 347.927,65 zł brutto.
W związku z powyższym wartość umowy wraz z umową na roboty dodatkowe wynosi 13.208.686,72
zł brutto, co stanowi ponad 20% kapitałów własnych Spółki na dzień 31 marzec 2016r.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 2.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Edyta Sobecka – Prezes Zarządu

Podobne dokumenty