W odpowiedzi na zapytanie dotyczące „Instalacji systemu

Komentarze

Transkrypt

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące „Instalacji systemu
Lębork 16-09-2013
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące „Instalacji systemu sygnalizacji pożaru
i oddymiania klatek schodowych w przedszkolu” tj. postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr 3/2013, dyrektor przedszkola nr 1 w Lęborku informuje, iż na
podstawie Postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2012 r., zostały dopuszczone do usuwania dymu
z klatek K1, K2, K3 urządzenia wykorzystujące istniejące okna. Tym samym Norma
Europejska EN 12101-2, na którą się Państwo powołujecie, na pewno była analizowana i na
jej podstawie jak i obecnych warunkach lokalowych, komendant dopuścił powyższe
rozwiązanie techniczne.
Dyrektor
Przedszkola nr 1 w Lęborku

Podobne dokumenty