Deklaracja stałości właściwości użytkowych Nr 2015/1927/106

Transkrypt

Deklaracja stałości właściwości użytkowych Nr 2015/1927/106
Deklaracja stałości właściwości użytkowych
Nr 2015/1927/106
1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: MB-45/3.1
2. Numer identyfikacyjny wyrobu: 14/1927/106
3. Zastosowanie: okna, zestawy okienno-drzwiowe, drzwi do obiektów
budowlanych.
4. Producent: PPU „OLA” Sp. z o.o. 83-260 Kaliska ul. Długa 3 ;
tel. +48 58 58 89 267; fax +48 58 58 89 666; www.ola-kaliska.pl
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 3
6. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikacyjnej


LTB Dąbrowa Górnicza (PL) numer notyfikacji 1827
IFT Rosenheim (D) numer notyfikacji 0757
7. Deklarowane właściwości użytkowe:
 Odporność na obciążenie wiatrem - npd
 Wodoszczelność – npd
 Przepuszczalność powietrza – npd
 Siły operacyjne – npd
 Nośność urządzeń zabezpieczających – wymagania spełnione
 Przenikalność cieplna – npd
8. Odpowiednia dokumentacja techniczna: 14-1927-106
Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami
użytkowymi deklarowanymi w pkt. 7.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4
W imieniu producenta:
Kaliska 2015-04-10

Podobne dokumenty