BAZOWY HARMONOGRAM WYKONYWANIA ĆWICZEŃ

Komentarze

Transkrypt

BAZOWY HARMONOGRAM WYKONYWANIA ĆWICZEŃ
BAZOWY HARMONOGRAM WYKONYWANIA ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Zgodnie z programami studiów na salach planowane jest do 4 zajęć laboratoryjnych.
Przy planowaniu sale dobierane są w pary: 139-140 oraz 141-143.
zespoły
1
2
3
4
5
6
zajęcia
26
26
38
38
39
40
1
sala 139
9
39
9
40
26
9
26
9
38
26
38
26
2
3
układ sali
39
38
38
39
40
9
9
4
26
40
9
26
38
38
9
38
biurko
drzwi
Ćwiczenia laboratoryjne na sali 139
9
Wyznaczanie napięcia powierzchniowego za pomocą kapilary
10
Wyznaczanie stosunku Cp/Cv dla powietrza metodą Clementa-Desormesa
11
Pomiar ciepła molowego powietrza metodą rozładowania kondensatora
26
Pomiar indukcji elektromagnetycznej
38
Pomiar składowej poziomej ziemskiego pola magnetycznego
39
Czas trwania zderzenia kul
40
Wyznaczanie modułu sprężystości przy pomocy wahadła torsyjnego
klatka
schodowa
C
135
134
137 137a
136
138
139
141
laboratorium fizyki
140
142 142a
143
144
dział
G
G
Ge
E
E
Me
M
klatka
schodowa
D
dziedziniec bloku 100
Teoria zjawisk fizycznych w działach:
Mechanika
Drgania i fale
Elektryczność i magnetyzm
Optyka
Ciało stałe
Ciecze i gazy
Opracowanie statystyczne wyników
aula F
M
D
E
O
C
G
S
C
D
winda
E
Dziedziniec bloku 100
brama
B
windy
LF
A
wejście główne
brama
F

Podobne dokumenty