ZAPROSZENIE W Roku Wiary, zgodnie z wezwaniem Roku

Transkrypt

ZAPROSZENIE W Roku Wiary, zgodnie z wezwaniem Roku
„Rok Wiary jest zaproszeniem do autentycznego i nowego
nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata.
W tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania Bóg objawił
pełnię miłości, która zbawia i wzywa do nawrócenia
i przemiany życia poprzez odpuszczenie grzechów.”
Benedykt XVI. List apostolski Porta fidei, 6.
ZAPROSZENIE
W Roku Wiary, zgodnie z wezwaniem Roku
Duszpasterskiego Być solą ziemi, zechciejmy zgromadzić się u progu
Wielkiego Postu na coroczny Dzień Pokuty dla Kapłanów Diecezji
Łowickiej, aby na wspólnej modlitwie z braćmi w kapłaństwie
wypełnić wezwanie duszpasterskie Kongregacji Nauki Wiary:
„Zachęca się do organizowania nabożeństw pokutnych, w czasie
których prosić się będzie o przebaczenie Boże, także
i w szczególności za grzechy przeciwko wierze”.
Zapraszam wszystkich kapłanów na nabożeństwo pokutne,
które odbędzie się dn. 14 lutego 2013 r. (czwartek po Środzie
Popielcowej) w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu.
Rozpoczęcie o godz. 1200.
Diecezjalny Ojciec Duchowny
Ks. Wiesław Skonieczny
Łowicz, 10. 01. AD 2013

Podobne dokumenty