karta katalogowa

Transkrypt

karta katalogowa
J
WAGI PRZEMYSŁOWE
Waga – ręczny wózek
paletowy typu PTM-N
●
●
●
●
●
●
●
nośność 600÷2000 kg
4 czujnik tensometryczne o wysokiej czułości
terminal z własny zasilaniem bateryjnym
wielozakresowość
drukarka
połączenie radiowe do komputera i terminalu
możliwość raportowania zmiany poprzez koncentrator
System ważenia do użytku wewnętrznego. Ciężar zostaje wyświetlony przez terminal posiadający własne zasilanie bateryjne.
Ważenie następuje za pomocą systemu wyposażonego w cztery
czujniki tensometryczne o wysokiej czułości. System posiada zabezpieczenia mechaniczne.
CHARAKTERYSTYKA
– rama z blachy o zwiększonej odporności
– pompa podnośnikowa z trzonem chromowanym
– polecenie we/wy przez lewarek sterujący
– wszystkie punkty przegubu wyposażone są w tuleje samosmarujące
OPCJE
– wersja legalizowana
– hamulec na pedał
– wersja INOX
Obsługa wagi oraz preentacja wyników odbywa się w panelu Terminala EV 22. Wartość ważonej masy wyświetla ekran terminala
umieszczony w pozycji dobrze widocznej dla oczu obsługującego.
Terminal wyświetla: – wagę netto, brutto, kod towaru, I tarę, II tarę
i sumę ważonych mas wg kodu towaru lub klienta
Do terminalu mogą być podłączone opcjonalnie następujące urządzenia: drukarka na pokładzie, połączenie radiowe do komputera
lub terminalu i koncentrator służący do zbierania danych i przeniesienia ich do komputera
Typ
Konfiguracja standardowa
Nośność
[kg]
PTM/N6
300/600
200/500
PTM/N20
500/1000/2000
500/1000
Uwaga: Komplet stanowi waga PTM + terminal
PC
Drukarka
Terminal EV 22
Drukarka
INTROL Sp. z o.o., 40÷519 Katowice, ul. Ko ściusz ki 112, http://www.introl.pl
tel. 032/ 7890020, fax 032/ 2053377, e-mail: [email protected]
edycja 1/2005
Działka elementarna
[kg]
Odbiornik
radiowy
Nadajnik
radiowy
Drukarka
J31