CfrAi`/RLTA,{ ZDTIATI(I POLI{ JA." L.OD7"I zA oF IARN,1

Transkrypt

CfrAi`/RLTA,{ ZDTIATI(I POLI{ JA." L.OD7"I zA oF IARN,1
POLSKIETO\TARZYSTVOLEKARSKIE ZARZ4D Gr.O\rNy
POWSZECHNIE\Ti
A/IATI(IPOLI{ JA."
L.OD7"I
CfrAi'/RLTA,{
ZDT<O\\.TA
zA oF IARN,1 SqTJZBE
\r OCHRONIE ZDRO\rIA
IZYOA LUDZKIEGO,
z AT\roRzE NIE NIEPRZEMIJAJACICH \rAnrO sCt
'
DLA DOBRASPOLECZENST\TA
ORAZZAVYBITNE ZAST,UGI
:
DLA POLSKIEGO TO\TARZYSTVA LE,KARSKIE,GO
:
UHONOROVANO ME,DALE,M
:],illr';:i':li
:
,
f'
, ,:.lll:
. : ,
I
/ i
I
J {
\
..
t
' i,
'" i',i
11
,.
SEKRETARZ ZG PTL
oNn ..&"l"!"""lA,
\trARSZA\rA,
i i
i.-i .
l r ,
l
:
I
i
L,1 ;
| l i i , t \ ' ,\
t r J
! ii .\ it
i i ,
vr.i vl
t t
\
r
*
\ YA\ I
-I
' !l
r /
I
i
i PREZFSZ,G
!
:.
' , It
, :.
:,
I
I
"..3#e""
! N
l , i :
t
I
,il
I
t
l
i
i
rl
{
I
I
!
.i
I

Podobne dokumenty