Wzór nr 5 Wzór opisu dokumentu

Transkrypt

Wzór nr 5 Wzór opisu dokumentu
OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH - PROJEKTY
wzór nr 5
data wpływu faktury:
PSP/MPK/ZLEC/CZ:
zam./obligo:
nr dokumentu SAP:
Kwota dokumentu:
słownie:
tabela kursu NPB z dnia nr:*
kurs przeliczenia*:
pieczątka jednostki UJ
OPIS MERYTORYCZNY
zakup jest zgodny z pozycją ……..wniosku projektowego
towar/usługę odebrano dnia:
SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM
zakup dotyczy czynności:
opodatkowanych/mieszanych/zwolnionych z VAT
informacja o trybie zakupu w świetle ustawy - Prawo
zamówień publicznych
informacja o rozpoznaniu rynku lub nr umowy CRZP
ZATWIERDZONO
podpis kierownika projektu i
kontrasygnata
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
podpis osoby weryfikującej
ZATWIERDZONO
podpis Kwestora
* Dział Ewidencji Majątku /Działu Spraw
Osobowych/biblioteka
* jeśli jest wymagane
* Sekcja ds. Podatków i Sekcja aparatury
(WNT, INTRASTAT, import usług)

Podobne dokumenty