Trening hotelarstwa

Transkrypt

Trening hotelarstwa
Podręczniki dla klasy czwartej 2016/2017
Technik
zawód : technik hotelarstwa
L.p.
Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne
1
Język polski
2
Język angielski
3
Język niemiecki
4
Język rosyjski
5
Historia i społeczeństwo
Autor
J. Kopciński
M. Rosińska,
L. Edwards
K. Łuniewska, U.
Tworek, Z. Wąsik, M.
Zagórna
M. Zybert
1.Marcin Markowicz,
Olga Pytlińska,
Agata Wyroda
2. R. Gucman
Tytuł
Uwagi
„Przeszłość to dziś”
Literatura- język- kultura,
klasa 3
STENTOR
Matura 2015 Repetytorium
MacMillan
„Alles klar” 2a, zakres
podstawowy.
WSiP
Nowyj Dialog. Część 3.
1. Historia
i społeczeństwo.
Rządzący i rządzeni.
2. Historia
i społeczeństwo. Nauka.
MATeMAtyka 3 –
podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy
WSiP
WSiP
Matematyka
Wojciech Babiański,
Lech Chańko, Joanna
Czarnowska, Jolanta
Wesołowska
7
Organizacja pracy
w hotelarstwie
kontynuacja z klasy
trzeciej
B. CymańskaGrabowska, J.
Pietras, D.
Wirtykus, G. Wolak
Organizacja pracy w
hotelarstwie
Podręcznik do nauki
zawodu cz 2
kwalifikacja T.12
WSiP
8
Podstawy
przedsiębiorczości
M. Biernacka
J. Korba
Z. Smutek
Podstawy
przedsiębiorczości
OPERON
6
9
Pracownia kompetencji
personalno-społecznych.
A. Lęgowicz
10
Geografia
R. Malarz
M. Więckowski
Kompetencje personalne i
społeczne w obszarach
zawodowych. Trening
umiejętności
komunikacyjnych w branży
turystycznej.
Oblicza geografii 3.
Podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego i
technikum. Zakres
rozszerzony
NOWA ERA
Difin
NOWA ERA,
W-WA 2012

Podobne dokumenty