gen Aleksander Arkuszyński ps. Maj

Transkrypt

gen Aleksander Arkuszyński ps. Maj
SP Opoczno Wygenerowano: 2017-03-07/12:39:49
gen Aleksander Arkuszyński ps. Maj
Administrator, 15.04.2012
Gen. Aleksander Arkuszyński ps. "Maj" urodził się w 1918 roku w Dąbrowie nad Czarną w
rodzinie chłopskiej. Absolwent gimnazjum Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Tryb. oraz
Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy przy 18 pułku piechoty w Skierniewicach. Walczył w
kampanii wrześniowej 1939 roku. Uciekł z niewoli niemieckiej i rozpoczął działalność
konspiracyjną. Był zastępcą dowódców Oddziałów Partyzackich "Trojan" i "Wicher", następnie
był dowódcą Oddziału Partyzanckiego "Grom"Armii Krajowej. Walczył w 25 p.p. AK. Był
ceniony i lubiany przez podwładnych. W 1945 roku zagrożony aresztowaniem przez UB uciekł do
lasu i został dowódcą Oddziału Partyzanckiego"Zryw" Ruchu Oporu Armii Krajowej. Dowodził
akcją rozbicia Urzędu Bezpieczeństwa w Pabianicach i uwolnienia więzionych akowców. Więziony
w okresie stalinowskim, a później represjonowany. Obecnie aktywnie działa w organizacjach kombatanckich. Od 2007 roku jest Honorowym
Obywatelem Piotrkowa Trybunalskiego, a od 2008 roku Honorowym Obywatelem Pabianic. Od
maja 2008 roku w stopniu generała brygady. Odznaczony wieloma odznaczeniami w tym Krzyżem Walecznych i orderem Virtuti Militari.
Aleksander Arkuszyński jest autorem dwóch książek - "Przeciw dwóm wrogom" i "Sąd nad
żołnierzem z kulą w głowie". O Aleksandrze Arkuszyńskim wydana została w 2003 r. książka
"Wierny Bogu i Ojczyźnie mjr Aleksander Arkuszyński". Na 2009 rok planowane jest wydanie
książki "Maj" z Dąbrowy".
Wykonanie: CONCEPT Intermedia www.concept.net.pl
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Strona 1/1