Już niedługo rozpocznie się długo oczekiwany

Transkrypt

Już niedługo rozpocznie się długo oczekiwany
Powiat Tczewski
Już niedługo rozpocznie się długo oczekiwany remont Mostu
Tczewskiego
Niedługo rozpocznie się długo oczekiwany remont Mostu Tczewskiego – wydarzenie, na które
mieszkańcy czekają już od kilkunastu lat. Pierwszy etap przebudowy wykona Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „Banimex” z Będzina. Umowę na realizację tej inwestycji podpisali 13 lipca 2015
roku, reprezentując Powiat Tczewski: Starosta - Tadeusz Dzwonkowski wraz z Wicestarostą Witoldem Sosnowskim oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa „Banimex” - Andrzej Banaszek.
Zakres robót dotyczy przebudowy środkowej, zabytkowej części Mostu Tczewskiego – przęsła nr 3,4,5 wraz z
częścią przęsła nr 6, wykonane z kraty Lentze’a oraz kompleksowy remont filarów nr 3, 4 i 7. Natomiast
historyczna konstrukcja stalowa zostanie poddana kompleksowej renowacji, a cała nawierzchnia jezdna zostanie
wymieniona na płytę ortotropową składającą się na jezdnię oraz nowe, poszerzone ciągi: pieszy i rowerowy (po
obu zewnętrznych stronach Mostu). Ponadto zakłada się wykonanie remontu obecnego wózka serwisowego
(poruszającego się po górnej krawędzi konstrukcji Mostu) oraz wykonanie drugiego, nowego wózka. Przekazanie
terenu budowy planowane jest na poniedziałek, 20 lipca 2015 roku. Przewidywany czas realizacji robót wynosi
18 miesięcy.
Koszt związany z tą inwestycją będzie wynosił ponad 29 mln zł. Składają się na niego środki od Województwa
Pomorskiego - 2 mln zł, Gminy Lichnowy – 80 tys. zł, Miasta Tczew – 2,5 mln zł oraz Rezerwy Subwencji Ogólnej
– ponad 22 mln zł.
Podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. "Przebudowa Mostu
Tczewskiego - Etap I" fot. M. Stolarski
Powiat Tczewski
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)