lek generyczny - Nowe Wyrazy

Transkrypt

lek generyczny - Nowe Wyrazy
HASŁO
lek generyczny
DEFINICJA
«lek będący odpowiednikiem leku oryginalnego,
zawierający tę samą substancję czynną i mający to
samo działanie oraz spełniający kryteria jakości,
skuteczności i bezpieczeństwa tak samo jak lek
oryginalny; lek odtwórczy, generyk; lek odtwórczy,
generyk»
INFORMACJA
GRAMATYCZNA
fraza rzecz., lp D. leku generycznego, Ms. leku
generycznym, lm M. leki generyczne
PRZYKŁADY
UŻYCIA
Według badań amerykańskich średnia cena leku
generycznego wynosi 6 dolarów, natomiast dla jego
odpowiednika oryginalnego 29 dolarów. W krajach Unii
Europejskiej roczne oszczędności z tytułu szerokiej
dostępności generyków szacowane są na około 25
miliardów euro (aptekarzpolski.pl).
– Leki generyczne są tańsze od oryginałów nawet o 50
proc. – mówi Piotr Błaszczyk. – Jest to więc znaczne
ułatwienie dla pacjentów. W przypadku niektórych
terapii fiannsowanych ze środków publicznych leki
generyczne pozwalają skorzystać z nich dwukrotnie
większej liczbie osób (wprost.pl).
W niektórych przypadkach gorsza tolerancja
występująca w trakcie terapii lekiem generycznym może
wynikać z osobniczej reakcji na substancje pomocnicze
stosowane do wytworzenia danej postaci leku (ptfarm.pl).
Polski rynek farmaceutyczny charakteryzuje się
znaczącym udziałem leków generycznych (pod tym
względem Polska wyróżnia się na tle innych państw
europejskich) (nazdrowie.pl).
Brak jest jakichkolwiek podstaw do podważania
skuteczności i bezpieczeństwa terapii lekami
generycznymi. Nie istnieją zatem żadne przesłanki
merytoryczne ani podstawy prawne, które
wskazywałyby na konieczność wykonania dodatkowych
badań porównawczych (dia.com.pl).
ETYMOLOGIA
<ang. generic drug>
Copyright © Uniwersytet Warszawski
Wszelkie prawa zastrzeżone zgodnie z art.17 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Teksty oraz zdjęcia zawarte w tym dokumencie nie mogą być publikowane bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich.
WIZUALIZACJE
Zobacz w grafice Google
DATA
Rejestracja hasła: 01.08.2015, 12.05, ostatnia
aktualizacja hasła: 03.08.2015, 15.53
AUTOR
Paweł Ciach
REDAKTOR
Maciej Czeszewski
Copyright © Uniwersytet Warszawski
Wszelkie prawa zastrzeżone zgodnie z art.17 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Teksty oraz zdjęcia zawarte w tym dokumencie nie mogą być publikowane bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty