Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22

Komentarze

Transkrypt

Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Instrukcja produktu
100-332-048 A
© 2015 MTS Systems Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oryginalna instrukcja obsługi (angielski): 015-081-100 E
Informacje o znakach towarowych
MTS, be certain., Bionix, ElastomerExpress, FlatTrac, FlexTest, Just In Case, LevelPlus, MTS
Criterion, MTS EM Extend, MTS Insight, MTS Landmark, RPC, ServoSensor, SWIFT, Temposonics,
TestWare, TestWorks są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy MTS Systems Corporation w
Stanach Zjednoczonych. Acumen, AdapTrac, Advantage, Aero ST, Aero-90, AeroPro, Criterion,
CRPC, Echo, First Road, Flat-Trac, Landmark, MAST, MicroProfiler, MPT, MTS Acumen, MTS Echo,
MTS Fundamentals, MTS TestSuite, ReNew, SilentFlo, TempoGuard, TestLine, Tytron, Virtual Test
Lab, and VTL są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy MTS Systems Corporation w Stanach
Zjednoczonych. Znaki te mogą być zarejestrowane w innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe i
znaki usług stanowią własność odpowiednich podmiotów.
Oprogramowanie prawnie zastrzeżone
Zastosowanie oprogramowania i licencji podlega Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego MTS,
która określa wszystkie prawa zachowane przez MTS i przyznane Użytkownikowi końcowemu. Całe
oprogramowanie jest zastrzeżone prawnie, poufne i będące własnością MTS Systems Corporation
oraz nie może być kopiowane, odtwarzane, dezasemblerowane, dekompilowane i poddawane inżynierii
odwrotnej lub rozpowszechniane bez pisemnego zezwolenia wystawionego przez MTS
Weryfikacja i walidacja oprogramowania
Oprogramowanie MTS jest opracowywane w oparciu o ustalone praktyki w zakresie jakości zgodnie z
wymaganiami określonymi w standardzie ISO 9001. Ponieważ oprogramowanie opracowane przez
MTS jest dostarczone w formacie binarnym nie jest dostępne dla ingerencji użytkownika.
Oprogramowanie nie zmienia się w czasie. Wiele wersji jest opracowane w sposób kompatybilny z
poprzednimi co stwarza dodatkową formę weryfikacji Status i walidacja oprogramowania operacyjnego
MTS jest również sprawdzana podczas weryfikacji i rutynowej kalibracji sprzętu MTS Te sterowane
procesy kalibracyjne porównują ostateczne wyniki testu po analizie statystycznej względem
przewidywanej odpowiedzi wzorców kalibracyjnych. Dzięki tym ustalonym metodom firma MTS
zapewnia swoich klientów że produkty MTS spełniają standardy jakości przy początkowej instalacji i
będą je spełniały w całym czasie.
Numer części instrukcji Data publikacji
015-081-100 E
marzec 2014
015-081-100 D
marzec 2008
015-081-100 C
Luty 2001
015-081-100 B
Listopad 1994
Zawartość
Obsługa techniczna
7
Jak uzyskać wsparcie techniczne
Rozpocznij od instrukcji obsługi
Metody wsparcia technicznego
Poza USA
7
7
7
7
Zanim skontaktujesz się z MTS
Znaj numer swojego miejsca i numer systemu
Znaj pewne informacje przed pomocą techniczną
Zidentyfikuj problem
Znaj aktualną informację o komputerze
Znaj aktualną informację o oprogramowaniu
7
7
8
8
8
8
Przy kontakcie telefonicznym
Zidentyfikuj typ systemu
Bądź przygotowany do rozwiązania problemu
Zapisz aktualną informację
Po rozmowie telefonicznej
9
9
9
10
10
Formularz informowania o problemach
10
Przedmowa
11
Zanim rozpoczniesz
Bezpieczeństwo przede wszystkim!
Inne instrukcje MTS
11
11
11
Konwencje przyjęte w dokumencie
Konwencje dotyczące zagrożeń
Inne specjalne konwencje w teście
Specjalne warunki
Ilustracje
Konwencje instrukcji elektronicznych
Linki hipertekstowe
11
11
12
12
12
13
13
Bezpieczeństwo
15
Ogólne procedury bezpieczeństwa Zasilacze hydrauliczne i rozdzielacze hydrauliczne 17
Rozmieszczenie plakietek o zagrożeniu
18
Przeczytać wszystkie instrukcje
19
Zlokalizować i przeczytać plakietki/etykiety o zagrożeniu
19
Zmiany temperatury próbki
19
Znać procedury bezpieczeństwa w zakładzie.
19
Znać elementy sterowania
19
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
3
Zawartość
Mieć dostępną pierwszą pomoc
20
Znać potencjalne punkty zgniotu i ściśnięcia
20
Znać zagrożenia elektryczne
20
Utrzymywać widzów w bezpiecznej odległości
20
Stosować odpowiednie ubranie
20
Usunąć palne płyny
20
Sprawdzić dane znamionowe i momenty dokręcenia wkrętów
21
Stosować zasady dobrego gospodarowania
21
Ochraniać węże i kable
21
Zapewnić odpowiednią filtrację płynu hydraulicznego.
21
Chronić akumulatory przed ruchomymi obiektami
21
Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia zasilania
21
Nie odłączać urządzeń bezpieczeństwa
22
Używać odpowiednio zwymiarowanych bezpieczników
22
Zapewnić odpowiednie oświetlenie
22
Zapewnić środki dostępu do elementów poza zasięgiem
22
Stosować odpowiednią osobistą ochronę
22
Obsługuj chemikalia w sposób bezpieczny
22
Znać blokady systemu
23
Znać limity systemu
23
Nie zakłócać pracy czujników
23
Upewnić się o zabezpieczeniu kabli
23
Bądź czujny
23
Powstrzymywanie małych przecieków
23
Stać z dala od poruszających się urządzeń/ unikać punktów zgniotu
24
Nie używać nadajników częstotliwości radiowej
24
Znać zagrożenia od sprężonych gazów
24
Wprowadzenie
4
27
O rozdzielaczu hydraulicznym (HSM)
28
Co trzeba wiedzieć
28
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Zawartość
Produkty powiązane
28
Identyfikacja podzespołów rozdzielacza model 293.22
29
Przepływ płynu w rozdzielaczu hydraulicznym
33
Filtrowanie w rozdzielaczu hydraulicznym
33
Sterowanie ciśnieniem rozdzielacza hydraulicznego
33
O ciśnieniu pilotowym rozdzielacza hydraulicznego
34
Akumulatory HSM
34
Powolne włączanie rozdzielacza hydraulicznego
35
Szybkie zmniejszenie ciśnienia rozdzielacza hydraulicznego
35
Schemat hydrauliczny rozdzielacza model 293.22
36
Instalacja
39
Przygotowania miejsca dla rozdzielacza hydraulicznego
40
Hydrauliczne połączenia rozdzielacza model 293.22
41
Elektryczne połączenia rozdzielacza model 293.22
42
Sprawdzanie systemu
43
Użytkowanie
45
Sterowanie rozdzielaczem hydraulicznym
46
Uwagi do ciśnienia pilotowego rozdzielacza hydraulicznego
46
Elementy sterujące i wskaźniki rozdzielacza hydraulicznego model 293.22
47
Ustawienie niskiego ciśnienia
48
Konserwacja
49
Zalecenia dla systemów hydromechanicznych
50
Model HSM 293,22 HSM czyszczenie głównego filtru
50
Wymiana filtru pilotowego rozdzielacza hydraulicznego model 293.22 HSM
52
Sprawdzanie akumulatorów
54
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
5
Obsługa techniczna
Obsługa techniczna
Jak uzyskać wsparcie techniczne
Rozpocznij od instrukcji obsługi
Dostarczone przez MTS instrukcje zapewniają większość informacji potrzebnych do używania i
obsługi waszych urządzeń. Jeśli wasze urządzenia zawierają oprogramowanie zobacz pomoc
bezpośrednią i pliki README które zawierają dodatkowe informacje o produktach.
Metody wsparcia technicznego
MTS zapewnia pełen zakres usług wspierających po zainstalowaniu systemu Jeśli są pytania o system
lub urządzenia należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym w jedną z następujących
możliwości
Rodzaj
wsparcia
Szczegóły
Strona
www.mts.com > Skontaktuj się z nami (górny prawy róg) > w polu Subject wybierzTo
Internetowa escalate a problem; Formularz Przedstawienia Problemu
E-mail
Na całym świecie: [email protected]
Europe: [email protected]
Telefon
Na całym świecie: 1 800 328 2255 - bez opłaty w U.S.A; +1 952 937 4000 - poza USA
Europa: +800 81002 222, międzynarodowy bez opłat w Europie
Poza USA
Dla wsparcia technicznego poza USA należy skontaktować się z lokalnymi biurami sprzedaży i
serwisu Listę lokalizacji biur sprzedaży i serwisu na całym świecie oraz informację kontaktową znajdzie
się w globalnym linku MTS na stronie Internetowej MTS miejsce:
www.mts.com> O MTS Systems > Globalna obecność > Wybierz region
Zanim skontaktujesz się z MTS
MTS może pomóc bardziej wydajnie gdy przed skontaktowaniem się o pomoc znane są następujące
informacje.
Znaj numer swojego miejsca i numer systemu
Numer miejsca zawiera numer twojej firmy i identyfikuje typ urządzenia (jak badanie materiałów lub
symulacja). Numer ten jest przeważnie napisany na etykietce na twoim urządzeniu przed wysyłką z
MTS. Jeśli nie znasz numeru miejsca wg MTS skontaktuj się z inżynierem sprzedaży.
Przykład numeru miejsca: 571167
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
7
Obsługa techniczna
Gdy masz więcej systemów MTS, twój system jest zidentyfikowany przez numer systemu. Numer
systemu można znaleźć w dokumentach zamówienia.
Przykład numeru systemu: US1.42460
Znaj pewne informacje przed pomocą techniczną
Jeśli przedtem kontaktowałeś się z MTS w sprawie tego problemu, możesz przywołać sprawę
poprzez:
l
Numer przypadku w MTS
l
Nazwisko osoby która ci pomogła
Zidentyfikuj problem
Opisz problem i znaj odpowiedzi na następujące pytania:
l
Jak długo i jak często występował ten problem?
l
Czy można odtworzyć ten problem?
l
Czy były dokonane jakieś zmiany w osprzęcie lub oprogramowaniu systemu przed
wystąpieniem problemu?
l
Jakie są numery modeli urządzenia?
l
Jaki jest model sterownika (jeśli dotyczy)?
l
Jaka jest konfiguracja systemu?
Znaj aktualną informację o komputerze
W przypadku problemu z komputerem trzeba znać następujące informacje:
l
Nazwa producenta i numer modelu
l
Typ oprogramowania operacyjnego i informację o ścieżce serwisowej
l
Wielkość pamięci w systemie
l
Wielkość wolnej przestrzeni na dysku twardym przy rezydentnej aplikacji
l
Aktualny stan fragmentacji twardego dysku
l
Stan połączenia z siecią firmową
Znaj aktualną informację o oprogramowaniu
W przypadku problemów z zastosowaniem oprogramowania trzeba znać następujące informacje:
l
l
8
Nazwa aplikacji oprogramowania, numer wersji, numer prototypu i (jeśli dostępny) numer
ścieżki oprogramowania. Informacja ta może być znaleziona przeważnie w menu Pomocy w
wybraniu About.
Nazwy innych aplikacji w komputerze takich jak:
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Obsługa techniczna
l
Oprogramowanie antywirusowe
l
Wygaszacze ekranu monitora
l
Rozszerzenia klawiatury
l
Bufory wydruku
l
Aplikacje komunikatów
Przy kontakcie telefonicznym
Agent z Centrum Obsługi Telefonicznej zarejestruje twoje wezwanie zanim połączy cię ze specjalistą
wsparcia technicznego, Agent zapyta cię o:
l
Numer miejsca
l
Adres E-mail
l
Nazwa
l
Nazwa firmy
l
Adres firmy
l
Numer telefonu pod którym jesteś osiągalny
Jeśli ten problem ma już numer przypadku podaj ten numer. Do nowego problemu będzie przypisany
nowy numer przypadku.
Zidentyfikuj typ systemu
Aby umożliwić agentowi z Centrum Obsługi Telefonicznej połączenie ciebie z dostępnym najbardziej
wykwalifikowanym specjalistą wsparcia technicznego zidentyfikuj swój system jako jeden z
następujących typów:
l
Elektrodynamiczny system do badania materiałów
l
Elektromechaniczny system do badania materiałów
l
Hydromechaniczny system do badania materiałów
l
System do badania pojazdów
l
System do badania komponentów pojazdów
l
System do badania samolotów
Bądź przygotowany do rozwiązania problemu
Przygotuj się do rozwiązania problemu podczas połączenia telefonicznego:
l
l
l
Miej połączenie telefoniczne z telefonu obok systemu tak aby można było realizować sugestie
przekazywane przez telefon.
Miej dostępne oryginalne oprogramowanie operacyjne i aplikacyjne.
Jeśli nie jesteś obeznany ze wszystkim aspektami działania urządzenia w pobliżu powinien
być obecny do pomocy doświadczony użytkownik.
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
9
Obsługa techniczna
Zapisz aktualną informację
W przypadku gdy Wsparcie Techniczne musi zadzwonić do ciebie:
l
Sprawdź numer przypadku.
l
Zapisz nazwisko osoby która ci pomogła.
l
Zapisz szczególne instrukcje.
Po rozmowie telefonicznej
MTA zapisuje i śledzi wszystkie rozmowy aby zapewnić otrzymanie pomocy w problemie lub prośbie
Jeśli masz pytania o statusie danego problemu lub dodatkową informację do przekazania skontaktuj
się ponownie ze Wsparciem Technicznym i podaj oryginalny numer przypadku.
Formularz informowania o problemach
Użyj Formularza Informowania o Problemach dla powiadomienia o problemach z oprogramowaniem,
osprzętem, instrukcjami lub serwisem które nie zostały pomyślnie rozwiązane poprzez proces
wsparcia technicznego. Formularz zawiera pola wyboru które pozwalają na pokazanie pilności
danego problemu oraz oczekiwania dopuszczalnego czasu reakcji. Gwarantujemy szybką reakcję twoja opinia jest dla nas ważna.
Dostęp do Formularza Informowania o Problemach jest w www.mts.com > Skontaktuj się z nami
(górny prawy róg) > w polu Przedmiot wybierz Dla podkreślenia problemu; Formularz
Przedstawienia Problemu
10
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Przedmowa
Przedmowa
Zanim rozpoczniesz
Bezpieczeństwo przede wszystkim!
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia lub systemu MTS należy przeczytać i zrozumieć
informacje o bezpieczeństwie dostarczoną wraz z systemem. Niewłaściwa instalacja, działanie lub
obsługa mogą stworzyć stan zagrożenia co może spowodować poważne obrażenia personelu lub
śmierć albo uszkodzenie urządzeń lub badanego obiektu. Jeszcze raz przypominamy należy
przeczytać i zrozumieć informacje o bezpieczeństwie dostarczoną wraz z systemem przed
kontynuacją dalszych prac. Bardzo ważne zachowanie świadomości o zagrożeniach związanych z
danym systemem.
Inne instrukcje MTS
W uzupełnieniu do tej instrukcji mogą być dostarczone dodatkowe instrukcje w postaci papierowej lub
elektronicznej.
Możliwe jest też otrzymanie CD z dokumentacją systemu MTS. Zawiera on elektroniczną kopię
instrukcji dotyczących danego systemu.
Instrukcje sterownika i oprogramowania aplikacyjnego są przeważnie zawarte na dyskach z
oprogramowaniem.
Konwencje przyjęte w dokumencie
Następujące paragrafy opisują niektóre konwencje stosowane w instrukcjach MTS.
Konwencje dotyczące zagrożeń
W tej instrukcji mogą być zawarte informacje o zagrożeniach. Te informacje stanowią informacje
bezpieczeństwa odnoszące się do działań które muszą być wykonane. Informacje o zagrożeniu
bezpośrednio poprzedzają kroki lub procedury które mogą spowodować związane z tym zagrożenie.
Należy uważnie przeczytać wszystkie informacje o zagrożeniach i stosować się do wszystkich
wskazówek i zaleceń. W instrukcji mogą się pojawić trzy różne poziomy informacji o zagrożeniach.
Poniżej są przykłady wszystkich trzech poziomów. (ogólna informacja bezpieczeństwa jest w
informacji bezpieczeństwa dostarczonej z danym systemem)
Niebezpieczeństwo: Informacja o niebezpieczeństwie wskazuje na obecność zagrożenia
o wysokim poziomie ryzyka, które jeśli jest ignorowane może spowodować śmierć, poważne
obrażenia personelu albo znaczne uszkodzenia sprzętu.
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
11
Przedmowa
Ostrzeżenie: Informacja o ostrzeżeniu wskazuje na obecność zagrożenia o średnim
poziomie ryzyka, które jeśli jest ignorowane może spowodować śmierć, poważne obrażenia
personelu albo znaczne uszkodzenia sprzętu.
Przestroga: Informacja o ostrożności wskazuje na obecność zagrożenia o niskim poziomie
ryzyka, które jeśli jest ignorowane może spowodować średnie lub małe obrażenia personelu
albo może zakłócić integralność testu.
Inne specjalne konwencje w teście
Ważne:
Ważne uwagi zawierają informacje o systemie, które są zasadnicze dla odpowiedniego
funkcjonowania. Jeśli ważna informacja ale nie związana z bezpieczeństwem jest ignorowana
wówczas wyniki testu mogą nie być wiarygodne lub system może nie działać prawidłowo.
Uwaga:
Uwagi zawierają dodatkowe informacje o działaniu systemu oraz podkreślają informacje które
mogą być łatwo przeoczone.
Zalecane:
Zalecane uwagi zawierają sugerowaną drogę wypełnienia zadania w oparciu o to co MTS
uznał za najbardziej efektywne.
Wskazówka:
Wskazówka zawiera pomocną informację lub poradę jak wykonać zadanie w najbardziej
efektywny sposób.
Dostęp:
Dostęp podaje drogę do określonego elementu w oprogramowaniu.
Przykład: Przykłady pokazują określone schematy działania danego urządzenia i pojawiają się na
zacienionym tle.
Specjalne warunki
Pierwsze wystąpienie specjalnego terminu pokazane jest kursywą.
Ilustracje
Ilustracje pojawiają się w tej instrukcji dla wyjaśnienia tekstu. Stanowią one tylko przykłady i nie muszą
reprezentować aktualnej konfiguracji systemu, aplikacji testowej lub oprogramowania.
12
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Przedmowa
Konwencje instrukcji elektronicznych
Ta instrukcja jest dostępna jako dokument elektroniczny w formacie PDF. Może być oglądana na
dowolnym komputerze z zainstalowanym Adobe Acrobat Reader .
Linki hipertekstowe
Dokument elektroniczny ma wiele linków hipertekstowych pokazanych błękitną czcionką. Wszystkie
słowa zaznaczone w tekście na błękitno wraz ze wszystkimi wejściami do zawartości i numerami stron
indeksowych są linkami hipertekstowymi. Po kliknięciu na link hipertekstowy aplikacja przeskakuje do
odpowiedniego tematu.
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
13
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Ogólne procedury bezpieczeństwa Zasilacze hydrauliczne i rozdzielacze hydrauliczne
17
Rozmieszczenie plakietek o zagrożeniu
18
Przeczytać wszystkie instrukcje
19
Zlokalizować i przeczytać plakietki/etykiety o zagrożeniu
19
Zmiany temperatury próbki
19
Znać procedury bezpieczeństwa w zakładzie.
19
Znać elementy sterowania
19
Mieć dostępną pierwszą pomoc
20
Znać potencjalne punkty zgniotu i ściśnięcia
20
Znać zagrożenia elektryczne
20
Utrzymywać widzów w bezpiecznej odległości
20
Stosować odpowiednie ubranie
20
Usunąć palne płyny
20
Sprawdzić dane znamionowe i momenty dokręcenia wkrętów
21
Stosować zasady dobrego gospodarowania
21
Ochraniać węże i kable
21
Zapewnić odpowiednią filtrację płynu hydraulicznego.
21
Chronić akumulatory przed ruchomymi obiektami
21
Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia zasilania
21
Nie odłączać urządzeń bezpieczeństwa
22
Używać odpowiednio zwymiarowanych bezpieczników
22
Zapewnić odpowiednie oświetlenie
22
Zapewnić środki dostępu do elementów poza zasięgiem
22
Stosować odpowiednią osobistą ochronę
22
Obsługuj chemikalia w sposób bezpieczny
22
Znać blokady systemu
23
Znać limity systemu
23
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
15
Bezpieczeństwo
16
Nie zakłócać pracy czujników
23
Upewnić się o zabezpieczeniu kabli
23
Bądź czujny
23
Powstrzymywanie małych przecieków
23
Stać z dala od poruszających się urządzeń/ unikać punktów zgniotu
24
Nie używać nadajników częstotliwości radiowej
24
Znać zagrożenia od sprężonych gazów
24
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Bezpieczeństwo
Ogólne procedury bezpieczeństwa Zasilacze
hydrauliczne i rozdzielacze hydrauliczne
Zasilacz hydrauliczny (HPU) dostarcza płynu hydraulicznego pod wysokim ciśnieniem do
komponentów systemu w celu jego działania. Rozdzielacz hydrauliczny (HSM) kontroluje dystrybucję
tego płynu hydraulicznego pod ciśnieniem. Ten rozdział zawiera ogólne informacje na temat kwestii
związanych z bezpieczeństwem, które dotyczą komponentów zasilacza hydraulicznego i dystrybucji w
systemie. Te problemy obejmują uwagi co do zamierzonego zastosowania i przewidywalnego
niewłaściwego używania systemu i definicji graficznego etykietowania zagrożenia , który jest
umieszczony na produkcie oraz inne (bardziej ogólne) Informacje dotyczące bezpieczeństwa, które
odnoszą się do wysokiego ciśnienia i wysokich osiągów systemów serwohydraulicznych i
elektromechanicznych firmy MTS.
Podczas przygotowań do pracy systemu co obejmuje komponenty hydrauliczne należy się upewnić
że:
l
l
l
l
l
l
l
Nie używa się samemu i nie pozwala się pracować personelowi, który nie ma doświadczenia i
nie jest przeszkolony lub nauczony o nieodłącznych zagrożeniach związanych z
serwohydrauliką wysokiej wydajności i który nie ma doświadczenia i nie jest przeszkolony lub
nauczony zamierzonego działania związanego z tym systemem badawczym.
Nie wyłączać elementów lub cech bezpieczeństwa ( jak wykrywanie limitów, kurtyny świetlne
wyłączniki/wykrywacze zbliżeniowe)
Nie podejmuj pracy z systemem bez odpowiednich osobistych środków bezpieczeństwa
(przykładowo ochrona słuchu, rąk i oczu)
Nie modyfikować systemu lub wymieniać komponenty systemu używając części które nie są
częściami MTS lub dokonywać napraw używając części lub komponentów nie wykonanych
zgodnie z specyfikacją MTS.
Nie używać systemu w obszarze pozwalającym na niekontrolowany dostęp do systemu
podczas jego pracy.
Przy systemach serwohydraulicznych, nie pracować z systemem gdy nie jest zainstalowana
blokada monitorująca ciśnienie zasilania na HSM która działa jeśli występuje niskie ciśnienie
lub jego brak.
Opary oleju DTE25 są palne. Patrz MSDS. Klient jest odpowiedzialny za zapobieganie
pożarom na obiekcie lub budynku i przestrzeganie innych lokalnych przepisów i kodeksów
Jeśli twoje obowiązki są związane z systemem (to znaczy jesteś operatorem, inżynierem serwisowym
lub osobą z obsługi) powinieneś starannie przestudiować tą instrukcję zanim podejmiesz
wykonywanie jakiejkolwiek procedury w systemie badawczym.
Powinieneś uzyskać przeszkolenie na takim lub podobnym systemie aby zdobyć całkowitą wiedzę o
urządzeniach i problemach bezpieczeństwa związanych z jego użyciem. Ponadto należy zwiększyć
zrozumienie funkcji systemu przez studiowanie innych instrukcji dostarczonych wraz z systemem.
Skontaktować się z MTS w sprawie tematyki i dat oferowanych szkoleń.
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
17
Bezpieczeństwo
Jest bardzo ważne przestudiowanie tej informacji o bezpieczeństwie aby procedury zakładowe i
otoczenie robocze systemu nie sprzyjało lub powodowało sytuacji zagrożeniowych. Należy pamiętać
że nie można wyeliminować wszystkich zagrożeń związanych z systemem tak więc trzeba się nauczyć
i być świadomym zagrożeń jakie dotyczą systemu cały czas. Stosować te zasady bezpieczeństwa aby
pomóc w nauce i zidentyfikowaniu zagrożeń tak że można ustalić procedury szkolenia i robocze i
uzyskać odpowiednie środki bezpieczeństwa (takie jak rękawice, okulary i ochrona słuchu)
Każdy system pracuje w unikalnym otoczeniu obejmującym następujące znane warunki:
l
Warunki zakładu ( warunki zakładu obejmują strukturę, atmosferę i użyteczności)
l
Nieupoważniona modyfikacja urządzeń dokonana przez klienta.
l
Doświadczenie i specjalizacja operatora
l
Badane próbki
Z powodu tych warunków (a możliwie i innych), system może pracować w nieprzewidzianych
okolicznościach co może wywołać otoczenie pracy o nieznanych zagrożeniach.
Niewłaściwa instalacja, działanie lub obsługa mogą stworzyć stan zagrożenia co może spowodować
poważne obrażenia personelu lub śmierć albo uszkodzenie urządzeń lub badanego obiektu. Ogólny
sens i dokładna wiedza o możliwościach roboczych systemu może pomóc w określeniu
odpowiedniego i bezpiecznego podejścia do pracy.
Rozmieszczenie plakietek o zagrożeniu
Plakietki o zagrożeniu zawierają specyficzne informacje bezpieczeństwa i są przymocowane do
systemu tak że są wyraźnie widoczne.
Każda plakietka opisuje zagrożenie związane z systemem. Jeśli to jest możliwe do graficznego
przedstawienia rodzaju zagrożenia używane są międzynarodowe symbole (ikony) a plakietka
informuje o stopniu zagrożenia. W niektórych przypadkach plakietka może zawierać tekst opisujący
zagrożenie, możliwe skutki ignorowania zagrożenia i ogólne instrukcje jak uniknąć zagrożenia.
Następujące etykiety są przeważnie umieszczone na rozdzielaczu hydraulicznym
18
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Bezpieczeństwo
Etykieta
Opis
Ostrzeżenie
Nagły ruch siłownika może spowodować poważne
obrażenia osób lub uszkodzenie urządzeń.
Wąż drenowy musi być podłączony przed podaniem
ciśnienia na ten rozdzielacz hydrauliczny.
Część nr 048-124-501
Etykieta o napięciu
Część nr 057-130-001
Etykieta o napięciu
Część nr 057-130-002
Przeczytać wszystkie instrukcje
Przestudiować zawartość tej instrukcji i innych instrukcji dostarczonych z systemem przed próbą
uruchomienia jakiejkolwiek funkcji systemu po raz pierwszy. Procedury które wydają się stosunkowo
proste lub intuicyjnie oczywiste wymagają całkowitego zrozumienia działania systemu dla uniknięcia
niebezpiecznych lub groźnych sytuacji.
Zlokalizować i przeczytać plakietki/etykiety o
zagrożeniu
Znaleźć, przeczytać i stosować się do plakietek instrukcyjnych umieszczonych na urządzeniach. Te
tablice są umieszczone strategicznie na urządzeniu, aby zwrócić uwagę na obszary, takie jak znane
punkty zgniatania, napięcia elektrycznego i zagrożeń wysokiego ciśnienia.
Zmiany temperatury próbki
Podczas badań cyklicznych temperatura próbki może się stać tak wysoka że grozi oparzeniem. Stosuj
środki ochrony osobistej (rękawice) obsługując próbki.
Znać procedury bezpieczeństwa w zakładzie.
Większość zakładów ma wewnętrzne procedury i reguły bezpieczeństwa wewnątrz zakładu. Należy
być świadomym tych praktyk bezpieczeństwa i stosować je w codziennej pracy systemu.
Znać elementy sterowania
Przed pracą systemu po raz pierwszy należy próbnie przejść przez wszystkie procedury robocze z
wyłączonym zasilaniem. Zlokalizować wszystkie sprzętowe i programowe elementy sterowania,
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
19
Bezpieczeństwo
wiedzieć po co są ich funkcje i jakich ustawień wymagają. Jeśli jakakolwiek funkcja sterująca lub
ustawienie robocze nie są jasne przejrzeć odnośną informację aż do całkowitego zrozumienia.
Mieć dostępną pierwszą pomoc
Wypadki mogą się zdarzyć nawet przy zachowaniu ostrożności. Zorganizować pracę operatorów w
ten sposób że odpowiednio przeszkolona osoba jest zawsze w pobliżu żeby nieść pierwszą pomoc.
Ponadto zapewnij ze informacja o lokalnym kontakcie awaryjnym jest umieszczona wyraźnie w
zasięgu wzroku operatora.
Znać potencjalne punkty zgniotu i ściśnięcia
Być świadomym potencjalnych punktów zgniotu i ściśnięcia w systemie i trzymać personel oraz
urządzenia z dala od tych obszarów.
Ważną cechą systemów serwohydraulicznych jest to że po wyłączeniu zasilania ciśnienie
zachowywane w akumulatorze będzie obecne jakiś czas i podawane do systemu. Ponadto w miarę
rozproszenia zachowanej energii grawitacja spowoduje ruch części systemu.
Znać zagrożenia elektryczne
Gdy zasilanie elektryczne systemu jest włączone, zmniejszyć potencjalne zagrożenie porażenia
prądem. Do prac elektrycznych stosować odpowiednie ubranie i narzędzia które są izolowane. Unikać
kontaktu z odsłoniętymi przewodami i stykami wyłączników.
Kiedykolwiek to jest możliwe wyłączać zasilanie elektryczne podczas pracy z lub w pobliżu
elektrycznych elementów systemu. Zachowywać te same środki ostrożności dla jakiejkolwiek innych
maszyn wysokonapięciowych.
Upewnić się że wszystkie elementy elektryczne są prawidłowo uziemione. Uziemienie musi
pozostawać połączone i niezakłócone cały czas.
Utrzymywać widzów w bezpiecznej odległości
Utrzymywać widzów w bezpiecznej odległości od urządzeń. Nigdy nie pozwalać widzom dotykać
próbek lub urządzeń podczas przebiegu testu.
Stosować odpowiednie ubranie
Nie nosić krawatów, fartuchów sklepowych, luźnej odzieży, biżuterii lub długich włosów które mogą
być złapane przez urządzenia i spowodować okaleczenie. Usunąć luźną odzież lub biżuterię i schować
długie włosy.
Usunąć palne płyny
Usunąć palne płyny z ich pojemników lub elementów zanim zainstaluje się pojemnik lub element. Jeśli
pożądane można zastąpić palne płyny płynami niepalnymi dla zachowania odpowiednich proporcji
wagi i wyważenia.
20
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Bezpieczeństwo
Sprawdzić dane znamionowe i momenty dokręcenia
wkrętów
Aby zapewnić niezawodność produktów, łączniki (takie jak wkręty i cięgna) używane w systemach
wyprodukowanych przez MTS są dokręcone według specyficznych wymagań. Jeśli łącznik jest
obluzowany albo konfiguracja elementu systemu została zmodyfikowana należy skorzystać z
informacji w instrukcji w celu określenia odpowiednich łączników, ich danych znamionowych i
momentu dokręcenia. Nadmierny lub zbyt mały moment dokręcenia może spowodować
niebezpieczną sytuację z powodu dużych sił i ciśnień obecnych w systemach badawczych MTS.
W rzadkich przypadkach łącznik może zawieść nawet jeśli został prawidłowo zainstalowany.
Uszkodzenie występuje przeważnie podczas dokręcania ale może wystąpić kilkanaście dni później.
Uszkodzenie łącznika może spowodować efekt pocisku o dużej prędkości. Dlatego też jest dobrą
praktyką unikanie pozostawania personelu wzdłuż lub poniżej urządzeń, które zawierają duże lub
długie łączniki.
Stosować zasady dobrego gospodarowania
Utrzymywać w czystości podłogi w obszarze roboczym. Chemikalia przemysłowe takie jak płyn
hydrauliczny rozlane na jakimkolwiek typie podłogi mogą spowodować niebezpieczną, śliską
powierzchnię. Nie zostawiać narzędzi, mocowań lub innych przedmiotów nie związanych z testem
leżących obok na podłodze, na systemie lub na pokryciu.
Ochraniać węże i kable
Chronić elektryczne kable przez rozlanymi płynami i nadmierną temperaturą która może utwardzić a
ewentualnie uszkodzić kable. Upewnić się że wszystkie kable mają odpowiednie środki odciągające
zainstalowane na kablu blisko wtyku złączeniowego. Nie używać wtyku złączeniowego jako odciągu.
Chronić wszystkie węże i kable systemu od ostrych lub ściernych obiektów które mogą uszkodzić
węże lub kable. Nigdy nie chodzić po wężach lub kablach lub przesuwać po nich ciężkie obiekty.
Prowadzić węże i kable poza obszarami na których byłyby wystawione na możliwe uszkodzenie.
Zapewnić odpowiednią filtrację płynu hydraulicznego.
Jeżeli system wyposażony jest w zasilacz hydrauliczny nie wyprodukowany przez MTS należy
zapewnić prawidłową filtrację do systemu dystrybucji i komponentów badawczych. Cząstki obecne w
płynie hydraulicznym mogą spowodować błędną lub ograniczoną reakcję systemu.
Chronić akumulatory przed ruchomymi obiektami
Chronić akumulatory przez podpory lub osłony. Nie uderzać akumulatorów ruchomymi obiektami.
Mogłoby to spowodować oddzielenie akumulatora od rozdzielacza a w efekcie uszkodzenie
urządzenia lub okaleczenie osoby.
Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia zasilania
Dla systemów i elementów hydraulicznych upewnić się że ciśnienie zasilacza hydraulicznego jest
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
21
Bezpieczeństwo
ograniczone do maksymalnego ciśnienia określonego przez przywieszki ze specyfikacją uchwytów lub
mocowań.
Nie odłączać urządzeń bezpieczeństwa
System może mieć aktywne i bierne urządzenia bezpieczeństwa zainstalowane w celu zapobieżenia
pracy systemu jeśli urządzenia wskazują niebezpieczne warunki. Nie odłączać takich urządzeń gdyż
może to spowodować nieoczekiwany ruch systemu.
Używać odpowiednio zwymiarowanych bezpieczników
Przy wymianie bezpieczników w systemie lub zasilaniu upewnić się że używa się bezpiecznika o
odpowiednim rozmiarze i prawidłowo zainstalowanego. Bezpieczniki niedowymiarowane lub
przewymiarowane mogą spowodować przegrzanie kabli i eksplozję bezpiecznika. Każdy taki
przypadek stwarza niebezpieczeństwo pożaru.
Zapewnić odpowiednie oświetlenie
Upewnić się co do odpowiedniego oświetlenia w celu zminimalizowania szansy błędów w pracy,
uszkodzenia urządzeń i okaleczenia personelu. Trzeba widzieć co się robi.
Zapewnić środki dostępu do elementów poza
zasięgiem
Upewnić się że jest dostęp do elementów systemu które są poza zasięgiem gdy stoi się na podłodze.
Przykładowo drabiny lub rusztowanie mogą być wymagane aby sięgnąć połączenia z czujnikiem siły
na wysokich ramach obciążeniowych.
Stosować odpowiednią osobistą ochronę
Stosuj ochronę oczu przy pracy z płynem hydraulicznym pod wysokim ciśnieniem, sprężonym
powietrzem pod wysokim ciśnieniem, pękającymi próbkami, lub gdy cokolwiek charakterystycznego
dla próbki może odpaść.
Stosuj ochronę uszu przy pracy blisko silników elektrycznych, pomp lub innych urządzeń generujących
wysoki poziom hałasu. Ten system może generować podczas pracy poziom hałasu który przekracza
podczas pracy 70 dbA.
Stosować odpowiednią ochronę osobistą (rękawice, buty, ubrania, respiratory) przy pracy z płynami,
chemikaliami lub pyłami które mogą podrażnić lub uszkodzić skórę, drogi oddechowe lub oczy.
Obsługuj chemikalia w sposób bezpieczny
Gdy używa się lub obsługuje chemikalia (na przykład płyn hydrauliczny, baterie, zabrudzone części,
płyny elektryczne i odpady po obsłudze) należy odnieść się do dokumentacji MSDS dla danego
materiału i określić odpowiednie środki i urządzenia wymagane do użycia chemikaliów w sposób
bezpieczny. Upewnić się że pozbywanie się chemikalii jest prawidłowe.
22
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Bezpieczeństwo
Znać blokady systemu
Blokady powinny być zawsze używane i prawidłowo ustawione. Urządzenia blokad są przeznaczone
do zminimalizowania szansy przypadkowego uszkodzenia badanej próbki lub urządzenia. Sprawdzić
prawidłowe działanie wszystkich blokad bezpośrednio przed testem. Nie wyłączać lub omijać
urządzeń blokady gdyż w ten sposób można pozwolić na podawanie ciśnienia hydraulicznego
niezależnie od rzeczywistych warunków blokady. Przycisk Kasowanie/Pomijanie jest funkcją
oprogramowania używaną do czasowego pominięcia blokady przy próbie startu zasilacza
hydraulicznego w celu odzyskania sterowania systemem.
Znać limity systemu
Nigdy nie należy polegać na takich limitach systemu jak mechaniczne czy programowe do ochrony
personelu. Limity systemu są przeznaczone do zminimalizowania szansy przypadkowego
uszkodzenia badanej próbki lub urządzenia. Sprawdzić prawidłowe działanie wszystkich blokad
bezpośrednio przed testem. Zawsze używać tych limitów i ustawiać je prawidłowo.
Nie zakłócać pracy czujników
Nie uderzać, zginać, ustawiać odłączać lub w inny sposób zakłócać pracę czujnika (takiego jak czujnik
przyspieszenia lub ekstensometr) lub jego kabla łączącego gdy ciśnienie hydrauliczne jest podane.
Upewnić się o zabezpieczeniu kabli
Nie zmieniać połączeń kablowych przy włączonym zasilaniu elektrycznym lub podanym ciśnieniu
hydraulicznym. Gdy próbuje się zmienić połączenie kablowe podczas pracy systemu może wystąpić
stan otwartej pętli sterowania. Stan otwartej pętli sterowania może spowodować szybką,
nieoczekiwaną reakcję systemu która może spowodować poważne okaleczenie osób, śmierć lub
uszkodzenie urządzeń. Tak więc upewnić się że wszystkie kable są połączone po dokonaniu jakiś
zmian w konfiguracji systemu.
Bądź czujny
Unikać długich okresów pracy bez odpowiedniego odpoczynku. Ponadto długie okresy powtarzalnej,
niezmiennej lub monotonnej pracy z tych powodów mogą przyczynić się do wypadków i groźnych
sytuacji. Jeśli otoczenie pracy jest zbyt znane łatwo przeoczyć potencjalne zagrożenia które istnieją w
tym otoczeniu.
Powstrzymywanie małych przecieków
Nie używać palców lub rąk do zatrzymania małych przecieków w wężach hydraulicznych lub
pneumatycznych. Może powstać znaczne ciśnienie zwłaszcza jeśli otwór jest mały. Takie wysokie
ciśnienia mogą spowodować penetrację oleju lub gazu do skóry, powodując bolesne i niebezpiecznie
zakażone rany. Wyłączyć zasilanie hydrauliczne i pozwolić na opadnięcie ciśnienia hydraulicznego
zanim się zdejmie wąż lub inny element pod ciśnieniem.
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
23
Bezpieczeństwo
Stać z dala od poruszających się urządzeń/ unikać
punktów zgniotu
Stać z dala od cięgieł mechanicznych, kabli łączących i węży które mogą się poruszać ponieważ
zagraża to przycięciem, zgnieceniem, wplątaniem lub wciągnięciem w urządzenie. Duże siły
generowane przez system mogą przyciąć, przeciąć lub zgnieść wszystko na drodze urządzenia i
spowodować poważne okaleczenie. Stać z dala od potencjalnych punktów zgniotu. Większość
systemów badawczych może wytworzyć nagłe ruchy o wielkiej sile. Nigdy nie należy zakładać że
reakcja własna jest wystarczająco szybka i pozwoli na ucieczkę przed okaleczeniem w razie awarii
systemu.
Nie używać nadajników częstotliwości radiowej
Trzymać nadajniki częstotliwości radiowej z dala od komputerowych stacji roboczych, zdalnych
terminali i konsoli elektronicznych. Intensywne pola częstotliwości radiowej mogą spowodować błędne
działanie bardziej czułych obwodów w systemie.
Znać zagrożenia od sprężonych gazów
Niektóre komory środowiskowe używają ciekłego azotu lub jakiegoś gazu obojętnego w celu
osiągnięcia wymaganej atmosfery badawczej. Zazwyczaj te gazy są dostarczane w zbiornikach
ciśnieniowych.
Zachować następujące praktyki bezpieczeństwa przy pracy z powietrzem lub gazami pod wysokim
ciśnieniem.
l
l
l
l
l
24
Podczas ładowania akumulatora, stosować się do wszystkich instrukcji ładowania zawartych
w odpowiednich instrukcjach produktu. Podczas ładowania akumulatorów prawidłowo
zidentyfikować stosowany typ gazu i typ akumulatora który ma być naładowany.
Do naładowania akumulatorów ładowanych azotem używać tylko azotu pompowanego na
sucho. (Azot sucho pompowany może być również oznakowany "pompowany olejowo " czy
"suchy pompowany wodą"). Nie należy używać sprężonego powietrza lub tlenu do ładowania:
wzrost temperatury przy nagłym sprężeniu może spowodować warunki wybuchowe gdy płyn
hydrauliczny znajduje się w obecności tlenu lub sprężonego powietrza.
Zawsze przestrzegać zalecanych procedur upustowych przed usunięciem lub
wymontowaniem elementów zawierających sprężony gaz. Przy upuszczaniu gazu lub
usuwaniu łączników, węży lub elementów zawierających gaz należy pamiętać że wiele gazów
nie może podtrzymywać życia. Dlatego gdy stosunek wypuszczanego gazu do tlenu wzrasta
w tym samym stopniu wzrasta zagrożenie uduszeniem.
Stosować odpowiednie urządzenia ochronne do ochrony słuchu. Uciekające powietrze lub
gaz może wytworzyć hałas który może uszkodzić słuch.
Upewnić się że całe sprężone powietrze lub gaz są upuszczone z urządzeń pneumatycznych
lub ładowanych gazem przed ich rozmontowaniem. Dokładne zrozumienie urządzeń i ich
obszarów pod ciśnieniem jest konieczne dla przed podjęciem jakiejkolwiek obsługi. Poprawne
procedury upuszczania są opisane w odpowiedniej informacji o produkcie.
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Bezpieczeństwo
Może nie być oczywiste które wkręty lub łączówki ograniczają obszary pod ciśnieniem. W
niektórych urządzeniach trzeba zdjąć pokrywę aby mieć dostęp do wkrętów konstrukcyjnych.
Czasem w celu zabezpieczenia przed gwałtownym wypływem uwięzionych gazów widać
mały otwór po usunięciu pokrywy. Odsłonięcie tego otworu zapewnia że naładowanie gazem
będzie całkowicie wypuszczone przed demontażem. Jednakże to nie jest zalecana procedura
upustu urządzeń pneumatycznych lub ładowanych gazem ponieważ naraża personel na
niebezpieczeństwo uciekającego sprężonego gazu oraz cząstek wydalonych z komory lub z
uszczelek. Nie można zakładać że pokrywy i otwory są zainstalowane we wszystkich
krytycznych miejscach.
Należy się skonsultować z MTS w przypadku wątpliwości o bezpieczeństwie lub niezawodności
jakiejkolwiek związanej z systemem procedury lub modyfikacji obejmującej urządzenia zawierające
jakikolwiek typ sprężonego gazu.
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
25
Wprowadzenie
Wprowadzenie
O rozdzielaczu hydraulicznym (HSM)
28
Co trzeba wiedzieć
28
Produkty powiązane
28
Identyfikacja podzespołów rozdzielacza model 293.22
29
Przepływ płynu w rozdzielaczu hydraulicznym
33
Filtrowanie w rozdzielaczu hydraulicznym
33
Sterowanie ciśnieniem rozdzielacza hydraulicznego
33
O ciśnieniu pilotowym rozdzielacza hydraulicznego
34
Akumulatory HSM
34
Powolne włączanie rozdzielacza hydraulicznego
35
Szybkie zmniejszenie ciśnienia rozdzielacza hydraulicznego
35
Schemat hydrauliczny rozdzielacza model 293.22
36
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
27
Wprowadzenie
O rozdzielaczu hydraulicznym (HSM)
Rozdzielacz hydrauliczny (HSM), zwany również rozdzielaczem siłownika jest komponentem
hydraulicznym, który steruje ciśnieniem hydraulicznym na jednym stanowisku pracy. Sterowanie HSM
jest niezależne od sterowania zasilaczem hydraulicznym. Podstawową funkcją HSM jest zapewnienie
regulacji ciśnienia w układzie.
Moduł ten zawiera kanały zapewniające filtrację zaworu pilotażowego, korzystanie z akumulatorów i
stosowanie elektromagnetycznych zaworów hydraulicznych do kontroli ciśnienia hydraulicznego w
stacji roboczej.
HSM dostępny jest z napięciem sterującym 24 V DC lub 115 V AC.
Co trzeba wiedzieć
Ta instrukcja zakłada, że ​wiesz, jak korzystać ze sterownika systemu. Patrz odpowiedni podręcznik w
celu uzyskania informacji na temat wykonywania jakichkolwiek kroków związanych ze sterownikiem w
procedurach podręcznika. Oczekuje się wiedzy w jaki sposób:
l
Włączyć i wyłączyć ciśnienie hydrauliczne systemu.
l
Włączyć i wyłączyć ciśnienie hydrauliczne systemu.
Produkty powiązane
Każdy rozdzielacz hydrauliczny zawiera akumulatory serii 111; patrz Podręcznik Informacji o
Produkcie Akumulatory serii 111 (MTS numer katalogowy 011-553-304) dla wszelkich procedur
konserwacji akumulatorów.
28
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Wprowadzenie
Identyfikacja podzespołów rozdzielacza model 293.22
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
29
Wprowadzenie
Identyfikacja komponentów wersji jednokanałowej
30
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Wprowadzenie
Identyfikacja komponentów wersji wielokanałowej
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
31
Wprowadzenie
32
Punkt
Nazwa
Opis
A
Widok z przodu
Kąt widoku
B
Widok z boku
Kąt widoku
C
Widok z przodu
rozdzielacza
sterującego
Kąt widoku
1
Akumulator
powrotu
Redukuje zmiany ciśnienia i przepływu wynikające ze
zmieniających się wymagań systemowych.
2
Akumulator
Redukuje wahania ciśnienia i przepływu w przewodzie
ciśnienia pilotowego ciśnienia pilotowego.
(opcjonalnie)
3
Akumulator
ciśnienia
Redukuje zmiany ciśnienia i przepływu wynikające ze
zmieniających się wymagań systemowych.
4
Manometr
Wskazuje ciśnienie hydrauliczne w systemie.
5
Główny rozdzielacz
Rozprowadza płyn hydrauliczny między zasilaczem
hydraulicznym a do jednego lub do dwóch rozdzielaczy
sterujących lub rozdzielacza dystrybucyjnego.
6
Zawór
Zapewnia płyn hydrauliczny pod wysokim ciśnieniem na
elektromagnetyczny wyjściu do kanału hydraulicznego.
wysokiego ciśnienia
7
Zawór
Zapewnia płyn hydrauliczny pod niskim ciśnieniem na
elektromagnetyczny wyjściu do kanału hydraulicznego.
niskiego ciśnienia
8
Rozdzielacz
sterujący
Rozprowadza płyn hydrauliczny do i z jednego kanału
hydraulicznego. Kanał hydrauliczny jest zwykle związany
z siłownikiem i serwozaworem. Rozdzielacz sterujący
zawiera także elektromagnetyczny zawór niskiego
ciśnienia, zawór elektromagnetyczny wysokiego ciśnienia,
zawór główny, zawór powolnego włączania i manometr.
9
Akumulator
powolnego
włączania
Wypełnia się aby przedłużyć czas narastania ciśnienia i
zmniejszenie prędkości, z którą działa główny zawór.
10
Ustawianie niskiego Ustawia wyjście niskiego ciśnienia kanału hydraulicznego.
ciśnienia
11
Filtr ciśnienia
pilotowego
(opcjonalnie)
Filtruje płyn hydrauliczny wprowadzany do obwodu
ciśnienia pilotowego. Filtr posiada wizualny wskaźnik
sygnalizujący, gdy element wymaga wymiany.
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Wprowadzenie
Punkt
Nazwa
Opis
12
Filtr główny
Filtruje płyn hydrauliczny wprowadzany do głównego
rozdzielacza. Filtr posiada wizualny wskaźnik
sygnalizujący, gdy element wymaga wymiany.
13
Wskaźnik filtra
pilotowego1
Wskaźnik wyskakujący jest aktywowany, gdy element filtr
ciśnienia pilotowego staje się brudny.
14
Dystrybucyjny
rozdzielacz
hydrauliczny
Rozdziela płyn hydrauliczny z głównego rozdzielacza do 4
rozdzielaczy sterujących.
Przepływ płynu w rozdzielaczu hydraulicznym
Płyn hydrauliczny z zasilacza hydraulicznego wchodzi do rozdzielacza hydraulicznego przez
ciśnieniowy otwór wejściowy. Przechodzi on przez wlotowy zawór zwrotny i filtr. Po filtracji, część
płynu jest kierowana do układu ciśnienia pilotowego. Pozostała część cieczy przepływa przez
rozdzielacz sterujący, wypełnia akumulator ciśnieniowy, przechodzi przez rozdzielacz sterujący i
wychodzi z rozdzielacza do siłownika / serwozaworu przez wyjściowy otwór ciśnieniowy.
Płyn powrotny z siłownika wchodzi w otwór powrotny. Przepływa obok akumulatora powrotnego i
wychodzi do zasilacza hydraulicznego poprzez wyjściowy otwór powrotny. Otwory drenowe
zapewniają drogę do zbierania nadmiaru płynu i przesyłania go do zasilacza hydraulicznego.
Filtrowanie w rozdzielaczu hydraulicznym
Płyn przepływa przez główny filtr ciśnieniowy z elementem z siatki drucianej łatwym do czyszczenia.
Wlotowy zawór zwrotny zapewnia ochronę głównego elementu filtrującego przed przepływem
powrotnym gdy spada ciśnienie zasilania po wyłączeniu zasilacza hydraulicznego. Filtr ciśnienia
pilotowego zapewnia absolutną filtrację 2mikrony z wizualnym wskaźnikiem, który pokazuje, gdy filtr
jest zabrudzony.
Sterowanie ciśnieniem rozdzielacza hydraulicznego
Rozdzielacz sterujący podaje ciśnienie hydrauliczne do serwozaworu i steruje wysokim lub niskim
ciśnieniem w otworach wyjściowych rozdzielacza hydraulicznego. Wyjście wysokiego ciśnienia
utrzymuje się zazwyczaj na poziomie 21 MPa (3000 psi). Manometr na rozdzielaczu hydraulicznym
wskazuje ciśnienie wyjściowe.
Rozdzielacz hydrauliczny jest wyłączony gdy przepływ płynu jest zablokowany przez główny zawór
sterujący. Gdy elektromagnes niskiego ciśnienia SOL1 jest zasilony, ograniczony przepływ zostanie
skierowany do akumulatorze powolnego startu, która zaczyna się ładować. Ciśnienie rośnie i jest
kierowane głównego zaworu sterującego, co powoduje jego otwieranie i drogę płynu do
ciśnieniowego otworu wyjściowego. Główny zawór otwiera się i zamyka automatycznie w celu
1Jeśli uruchomi się pompę i płyn hydrauliczny jest zimny, wskaźnik filtra może wyskoczyć. Kiedy to się
stanie: pozwolić, aby płyn się rozgrzał, wcisnąć wskaźnik filtra i wymienić wkład filtru tylko wtedy, gdy
wskaźnik wyskoczy ponownie.
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
33
Wprowadzenie
utrzymania poziomu niskiego ciśnienia ustawionego przez regulację niskiego ciśnienia, stabilizując
rozdzielacz hydrauliczny w trybie niskiego ciśnienia.
Gdy elektromagnes wysokiego ciśnienia SOL2 jest zasilony, wzrasta ciśnienie w obwodzie regulacji i
zostaje skierowane do głównego zaworu sterującego, powodując jego całkowite otwarcie i
pozostawanie w stanie otwartym. Rozdzielacz hydrauliczny jest teraz w trybie wysokiego ciśnienia.
Wyłączenie SOL2 pozwala na upuszczenie ciśnienia.
Główny zawór zamyka się aż do osiągnięcia ustawienia niskiego ciśnienia. Rozdzielacz hydrauliczny
jest teraz w trybie niskiego ciśnienia. Odłączanie zasilania elektromagnesu niskiego ciśnienia odłącza
ciśnienie zasilacza hydraulicznego z obwodu sterowania. Obwód sterowania jest podłączony do linii
drenowej, a ciśnienie gwałtownie spada. Gdy ciśnienie obwodu sterowania spada, ciśnieniem
odpływowe i sprężyna sterująca całkowicie zamykają główny zawór sterujący. Rozdzielacz
hydrauliczny powróci do trybu wyłączonego.
O ciśnieniu pilotowym rozdzielacza hydraulicznego
Rozdzielacz hydrauliczny jest wyposażony w obwód hydrauliczny, który zapewnia oddzielnie
filtrowany płynu pod ciśnieniem z zasilacza hydraulicznego do pracy stopni pilotowych serwozaworów
wielostopniowych. Ta część rozdzielacza hydraulicznego działa automatycznie i wymaga jedynie
rutynowych prac konserwacyjnych filtra.
Uwaga: Włączanie i wyłączanie ciśnienia lub zmiana pomiędzy niskim i wysokim ciśnieniu
wyjściowym, nie wpływa na wyjściowe ciśnienie pilotowe. Ciśnienie pilotowe jest zawsze
obecne tak długo, jak ciśnienie jest dostępne z zasilacza hydraulicznego. Obwód pilota wymaga
czasu do upuszczenia gdy wysokie ciśnienie jest usunięte z rozdzielacza hydraulicznego.
Akumulatory HSM
Akumulatory linii ciśnienia, powrotu i ciśnienie pilotowego zmniejszają zmiany ciśnienia i przepływu
spowodowane przez zmieniające się wymagania systemowe. Gdy zasilacz hydrauliczny znajduje się
w pewnej odległości od siłownika, przepływ i ciśnienie płynu hydraulicznego mogą być
niewystarczające przy pewnych częstotliwościach.
Rodzaj i częstotliwość sygnału zadającego do serwozaworu wpływa na wydajność akumulatora. Fale
prostokątne mogą spowodować większe zapotrzebowanie niż sygnały sinus lub rampa. Przy niskich
częstotliwościach, przepływ płynu w przewodach mogą zupełnie zatrzymać się i bezwładność płynu
może stać się czynnikiem eksploatacji.
Akumulator ciśnienia zmniejsza zależność od bezwładności i ograniczeń w przewodach. Gdy
serwozawór otwiera się i ciśnienie w przewodzie zaczyna spadać, akumulator dostarcza część
objętości płynu, aby utrzymać ciśnienie w przewodzie. Następnie, gdy serwozawór zamyka się,
akumulator ładuje się, powodując utrzymanie ruchu płynu w przewodzie.
Akumulator w przewodzie powrotnym zmniejsza pulsacje spowodowana różnymi ilościami płynu
odprowadzanego do przewodów gdy porusza się siłownik. W ten sposób zmniejszone są ruchy węży
lub stuki w rurach.
34
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Wprowadzenie
Powolne włączanie rozdzielacza hydraulicznego
Rozdzielacz sterujący zwiera akumulator powolnego włączania. Stała kryza wlotu obwodu sterowania
otwór i zmienna regulacji niskiego ciśnienia wpływa na szybkość, z jaką układ sterujący działa. Gdy
solenoid niskiego ciśnienia jest zasilany, płyn hydrauliczny może przepływać przez otwór wlotowy
obwodu sterującego. Gdy przechodzi przez otwór do obwodu sterowania, początkowe ciśnienie
zmniejsza się znacząco. Jak wypełnia obwód sterujący, akumulator powolnego włączania zaczyna się
wypełniać, wydłużając czas narastania ciśnienia i spowalniając szybkość działania głównego zaworu
sterującego. Opróżnianie obwodu sterującego poprzez sterowanie niskim ciśnieniem również
przedłuża czas potrzebny do równowagi głównego zaworu sterującego. Kontrolowany, stopniowy
wzrost (lub spadek) występuje podczas zmiany od niskiego do wysokiego ciśnienia (lub od wysokiego
do niskiego ciśnienia).
Szybkie zmniejszenie ciśnienia rozdzielacza
hydraulicznego
Rozdzielacz sterujący gwałtownie obniża ciśnienia hydrauliczne , gdy wysokie i niskie zawory
elektromagnetyczne są odłączone równocześnie wyłączyć przepływ płynu i połączyć linię ciśnienie
wyjściowe z przewodem powrotnym. Układ sterowania jest połączony z przewodem drenowym i
ciśnieniem w obwodzie sterowania spada bardzo szybko, dzięki czemu ciśnienie spływowe i sprężyna
sterująca zamykają główny zaworu regulacyjny. Ciśnienie zasilacza hydraulicznego jest odłączone od
wyjścia ciśnieniowego. W tym samym czasie ciśnienie wyjściowe jest połączone z przewodem
powrotnym przez główny zawór regulacyjny, a akumulator ciśnieniowy jest opróżniony.
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
35
Wprowadzenie
Schemat hydrauliczny rozdzielacza model 293.22
Poniższe rysunki przedstawiają schematy hydrauliczne dla wersji jednokanałowych i
wielokanałowych rozdzielacza hydraulicznego.
Schemat hydrauliczny jednokanałowy
36
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Wprowadzenie
Schemat hydrauliczny jednokanałowy
Uwaga: Wyjście drenu musi być podłączone do zbiornika zasilacza hydraulicznego lub
obwodów drenowych
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
37
Instalacja
Instalacja
Przygotowania miejsca dla rozdzielacza hydraulicznego
40
Hydrauliczne połączenia rozdzielacza model 293.22
41
Elektryczne połączenia rozdzielacza model 293.22
42
Sprawdzanie systemu
43
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
39
Instalacja
Przygotowania miejsca dla rozdzielacza hydraulicznego
Rozważyć następujące punkty dla przygotowania miejsca:
l
l
l
l
l
40
Rozdzielacz hydrauliczny musi być zainstalowany w miejscu, które jest chronione przed
wysokimi temperaturami i wilgocią. Zaleca się środowisku z niekorozyjną atmosferą.
Rozdzielacz hydrauliczny musi znajdować się jak najbliżej serwozaworu (ów) które zasila.
Maksymalna dopuszczalna odległość musi uwzględnić wymagania konkretnego
dynamicznego systemu przepływów nieustalonych i wymagania stanów nieustalonych
włączania/wyłączania. Aby uzyskać pomoc w obliczaniu tych czynników, należy skontaktować
z MTS Systems Corporation.
MTS zaleca zainstalowanie zaworu odcinającego i przywieszki na każdym rozdzielaczu
hydraulicznym aby upewnić się że ciśnienie z zasilacza hydraulicznego nie zostanie podane n
zerwisowany rozdzielacz hydrauliczny,
Aby zapobiec przemieszczaniu sprzętu spowodowane udarami w linii hydraulicznej, zalecana
metoda mocowania obejmuje kotwy umocowane w betonie do ramy stalowej.
Podczas serwisowania wielokanałowego rozdzielacza hydraulicznego, firma MTS zaleca
zainstalowanie zaworu odcinającego z przywieszką na każdym rozdzielaczu hydraulicznym,
w celu zapewnienia, że ​ciśnienie zasilacza hydraulicznego nie jest podane gdy rozdzielacz
hydrauliczny jest serwisowany.
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Instalacja
Hydrauliczne połączenia rozdzielacza model 293.22
W rozdzielaczu jednokanałowym, wszystkie połączenia hydrauliczne są wykonane na głównym
rozdzielaczu. W pracy wielokanałowej, połączenia siłownika i serwozaworu są wykonane w
różnorodnych portów związanych sterowania; połączenia HPU wykonane są w głównej kolektora.
Uwaga: Połączyć wąż drenowy do zbiornika zasilacza hydraulicznego lub obwodu drenowego
w orurowaniu przed włączeniem ciśnienia hydraulicznego.
Uwaga: Usuń zatyczkę końcówki tylko wtedy, gdy wąż jest gotowy do podłączenia. Zachowaj te
zatyczki do wykorzystania podczas serwisu.
Połączenia hydrauliczne
Punkt Opis
P
Ciśnienie
R
Powrót
D
Przecieki
PP
Ciśnienie pilotowe
PR
Powrót ciśnienia pilotowego
HB
Łożysko hydrostatyczne
HBS
Ciśnienie zasilania łożyska hydrostatycznego
HBC
Kontrolowane ciśnienie zasilania łożyska hydrostatycznego
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
41
Instalacja
Elektryczne połączenia rozdzielacza model 293.22
Model rozdzielacza 293.22 jest wyposażony w blok sterujący, który umożliwia wybór różnych ciśnień
hydraulicznych. Połączenia przewodów sterujących muszą być wykonane pomiędzy
elektromagnesami wysokimi i niskimi w rozdzielaczu i w sterowniku systemu. Poniższy rysunek
przedstawia rozmieszczenie wysokich / niskich elektromagnesów w rozdzielaczu wielokanałowym i
jednokanałowym.
Lokalizacje elektromagnesów wysokich / niskich
Punkt Opis
42
1
Elektromagnes niskiego ciśnienia
2
Elektromagnes wysokiego ciśnienia
3
Rozdzielacz sterujący (wielokanałowy)
4
Rozdzielacz sterujący (pojedynczokanalowy)
5
Elektromagnes wysokiego ciśnienia
6
Elektromagnes niskiego ciśnienia
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Instalacja
W zależności od modelu, elektromagnesy wysokie / niskie mogą być zasilane albo 115 VAC lub 24
VDC. Poniższy rysunek przedstawia przyporządkowanie styków każdego złącza.
l
l
Model 293.22A zawiera 24 VDC zasilanie sterowaniem. Złącze 3-pinowe dla wysokich /
niskich elektromagnesów jest pokazane poniżej.
Model 293.22B zawiera 115 VDC zasilanie sterowaniem. Złącze 3-pinowe dla wysokich /
niskich elektromagnesów jest pokazane poniżej.
Przyporządkowanie wyprowadzeń dla złącza elektromagnesów high / low
Sprawdzanie systemu
Wykonać następujące kroki, aby zapewnić prawidłową instalację rozdzielacza hydraulicznego.
1. Sprawdzić bezpieczeństwo montażu rozdzielacza hydraulicznego.
2. Sprawdzić wszystkie połączenia hydrauliczne zgodnie ze schematem systemu. Sprawdzić
czy wszystkie połączenia są bezpieczne.
3. Sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne zgodnie ze schematem systemu. Upewnić się,
że połączenia są prawidłowe i zablokowane.
4. Naładować akumulatory. Procedurę ładowania akumulatorów produkowanych przez MTS
Systems Corporation można znaleźć w Podręczniku Informacji o Produkcie Akumulator serii
111 Dla akumulatorów nie wyprodukowanych przez MTS Systems Corporation odnieść się
do literatury dostawcy tego akumulatora.
5. MTS zaleca zainstalowanie zaworu odcinającego i przywieszki na każdym rozdzielaczu
hydraulicznym aby upewnić się że ciśnienie z zasilacza hydraulicznego nie zostanie podane
na serwisowany rozdzielacz hydrauliczny, Pamiętaj, że ciśnienie sterujące jest obecne, gdy
nie ma ciśnienia zasilania nawet jeśli rozdzielacz hydrauliczny jest wyłączony.
6. Podać niskie ciśnienie Sprawdzić na przecieki wszystkie połączenia węży oraz w rozdzielaczu
hydraulicznym Przy wyłączonym ciśnieniu dokręcić złącza jeśli konieczne. Włączyć wysokie
ciśnienie i sprawdzić, czy nie ma wycieków.
7. Podać wysokie ciśnienie i utrzymać pracę systemu przez co najmniej dziesięć minut aby
usunąć powietrze z układu.
8. Sprawdzić ustawienie niskich i wysokich poziomów ciśnienia wyjściowego. Sprawdzić
ustawienie niskich i wysokich poziomów ciśnienia wyjściowego.
9. Wyłączyć zasilanie hydrauliczne i elektryczne.
10. Sprawdzić poziom płynu w zasilaczu hydraulicznym.
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
43
Użytkowanie
Użytkowanie
Sterowanie rozdzielaczem hydraulicznym
46
Uwagi do ciśnienia pilotowego rozdzielacza hydraulicznego
46
Elementy sterujące i wskaźniki rozdzielacza hydraulicznego model 293.22
47
Ustawienie niskiego ciśnienia
48
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
45
Użytkowanie
Sterowanie rozdzielaczem hydraulicznym
Elektromagnetyczne zawory znajdujące się w bloku sterującym rozdzielacza hydraulicznego są
sterowane przez sterownik systemu; nie mogą być sterowane lokalnie. Niskie ciśnienie, wysokie
ciśnienie lub wyłączenie ciśnienia są sterowane ze sterownika systemu (co może być
oprogramowaniem sterownika, panelem sterowania lub zdalnym modułem).
Konstrukcja rozdzielacza wymaga aby rozdzielacz był włączany na niskie ciśnienia ze stanu
wyłączenia. To sprawia, że ​kolejność w celu uzyskania wysokiego ciśnienia na wyjściu to od stanu
wyłączenia do niskiego i do wysokiego. Ciśnienie następnie zmniejsza się przez powrót do stanu
niskiego ciśnienia.
Płynne przejścia ciśnienia między jednym a drugim trybem są automatycznie zapewnione przez
rozdzielacz hydrauliczny. Naciśnięcie stopu awaryjnego lub wyłącznika ciśnienia hydraulicznego
powoduje że rozdzielacz hydrauliczny wyłącza wejściowe ciśnienie hydrauliczne i łączy wyjście
ciśnienia do przewodu powrotnego.
Uwagi do ciśnienia pilotowego rozdzielacza
hydraulicznego
Rozdzielacz hydrauliczny jest wyposażony w obwód hydrauliczny, który zapewnia oddzielnie
filtrowany płynu pod ciśnieniem z zasilacza hydraulicznego do pracy stopni pilotowych serwozaworów
wielostopniowych.
Ostrzeżenie:
Ciśnienie pilotowe jest zawsze obecne tak długo, jak ciśnienie jest dostępne z zasilacza
hydraulicznego. Włączanie i wyłączanie rozdzielacza hydraulicznego lub zmiana pomiędzy
niskim i wysokim ciśnieniem wyjściowym, nie wpływa na wyjściowe ciśnienie pilotowe.
Zakłócanie obwodu ciśnienia pilotowego może spowodować nieoczekiwany ruch siłownika,
które mogą spowodować obrażenia ciała, zniszczenie sprzętu, lub jedno i drugie.
Upewnić się, że zasilacz hydrauliczny jest wyłączony przed rozpoczęciem pracy z obwodem
ciśnienia pilotowego.
46
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Użytkowanie
Elementy sterujące i wskaźniki rozdzielacza
hydraulicznego model 293.22
Elementy sterujące i wskaźniki
Punkt
Opis
1
Manometr
2
Wielokanałowy rozdzielacz sterujący
3
Ustawianie niskiego ciśnienia
4
Widok z góry
5
Widok z boku
6
Wskaźnik filtra pilotowego1
1Jeśli uruchomi się pompę i płyn hydrauliczny jest zimny, wskaźnik filtra może wyskoczyć. Kiedy to się
stanie: pozwolić, aby płyn się rozgrzał, wcisnąć wskaźnik filtra i wymienić wkład filtru tylko wtedy, gdy
wskaźnik wyskoczy ponownie.
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
47
Użytkowanie
Punkt
Opis
Wskaźnik wyskakujący jest aktywowany, gdy element filtr ciśnienia pilotowego staje się
brudny.
7
Manometr
Wypełniony cieczą manometr stałego odczytu jest podłączony bezpośrednio do linii
ciśnienia wyjściowego. Niewielki otwór chroni go przed uszkodzeniami spowodowanymi
gwałtownymi zmianami ciśnienia. Przy pracy jednokanałowej, manometr znajduje się na
głównym rozdzielaczu. Przy pracy wielokanałowej, każdy rozdzielacz sterujący zawiera
manometr.
8
Ustawianie niskiego ciśnienia
Zmienna kryza jest użyta do ustawiania ciśnienia wyjściowego z rozdzielacza w trybie
niskiego ciśnienia. Przy pracy jednokanałowej ustawianie niskiego ciśnienia jest
zlokalizowane na głównym rozdzielaczu. Przy pracy wielokanałowej, każdy rozdzielacz
sterujący zawiera ustawianie niskiego ciśnienia.
9
Rozdzielacz sterujący pojedynczokanalowy
Ustawienie niskiego ciśnienia
Ciśnienie dostarczane w trybie wysokiego ciśnienia zależy od ciśnienia wylotowego zasilacza
hydraulicznego. Patrz rozdział o eksploatacji w odpowiedniej instrukcji zasilacza hydraulicznego e
sprawie dotyczącej ustawiania tego poziomu. W trybie niskiego ciśnienia, ciśnienie dostarczane jest
określana przez ustawienie regulacji niskiego ciśnienia w rozdzielaczu hydraulicznym.
Odnieść się do odpowiedniego rozdziału na temat lokalizacji ustawienia niskiego ciśnienia. Ustawienie
można zmienić za pomocą następującej procedury.
1. Włączyć zasilacz hydrauliczny na niskie ciśnienie.
2. Włączyć zasilacz hydrauliczny na wysokie ciśnienie.
3. Włączyć rozdzielacz hydrauliczny w trybie niskiego ciśnienia. Użyć manometru rozdzielacza
hydraulicznego dla sprawdzenia aktualnego ustawienia niskiego ciśnienia.
4. Trzymając ustawienie regulacji niskiego ciśnienia z kluczem sześciokątnym, obrócić nakrętkę
blokującą 1/2 obrotu w lewo.
5. Ustawić ciśnienie do pożądanego poziomu, pokazywanego na manometrze. Obrót w prawo
zwiększa ciśnienie.
6. Trzymając ustawienie regulacji niskiego ciśnienia z kluczem sześciokątnym, obrócić nakrętkę
blokującą 1/2 obrotu w prawo.
7. Sprawdzić ciśnienie na manometrze Jeśli to konieczne, powtórzyć kroki od 4 do 6, aby
zwiększyć dokładność ustawienia.
8. Wyłączyć system.
48
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Konserwacja
Konserwacja
Zalecenia dla systemów hydromechanicznych
50
Model HSM 293,22 HSM czyszczenie głównego filtru
50
Wymiana filtru pilotowego rozdzielacza hydraulicznego model 293.22 HSM
52
Sprawdzanie akumulatorów
54
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
49
Konserwacja
Zalecenia dla systemów hydromechanicznych
Systemy hydrauliczne mają zdolność do szybkiego i silnego ruchu. Systemy zawierają urządzenia,
które mogą być niebezpieczne dla osób i szkodliwe dla sprzętu, jeśli nieprawidłowo użyte.
Ostrzeżenie:
Nie należy wykonywać procedur kalibracji, konserwacji lub naprawczych z pracującym
systemem hydraulicznym.
Może to spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia sprzętu lub obu tych ewentualności (z
powodu nieoczekiwanego ruchu siłownika).
Upewnić się, że zostały przeczytane następujące środki ostrożności.
Wykonać następujące środki ostrożności:
l
l
l
l
l
l
Nie dopuszczać nieprzeszkolonych ludzi do pracy lub obsługi systemu.
Upewnić się, że zasilacz hydrauliczny (HPU) jest wyłączony przed rozpoczęciem naprawy lub
poruszania się w pobliżu sprzętu hydraulicznego. Podczas serwisowania wielokanałowego
rozdzielacza hydraulicznego, firma MTS zaleca zainstalowanie zaworu odcinającego z
przywieszką na każdym rozdzielaczu hydraulicznym, w celu zapewnienia, że ​ciśnienie
zasilacza hydraulicznego nie jest podane gdy rozdzielacz hydrauliczny jest serwisowany.
Usunąć z obszaru testowego wszystkie urządzenia, które mogą zostać uszkodzone przez
pełną siłę, szybkość, dystans, lub ruch obrotowy siłownika.
Płyny systemów hydraulicznych mogą być drażniący dla skóry i oczu i są trujące, jeśli
stosowane wewnętrznie.
Systemy hydrauliczne działają pod wysokim ciśnieniem i spray z nawet małej nieszczelności
może spowodować obrażenia poprzez cięcie lub przebicie. Jeśli to możliwe, przetestować
nowe urządzenia przy niskim ciśnieniu i tylko wtedy, gdy nikogo nie ma w pobliżu systemu.
Używać tylko określonych części do wymiany. Części zamienne w sklepach nie nadają się do
konserwacji rozdzielaczy hydraulicznych i mogą pęknąć wybuchowo gdy są pod ciśnieniem.
Należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu MTS lub z firmą MTS Systems
Corporation w sprawie numerów katalogowych.
Model HSM 293,22 HSM czyszczenie głównego filtru
Główny filtr to filtr metalowy ekran, typu siatkowego który powinny być wyjęty i oczyszczony (lub
wymieniony w razie uszkodzenia) w odstępach sześciomiesięcznych.
Zestaw wymiany filtru (MTS numer katalogowy 052-957-801) Zawiera filtr (absolutny) 74 mikrony i
uszczelnienie do miski filtra.
50
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Konserwacja
Ostrzeżenie:
Szybki rozprzestrzenianie się sprężonego gazu może rozpędzać obiektów i generować siły
udarowe.
Spray sprężonego płynu może być gorący i przebijający. Gdy zasilanie ciśnieniem zostaje
wyłączone, szczątkowe ciśnienie w układzie może spowodować ruch maszynerii.
Gaz i płyn pod ciśnieniem mogą spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
O ile procedura nie wymaga inaczej , wyłączyć zasilanie hydrauliczne, pneumatyczne i wodne
do systemu przed wykonaniem prac konserwacyjnych. Odłączyć system od źródeł zasilania.
Upewnić się, że wszystkie odpowiednie manometry wskazują zero (0).
1. Wyłączyć zasilacz hydrauliczny lub usunąć ciśnienie hydrauliczne z wejścia rozdzielacza
hydraulicznego HSM.
2. Umieścić miskę spustową pod otworem spustowym filtra i usunąć pokrywę otworu.
3. Zdjąć korek odpowietrzający z miski filtra. Pozwolić na spłynięcie płynu przez pięć minut.
4. Odkręcić górę filtra i wyjąć go.
Przestroga:
Zanieczyszczony płyn hydrauliczny może gromadzić się wewnątrz obudowy filtra wokół
podstawy elementu filtracyjnego.
Jeśli płyn zanieczyszczony dostaje się do przewodów zasilających systemu, praca
systemu może być błędną ze względu na zanieczyszczenia serwozaworów w systemie.
Nie należy wyjmować wkładu filtra z obudowy bez uprzedniego usunięcia
zanieczyszczonego płynu z otoczenia podstawy elementu. Przed wyjęciem elementu
upewnić się, że obszar wokół podstawy elementu filtrującego jest wolny od
zanieczyszczonego płynu
5. Sprawdzić miskę filtra na zanieczyszczenia (w postaci cząstek, które przylegają do
wewnętrznej powierzchni miski). Jeśli zanieczyszczenia są obecne, sprawdzić system pod
kątem zużycia lub utraty integralności uszczelnienia. Przetrzeć miskę niestrzępiącą szmatką.
6. Dokładnie czyścić zanieczyszczony płyn z podstawy elementu filtracyjnego.
7. Wyjąć wkład filtra i sprawdzić pod kątem uszkodzeń fizycznych. Jeżeli jest uszkodzony,
wymienić go i przejść do kroku 14.
Uwaga: Czyszczenie ultradźwiękowe jest preferowaną metodą czyszczenia filtra.
Czyszczenie i roztwory do płukania mogą być uzyskane z MTS jako numery
katalogowe 111617-01 i 111617-02. Jeśli płuczka ultradźwiękowa nie jest dostępna,
może być użyta plastikowa szczotka do czyszczenia ręcznego.
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
51
Konserwacja
8. Napełnić zbiornik płuczki ultradźwiękowej z około 130 mm (5 cali) wody i pozostawić do
podgrzania się przez 10 minut.
9. Przygotować plastikowy pojemnik o objętości wystarczającej do całkowitego zanurzenia
elementu i wystarczająco mały, aby stanąć w płuczce ultradźwiękowej. Wypełnić go
roztworem czyszczącym.
10. Po usunięcie wszelkich komponentów gumowych, takich jak pierścień uszczelniający, należy
element umieścić w pojemniku i poruszać nim ręcznie przez dwie minuty.
11. Wyjąć i usunąć duże cząsteczki przy pomocy sprężonego powietrza.
12. Postawić pojemnik w zbiorniku płuczki ultradźwiękowej i zanurzyć elementu w pojemniku
przez co najmniej pięć minut. Przedłużyć czas jeśli element jest wyjątkowo brudny.
13. Wyjąć element od pojemnika. Usunąć płyn i brudu sprężonym powietrzem.
14. Opróżnić, przepłukać i napełnić pojemnik czystym rozpuszczalnikiem.
15. Powtórzyć krok 12 i krok 13. Zbadać element. Jeśli zanieczyszczenia nadal występuje,
powtórzyć kroki od 12 do 14, aż będzie czysty lub odrzucić element i go wymienić. Jeżeli został
wymieniony, przejść do kroku 17.
16. Opróżnić pojemnik. Wypłukać i napełnić go roztworem do płukania. Powtórzyć krok 12 i krok
13.
17. Wymienić uszczelkę miski filtra. Zainstalować element na rozdzielaczu. Upewnić się, że
uszczelka miski filtra jest osadzona w rowku.
18. Przykręcić miskę filtra na miejsce, aż zostanie osadzona. Dokręcić ją do 40,7 Nm (30 lb•ft).
19. Opróżnić miskę spustową. Nałożyć pokrywę na końcówkę otworu spustowego.
20. Wstawić korek odpowietrzający. Dokręcić go do 47,5 Nm (35 lb•ft).
21. Sprawdzić system po zakończeniu:
A. Włączyć niskie ciśnienie i sprawdzić miskę filtra i otwór spustowy na przecieki.
B. Włączyć wysokie ciśnienie i sprawdzić miskę filtra, korek odpowietrzający i otwór
spustowy na przecieki.
C. Aby dokręcić elementy należy usunąć ciśnienie.
D. Powtarzać sprawdzanie ciśnieniowe aż wycieki są zatrzymane.
Wymiana filtru pilotowego rozdzielacza hydraulicznego
model 293.22 HSM
Wymienić wkład filtra jeśli wskaźnik wyskakuje. Jeśli płyn jest zimny, po uruchomieniu pompy,
wskaźnik ciśnienia pilota może wyskoczyć. Pozwolić, aby płyn się rozgrzał, wcisnąć wskaźnik filtra i
wymienić wkład filtru tylko wtedy, gdy wskaźnik wyskoczy ponownie.
Filtracja płynu jest zapewniona przez 3 mikronowy (absolutny) filtr ciśnienia pilotowego. Zestaw
wymiany filtru (MTS numer katalogowy 052-957-701) Zestaw zawiera 3 μ (absolutny) filtr ciśnienia
pilotowego, O-ring uszczelnienia obudowy filtra oraz pierścień wspierający. Numer części MTS dla
samego elementu filtrującego jest 010-088-309.
52
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Konserwacja
Ostrzeżenie:
Ciśnienie pilotowe jest zawsze obecne tak długo, jak ciśnienie jest dostępne z zasilacza
hydraulicznego. Przy wyłączonym zasilaczu hydraulicznym, szczątkowe ciśnienie może wciąż
istnieć w systemach hydraulicznych.
Otwarcie linii hydraulicznej lub komponentu, który zawiera ciśnienie pilotowe lub resztkowe
może spowodować nagłe, nieoczekiwaną uwolnienie ciśnienia prowadzące do zranienia
personelu lub uszkodzenia sprzętu.
Przed otwarciem linii hydraulicznej lub komponentu, upewnić się, że zasilacz hydrauliczny jest
wyłączony, a ciśnienie resztkowe wynosi zero. Aby opróżnić obwód do ciśnienia zerowego
trzeba opróżnić obwód na zaworze akumulatora lub odczekać co najmniej dwadzieścia minut po
wyłączeniu zasilacza hydraulicznego.
1. Wyłączyć zasilacz hydrauliczny lub usunąć ciśnienie hydrauliczne z wejścia rozdzielacza
hydraulicznego.
2. Umieścić miskę spustową pod otworem spustowym filtra i usunąć pokrywę otworu.
3. Zdjąć korek odpowietrzający z miski filtra. Pozwolić na spłynięcie płynu przez pięć minut.
4. Ręcznie obrócić miskę filtra w lewo (patrząc z góry), aby ją usunąć.
5. Wyjąć wkład filtra i wyrzucić go.
6. Przetrzeć podstawę filtra do sucha czystą, niestrzępiącą się ściereczką i sprawdzić wizualnie
główną uszczelkę i pierścień wspierający na uszkodzenia. W razie potrzeby wymienić je na
nowe uszczelki z zestawu filtra pilotowego.
7. Sprawdzić miskę filtra na zanieczyszczenia (w postaci cząstek, które przylegają do
wewnętrznej powierzchni miski). Jeśli zanieczyszczenia są obecne, sprawdzić system pod
kątem zużycia lub utraty integralności uszczelnienia.
Ostrzeżenie:
Ponowne wykorzystanie brudnego filtru może wprowadzić zanieczyszczenia.
Zanieczyszczony płyn hydrauliczny może spowodować przedwczesne zużycie
elementów hydraulicznych w systemie.
Nie używać ponownie elementów filtracyjnych.
8. Małą ilością czystego płynu hydraulicznego, nasmarować uszczelki, pierścień wspierający i
wewnętrzną uszczelkę nowego filtru ciśnienia pilotowego.
9. Założyć nowy wkład filtra i skręcić miskę w prawo do ręcznego napięcia.
10. Zresetować wskaźnik filtra pilota naciskając go w dół.
11. Wyjąć i opróżnić miskę spustową. Nałożyć pokrywę na końcówkę otworu spustowego.
Wstawić korek odpowietrzający. Dokręcić go do 47,5 Nm (35 lb•ft).
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
53
Konserwacja
12. Usunąć wszystkie próbki z powierzchni badawczej i włączyć zasilanie elektryczne.
13. Włączyć zasilacz hydrauliczny w trybie niskiego a potem wysokiego ciśnienia.
14. Poruszać siłownikiem co najmniej pięć minut, aby usunąć powietrze z obwodów pilotujących.
Sprawdzanie akumulatorów
Akumulatory mają ładunek ciśnienia sprężonego gazu. Prawidłowe ciśnienia naładowania
akumulatora są rejestrowane na ich etykietach. Ciśnienie naładowania należy sprawdzać raz w
miesiącu.
Ostrzeżenie:
Nie należy ładować akumulatorów innymi gazami niż czysty (jakości handlowej, suchy)
azot.
Użycie niedopuszczalnych gazów może spowodować obrażenia ciała, zniszczenie sprzętu, lub
jedno i drugie.
Zapoznać się z instrukcją akumulatora dla informacji o ładowaniu akumulatora.
Zalecane poziomy naładowania akumulatora na wyjściu zasilacza hydrauliczneg 21 MPa (3000 psi) są
następujące:
Akumulator
Naładowanie
Główne ciśnienie
7 MPa (1000 psi)1
Powrót
0,35 MPa (50 psi)2
Ciśnienie pilotowe
7 MPa (1000 psi)
Powolne włączanie 1,4 MPa (200 psi)
Zapisać w dzienniku zarówno ciśnienie jak i temperaturę w pomieszczeniu. Używać tych pomiarów
jako podstawy do zmiany odstępu między sprawdzeniami ciśnienia. Początkowo sprawdzać ciśnienia
naładowania co dwa tygodnie lub 100 godzin pracy:
l
l
l
Jeśli nastąpiła zmiana ± 1,4 MPa (± 200 psi) lub więcej w akumulatorze przewodu
ciśnieniowego, sprawdzać naładowanie co tydzień lub 50 godzin pracy.
Jeśli zmiana jest mniejsza niż ± 1,4 MPa (± 200 psi) w akumulatorze przewodu ciśnieniowego,
sprawdzać naładowanie co 4 tygodnie lub 200 godzin pracy.
Jeśli nastąpiła zmiana o ± 50% lub więcej w ciśnieniu pilotowym lub w akumulatorach
powolnego włączania sprawdzać naładowanie co tydzień lub 50 godzin pracy.
1Może być różne w zależności od wydajności systemu.
2Aby uzyskać optymalną wydajność, należy ustawić naładowaniew tym zakresie, jak najbliżej do
ustawienia niskiego ciśnienia (2,8 MPa, minimum 400 psi).
54
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
Konserwacja
l
Jeśli nastąpiła zmiana mniejsza niż o ± 50% w ciśnieniu pilotowym lub w akumulatorach
powolnego włączania sprawdzać naładowanie co 4 tygodnie lub 200 godzin pracy.
Patrz w podręczniku o produkcie Akumulator serii 111 (MTS numer katalogowy 011-553-304)
procedurach konserwacji.
Rozdzielacz hydrauliczny typu 293.22
55
MTS Systems Corporation.
14000 Technology Drive
Eden Prairie, Minnesota 55344-2290 USA
Bezpłatny numer telefonu: 800-328-2255 (w USA i Kanadzie)
Telefon: 952-937-4515 (w USA i Kanadzie)
E-mail: [email protected]
Internet: www.mts.com
System zarządzania jakością ISO 9001 z certyfikatem QMS

Podobne dokumenty

Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o

Zasilacz hydrauliczny SilentFlo™ serii 505G2 - informacje o Jak uzyskać wsparcie techniczne Rozpocznij od instrukcji obsługi Dostarczone przez MTS instrukcje zapewniają większość informacji potrzebnych do używania i obsługi waszych urządzeń. Jeśli wasze urz...

Bardziej szczegółowo