Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonych we wsi Rabe

Transkrypt

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonych we wsi Rabe
Ustrzyki Dolne 2016-04-08
GN.6845.1.25.2016
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonych we wsi Rabe gmina Czarna
przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Opis
i położenie
Przeznaczenie
w miejscowym
planie
Cena
dzierżawnego
czynszu rocznego
w zł.
Uwagi
5
6
7
8
brak planu
120
-
Oznaczenie nieruchomości
Lp.
1
KW
Nr
działki
2
3
Pow.
w ha
4
Działka położona w centrum wsi Rabe , przy drodze
1.
KS2E/00018142/0
124
0.0772
wojewódzkiej, o dużym spadku. Jest to działka
przeznaczona do użytku rolnego.
Szczegółowe informacje w sprawie dzierżawy nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – ul. Pionierska 10 pokój Nr 8 lub telefonicznie 13 - 4712534
Wykaz niniejszy pozostawać będzie na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni.
Z up. STAROSTY
mgr Irena Krzywowiąza
Kierownik Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Podobne dokumenty