wniosek o uchylenie TA przykład - Prokuratura Okręgowa w Zielonej

Transkrypt

wniosek o uchylenie TA przykład - Prokuratura Okręgowa w Zielonej
Zielona Góra, 26 lipca 2011 r.
Jan Iksiński
ul. Słoneczna 104
65-001 Zielona Góra
Przebywający
w Areszcie Śledczym
w Zielonej Górze
2 Ds. 1111/11
Prokuratura Rejonowa
w Zielonej Górze
ul. Partyzantów 42
WNIOSEK O UCHYLENIE ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO
W POSTACI TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA
Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2011 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
zastosował w stosunku do mnie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania
na okres 3 miesięcy uzasadniając to obawą matactwa z mojej strony oraz ukrywania się
przed organami ścigania.
Od czasu pozbawienia mnie wolności zostali przesłuchani wszyscy świadkowie
oraz zostały przeprowadzone konfrontacje pomiędzy nimi a mną. Dlatego uważam, że
obecnie nie zachodzi obawa, iż pozostając na wolności będę wpływał na zeznania świadków.
Nadto, posiadam stałe miejsce zamieszkania znane organom ścigania.
Przed aresztowaniem pokłóciłem się z rodzicami i opuściłem miejsce zamieszkania.
Przebywałem w tym czasie u dziewczyny zamieszkałej w Zielonej Górze, ul. Świetlana 3.
Po opuszczeniu aresztu zamieszkam z rodzicami i będę informował prokuratora o każdej
zmianie miejsca swego zamieszkania.
W związku z tym wnoszę o uchylenie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu,
gdyż w moim uznaniu ustały powody, dla których zastosowano wobec mnie tymczasowe
aresztowanie. W przypadku uchylenia aresztu deklaruję możliwość stawiania się dwa razy
w tygodniu w Komisariacie I Policji w Zielonej Górze, gdyby istniała potrzeba zastosowania
wobec mnie dozoru Policji.
…………………………………………
Własnoręczny podpis

Podobne dokumenty