łódka - Liga Morska i Rzeczna

Komentarze

Transkrypt

łódka - Liga Morska i Rzeczna
ŁÓDKA
BIULETYN INFORMACYJNY
LIGI MORSKIEJ i RZECZNEJ
ZARZĄDU OKRĘGU ŁÓDZKIEGO
B.I.„ŁÓDKA” wyróżniona
w 2000 r. w XX lecie KOMANDORIĄ ŁÓDZKĄ
w 2005 r. w XXV lecie BŁĘKITNĄ KOMANDORIĄ
w 2008 r. Odznaką 90 lecia LMiR
Nr 1/214
Łódź, styczeń – luty 2016
40 numer opracowany komputerowo
Śmigłowiec Marynarki Wojennej składa wieniec na wodach Zatoki Puckiej
Ro” W numerze
90 lat Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi .Wystawa malarstwa prof. Ryszarda Hungera
Informacja o działalności merytorycznej w roku 2015
”
Spotkanie Noworoczne Klubu Sportów Wodnych
Szczep Harcerski „Żywioły”. Wieczorek z okazji rocznicy urodzin gen. Mariusza Zaruskiego
Obchody 95 rocznicy odzyskania dostępu do Bałtyku
Belweder miejscem debaty o gospodarce wodnej i żegludze śródlądowej
Memoriał w sprawie likwidacji zaniedbań i rozwoju wodnych sektorów gospodarki w Polsce
Prezentujemy nową książkę Henryka Mąki
Z kart historii żaglowców. Dział prowadzi kapitan ż.w. kmdr Henryk Grunert
Informacje adresowe, podaruj 1%, skład redakcji
1
Rok XXXVI
zdj. A. Matulewiczego
str. 2-4
str. 5-6
str. 7
str. 8-10
str. 11-16
str. 17
str. 17-21
str. 22
str. 24-25
str. 26
LIGA MORSKA I RZECZNA
90 lat w Łodzi
PŁYNIEMY NA PEŁNYCH ŻAGLACH
W PIERWSZE 100 LECIE
Z WIELKIMI GROTMASZTAMI
Aleksy Rżewski
pierwszy prezydent
niepodległej Łodzi
1919 – 1923
Hanna Zdanowska
pierwsza kobieta
prezydent Łodzi
2010 -
Ten wielki Jubileusz obchodzony w Łodzi w 2015 roku zakończony
został udziałem w wielkiej wystawie malarstwa sztuki współczesnej prof.
Ryszarda Hungera – honorowego członka i artystycznego opiekuna łódzkiego, bratniego Lidze, Stowarzyszenia Plastyków Amatorów ze szczególnie cieszącą nas orientacją marynistyczną.
Wernisaż WYSTAWY odbył się 15 grudnia 2015 w głównym, historycznym budynku Miejskiej Galerii Sztuki*) w Parku Sienkiewicza.
Miejska Galeria Sztuki powołana została w 1924 roku dzięki staraniom
Oddziału Sztuki i Kultury Województwa Łódzkiego oraz ławników
z Wydziału Oświaty i Kultury łódzkiego Magistratu. Inicjatywę tę poparli prezydenci miasta Aleksy Rżewski i Marian Cynarski.
*)
Prof. Ryszard Hunger
malarz, grafik, pedagog
ASP i PWSFTviT w Łodzi
2
Na siedzibę Galerii przeznaczono pawilon kawiarni, położony w parku im. Henryka
Sienkiewicza, który zaadoptowano na potrzeby wystawiennicze. Prowadzenie instytucji powierzono Marianowi Dienstl – Dabrowie, historykowi sztuki i publicyście.
Konkurował on z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych „Zachęta” o prowadzenie
łódzkiej galerii. W zamian za dotację w wysokości 8 tys. złotych rocznie Dienstl –
Dabrowa zobowiązał się do organizowania wystaw plastycznych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem artystów łódzkich oraz do stworzenia kolekcji dzieł
sztuki i propagowaniu szeroko pojętej kultury plastycznej.
.
Od wielu lat Miejska Galeria Sztuki kierowana jest przez współpracująca
z nami Panią Dyrektor Elżbietę Fuchs.
Elżbieta Fuchs
dyrektor
Miejskiej Galerii Sztuki
Pierwszym dyrektorem Miejskiej Galerii Sztuki w latach 1924
– 1930 był ppłk. Marian Dienstl – Dabrowa.
Urodził się 1 marca 1882 r. w Przemyślu. Studiował historię
sztuki i malarstwo. W 1910 r. założył pierwszy artystyczny teatr
lalek (Teatr Kukiełek), scenograf i reżyser operowy (dyrektor teatru W.A.Mozarta). Od 1917 r. w armii gen. Józefa Hallera, najpierw we Francji, potem we Włoszech.
Publicysta, krytyk artystyczny.
Założyciel i pierwszy prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Okręgu
Łódzkiego w latach 1925 – 1930.
Zmarł 30 stycznia 1957 roku w Warszawie
Na głazie o wymiarach 2x2x1,5 m w Parku Sienkiewicza znajduje
się tablica pamiątkowa ufundowana przez Ligę Morską
i Rzeczną z napisem:
MARIANOWI DIENSTL – DĄBROWIE TWÓRCY I PIERWSZEMU DYREKTOROWI (1924) MIEJSKIEJ GALERII SZTUKI
W ŁODZI, TWÓRCY ORAZ PIERWSZEMU PREZESOWI (1925)
Popiersie Mariana Dienstl – Dabrowy
LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ OKRĘGU ŁÓDZKIEGO
dłuta artysty rzeźbiarza Apolinarego
Z POKŁONEM W 80 ROCZNICĘ POWSTANIA MGS i LMiR
Głowińskiego
LUDZIE MORZA
zdjęcie Narodowe Archiwum Cyfrowe
Łódź 2004/2005
Replika tablicy znajduje się w Muzeum Morskiem w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela
w Łodzi.
3
Obrazy Profesora wypożyczone z Muzeów w Kraju na ścianach Łódzkiej Galerii Sztuki
Od lewej: Dyrektor E. Fuchs z Zastępcą, prof. R. Hunger
w rozmowie z Prezydent Łodzi Hanną Zdanowską
Od lewej: Prezes Marynistów Polskich w Łodzi. W środku
obrócony Profesor w czasie rozmowy z Gośćmi Wystawy
odnotowanej w prasie jako wydarzenie kulturalne roku 2015
Na zdjęciu: Autor obrazów Wystawy prof. Ryszard Hunger
przyjmuje gratulacje od swoich wieloletnich słuchaczy wykładów Hanny i Feliksa Zamelskich – kierowników malarskich
plenerów morskich oraz prezesowania Stowarzyszeniu Plastyków Amatorów w Łodzi
Na zdjęciu jeszcze raz Hanna Zamelska i Profesor ukontentowany ilością przybyłych na Wystawę gości – znawców sztuki
współczesnej i fanów jej Autora
Jedne z obrazów profesora
Inny obraz
4
Zdjęcia i tekst Stanisław Kobyliński
Honorowy Prezes ZOŁ LMiR
Informacja o działalności merytorycznej w roku 2015
Szczegółowe zestawienie wydarzeń i przedsięwzięć wodniacko-morskich zrealizowanych w Łodzi
i w Polsce, w których brali udział działacze Łódzkiego Okręgu LMiR w roku 2015
Lp
1
2
Realizacja przedsięwzięcia
Organizator, wykonawca,
Uroczyste rozpoczęcie obchodów 65 lecia Klubu Sportów Wodnych LMiR w Łodzi
Posiedzenie Zarządu Głównego. Okręg Łódzki reprezentował honorowy prezes
Zarządu Stefan Wasiljew
3
Obchody 95 rocznicy odzyskania dostępu do morza
4
Ppor. mar. Stanisław Pacho nie żyje. Pochowany na cmentarzu w Brzezinach
5
Wydanie BI „ŁÓDKA” nr 1/209 z „Informacją o działalności merytorycznej w roku
2013” i opisem wydarzeń listopad - grudzień 2014 r.
6
7
8
9
10
11
Uroczyste Zebranie Zarządu Okręgu Łódzkiego LMiR poświecone 95 rocznicy odzyskania
dostępu Polski do Morza. Wręczono przyznane przez Prezesa LMiR Krzyże „Pro Mari
Nostro” dyr. Adamowi Szadkowskiemu i Mirosławowi Miarce. Ryszardowi Ostojskiemu
i Feliksowi Kowalskiemu wręczono medale 95 lecia LMiR. Zarząd Okręgu Łódzkiego nadał
Honorowemu Prezesowi ZOŁ kpt mar Stanisławowi Kobylińskiemu godność Honorowego
Grotmaszta Zarządu Okręgu Łódzkiego
Kmdr Klubu W. Łysakowski
KSW LMiR
Zarząd Główny LMiR
Puck
Termin
realizacji
17.01
09.02
Prezes LMiR
Burmistrz Miasta Puck
10.02
Rodzina Zmarłego
18.02
Redakcja B.I. „Łódka”
02.03
Zarząd Okręgu Łódzkiego
03.03
Zmarł Kazimierz Banat – pożarnik, marynista, malarz, rzeźbiarz, grafik, poeta
Rodzina Zmarłego
Cmentarzu w Zduńskiej Woli
09.03
Wydanie BI „ŁÓDKA” nr 2/210 z opisem wydarzeń styczeń – marzec 2015 r.
Redakcja B.I. „Łódka”
08.04
Zarząd Okręgu Łódzkiego
Prezes ZOŁ LMiR
09.04
Kwietniowe posiedzenie Zarządu Okręgu Łódzkiego LMiR. Omówienie udziału
w Nocy Muzeów w Muzeum Morskim. Wręczenie Krzyża „Pro Mari Nostro” Joannie
Modrzejewskiej - matce chrzestnej m/s „Konopnicka”
Uroczyste posiedzenie Rady Programowej projektu „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego”. W posiedzeniu brał udział Stefan Wasiljew
Rada Programowa projektu
Dyrektor Zamku Królewskiego
w Warszawie
„MORZE 2015” XXIX Pokonkursowa Wystawa Malarstwa i Rzeźby. Wśród biorą- Stowarzyszenie Plastyków Amatorów
Galeria Foyer w Łodzi
cych udział w Wernisażu był Stanisław Kobyliński
Wybory Zarządu Szkolnego Koła LMiR kl. IVA w Szkole Podstawowej nr 139
12 w Łodzi. W imieniu ZOŁ LMiR udział brał St. Kobyliński odpowiedzialny za kontakt
z Szkolnymi Kołami LMiR
13 Wydanie BI „ŁÓDKA” nr 3/211 z opisem wydarzeń kwiecień – maj 2015 r.
Udział Muzeum Morskiego przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lele14 wela w Łodzi w programie „Noc Muzeów 16.05 2015”. Pogadanki wygłosili m.inn.
kmdr Henryk Grunert i Stefan Wasiljew
Wybory Zarządu Szkolnego Koła LMiR kl. IVB w Szkole Podstawowej nr 139
15 w Łodzi. W imieniu ZOŁ LMiR udział brał St. Kobyliński odpowiedzialny za kontakt
z Szkolnymi Kołami
8 Piknik Żeglarski na Stawach Stefańskiego. Udział wzięli: komandor KSW LMiR
16 Wacław Łysakowski, Stanisław Kobyliński i Stefan Wasiljew z ZOŁ LMiR
5
27.04
07.05
Opiekun SK LMiR klasy IVA
Grzegorz Jurgielaniec
07.05
Redakcja B.I. „Łódka”
09.05
Dyrektor VI LO ,
Kustosz Muzeum Morskiego
Zarząd Okręgu Łódzkiego LMiR
16.05
Opiekun SK LMiR kl. IVB
Anna Szafarz - Bryl
20.05
Klub Sportów Wodnych Łódź-Ruda
MOSiR – Łódź
Wake & Roll
24.05
17 Obchody Dni Morza w Łodzi. Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 141
Spotkanie autorskie ze Zdzisławem Szczepaniakiem - dziennikarzem, reporterem,
18 żeglarzem. ZOŁ LMiR reprezentowali kmdr H.Grunert, kpt. mar. St. Kobyliński,
Stefan Wasiljew
19 Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Okręgu Łódzkiego LMiR
Piknik Rodzinny na Stawach Stefańskiego w Łodzi. W imieniu Zarządu Okręgu
20 Łódzkiego LMiR wodniacki konkurs zręcznościowy zorganizował honorowy grotmaszt Zarządu kpt. mar. inż. Stanisław Kobyliński
21
Zakończenie roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 19 im. Gen. Mariusza Zaruskiego
w Łodzi. Z upoważnienia Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej kpt. ż. w. dr. inż. Andrzeja Królikowskiego Krzyż PRO MARI NOSTRO, na ręce dyrektora dr Piotra Maja, przekazał prezes
ZOŁ LMiR S. Wasiljew
22 Uroczystość 76 rocznicy samozatopienia Flotylli Wiślanej w Twierdzy Modlin
Obrady Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej w Muzeum w Modlinie. Zarząd
23 Okręgu Łódzkiego reprezentowali prezes Zarządu S. Wasiljew i sekretarz Zarządu
Marek Wojnarowski
70 lecie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Łodzi
24
25 lecie Zespołu Szantowego „PIRANIE”
25 9 Piknik Żeglarski – zamknięcie sezonu
26 Wydanie BI „ŁÓDKA” nr 4/212 z opisem wydarzeń czerwiec - wrzesień 2015 r.
27 Otwarte Spotkanie Zarządu Okręgu Łódzkiego Ligi Morskiej i Rzecznej
28
29
Dyrektor SP nr 141 A Szadkowski
Zarząd Okręgu Łódzkiego LMiR
10.06
Klub Nauczyciela w Łodzi
10.06
Zarząd Okręgu Łódzkiego LMiR.
17.06
Rada Osiedla Łódż-Ruda
21.06
Dyr. PG 19 Piotr Maj
Uczniowie Gimnazjum
26.06
Zarząd Okręgu Mazowieckiego
Ligi Morskiej i Rzecznej
Nadbużańskie Bractwo Ligi Wyszków
19.09
Zarząd Główny LMiR
20.09
Dyrekcja i Pracownicy VI LO
26.09
KSW „ŁÓDŹ-RUDA”,
MOSiR Łódź,
Rada Osiedla Łódź-Ruda.
27.09
Redakcja B.I. „Łódka”
06.10
Zarząd Okręgu Łódzkiego LMiR
07.10
Dzień japoński w Publicznym Gimnazjum nr 19 im. Gen. M. Zaruskiego w Łodzi. Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie
PG nr 19
Zarząd Okręgu reprezentował prezes Zarządu S. Wasiljew
Młodzieżowy Apel Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 139 im. Wojska Polskiego i w parku im. gen. Mariusza Zaruskiego
30 Obrady XXI Walnego Zjazdu Delegatów Ligi Morskiej i Rzecznej w Gdyni
Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych „Boatshow” w Łodzi. W części organizowanej
31 przez KSW LMiR pod kierownictwem komandora Klubu Wacława Łysakowskiego
wystąpił Zespół Szantowy „Piranie” z VI LO
32 Spotkanie opłatkowe Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi
33 Wydanie BI „ŁÓDKA” nr 5/213 z opisem wydarzeń październik - grudzień 2015 r.
Dyrekcja i opiekunowie SK LMiR
Zarząd Okręgu Łódzkiego LMiR
30.10
06.11
Zarząd Główny LMiR
Akademia Mar. Woj. Gdynia
20-21.11
Boatshow Poland Łódź
Hala MOSiR
20-22.11
Zarząd Okręgu Łódzkiego LMiR
09.12
Dyrekcja VI LO
Redakcja B.I. „Łódka
30.12
Zestawienie Redakcja B.I. „Łódka
6
Spotkanie Noworoczne Klubu Sportów Wodnych
W dniu 16 stycznia br. odbyło się tradycyjne
Noworoczne Spotkanie Członków Klubu w Technikum Gastronomicznym.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście a
mianowicie: Prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego Ligi
Morskiej i Rzecznej Stefan Wasiljew, z Klubu Żeglarskiego Politechniki Łódzkiej Komandor Zdzisław Bartczak oraz Sylwia Kozłowska.
Zebranych powitał Komandor Klubu Kolega
Wacław Łysakowski składając Życzenia Noworoczne pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji z dalszego uprawiania sportów wodnych w
sezonie nawigacyjnym 2016. Prezes Stefan Wasiljew życząc powodzenia Członkom Klubu w 2016
roku potwierdził wytrwałość Klubu w działalności Komandor KSW Wacław Łysakowski ( w środku zdjęcia) otwiera spotkanie
„ligomorskiej” od powstania tj od 1950 roku.
Kolega Jan Bekier w imieniu Kapituły Kapitanów PZŻ wręczył Dyplom Honorowy Kapituły Kol.
Eugeniuszowi Trajdosowi kapitanowi jachtowemu z
ponad 50-cio letnim stażem.
Następnie dzielono się opłatkiem składając sobie
Życzenia Noworoczne.
Ahoj do zobaczenia na szlakach wodnych
Wacław Łysakowski
Przybyłych na spotkanie pozdrawia prezes Zarządu
Inne ujęcie powitania
Okręgu Łódzkiego LMiRStefan Wasiljew
j.k ż.w. J.J.Bekier demonstruje Dyplom Honorowy przed
wręczeniem go kol. Eugeniuszowi Trajdosowi
Ogólny widok stołu biesiadnego
7
Szczep Harcerski „Żywioły”. Wieczorek z okazji rocznicy urodzin gen. Mariusza Zaruskiego
61 ŁDH hm. J. Kaczmarek
Szczep Harcerski „Żywioły” im. Gen. Mariusza Zaruskiego jest jednym ze
szczepów Hufca Harcerskiego Łódź – Polesie im. Powstańczej Poczty Harcerskiej. Komendantem Hufca jest hm Magdalena Dąbkowska.
Komendantką Szczepu jest hm. Justyna Kaczmarek.
W skład Szczepu wchodzą: działające w Szkole Podstawowej nr 19 –
Gromada Zuchowa (GZ) „Retkińskie Iskierki”, 191 (męska) Łódzka Drużyna Harcerska (ŁDH) „Horda”, 31 (żeńska) ŁDH „Bystrzyca” im. Teresy
Bogusławskiej, w Szkole Podstawowej Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego GZ „Leśne Elfy” i 24 ŁDH „Ilczi”, w Szkole Podstawowej Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” GZ „Podniebni Odkrywcy” i 22 ŁDH
„Tajfun” im. Ernesta T. Setona. Poza Szkołami działają 91 ŁDSH „Ignis”
i „Łatwopalni”.
Komendantka Szczepu Harcerskiego „Żywioły” hm. Justyna Kaczmarek przysłała na adres mailowy
prezesa ZOŁ LMiR Stefana Wasiljewa zaproszenie na spotkanie na uroczystości szczepowej:
Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu Szczepu Harcerskiego „Żywioły" pragnę bardzo serdecznie zaprosić reprezentację Zarządu Ligi Morskiej
i Rzecznej na wieczorek artystyczny z okazji urodzin Mariusza Zaruskiego, który odbędzie się 31 stycznia 2016 r. (niedziela) w godz. 16.00-20.00 w XXVI LO w Łodzi (ul. Wileńska 22a). Wydarzenie jest podsumowaniem naszej rocznej
akcji bohater i mamy nadzieję połączyć ją z nadaniem imienia naszemu szczepowi. W czasie wieczorku odbędzie się konkurs recytatorski poezji Zaruskiego oraz festiwal piosenki.
Mam nadzieję, że do zobaczenia!
CZUWAJ!
hm. Justyna Kaczmarek Komendantka SH Żywioły
Ogólny widok Auli w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w czasie spotkania
Pani Dyrektor XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Małgorzata Wiśniewska oddała do dyspozycji
Szczepu w dniu 31 stycznia Aulę. Dzięki temu
swobodnie pomieścili się wszyscy uczestnicy Wie-
zdjęcie ze strony SH „Żywioły”
czorku; Zuchowie, Harcerze, Rodzice i zaproszeni
Goście.
Głównym elementem dekoracji było wielkoformatowe zdjęcie generała Mariusza Zaruskiego ustawione na podwyższeniu sceny.
8
Po bokach Auli znalazły się tablice ze zdjęciami
z życia Szczepu.
Na końcu pomieszczenia ustawiono stoły
z kanapkami, słodyczami i napojami.
Spotkanie rozpoczęli prowadzący uroczystość
druhna Oliwia Jonczak i druh Konrad Potocki. Powitali oni wszystkich przybyłych a z nazwiska
i funkcji kierownictwo Hufca, Dyrektorów Szkół, na
terenie których działają Gromady Zuchowe
i Drużyny Harcerskie. Wśród zaproszonych Gości
wymieniony został także przedstawiciel Ligi Morskiej i Rzecznej.
Po powitaniach przez prowadzących głos zabrała Głos ma hm. Justyna Kaczmarek Komendantka SH Żywioły
hm. Justyna Kaczmarek komendantka SH Żywioły
powitała zebranych i posługując się zdjęciami, wyświetlanymi na ekranie, przedstawiła ciekawsze
momenty z życia Szczepu. W następnym punkcie
programu były występy przedstawicieli poszczególnych ogniw Szczepu , którzy posługując się elementami z życia generała Mariusza Zaruskiego, jego
poezją przedstawili sylwetkę swojego Patrona.
Były również konkursy wiedzy o Generale
w których uczestniczyli Zuchowie i Harcerze oraz
osobny dla Rodziców.
Ciekawie wyglądały występy wokalne , chociaż
trzeba przyznać, że wykonawcy byli bardzo przejęci
Druhna Oliwia Jonczak prowadzi konkurs
i przeszkadzała im trema.
Głos zabrał także przedstawiciel Ligi Morskiej
i Rzecznej prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego Stefan
Wasiljew, który podziękował za zaproszenie, pozdrowił obecnych i wspomniał, że dwie szkoły
łódzkie, w których działają Szkolne Koła LMiR
noszą imię generała Mariusza Zaruskiego. Są to
Szkoła Podstawowa nr 141 na Janowie i Gimnazjum
Publiczne nr 19 na ul. Wapiennej. Liga Morska
i Rzeczna czci też pamięć Generała na listopadowych Apelach Niepodległości w parku im. Generała
na Stokach i w Szkole Podstawowej nr 139 mieszczącej się obok Parku. Poinformował również że w
Występ zespołu wokalnego
Łodzi w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela przy ulicy Podmiejskiej 21 mieści
się
największe
w Centralnej Polsce Muzeum Morskie. Korzystając
z okazji zaprosił Zuchów i Harcerzy do odwiedzenia
Muzeum w maju w czasie ogólnopolskiej Akcji
„Noc Muzeów”.
Nastąpił kulminacyjny punkt spotkania. Komendantka Hufca Łódź – Polesie odczytała Rozkaz o
nadaniu Szczepowi imienia generała Mariusza Zaruskiego. Po odczytaniu złożyła Szczepowi gratulacje i życzenia pracy zgodnie ze wskazaniami głoszonymi przez Generała.
Sympatyczna, jedna z najmłodszych uczestnicze
9
10
Obchody 95 rocznicy odzyskania dostępu do Bałtyku
Nasza słona miłości
Tyle słonych łez tęsknoty
i cierpienia w każdej kropli
twojej wody
poprzez wieki wylewano
w bojach krew
i ginęli złoci chłopcy
w walce o Bałtyku brzeg.
Ślubowali ci Polacy
stać przy morzu
na Bałtyku trzymać straż
abyś zawsze był już nasz.
Morskiej Polski budowanie
to zobowiązanie
to zadanie
dla nas jest.
Ludzkie pokolenia
czas przemienia
aby dzieła po nas pozostały
naszej dumy polskiej chwały.
9.02. 2016 Posiedzenie Zarządu Głównego
Z okazji dorocznego Święta Ligi Morskiej
i Rzecznej w 96. rocznicę Zaślubin Polski z Morzem
w Pucku odbyło się w dniu 09 lutego 2016 r. posiedzenie Zarządu Głównego LMiR. Przed obradami
zostaliśmy zaproszeni do ratusza Pucka na spotkanie
z panią Burmistrz i przedstawicielami władz miasta.
Na spotkaniu najbardziej napracowały się dzieci
z chóru pięknie śpiewając „Hymn do Bałtyku”,
„Piosenkę o Pucku” nieznanego autora, „Morze moje morze” oraz szanty.
Po wymianie okolicznościowych mów przeszliśmy do Ośrodka MOSiR w Pucku na obrady Zarządu. W trakcie obrad Zarząd podjął decyzję
o przyznaniu Krzyża „Pro Mari Nostro” i przyjął do
wiadomości decyzję Prezesa Ligi o przyznaniu najwyższego wyróżnienia „Pierścienia Hallera”. Odnośnie przyznania Krzyża „Pro Mari Nostro” rozgorzała burzliwa dyskusja; zastrzeżenia budziła ilość
przyznawanych Krzyży, oraz działalność kandydatów, na podstawie których się je przyznaje. Kandydatury z Okręgu Łódzkiego Feliksa Kowalskiego i
Ryszarda Ostojskiego nie budziły żadnych zastrzeżeń i uzyskały pełne poparcie. Kandydatury „lubelskich” pretendentów do odznaczenia spotkały się z
jednoznaczną
krytyką
i zostały odrzucone. Nominowani do Pierścienia
Hallera nie budzili aż takich emocji.
11
Barbara Leszczyńska
Burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska wita przybyłych
Występ chóru szkolnego
W dalszej części obrad przedstawiciel każdego
Okręgu, Oddziału, Klubu krótko zreferował działalność i plany na rok 2016. Następnie omówiono centralne tematy do prac na rok 2016 czyli:
-przygotowanie monografii na 100-lecie LMiR,
-20.02. Wyszków obchody zaślubin Polski z morzem,
-17-20.03. Kołobrzeg ślubowanie nowych członków LMiR,
-25.06 obchody Dnia Wisły.,
-Kapelan poruszył problematykę zaproszenia młodzieży LMiR na
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie,
-10.09. 2016 uroczystości w Modlinie.
-Padła propozycja aby patronat honorowy w konkursie „Młodzież na
morzu” objęli państwo Komorowscy.
-Ustalono, że do 11.03.2016 r. mają być dosłane materiały na konkurs na najlepsze szkolne koło LMiR.
10 lutego odbyły się oficjalne obchody Zaślubin
Polski z morzem z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jak co roku uroczystości zorganizowane
zostały przez Urząd Miasta Pucka, Ligę Morską
i Rzeczną oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Rozpoczęto na puckim rynku galowym wejściem
Orkiestry
Marynarki
Wojennej
wraz
z Kompanią Honorową. Prezydent pojawił się
w towarzystwie Dowódcy Generalnego Rodzajów
Sił Zbrojnych (najwyższy dowódca naszej armii)
gen. broni dr. Mirosława Różańskiego. Tradycyjnie swoją obecność zaznaczył również Inspektor
Marynarki Wojennej (znaczy jej głównodowodzący)
wiceadmirał Marian Ambroziak, nie mogło też
zabraknąć dowódcy 3 Flotylli Okrętów z Gdyni
kontradmirała Mirosława Mordela.
Wśród gości byli reprezentanci szkolnictwa morskiego, Marynarki Wojennej, służb mundurowych,
reprezentantów Ligi Morskiej i Rzecznej
z całego kraju, licznie i niebiesko prezentował się
oddział Związku Piłsudczyków RP. Po przywitaniu
przez Burmistrza Miasta Puck Hannę Pruchniewską głos zabrał kapitan ż. w. dr Andrzej Królikowski – prezes Ligi Morskiej i Rzecznej. Mówił o jakże ważnej roli w rozwoju Polski, jaką miał jej powrót nad Morze Bałtyckie. O symbolu jakim stał się
Puck, jako miejsce dokonania aktu zaślubin, o stworzeniu tu właśnie zalążka Polskiej Marynarki Wojennej i pierwszej dla niej bazy morskiej. Mówił o
drodze, jaką przeszła Polska poprzez kształcenie w
narodzie morskiej świadomości, powiększenie, początkowo niewiel-kiego skrawka, granicy morskiej i
rozwój portów morskich. Przypomniał, że gospodarka morska zaliczona została ostatnio do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Mówił o oczekiwaniach związanych z powołaniem Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przypominając, że do morza prowadzą z głębi lądu rzeki
i nie wolno ich zaniedbywać, należy
12
Kwiaty i słodycze dla wykonawców
Członkowie Zarządu Głównego
Prezydium Zarządu Głównego
Zamierzenia Kołobrzeskiego Oddziału omawiają
Gabriela Antos i Marek Padjas
docenić i rozwijać ich rolę, szczególną uwagę zwracając na Wisłę.
Po przemówieniach przeszliśmy do puckiej fary,
gdzie odbyła się msza św. koncelebrowana
w intencji Ojczyzny i Ludzi Morza, pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego J.E. Ks. Abp.
Sławoja Leszka Głódzia, msza, jako że w środę
popielcową odbywana – z posypaniem głów popiołem. Po mszy uroczystość przeniosła się do puckiego portu, gdzie na powitanie słychać było pieśni
morskie w wykonaniu dzieci z puckich szkół. Pieśni, wśród których nie mogło zabraknąć „Hymnu do
Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej
Bałtyku„, utworu Feliksa Nowowiejskiego i Stanisława Rybki, napisanego zaraz po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości. Na scenie dokonało się wręczenie wyróżnień Ligi Morskiej i Rzecznej, w postaci najpierw Krzyży Pro Mari Nostro, a później
Pierścieni Hallera (będących najwyższym ligowym
wyróżnieniem). Wyróżnionych na scenę zapraszał
sekretarz generalny LMiR Tadeusz Kuśmierski słowami: „za działalność wychowawczą młodego pokolenia naszej ojczyzny w duchu patriotyzmu, za
codzienną pomoc i współpracę z naszym Stowarzyszeniem… .” Wyróżnieni Krzyżem „Pro Mari Nostro” to: Mira Urbaniak (żeglarka, dziennikarka, Prezydent A, Duda, generał M. Różański, arcybiskup S.Głódź
popularyzatorka słowem i piórem morskości), Elżbieta Kasińska (działaczka LMiR, prezes Oddziału
Ligi w Wyszkowie), Tadeusz Bienias (kierownik
Nadzoru Wodnego na Zalewie Sulejowskim), Jan Ja-
kubowski (prezes Pomorskiego Okręgowego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego), Jerzy Rusak
(Jacht Klub Morski „Kotwica”), Bogdan Klauza (działacz społeczny, harcmistrz Pucka), Andrzej Kajut
(skarbnik Komisji Morskiej Polskiego Związku Żeglarskiego). Krzyże wręczono przy prezydenckiej asyście.
Po tej ceremonii, Tadeusz Kuśmierski wezwał na podium odznaczonych Pierścieniem Hallera: „za wybitne
dokonania w rozwoju gospodarki morskiej, za działalność wychowawczą młodego pokolenia w duchu patrio- kadm. M. Mordel (trzeci od lewej), wadm. M.Ambroziak (2 od
tyzmu” – pierścienie otrzymali: Janusz Jarosiński (pre- prawej)
zes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.), Maciej Leśny (wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego), Stanisław Śliwa (prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP, generał związku). Zaraz też wystąpił
prezes Andrzej Królikowski, mówiąc: „Pierścień Hallera
– najwyższe odznaczenie Ligi Morskiej, wprost odwołuje
się do tego symbolicznego dnia, którego rocznicę dzisiaj
honorujemy. Zawierają się w nim nadzieje Polaków,
którzy w nadmorskich piaskach dostrzegli wielką szansę
na zbudowanie nowoczesnego, otwartego na świat państwa. Przesłaniem na dziś i jutro jest ugruntowanie
świadomości, że tamte nadzieje i szanse wciąż wymagają pamięci i kontynuacji.
Prezes LMiR kpt. ż.w. dr Andrzej Królikowski w czasie przemówienia na Rynku Puckim
13
„Panie Prezydencie, proszę przyjąć ten Pierścień właśnie
jako znak i wyraz nadziei ludzi morza, że Polska morska to nie
tylko hasło, ale wciąż głęboka treść zawarta w słowach Stanisława Staszica „Trzymajmy się morza”, stanowiących motto
naszej organizacji.”
Prezydentowi Andrzejowi Dudzie Pierścień Hallera wręczył wiceprezes LMiR Marek Padjas.
Pan Prezydent powiedział między innymi: „Chciałem
ogromnie podziękować za to wielkie wyróżnienie (…) niezwykle
symboliczne. Dla mnie szczególne, jako że otrzymał je wcześniej prezydent profesor Lech Kaczyński.” Przytoczył sło-
wa, jakie 96 lat temu wypowiedział w Pucku gen.
Józef Haller, który zwracając się do Kaszubów
dziękował za to, że przez lata straszliwej niemieckiej niewoli przechowali ten skrawek wybrzeża Bałtyku dla Polski. Za to Rzeczpospolita i wszyscy Polacy powinni być mieszkańcom tej ziemi wdzięczni.
Gdy symbolicznie 10 lutego 1920 roku przekazywano straż na Bałtyku z rąk Kaszuba rybaka na ręce
polskiego marynarza, Polska Marynarka Wojenna, o
której gen. Haller mówił, że jest zbrojnym ramieniem narodu polskiego, liczyła 10 skromnych szkut.
– Ale jak wielki duch musiał być w narodzie skoro
w ciągu kilku lat powstała szkoła morska w Tczewie, zalążki portu i rozpoczęła się budowa wielkiej
Gdyni. Dziś wielkim wyzwaniem jest, by Polska
rzeczywiście korzystała z morza. – Potrzebujemy do
tego silnej, sprawnej, odbudowanej Marynarki Wojennej, która będzie tego wybrzeża i naszych wód
strzegła, dobrze działających portów i stoczni, które
będą mogły znowu produkować statki. Trzeba sobie
powiedzieć, że po tych wszystkich trudnych latach
coś zaczyna drgać-podkreślił, wskazując na powrót
do specjalistycznej produkcji stoczniowej. Wierzę,
że będziemy znowu budowali statki i staniemy się
w tym zakresie światową potęgą. Że polskie porty
będą znaczącymi punktami na mapie przewozów
oceanicznych i morskich na świecie. Podkreślił także, że ze względu na ogromne znaczenie transportu
morskiego i wodnego powstało na nowo Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. –
Bałtyk jest naszym oknem na świat, stwarza nam
ogromne szanse rozwojowe. Pokolenia Polaków
marzyły o tym, żeby Polska z. całą swoją siłą nad
Bałtyk wróciła. Tamtego marzenia pradziadków,
dziadków, ojców nie wolno nam zmarnować. To jest
wielkie dla nas zadanie. Bo duch w Polakach nie
zginął i trwa on także i w nas. Następnie odbyło się
jeszcze złożenie okolicznościowego wieńca do wód
Zatoki Puckiej z pokładu śmigłowca naszej Marynarki Wojennej, uwieńczone oddaniem przezeń honorów Głowie Państwa.
Oficjele na czele z Prezydentem Andrzejem Dudą i delegacje Miast, Organizacji i Stowarzyszeń
złożyli wieńce pod pomnikiem gen. Hallera.
Homilię wygłasza arcybiskup Leszek Sławoj Głódź
Poczet sztandarowy Stowarzyszenia Kaszubsko - Pomorskiego
Sekretarz Generalny LMiR Tadeusz Kuśmierski odczytuje
nazwiska nominowanych do wyróżnienia Pierścieniem Hallera
Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej Królikowski w czasie
wręczania Pierścienia Hallera. Pierścień Prezydentowi Andrzejowi Dudzie wręczał wiceprezes kmdr Marek Padjas
14
Obserwują przylot śmigłowca Marynarki Wojennej szykującego się do położenia na wodzie wieńca. Prezes LMiR Andrzej
Królikowski, Burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Wiceprezesi LMiR Elżbieta Marszałek i Marek Padjas
Prezydent Andrzej Duda otrzymuje Pierścień Hallera z rak
Marka Padjasa, obok wiceprezesi Elżbieta Marszałek i Wacław L. Kowalski
Po ceremonii. Uścisk dłoni Prezydenta Andrzeja Dudy i Prezesa LMiR Andrzeja Królikowskiego
Nasza Koleżanka Elżbieta Kasińska wśród oficerów i admirałów
Wieńce pod pomnikiem Generała Hallera
15
Delegacja LMiR w oczekiwaniu na złożenie wieńca
Chór szkolny na scenie w Porcie Rybackim
Nagrodzeni Pierścieniem Hallera, Krzyżem Pro Mari Nostro i członkowie Prezydium Zarządu Głównego I Kapituły Wyróżnień
Śmigłowiec Marynarki Wojennej podchodzi do złożenia wieńca
Liga Morska i Prezydent Andrzej Duda
Tekst Marek Wojnarowski, Zdjęcia M. Wojnarowski, Leszek Stromski i strona Miasta Pucka
Wiadomość z ostatniej chwili. Dzień po uroczystościach kpt. ż. w. dr Andrzej Królikowski został odwołany
ze stanowiska dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
16
Belweder miejscem debaty o gospodarce wodnej i żegludze śródlądowej.
W dniu 8 grudnia 2015 roku w Belwederze – siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się
debata na temat aktualnego stanu oraz szans rozwoju gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej.
Liga Morska i Rzeczna w dniu 3 listopada 2015 roku skierowała do Pana Andrzeja Dudy Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej list z załączonym Memoriałem w sprawie likwidacji zaniedbań i rozwoju
wodnych sektorów gospodarczych w Polsce. Memoriał ten przygotowany został na konferencję p.n. „Morze, rzeki – szansą rozwoju Polski” która odbyła się w dniu 25 lutego 2010 roku w Senacie RP. Inicjatorem tej konferencji była Liga Morska i Rzeczna. Tekst Memoriału jest ciągle aktualny, dlatego uznaliśmy że
należy zainteresować nim Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Autorami Memoriału są eksperci z Porozumienia „Wisła – Odra – Bałtyk”, reprezentujący społeczności
z dorzecza Wisły, Odry oraz Pomorza.
Tekst naszego listu zainteresował Prezydenta a efektem tego była wola zorganizowania przez Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przy udziale Ligi Morskiej i Rzecznej przedmiotowej debaty w Belwederze.
W debacie uczestniczyli:
Pan Wojciech Kolarski – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP;
Pan Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska;
Pan Jerzy Materna – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Ponadto przedstawiciele:
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Środowiska związane z gospodarką wodną i żeglugą śródlądową reprezentowali przedstawiciele Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych,
Stowarzyszenia „Teraz Odra”, Politechniki Warszawskiej, Polskiej Akademii Nauk, Stoczni Rzecznej
w Kędzierzynie – Koźlu, Urzędów Żeglugi Śródlądowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, samorządów miejskich, Rady Portu Szczecin, armatorów rzecznych. Ligę Morską i Rzeczną reprezentował Wacław L. Kowalski – Wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej.
Programy rozwoju gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej przedstawione przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęte zostały przez
uczestników debaty z nadzieją na przeprowadzenie koniecznych zmian.
Przebieg dyskusji wykazał zgodność poglądów co do usprawnienia i pilnego rozwoju podstawowych
sektorów gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej, rozwój szkolnictwa branżowego oraz zmiany przepisów
prawa hamujących rozwój.
Prowadzący debatę Pan Minister Wojciech Kolarski na zakończenie wyraził zadowolenie z przebiegu
dyskusji, podniesienia spraw istotnych oraz woli współpracy obu ministerstw jak również społecznych
i instytucjonalnych ekspertów reprezentujących użytkowników wód w Polsce.
Wacław L. Kowalski
MEMORIAŁ List Ligi Morskiej i Rzecznej do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
MEMORIAŁ
Warszawa dnia 2 listopada 2015 r.
w sprawie likwidacji zaniedbań i rozwoju wodnych sektorów gospodarki w Polsce.
Polska przeżywa okres długotrwałej suszy, która dezorganizuje wiele gałęzi gospodarczych. W latach 2009- 2010 dramat
rozległych i kosztownych powodzi. Straty materialne i społeczne są bardzo wysokie. Wydarzenia te potwierdzają fakt że woda
w naszym kraju jest problemem państwowym i narodowym. Jest podstawowym środkiem do życia. Jest również groźnym żywiołem. Gospodarka wodna jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarczych, od której uzależniony jest nasz byt, bezpieczeństwo
i rozwój, a jej infrastruktura należy do podstawowej infrastruktury technicznej kraju.
17
Dotychczasowy system zarządzania gospodarką wodną jest nieodpowiedni ze względu na jego złożoność i rozdrobnienie. Poszczególne sektory gospodarki wodnej należą do różnych organów i instytucji, których zadania i kompetencje nie przekładają się na wspólną strategię funkcjonowania i rozwoju gospodarki wodnej, a co za tym idzie ochrony przed powodzią oraz złagodzenia skutków suszy w poszczególnych regionach kraju.
Do wadliwego systemu zarządzania należy dołożyć tzw. ekologizację poszczególnych sektorów gospodarki wodnej polegającą na odbieraniu prawa do administrowania rzekami instytucjom wodnym na rzecz organizacji i instytucji ekologicznych. Za
szczególnie niewłaściwe należy uznać przypisanie administrowania i utrzymania śródlądowych dróg wodnych Ministrowi Środowiska. Taki stan rzeczy skutkuje wzrostem zagrożeń powodziowych oraz zaniedbań w poszczególnych sektorach gospodarki wodnej. Zamiast likwidacji opóźnień i zaniedbań, gospodarka wodna znajduje się w fazie złożonych procedur ekologicznych i zbędnych dyskusji, czy można modernizować i rozbudowywać infrastrukturę przeciwpowodziową, zbiorniki retencyjne, drogi wodne,
elektrownie wodne i studnie głębinowe.
Od wielu lat specjaliści i eksperci związani z gospodarką wodną ostrzegali władze różnych szczebli przed organizacyjnymi zaniedbaniami w gospodarce wodnej, a co za tym idzie bezpieczeństwie powodziowym, zastoju w żegludze śródlądowej, energetyce wodnej czy - turystyce wodnej. Jednym z ważniejszych apeli kierowanych do Władz Rzeczypospolitej Polskiej był „Memoriał w sprawie wód Polski”, przygotowany z inicjatywy Ligi Morskiej w 1996 roku. Pod dokumentem tym podpisało się tysiące obywateli z różnych środowisk życia gospodarczego, społecznego, połączonych troską o likwidację zaniedbań we wszystkich sektorach gospodarki wodnej. Od tamtego czasu z inicjatywy środowisk wodnych, kierowane były do Władz RP kolejne memoriały, listy
otwarte, apele, by zainteresowano się trudną sytuacją poszczególnych sektorów gospodarki wodnej w Polsce, aby zacząć wreszcie nadrabiać stracony dystans do krajów sąsiadujących.
Społeczeństwo oczekuje radykalnych zmian w zarządzaniu i podejściu do gospodarki wodnej, bezpieczeństwa powodziowego, zabezpieczenia przed suszą, rozwoju żeglugi śródlądowej, energetyki wodnej, turystyki i rekreacji wodnej.
Polska ma do rozwiązania więcej problemów dotyczących gospodarki wodnej w sprawach powodziowych niż kraje Unii
Europejskiej. Wdrażanie dyrektyw unijnych nie wyeliminuje spraw zaległych koniecznych do naprawienia.
Niektóre problemy gospodarki wodnej w Dorzeczu Wisły nie zostały rozwiązane od czasów zaborów, gdy Wisła była administrowana przez trzy państwa zaborcze.
Za główne cele gospodarki wodnej uznaje się:
- poprawę stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych,
- ochronę przed zniszczeniami powodziowymi, podtopieniami,
- zapewnienie ludności i gospodarce narodowej potrzebnych ilości wody o odpowiedniej jakości,
- poprawę stosunków wodnych na obszarach wykorzystywanych rolniczo dla zapewnienia odpowiedniego dla produkcji
roślinnej nawilgocenia gleby,
- zabudowę i regulację rzek dostosowaną do potrzeb ochrony przeciwpowodziowej transportu wodnego, energetyki wodnej, jak również potrzeb społecznych w zakresie rekreacji i turystyki.
Podczas wielu konferencji, sympozjów, narad, grupa ekspertów i specjalistów wypracowała następujące propozycje
zmian i działań, mające na celu likwidacje zaniedbań i rozwój szeroko pojętej gospodarki wodnej.
Pakiet proponowanych zmian i programów :
I. Organizacja , zarządzanie ,przepisy prawne.
1. Podniesienie problemów gospodarki wodnej do poziomu ważnych spraw gospodarczych i społecznych w Polsce, przez powołanie
odrębnego resortu, któremu należy podporządkować wszystkie sektory wodne:
- gospodarkę wodną,
- drogi wodne, żeglugę śródlądową,
- sprawy przeciwpowodziowe,
- energetykę wodną,
- turystykę wodną,
Nowy resort, Ministerstwo Gospodarki Wodnej, należy podporządkować Prezesowi Rady Ministrów.
2. Podporządkowanie Ministrowi Gospodarki Wodnej wszystkich ważnych budowli hydrotechnicznych, przeciwpowodziowych i dróg
wodnych.
3. Wyłączenie głównych rzek posiadających status drogi wodnej z programu „Natura 2000”.
18
4. Dokonanie zmian w przepisach prawnych, blokujących rozwój gospodarki
śródlądowej, energetyki wodnej, turystyki wodnej.
wodnej, bezpieczeństwa powodziowego, żeglugi
5. Wprowadzenie koniecznych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, eliminujących ograniczenia
związane z zagrożeniem powodziowym oraz budową nowych ujęć wodnych.
II. Bezpieczeństwo ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych.
1. Przygotowanie i wdrożenie wieloletniego programu poprawy czystości wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Przygotowanie i wdrożenie wieloletniego programu budowy zbiorników retencyjnych oraz studni głębinowych.
III. Zabezpieczenie przed powodzią.
1. Opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu zabezpieczenia kraju przed powodzią, przewidującego modernizację i rozbudowę infrastruktury powodziowej.
2. Opracowanie i wdrożenie programów szkoleniowych dla służb przeciwpowodziowych, samorządów, wolontariuszy, grup społecznych, zagrożonych powodziami i podtopieniami.
IV. Odbudowa, rozbudowa infrastruktury hydrotechnicznej.
1. Opracowanie wieloletnich planów odbudowy, modernizacji i rozbudowy budowli hydrotechnicznych: zbiorników retencyjnych,
kanałów, dróg wodnych, śluz, portów, przystani, elektrowni wodnych.
2. Opracowanie wieloletnich planów rozwoju żeglugi i turystyki wodnej, dostosowanej do dróg wodnych i szlaków turystycznych
sąsiednich krajów. Wspieranie programów inwestycyjnych przygotowanych przez samorządy. Opracowanie przepisów prawnych
umożliwiających rozwój krajowego sektora transportu wodnego i turystyki wodnej
V. Woda dla rolnictwa.
1. Przygotowanie i wdrożenie programu poprawy stosunków wodnych na obszarach rolnych dla zapewnienia rozwoju rolnictwa.
2. Przygotowanie i wdrożenie programu modernizacji, konserwacji i rozbudowy urządzeń wodnych na terenach rolniczych.
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Finansowanie gospodarki wodnej.
Środki z budżetu państwa.
Przeznaczenie większych strumieni finansowych z NFOŚiGW oraz WFOŚ i GW na realizację programów gospodarki wodnej.
Wykorzystywanie funduszy z UE.
Wykorzystywanie funduszy samorządowych.
Wprowadzenie nowych taryf za korzystanie z wody.
Przeznaczenie opłat świadczonych przez armatorów żeglugowych na rzecz rozwoju dróg wodnych i infrastruktury wodnej.
Przeznaczenie środków wygospodarowanych ze sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej przez elektrownie wodne
należące do gospodarki wodnej.
VII. Edukacja i komunikacja społeczna, zaplecze naukowe.
1. Przygotowywanie programu rozwoju szkolnictwa wyższego, średniego i zawodowego w celu wykształcenia kadr i grup zawodowych dla gospodarki wodnej, przemysłu stoczniowego, żeglugi śródlądowej oraz ratownictwa powodziowego.
2. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwoju edukacji w zakresie gospodarki wodnej i powodziowej we wszystkich placówkach
oświatowych.
3. Opracowanie programów edukacyjnych do publikowania w mediach elektronicznych, w zakresie bezpieczeństwa powodziowego,
żeglugi, turystyki wodnej.
4. Reaktywacja Instytutu Gospodarki Wodnej.
Konieczne są zmiany organizacyjne polegające na włączeniu wszystkich sektorów gospodarki wodnej do jednego resortu
podporządkowanego Premierowi, co w znaczący sposób wzmocni ten sektor gospodarczy, nada mu właściwą rangę. Wykorzystane zostaną rezerwy intelektualne, finansowe na potrzeby rozwojowe.
Obecnie gospodarką wodną i problematyką powodziową zajmują się następujące instytucje:
 - Ministerstwo Środowiska:
-Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
-Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej,
19
 Dyrektorzy Parków Narodowych.
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Wojewodowie,
- Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Ministerstwo Infrastruktury:
 -Urzędy Morskie,
 -Urzędy Żeglugi Śródlądowej,
- Samorządy Regionalne,
- Samorządy Lokalne.
- Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych,
Każda z tych instytucji posiada określone kompetencje, uprawnienia, obowiązki oraz możliwości finansowe. Brak w tej
skomplikowanej organizacji właściwej koordynacji oraz racjonalnego działania.
Budowa każdego nowego obiektu hydrotechnicznego czy hydroenergetycznego uzasadnionego z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego musi obecnie pokonać wiele barier ekologicznych w większości wyolbrzymionych. Doskonałym przykładem wymyślonych barier jest problem budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka oraz trwająca siedemnaście lat
budowa stopnia wodnego w Malczycach na Odrze. Instytucje i środowiska ekologiczne skutecznie utrudniają lub blokują od kilkunastu lat rozpoczęte procesy inwestycyjne tych ważnych dla gospodarki wodnej budowli hydrotechnicznych. Kolejnym przykładem
wstrzymywania budowy bardzo ważnej inwestycji wodnej jest przykład Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Kanał ten po
wybudowaniu spowoduje odblokowanie portów naszego wschodniego wybrzeża Morza Bałtyckiego, umożliwi rozwój gospodarczy
terenów od Elbląga do Braniewa.
Włączenie do programu „Natura 2000” koryt głównych rzek kraju, mimo sprzeciwu branży wodnej, samorządów, różnych
organizacji branżowych, spowodowało wzrost zagrożenia powodziowego w dolinach głównych rzek (m.in. w dolinie Wisły).
Wpływ programu „Natura 2000” na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, modernizację dróg wodnych oraz rozwój energetyki wodnej nie doczekał się rzetelnej analizy. Program „Natura 2000” jest programem ekologicznym, który ogranicza rozwój
wielu sektorów gospodarki wodnej. Powinien być jednak poddany analizie ekonomicznej, jak wszystkie ważne programy gospodarcze w Polsce.
Żegluga śródlądowa na całym świecie jest najbardziej ekonomicznym i najbardziej proekologicznym rodzajem transportu.
Polska posiada około 3660 km dróg wodnych uznanych za żeglowne o bardzo dobrej przestrzennej lokalizacji, ale w złym stanie
technicznym. Polityka transportowa UE zmierza w kierunku dalszego rozwoju żeglugi śródlądowej. Świadczą o tym następujące
programy rozwojowe i wspierające:
- Zintegrowany europejski program działań na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej oraz dróg wodnych „NAIADES” z dnia
17.01.2006 r. oraz „NAIADES II” z 10 września 2013r.,
- „Biała Księga” z 2001r. oraz „Biała Księga” z 2011r. w których wskazywane są główne kierunki europejskiej polityki transportowej,
w tym konieczność rozwoju żeglugi śródlądowej dla równoważenia systemów transportowych.
- „Porozumienie o śródlądowych drogach wodnych międzynarodowego znaczenia” – AGN z 1996 roku. Przez Polskę biegną ważne szlaki wodne o międzynarodowym znaczeniu:

E30 – Morze Bałtyckie – Dunaj przez Odrę,

E40 – Morze Bałtyckie (z Gdańska) przez Wisłę – Bug aż do Dniepru,

E70 – Holandia – Niemcy (przez Odrę) – Warta – Wisła do Gdańska.
Liczne są projekty opracowane przez samorządy regionalne dotyczące rozwoju szlaków turystycznych na rzekach. Są to:
-„Pętla Żuławska: Wisła – Nogat – Kanał Elbląski – Szkarpawa”,
- „Szlak Wodny im Króla Stefana Batorego: Warszawa- Zamek Królewski:

Wisła – Kanał Żerański –Kanał Królewski- Jezioro Zegrzyńskie- Narew – Biebrza – Kanał Augustowski (Niemen)”,

Wisła-Zalew Włocławski-Wisła-Nogat-Kanał Jagielloński-Elbląg-Zalew Wiślany- Zatoka Pucka -Morze Bałtyckie„,
- -„Wielka Pętla Wielkopolska: Wisła – Noteć – Warta – Odra”,
- -Kraków – Gdańsk (po Wiśle),
- -Odrzańska Droga Wodna w ramach Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC Rout 65,
- Kanał Odra –Dunaj,
- Kanał Śląski,
- -Kanał Mazurski i inne.
20
Żegluga śródlądowa może stać się ważną gałęzią gospodarczą, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego wielu regionów kraju. Rozwój tego sektora gospodarczego wpłynie na rozwój przemysłu portowego, stoczniowego, energetycznego oraz
turystyki wodnej.
Na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną, w tym na tak zwaną „czystą” energię, bez której nie
jest praktycznie możliwa jakakolwiek działalność. Ilość energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach wodnych na świecie
utrzymuje się na stałym poziomie 16 – 20% całej wytwarzanej energii elektrycznej. Wskazuje to, że ilość energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach wodnych, w wartościach bezwzględnych, stale rośnie. Jest to energia odnawialna, a wytwarzanie jej nie
powoduje zanieczyszczeń wody, gleby ani atmosfery. Przy projektowaniu i pracy elektrowni wodnych musi być jednak zachowana
zasada zrównoważonego rozwoju.
Polska posiada potencjalne zasoby energetyki wodnej (uzasadnione technicznie i ekonomicznie) szacowane na około
8 TWh/rocznie. Sumarycznie energia elektryczna wytwarzana w Polsce w elektrowniach wodnych (bez elektrowni szczytowo –
pompowych) nie przekracza 1,5% całej wytwarzanej energii elektrycznej. Obecny rozwój energetyki wodnej w Polsce jest skromny, natomiast większy mógłby znacznie poprawić nasz bilans energii odnawialnej. Wobec konieczności znacznego zwiększenia
produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2015 roku, należy opracować program rozwoju energetyki wodnej
w Polsce w oparciu o istniejące i potencjalne warunki.
Przedstawione ważniejsze propozycje programowe dla rozwoju gospodarki wodnej w celu odrobienia wieloletnich zaległości, wymagają podjęcia odważnych decyzji politycznych, gospodarczych i społecznych. Proponowane zmiany organizacyjne
pozwolą nadać nowy impet całej gospodarce wodnej i morskiej. Wykorzystane zostaną rezerwy intelektualne, techniczne, finansowe, które wpłyną na rozwój gospodarczy w większości zaniedbanych rejonach kraju.
Polska w krótkim okresie czasu może stać się bardzo ważnym w Europie ośrodkiem turystyki wodnej, ponieważ posiadamy olbrzymi niewykorzystany potencjał rzek oraz terenów nadających się do turystyki. Rozwój turystyki wodnej przyczyni się do
rozwoju żeglugi śródlądowej, najbardziej wydajnego i racjonalnego energetycznie kierunku transportowego.
Dwie polskie rzeki, Wisła i Odra, stanowią ważne zaplecze naszych portów morskich: Gdańska, Gdyni, Elbląga, Szczecina – Świnoujścia i Polic. Ten potencjał rzeczno – morski, odpowiednio wykorzystany stworzy nowe miejsca pracy, może stać się
kołem napędowym gospodarki. Drogi wodne z zachodu na wschód, odblokowanie morskich portów wybrzeża wschodniego stanowią kolejny potencjał gospodarczy oczekujący na wykorzystanie.
Zwiększenie możliwości zatrzymywania w kraju wód opadowych z 6,5 % do 15 % (standard UE) poprawi sytuację powodziową oraz sytuację wodną w okresie suszy.
Czytelne i racjonalne metody zarządzania gospodarką wodną oraz bezpieczeństwem powodziowym stworzą nowe warunki do rozwoju ważnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego.
Memoriał ten został opracowany przez ekspertów od gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej, przedstawicieli stoczni
rzecznych oraz turystyki wodnej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych, współpracujących w ramach Porozumienia w sprawie wspierania inicjatyw i programów rozwoju gospodarczego Polski w oparciu o walory rzek i Morza Bałtyckiego „Wisła- Odra- Bałtyk” .Inicjatorem powołania Porozumienia „Wisła –Odra- Bałtyk” jest Liga Morska i Rzeczna. Sygnatariusze Porozumienia „Wisła –Odra-Bałtyk” prezentowali niniejszy Memoriał podczas konferencji, która odbyła się w Senacie RP
z okazji „90-lecia powrotu Polski nad Bałtyk” w dniu 25 lutego 2010 roku, tuż po powodzi jaka miała miejsce w 2009 roku w Polsce.
W 2010 roku Memoriał przesłany był do Najwyższych Władz Rzeczypospolitej Polskiej z nadzieją, że zostanie skierowany
do przeanalizowania i wdrożenia przez merytoryczne instytucje oraz komisje sejmowe i senackie.
Memoriał nie stracił nic na aktualności dlatego w 2015 roku kierujemy go ponownie do Prezydenta RP, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu z nadzieją że zostanie przyjęty z należną uwagą .Deklarujemy współpracę z przedstawicielami zainteresowanych instytucji w celu udzielenia ewentualnych wyjaśnień.
W imieniu organizacji pozarządowych skupionych w Porozumieniu „Wisła - Odra – Bałtyk”.
Wiceprezes Zarządu Głównego
Ligi Morskiej i Rzecznej
Wacław L. Kowalski
21
Prezentujemy nową książkę Henryka Mąki
Redakcja Biuletynu Informacyjnego Zarządu
Okręgu Łódzkiego LMiR „Łódka” poleca swoim
czytelnikom do przeczytania i na wielkanocne prezenty najnowszą książkę naszego znakomitego marynisty Henryka Mąki „ANEGDOTY Z NASZEJ
FLOTY”.
Jak we wstępie zapewnia Autor
„Z założenia ma to być lektura lekka, łatwa
i przyjemna, której podstawową wartością jest
prawdziwość opisywanych sytuacji i zdarzeń”.
W pierwszej opowieści tej wspaniale napisanej,
bogato ilustrowanej książki Autor w rozdziale
„Z ANNAŁÓW HISTORII” przypomina nam początek
tworzenia naszej 1050 letniej państwowości przez
Mieszka I i pochód Polski do brzegów Bałtyku.
Włączył on w granice swojego państwa już w 955 r.
Pomorze Nadwiślańskie z Gdańskiem, potem Pomorze Środkowe z Kołobrzegiem, nadwiślańskie ziemie Lubuszan a w latach 965-967 Pomorze Zachodnie ze Szczecinem oraz wyspami Wolin
i Uznam. Przypomina też, że jego syn Bolesław
Chrobry rozszerzył swoje władztwo na południu
i wschodzie. To bałtyckie zainteresowanie podkreślił później gnieźnieński władca Krzywousty, który
w 1105 roku dotarł ze swoją drużyna do Kołobrzegu. Jego rycerze wrzucili cztery głazy
w głębinę dokonując pierwszych uroczystych Zaślubin Polski z morzem. Kolejne zaślubiny były
10.II. 1920 r. w Pucku, 18. II. 1945 w Kołobrzegu.
W tym samym rozdziale jest 24 anegdot.
W 2 rozdziale „MARYNARZE Z MARYNARKI” 42
anegdoty i 8 dowcipnych ogłoszeń restauracyjnych
np. w Moskwie „Pij ile chcesz. Milicjantów wzywamy dopiero,
gdy zabraknie ci rubli”.
3. „ W RYBACKIEJ SIECI”
w koi wyczytanych np.:
Morska fala
„Kołysze jak dobra niania,
Bez względu na staż pływania”.
8. „ GALIMATIAS LĄDOWO - MORSKI”
27 anegdot i opowieści.
23 anegdoty i 16 myśli
„Każdy statek polski to nowa ziemia polska, to nowy warsztat
pracy, to nowy skarb narodu, to chwała i rozgłos imienia polskiego na
świecie” (Wiktor Czapp).
4. „SPÓDNICA NA OKU” 26 anegdot i 28 Humo-
rów z zeszytów szkolnych np.:
„Syrena to pół kobiety, która ryczy, gdy jest sztorm”.
„Woda składa się z tlenu i odoru”
5. „POD ZNAKIEM MARWOJU”
20 anegdot.
6. „ GROTŻAGIEL STAW”
13 anegdot.
7. „ ZOO NA POKŁADZIE”
31 anegdot, opowiadań i 8 fraszek np.
Tekst Stanisław Kobyliński
22
Z kart historii żaglowców – dział prowadzi kpt. ż. w. kmdr Henryk Grunert
NAZWA/ Name
„PEDRO DONCER”
„PELIKAN of LONDON"
Port macierzysty / Registered port:
Amsterdam
Bandera / Flag:
NL
Rok budowy / Year built:
1974
Stocznia / Yard:
Eldhuis-Werft, Groningen
Wyporność / Displacement:
? TR/RT
Długość całkowita / Overall Leigh:
47,00 m
Długość kadłuba / Lenght (hull):
34,00 m
Szerokość / Breadth:
7,50 m
Zanurzenie / Draught:
3,85 m
Wysokość / Air Draft:
?
m
Powierzchnia żagli / Sail area:
1007 m²
Kadłub / Ship's hul:
Stalowy/Steel
Silnik / Engine:
Mercedes
Moc maszyn / Power:
450 KM/ HP
Vmax / Speed
? węzły / kn
Załoga: stała/posaż regular/passen.
?
Poprzednia nazwa/ Previous name:
Port macierzysty / Registered port:
Londyn
Bandera / Flag:
GBR
Rok budowy / Year built:
1948
Stocznia / Yard:
Chantiers et Ateliers, Le Havre
Wyporność / Displacemen:
370 TR/RT
Długość całkowita / Overall Leigh:
45,00 m
Długość kadłuba / Lenght (hull):
34,60 m
Szerokość / Breadth:
7,03 m
Zanurzenie / Draught:
3,95 m
Wysokość / Air Draft:
33,00 m
Powierzchnia żagli / Sail area:
? m²
Kadłub / Ship's hull:
Stalowy/Steel
Silnik / Engine:
VOLVO Penta TAMD
Moc maszyn / Power:
310 KM/ HP
Vmax / Speed: silnik/żagle engine/sails
7/10 węzły / kn
Załoga /Crew
?
Poprzednia nazwa/ „Pelican", „Kadett"
Dodatkowe inform./Additiomal info: http://www.pfiff-reisen.de/
http://www.vscharters.com/
http://www.t-s-c.de/
Dodatkowe inform./Additiomal info
www.adventureundersail.com/about_the_ts_pelican.html
Pedro „Doncker" jest byłym holenderskim trawlerem
rybackim, o bardzo mocnym kadłubie pozwalającym
łowić ryby w najtrudniejszych warunkach morskich.
W 1983r został wyremontowany i przekształcony
w 3 masztowy szkuner pasażerski, który przeszedł na
Karaiby i w porcie Curacao zamustrował pierwszych
gości z USA. W 1998r został zakupiony przez obecnego
właściciela i powrócił do Holandii. Rejon pływania to
wody północnej Europy a przede wszystkim Morze Bałtyckie. W 2008r statek został przekształcony
w barkentynę o zwiększonej ( w porównaniu do szkunera) powierzchni żagla (z 570 do 1007 metrów kwadratowych). W rejsach 10-cio dniowych może pomieścić od
80 do 100 pasażerów. Jest szybką barkentyną nadającą
się na seminaria, wycieczki i kilkudniowe rejsy.
„Pelican of London" jest żaglowcem szkoleniowym
z siedzibą w Weymouth, Wielka Brytania. Wybudowany
w 1948 roku, pełnił do 1995 funkcję trawlera arktycznego
i jednostki żeglugi przybrzeżnej.
Zbudowany w 1948 roku w Le Harve, Francja, Pelican
był jednym z 5 identycznych statków zbudowanych
w stoczni Chantiers et Ateliers. Pelican został przekwalifikowany z trawlera na kabotażowiec i nazwano go „Kadet". Nazwa ta pozostawała 27 lat, aż w 1995 roku ponownie zmienił właściciela. Kupił go były oficer brytyjskiej
Marynarki Wojennej Graham Neilson. Przekształcił on
statek handlowy w żaglowiec o takielunku barkentyny.
Przebudowa trwała 12 lat, w trakcie której w 2017 roku
zmieniono nazwę na „Pelikan of London". Począwszy od
2012r „Pelikan" pływa jako żaglowiec szkoleniowy należący do stowarzyszenia „Adventure Under Sail" zajmujące się szkoleniem morskim i wychowaniem młodzieży.
23
„POGORIA”
NAZWA/ Name
Port macierzysty / Registered port
Bandera / Flag:
Typ ożaglowania /Typ of rigging
Rok budowy / Year built
Stocznia / Yard
Wyporność / Displacement:
Długość całkowita / Overall lengh
Długość kadłuba / Lenght (hull):
Szerokość / Breadth:
Zanurzenie / Draught:
Wysokość / Air Draft:
Powierzchnia żagli / Sail area:
Kadłub / Ship's hul:
Silnik / Engine:
Moc maszyn / Power:
Vmax; / Speed silnik/żagle engine/sails
Załoga / Crew stała/kadeci regular/cadets
Poprzednia nazwa/ Previous name
Dodatkowe inform./Additiomal info
Gdynia
PL
Bark/Bark
1980
Gdańska Stocznia im.Lenina
342 TR/RT
46,80 m
40,00 m
8,00 m
3,50 m
32,00 m
1050 m²
Stalowy/Steel
Wola Warszawa
348
KM/ HP
?
węzły / kn
?
„Pogoria" powstała dzięki inicjatywie i staraniom kpt. Krzysztofa Baranowskiego dla Bractwa Żelaznej Szekli. Znaki przypominające krzyże,
które przez wiele lat nosiła Pogoria na żaglach rejowych to 4 skrzyżowane szekle - symbol Bractwa Żelaznej Szekli. Zbudowana została na
zamówienie Telewizji Polskiej w ówczesnej Gdańskiej Stoczni im. Lenina. Wodowanie miało miejsce 23 stycznia 1980r.
„Pogoria" jest pierwszym dużym żaglowcem zaprojektowanym przez
polskiego konstruktora statków - inż. Zygmunta Chorenia i stanowiła
pierwowzór dla kilku podobnych jednostek takich jak: „Iskra II"-1982,
bułgarska „Kaliakra"-1984, „Oceania"-1985 (eksperymentalny żaglowiec
badawczy PAN). Debiut „Pogorii" w regatach Cutty Sark miał miejsce
w 1980r na trasie wyścigu Mőn-Karlskrona pod dowództwem kpt. Baranowskiego. Żaglowiec pierwszy minął linię mety pozostawiając daleko
w tyle inne jednostki klasy A. Jednostka okazała się szybka, dzielna
i bezpieczna, ocenę tę potwierdziły następne długie rejsy statku. Zwy
cięstwo to było bardzo cenne, gdyż „Pogoria" od momentu powstania
wzbudzała wiele emocji. Podważano zasadność tak wielkich wydatków
w czasach rodzącego się kryzysu gospodarki.
Przed decyzją o sprzedaniu statku uratował Pogorię długi rejs, specjalnie wymyślony przez Krzysztofa Baranowskiego, aby usunąć żaglowiec krytykom z oczu i aby trochę na siłę znaleźć gospodarcze zastosowanie dla tej jednostki. Była to dość ryzykowna wyprawa do Antarktyki,
gdzie żaglowiec spełniał rolę transportowca, przewożąc ludzi i sprzęt dla
arktycznej polskie stacji badawczej PAN. Rejs trwał 132 dni a przepłynięto 21 tys. mil morskich. Kolejnym etapem nobilitacji żaglowca był rejs do
Sri Lanki i z powrotem z młodzieżą na pokładzie (1983-1984), znany jako
Szkoła Pod Żaglami, jako że jego uczestnicy godzili zwykłe obowiązki
załogi z nauką. Rejs ten i idea Szkoły sprawiły, że żaglowcem i przedsięwzięciem zainteresowali się Kanadyjczycy, którzy na jego pokładzie
zorganizowali podobną szkołę (1985-91).
W trakcie trwania Szkoły statek opłynął świat. „Pogoria' pływała z kilkuosobową załogą polską (do 9 osób) i Kanadyjczykami (20-40 osób).
Czarter zakończył się przed końcem 1991 roku i statek wrócił do kraju.
Brak środków finansowych postawił pod znakiem zapytania dalszy
24
los żaglowca. Ale nie zapomnieli o nim przyjaciele -żeglarze,
którzy do konieczności ratowania „Pogorii" przekonali ówczesną
prezydent Gdyni Franciszkę Cegielską. Jej decyzją zobowiązania
stoczni „Nauta" wobec miasta zostały zamienione na remont
generalny żaglowca i od 1993r finansowanie „Pogorii" przejęło
miasto Gdynia i Gdyńska Fundacja Żeglarska jako armator.
W 1993 r. powstało stowarzyszenie Sail Training Association
Poland – realizujące program wychowania pod żaglami. „Pogoria"
stała się jego statkiem flagowym. W tymże roku żaglowiec dołączył do 2 etapu regat Cutty Sark Tall Ships Race na trasie Bergen
Larvik-Esbjerg. W 1994 statek popłynął przez Atlantyk do Kanady i wziął udział w Festiwalu Morskim na Wielkich Jeziorach
Amerykańskich. W 1995 zarządzanie „Pogorią" przejęło stowarzyszenie STAP i żaglowiec wziął udział w Cutty Sark Tall Ships
Race
na
trasie
Edinburgh-Bremerhaven_FrederkshavenAmsterdam.
W 1996 Pogoria popłynęła na Morze Śródziemne i wystartowała w Cutty Sark Genua - Palma - Neapol. W następnych latach
brała udział we wszystkich regatach Cutty Sark Tall Ships Races.
W1999 w Alborgu końcowym porcie regat Pogoria otrzymała
Cutty Sark Trophy najwyższą nagrodę regat. Zimę 1999/2000
Pogoria spędziła na Morzu Śródziemnym pływając w krótkie 1-2
tygodniowe rejsy. W 2000 roku ponownie popłynęła przez Atlantyk biorąc - udział w regatach Tall Ships 2000 na trasie Kadyks Bermuday - N.York - Boston - Halifax - Amsterdam. W latach
2001 - 2003 Pogoria w okresie letnim brała udział w imprezach
żeglarskich na Morzu Północnym i Bałtyku a okres od jesieni do
wiosny spędziła ponownie na Morzu Śródziemnym współpracując
z STA Italia.
W 2004 kolejny raz popłynęła przez Atlantyk. W lipcu 2009r
w trakcie regat Tallship organizowanym przez STI na Morzu
Bałtyckim w trakcie silnego szkwału straciła 3 maszty i odholowana została do portu Hanko. Zimę 2014r żaglowiec tradycyjnie
spędził na Morzu Śródziemnym.
„REGINA MARIS”
„SHABAB OMAN "
Port macierzysty / Registered port:
Glen Cove
Bandera / Flag:
USA
Rok budowy / Year built:
1908
Stocznia /Yard:
J. Ring Andersen Werft, Svendborg,DK
Wyporność / Displacement:
? TR/RT
Długość całkowita / Overall Leig
42,50 m
Długość kadłuba / Lenght (hull):
35,00 m
Szerokość / Breadth:
7,60 m
Zanurzenie / Draught:
3,30 m
Wysokość / Air Draft:
?
m
Powierzchnia żagli / Sail area:
550 m²
Kadłub / Ship's hul:
Drewniany/Wood
Silnik / Engine:
Diesel
Moc maszyn / Power:
242 KM/ HP
Vmax / Speed
? węzły / kn
Załoga: stała/posaż
?
Poprzednia nazwa/ Previous name:
Regina
Port macierzysty / Registered port:
Maskat
Bandera / Flag:
Oman
Rok budowy / Year built:
1971
Stocznia / Yard:
Herd & Mackenzie, Buckie. GB
Wyporność / Displacemen:
380 TR/RT
Długość całkowita / Overall Leigh:
52,1 m
Długość kadłuba / Lenght (hull):
44 m
Szerokość / Breadth:
8,5 m
Zanurzenie / Draught:
4,5 m
Wysokość / Air Draft:
? m
Powierzchnia żagli / Sail area:
1020 m²
Kadłub / Ship's hull:
Drewniany/Wood
Silnik / Engine:
2x Gardner
Moc maszyn / Power:
460 KM/ HP
Vmax / Speed: silnik/żagle engine/sails
?
węzły / kn
Załoga /Crew
58
Poprzednia nazwa/ „Captain Scott”. „Youth of Oman".
Dodatkowe inform./Additiomal info:
Dodatkowe inform./Additiomal info http://www.omanet.om/
www.omanet.om/english/culture/shabab.asp?cat=cult
NAZWA/ Name
Zbudowany pod nazwą „Regina" jako 3 masztowy szkuner ze wzmocnionym kadłubem pozwalającym eksploatować statek w trudnych,
lodowych akwenach północnego Atlantyku, Morza Północnego i Morza
Bałtyckiego. Używany był do transportu drewna i drobnicy. W 1932
wyposażono go w silnik i przeznaczono do połowów śledzia i makreli.
W 1962r przeżył pożar w maszynowni i został przeklasyfikowany na
hulk do składowania ziarna w porcie Ystadt w Szwecji. W 1963r kupiony zostaje przez norweską spółkę armatorską Sirgfried & John Wilson,
która dokonuje w Kristiansand remontu przekształcając statek w barkentynę o nazwie „Regina Maris". W swój pierwszy rejs dookoła świata
wyrusza w 1970r trasą James'a Cook'a do Australii aby wziąć udział w
uroczystościach z okazji 200 rocznicy wylądowania Cook'a w Australii.
W latach 1971/76 wykonywał rejsy pasażerskie na południowym Pacyfiku, wzdłuż wybrzeży Meksyku, na Karaibach i Morzu Śródziemnym.
W 1976r zakupiony przez Ocean Research Education Society i przebudowany na statek badawczy-laboratorium do badania i ochrony
wielorybów. Uczestniczy także w imprezach żeglarskich w Bostonie
i Nowym Yorku w 1976, 1978, 1984. Na skutek niesprawności pompy
zenzowej zatonął w 1988 przy nabrzeżu postojowym w Bostonie
a następnie w 1991 odciągnięty w inne miejsce aby uchronić go przed
nadciągającym huraganem Bob. Od X.1991r jest pod patronatem
organizacji non-profit „Save the Regina Maris, Ltd" współpracującą
z National Maritime Historical Society zajmującej się renowacją i konserwacją starych statków. Żaglowiec spędził 8 lat stojąc zacumowany
w Greenport w Nowym Yorku ale nie można było zebrać funduszy na
jego renowację. Postanowiono przeholować statek na północ do portu
Glen Cove, gdzie kadłub został wystawiony na brzeg i aktualnie stanowi atrakcję turystyczną jako obiekt do zwiedzania.
Shabab Oman (z arab. Młodzież Omanu) – okręt szkolny omańskiej marynarki wojennej, drewniana trzymasztowa barkentyna o
powierzchni ożaglowania 1020 m². Obecnie największy, drewniany
statek na świecie w eksploatacji.
Żaglowiec zbudowany, jako trzymasztowy szkuner - topslowy
w szkockiej stoczni Herd and Mackenzie w Buckie dla Loch Eil Trust
pod nazwą „Captain Scott”. Konstruktorem żaglowca był inż..Robert
Clark. Jako materiału do budowy kadłuba użyto drewna dębowego
i sosnowego sprowadzanego z Urugwaju. Maszty i stengi wykonane
są ze stopów aluminium. Od początku pływał jako żeglarska szkoła.
W 1977 roku żaglowiec odsprzedano sułtanowi Qaboos bin Said
z Omanu. Otrzymał nazwę „Youth of Oman". Sułtan oddał go w kompetencję Omańskiemu Ministerstwu Młodzieży. W 1979 roku został
przekazany Marynarce Wojennej - otrzymał numer taktyczny S-1
i nazwę zmieniono na arabską. Zmiana otaklowania ze szkunera na
barkentynę nastąpiła w1984 r. Pod banderą Omanu brała udział
w wielu regatach, jest także zdobywcą prestiżowej nagrody STI
Friendship Trophy za najczęstsze uczestnictwo załogi żaglowca
w imprezach popularyzujących przyjaźń i porozumienie międzynarodowe podczas regatowych spotkań żeglarskich. Barkentyna brała
udział w nowojorskiej Operacji Żagiel 1986, w 200 rocznicy Australii
w 1987/88, Columbus Regata w 1992r oraz Cutty Sark Trophy w1996,
2005, 2008 i 2010.W 1992r. brała udział w regatach Gran Colon na
trasie z Sewilli do San Juan (Portoryko) Na fokmaszcie podnosi
4 rejowe żagle ozdobione herbem sułtana, który jest także widoczny
na topslach.
25
LIGA MORSKA i RZECZNA
ZARZĄD OKRĘGU ŁÓDZKIEGO
Siedziba Muzeum Morskie im. adm. Kazimierza Porębskiego
ulica Podmiejska 21
93 – 165 Łódź
Informacje o nas znajdziesz w Internecie na stronach:
Ligi Morskiej i Rzecznej: www.lmir.pl zakładka „Wieści z Kół i Oddziałów”
portalu Ocalić od zapomnienia: www.ocalicodzapomnienia.eu
portalu Szkoły Podstawowej nr 139 w Łodzi www.sp139.edu.lodz.pl
portalu Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi www.sp141lodz.pl
portalu VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Łodzi www.6lo.ayz.pl
Kalendarz organizacyjnych i uroczystych spotkań łódzkich wilków morskich w roku 2016
02 marca (I środa) godz. 16 00 Muzeum Morskie VI LO ul. Podmiejska 21 Sesja Marynistyczna
13 kwietnia (II środa ) godz. 16 00 Muzeum Morskie VI LO ul. Podmiejska 21 Sesja Marynistyczna
08 czerwca (II środa) godz. 1200 Szkoła Podstawowa nr 141 ul. Zakładowa 35/41 uroczyste otwarcie
DNI MORZA w Łodzi
23 czerwca ( IV czwartek ) godz. 19 00 Stawy Stefańskiego Noc Świętojańska
12 października ( II środa) godz. 16 00 Muzeum Morskie VI LO ul. Podmiejska 21 Sesja Marynistyczna
04 listopada (I piątek) godz. 12 00 Szkoła Podstawowa nr 139 ul. Giewont 28 i Park M. Zaruskiego Stoki
Młodzieżowy Apel Niepodległościowy
00
14 grudnia (II środa) godz. 16 Muzeum Morskie VI LO ul. Podmiejska 21 Spotkanie Wigilijne
Podaruj 1% podatku na morsko-rzeczną edukację młodzieży
Od 1925 roku działa w Łodzi na rzecz edukacji marynistycznej samofinansujące się Stowarzyszenie Liga Morska i Rzeczna
z Zarządem Głównym w Gdańsku.
Możecie Państwo wesprzeć nasze działania przekazując 1% podatku za rok 2015 . W zeznaniu podatkowym PIT w rubryce:
137 podajemy nr KRS 0000 11 75 42
w poz. 138 przekazywaną kwotę,
w poz. 139 Liga Morska i Rzeczna Zarząd Główny dla ZO Łódzkiego LMiR,
Tu znajdziesz roczniki „Łódki”
1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 90-508 Łódź ul. Gdańska 102
2. Narodowe Muzeum Morskie 80-751 Gdańsk ul. Ołowianka 9/12
Tu znajdziesz miesięczniki i roczniki „Łódki”
3. Muzeum Morskie im. wiceadmirała Kazimierza Porębskiego przy VI LO ul. Podmiejska 21 w Łodzi
4. Archiwum Redakcji BI „Łódka” 93-434 Łódź ul. Halki 9
5. ZG LMiR 80-828 Gdańsk ul. Długi Targ 11
Opracowanie
Stanisław Kobyliński – honorowy główny redaktor, Stefan Wasiljew – redaktor główny i techniczny, Marek Wojnarowski-sekretarz
Redakcji i fotoreporter, dr Mieczysław Prosnak – stały redaktor artykułów historycznych, Henryk Grunert – stały redaktor artykułów
o historii żaglowców i Marynarki Wojennej, Barbara Leszczyńska – poezja,
Skład i opracowanie komputerowe Stefan Wasiljew [email protected]
26

Podobne dokumenty