1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest malowanie

Transkrypt

1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest malowanie
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest malowanie sali zabaw w budynku Przedszkola
Gminnego w Ołdrzychowicach Kł.
2. Zakres robót.
Zakres robót obejmować będzie:
1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie ze szpachlowaniem
nierówności.
2. Położenie gładzi.
3. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi kolor po
uprzednim zagruntowaniu .
4. Malowanie stolarki drzwiowej wewnętrznej, szafek, ścianek i rur.
UWAGA.
Kolorystykę należy ustalić z Dyrektorem Przedszkola.
Szczegółowy zakres robót wraz z obmiarami zawarty jest w książce
przedmiarów.
3. Specyfikacja techniczna.
- Emulsja akrylowa wewnętrzna „śnieżka MAX” lub równoważna.
- Farba olejna „dekoral emakol” lub równoważna.
4. Przedmiar robót.
Lp
.
1.
Podstawa
KNR 4-01
1204-08
Opis
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności (sala zabaw)
j.m.
Poszcz.
Razem
m2
131,948
131,948
m2
36,600
36,600
m2
95,348
95,348
(6,1*6,0)+(6,1*3,94*2)+(6,0*3,94*2)
2.
KNR 2-02
2009-04
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wyk. ręcznie na stropach na
podłożu z tynku
(6,1*6,0)
3.
KNR 2-02
2009-02
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wyk. ręcznie na stropach na
podłożu z tynku
(6,1*3,94*2)+(6,0*3,94*2)
4.
KNR 2-02
1505-03
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z
gruntowaniem
(6,1*6,0)+(6,1*3,94*2)+(6,0*3,94*2)
131,948
m2
131,948
5.
6.
KNR 4-01
1209-10
KNR 4-01
1207-02
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o
powierzchni ponad 1,0 m2
(1,1*2,35)*2*2,75
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów
(cokołów) o wysokości do 10 cm (listwy
przyścienne)
24
m2
14,218
m
24,000
14,218
24,000

Podobne dokumenty