Raport bie ący nr: 03/2007 Data: 2007-01

Transkrypt

Raport bie ący nr: 03/2007 Data: 2007-01
Raport bieżący nr:
03/2007
Data:
2007-01-23
LPP SA nabycie akcji przez osobę zobowiązaną
Zarząd LPP SA informuje, że otrzymał w trybie artykułu 160 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi z 29 lipca 2005 roku, od jednej z osób pełniących funkcję Wiceprezesa Zarządu LPP SA
zawiadomienie o zbyciu przez nią 19 stycznia 2007 roku w sesyjnej transakcji giełdowej 2.100 akcji
zwykłych LPP SA po średniej cenie 893,05 zł. Łączna wartość transakcji 1.875.405,00 zł.
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób
mających dostęp do informacji poufnych
PODPISY:
Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu
Alicja Milińska – Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty