udzielanie świadczeń w zakresie Pediatria w Szpitalnym Oddziale

Transkrypt

udzielanie świadczeń w zakresie Pediatria w Szpitalnym Oddziale
Lublin, 18.02.2013 r.
OGŁOSZENIE
o rozstrzygnięciu konkursu ofert
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
ogłoszonego w dniu 13.02.2012 r.
nr sprawy KO/02/13
Dziecięcy Szpital Kliniczny działając w trybie art. 151 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2011, nr 122 poz. 696 z późn. zm.)
informuje, że w wyniku przeprowadzenia Konkursu ofert na:
udzielanie świadczeń w zakresie Pediatria w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
wybrana została oferta złożona przez: lek. med. Teresę Gziut-Stoczkowską – ul. Laury 35, 20-711
Lublin.
ZATWIERDZAM
……………………………………..

Podobne dokumenty