Zawiad. o obronie-historia

Transkrypt

Zawiad. o obronie-historia
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
71-004 Szczecin, ul. Krakowska 71-79, tel. 0 91 444-32-47
OGŁOSZENIE
Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Szczecińskiego zawiadamiają, że dnia 9 grudnia 2010 roku o godz. 10.00
w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych przy ul.
Krakowskiej 71-79, w sali nr 067 odbędzie się publiczna obrona
rozprawy doktorskiej
Pana mgr. Leszka Wątróbskiego
Temat:
Polskie osadnictwo w Nowej Zelandii 1872 – 1983
Promotor:
prof. dr hab. Janusz Faryś
Uniwersytet Szczeciński
Recenzenci:
ks. dr hab. Bernard Kołodziej, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Andrzej Furier, prof. US
Uniwersytet Szczeciński
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Humanistycznej
Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79.

Podobne dokumenty