,,Książka jest ok.”

Transkrypt

,,Książka jest ok.”
,,Książka jest ok.”
11 czerwca w ramach projektu pilskiej biblioteki ,,Książka jest ok.”
Powiatowa i Miejska Biblioteka im. Pantaleona Szumana wspólnie z Publiczną
Biblioteką im. Antoniego Bederskiego w Wysokiej zorganizowało plenerowe
spotkanie z dziećmi w miejscowości Czajcze.
Gościem była pani Marta Ignerska, ilustratorka, projektantka książek dla
dzieci i dorosłych, osoba zajmująca się grafiką.
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez autorkę książki pt.
,,Wielkie marzenia”, będącej zarazem głównym inspiratorem spotkania. Lektura
pokazująca, że marzenia mogą dotyczyć nie tylko sfery ludzkiej, lecz także
różnych przedmiotów i rzeczy. I tak chociażby studnia marzy, aby zobaczyć
ocean, ogień by móc zostać strażakiem, dywan chciałby polecieć na Marsa, a
słońce marzy o okularach. Te i wiele jeszcze innych pragnień mieli możliwość
poznać uczestnicy zajęć plenerowych.
Po zapoznaniu z literaturą przeszła kolej na krótką rozmowę z dziećmi na
temat ich własnych marzeń i bliskich osób.
Następnie po głębokim i wnikliwym zastanowieniu mali artyści z ogromnym
zapałem zabrali się do rysowania swych skrytych marzeń, po czym prace zostały
opisane przez samą panią Martę.
Na koniec młodzi malarze zaprezentowali swoje kolorowe arcydzieła. W
nagrodę za tak ciekawe i twórcze prace uczestnicy otrzymali słodki
poczęstunek, skromny upominek oraz możliwość otrzymania autografu Marty
Ignerskiej.

Podobne dokumenty