Wariant 2 ( PDF ) - Makler Ubezpieczeniowy

Transkrypt

Wariant 2 ( PDF ) - Makler Ubezpieczeniowy
MAKLER UBEZPIECZENIOWY
UL. KUJAWSKA 8 BYDGOSZCZ
UL. WALENIOWA 2 BYDGOSZCZ
ul. SZUBIŃSKA 8 BIAŁE BŁOTA
TEL. 501084860, 501211579, 531123010
Zakres ubezpieczenia
BEZPIECZNE DZIECKO
SU=
6000,00
SU=
SU=
SU=
10000,00 13000,00 15000,00
ZALEŻY CI NA DOBRYM STARCIE DZIECKA W DOROSŁE ŻYCIE???
Zgon Ubezpieczonego
6 000,00
10000,00
13 000,00
15 000,00
Zgon Ubezpieczonego w NW
(nieszczęśliwym wypadku)
12000,00
15 000,00
19 500,00
42 000,00
200,00
20 000,00
260,00
26 000,00
300,00
30 000,00
18,00
36,00
25,00
50,00
39,00
65,00
75,00
150,00
3000,00
5000,00
6 500,00
15000,00
Poważne zachorowanie
Ubezpieczonego: nowotwór
złośliwy, zawał serca, śpiączka,
udar mózgu, niewydolność nerek,
choroba Creutzfeldta – Jacoba,
ciężkie oparzenia, wszczepienie
by–passów, transplantacja
jednego
z głównych narządów.
1 800,00
2 000,00
2 600,00
4 500,00
Składka miesięczna
10,00 zł
JUŻ DZIŚ ZAPEWNIJ MU BEZPIECZNĄ PRZYSZŁOSC
Szanowni Państwo
Bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, a
zapewnienie go sobie i swoim bliskim, warunkuje spokojne funkcjonowanie w rodzinie i w
pracy. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, chcielibyśmy zaproponować Terminowe
ubezpieczenie na życie „ BEZPIECZNE DZIECKO ”.
Propozycja kierowana jest do dzieci i młodzieży od 0 do 29 roku, pobierających w
sposób ciągły i nieprzerwany naukę i trwa do czasu, kiedy Ubezpieczony ukończy 30 lat . W
imieniu osoby niepełnoletniej wniosek podpisuje rodzic ( przedstawiciel ustawowy ).
Zalety oferty:
- bardzo szeroki zakres świadczeń przy niskiej składce, dostosowany do potrzeb i
możliwości finansowych klienta ( zgodnie z załączoną tabelką ),
- bezpieczeństwo finansowe w trudnych momentach życia, np. w sytuacji wypadku czy
choroby dziecka lub zgonu rodziców;
- inwestycja na przyszłość dla Ubezpieczonego w formie wykupienia umowy
Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych ( systematyczny program oszczędzania,
z możliwością wybory spośród 16 funduszy o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego; niska
składka już od 30,00 zł ):
Trwały uszczerbek na zdrowiu
Ubezpieczonego w wyniku NW:
• za 1 % uszczerbku
• za 100 % uszczerbku
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu,
w tym:
• z powodu choroby
• z powodu NNW
Zgon rodziców Ubezpieczonego w
wyniku NW
120,00
12000,00
15,00 zł
20,00 zł
30,00 zł

Podobne dokumenty