Edukacja Informatyczna + e-Learning =>Globalne Społeczeństwo

Transkrypt

Edukacja Informatyczna + e-Learning =>Globalne Społeczeństwo
2
Edukacja Informatyczna
+ e-Learning
=>Globalne Społeczeństwo
Informacyjne
Rozkład jazdy
!
!
Globalne Społeczeństwo Informacyjne
Edukacja Informatyczna
!
R. Robert ‘[email protected]’ Gajewski
Zakład Zastosowań Informatyki
w Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska
!
!
!
I-edukacja
!
!
!
!
!
Informatyka i Technologia Informacyjna
Komputerowe…
Mechanika Matematyka i Informatyka
Polskie uwarunkowania
Lata pionierskie
LO, LMS, LCMS…
Zarządzanie, Authoring, Webcasting
Zamiast podsumowania
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
3
Zamiast
Wstępu
!
!
!
!
4
Program Narodów
Zjednoczonych ds.
Rozwoju
Kto przeczytał ten
raport?
Kilka bolesnych
uwag GOW (W=?)
Marzenia, czy
złudzenia?
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
5
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
6
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
1
7
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
8
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
9
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
10
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
11
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
12
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
2
Dwie strony medalu:
Bez demagogii…
!
!
13
How has the computer changed
teaching and learning?
Przekazanie mieszkańcom Afryki
komputerów (nawet po dwa na osobę!) z
dostępem WiFi do Internetu nic nie zmieni!
IBM ThinkPad University
!
!
!
14
1. It’s caused every teacher to
rethink & redesign.
Czy mikrokomputery rzeczywiście dokonują
przełomu w edukacji?
Czy Polskie uczelnie są dotknięte digital-divide?
A jak wyglądają nasze zasoby edukacyjne?
2. By increasing student options, it has
increased competition and compelled
universities to pay more attention to the
quality of teaching
Our profession has been changed forever!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
15
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
16
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
17
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
18
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
3
19
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
20
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
21
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Technologia
Informacyjna
w Budownictwie
Edukacja informatyczna –
ciągłe, spiralne rozwijanie
umiejętności informatycznych
w kolejnych etapach edukacji
22
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Technologia Informacyjna
w Budownictwie
24
Wiedza nie jest stała…
Ludzie bez wiedzy nie znajdą godnego miejsca
w społeczeństwie informacyjnym
! Efektywne wykorzystywanie najnowszych
osiągnięć technologii informacyjnej
! Wyrobienie umiejętności doboru właściwych
narzędzi do określonych zadań
! Nauczenie formułowania problemów tak, aby
dało się je rozwiązać narzędziami informatyki
Samokształcenie z wykorzystaniem sieci
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
4
Algorytmizacja
i Programowanie
Obliczeń
Inżynierskich
Algorytmizacja i Programowanie
Obliczeń Inżynierskich
!
!
Rozwiązywanie zaawansowanych
zadań informatycznych:
► projekt rozwiązania,
► komputerowa realizacja,
► testowanie i ewaluacja.
!
!
26
Sprawne i samodzielne realizowanie
różnorodnych obliczeń inżynierskich.
Korzystanie z zaawansowanego
oprogramowania, w którym niezbędna jest
umiejętność sterowania procesem obliczeń.
Podstawy realizacji obliczeń w wybranych
środowiskach programistycznych.
Wytworzenie nawyku optymalnego i twórczego
rozwiązywania problemów obliczeniowych.
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
27
Komputerowe…
!
!
!
Komputerowe wyważanie kół
Komputerowe dobieranie barw
Komputerowe badanie wzroku
!
Komputerowe Wspomaganie Projektowania
Metody Komputerowe
!
Bez komputra nie ma jutra!
!
Złudzenia niepoprawnego
marzyciela?
!
!
!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
!
Rysunek Techniczny i Odręczny
!
!
!
!
!
!
Mechanika Konstrukcji
Cele i zadania?
!
2x30h=60h (sem I i II)
20h „kreślenia komputerowego” (sem II)
Podstawy rysunku odręcznego
Komputeryzacja bez zmiany nazwy
Wskazówka dla innych przedmiotów?
Inny pozytywny przykład - matematyka
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
W dobie społeczeństwa informacyjnego, w
XXI wieku, wszystkie przedmioty
politechniczne, inżynierskie powinny być
„komputerowe” i nie ma się czym chwalić!
Czy ktoś reklamując film stwierdza, jak 40 lat
temu, że jest on kolorowy?
Ile lat musi jeszcze upłynąć do
niewerbalnego ukomputerowienia?
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
29
Pozytywny przykład
28
!
!
!
30
Cel użytkowy Mechaniki Konstrukcji:
wyznaczenie pola sił wewnętrznych i
przemieszczeń w konstrukcji – podstawa
projektowania
Konstrukcje statycznie wyznaczalne
Metoda sił, przemieszczeń
Computational Mechanics
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
5
31
W oparach absurdu
!
!
!
!
!
!
!
Świadomość zagrożeń
Zadanie Metody Sił
!
32
!
Wybór schematu podstawowego
Wykresy stanów (MES!!!)
Przemieszczenia (MES!!!)
Rozwiązanie
Wykresy końcowe (MES!!!)
Garbage in, garbage out
!
!
Podstawą inżyniera są:
!
!
MES to takie narzędzie do rozwiązywania
zadań… Metodą Sił
Hmm… Po co Metoda Sił?
!
Program może na podstawie błędnych danych
wyprodukować dowolne wyniki
Rozumienie podstawowych zasad mechaniki
Intuicja inżynierska, czyli rozumienie, czytanie
pracy, zachowania konstrukcji
Czy błędne rozwiązania Metody Sił wyrobią
właściwą intuicję
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
33
„Zagrożenia komputerowe”
!
!
!
34
Integracja
„Komputery” (Computational Mechanics)
mają wspomóc pracę inżyniera, a nie
wyprzeć myślenie.
Informatyka może i powinna pomóc w
zrozumieniu i opanowaniu Mechaniki
Nie ma sprzeczności Mechanika Informatyka
!
!
!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
35
Ulubione zadanko…
MathCAD:
Niewykorzystana szansa
!
!
!
!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Rozwiązywanie zadań Mechaniki –
Matematyka: układy równań różniczkowych
cząstkowych i zwyczajnych
Informatyka, Technologia Informacyjna
pozwalają na automatyzację procesu
obliczeń
Mechanika może i powinna korzystać z
narzędzi Informatyki w sposób zintegrowany
36
Lata 80: arkusz kalkulacyjny jako nić
zszywająca przedmioty w… USA
Lata 90: MathCAD zszywa studencki tok
studiów w Polsce
„Zszywanie podziemne”
Niewykorzystane szanse lubią się mścić!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
6
Case study 1
Civil Engineering USA
37
!
Mechanika ogólna.
Rozwiązywanie
zagadnień z
Mathcad'em.;
Tomasz Kucharski;
WNT, 2002.
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Mechanika Ogólna
Program
!
!
!
!
39
!
4.1. Układy płaskie
4.2. Układy przestrzenne
4.3. Układy płaskie z tarciem
!
Mechanical
Engineering Library
!
!
!
5.2. Ruch punktu materialnego
5.3. Ruch ciała sztywnego
5.4. Ruch kulisty ciała sztywnego
5.5. Animacja ruchu ciała sztywnego
!
!
7. DYNAMIKA
!
!
!
Finite Element
Beginnings
David Pintur
Wstęp do podstaw z
Metody Elementów
Skończonych
7.1. Dynamika ruchu punktu materialnego
7.2. Dynamika ruchu ciała sztywnego
7.3. Wybrane zagadnienia mechaniki analitycznej
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
41
Computational Mechanics
Metody Komputerowe
!
!
40
Case Study 3:
MES i MathCAD
5. KINEMATYKA
!
!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
4. STATYKA
!
38
Case Study 2:
Mechanika ogólna
Metoda Komputerowa – proces analizy
konstrukcji z wykorzystaniem metod obliczeń
przybliżonych (aproksymacyjnych),
zaimplemenowanych w postaci programów.
Dzięki łatwej algorytmizacji i dużym
możliwościom obliczeniowym możliwe jest
wykonywanie symulacji komputerowych dla
uzyskania rozwiązania optymalnego.
Obiekt
rzeczywisty
Weryfikacja
wyników
Wyniki
obliczeń
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
42
Realizacja
Metody Komputerowej
Model
fizyczny
Metody
numeryczne
Program
komputerowy
Model
matematyczny
Metody
aproksymacyjne
Model
obliczeniowy
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
7
43
Finite Element Modelling
!
44
Edukacja na Odległość
Carlos Felippa,
Introduction to Finite Element Methods
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
45
Rys historyczny
!
!
!
!
XVIII w – kursy
korespondencyjne w
USA
1910 katalog filmów
instruktażowych
1925 U of Iowa
kształci radiowo
1940 - telewizja
46
Naciski zewnętrzne
!
!
!
1776 Uniwersytet
Krakowski
XIX / XX – liczne
towarzystwa
promujące otwartą
edukację
1966-71
Politechnika
Telewizyjna
!
Polskie uczelnie, w tym także uczelnie
techniczne, podlegają wielu naciskom i
uwarunkowaniom zewnętrznym natury
!
!
!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
ekonomicznej,
politycznej
społecznej.
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
47
Naciski ekonomiczne…
!
!
!
Zmniejszenie gotowości (a może wręcz
niechęć?) społeczeństwa do większych
obciążeń związanych z edukacją
uniwersytecką
Fundusze ulegają zmniejszeniu, z drugiej
strony uczelnie państwowe mają większe
zadania, na których realizację jest mniej
pieniędzy.
Politechnika Warszawska:
!
!
w minionym dziesięcioleciu zmniejszyła się liczba
pracowników,
jednocześnie nastąpił wzrost liczby studentów.
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
48
Naciski polityczne…
!
!
!
!
Wiedza i mechanizmy jej zdobywania ulegają
komercjalizacji.
Rodzi to z jednej strony możliwość zdobywania
nowych rynków przez uczelnie państwowe, z
drugiej zaś pojawiają się nowi „aktorzy”…
Uczelnie bezpowrotnie straciły monopol na
produkcję i transfer wiedzy.
Szczególnie w dziedzinie informatyki wymaga
się nie tylko dyplomu ukończenia studiów, ale
także, a może wręcz przede wszystkim,
certyfikatów…
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
8
49
Szanse, zagrożenia
i uwarunkowania!
Naciski społeczne…
!
!
Wzrasta oczekiwanie (między innymi
pracodawców) wobec uczelni.
Oczekują oni wyposażenia absolwentów w
umiejętności samokształcenia (Kształcenia
Ustawicznego).
!
!
50
!
Wszystkie polskie uczelnie, które chcą
wykorzystywać modne technologie
informacyjne i telekomunikacyjne napotykają
na podobne
!
Jest to zadanie raczej niewykonalne…
!
Uczelnie muszą sprostać coraz większej
niejednorodności kandydatów, różnemu ich
przygotowaniu i różnym oczekiwaniom i
zaoferować im różne ścieżki studiowania.
!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
szanse,
zagrożenia
uwarunkowania.
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
51
Szanse…
!
!
!
!
52
Zagrożenia…
!
Szybkie zmiany w IT są szansą na zmianę w
szkolnictwie wyższym i przejście do modelu
skoncentrowanego na studencie i opartym na
sieci.
Nowoczesne środki dydaktyczne podniosą
jakość edukacji przez indywidualizację tego
procesu.
Powinna to być dla uczelni największą
motywacją do wprowadzania nowoczesnych
technologii.
Multimedia i sieci komputerowe dają większe
możliwości kształtowania ścieżek kształcenia.
!
!
Postęp w IT i powszechna dostępność
informacji rodzą obawy dotyczące
zarządzania olbrzymią ilością
nieustrukturyzowanej informacji
Innym poważnym zagrożeniem, szczególnie
w polskiej rzeczywistości, jest groźba
powiększenia luki kompetencyjnej między
studentami a kadrą akademicką.
Profesorowie mogą utracić kontakt z częścią
najbardziej zaawansowanych technologicznie
studentów!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
53
Uwarunkowania…
!
!
!
Infrastruktura telekomunikacyjna jest
znacznie gorzej rozwinięta niż w Europie
Zachodniej czy Ameryce Północnej co rodzi
problemy nie tylko dla studentów!
Innym problemem jest kwestia pracy
zespołowej i wspólnego wykorzystywania
materiałów - jesteśmy narodem
indywidualności
Ostatni, ale niebagatelny problem, to kultura
informacyjna kadry akademickiej i jej
stosunek do informatyzacji.
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
54
Presja i opór
!
W Polsce widoczne jest nieustanne
zmaganie się
!
!
!
presji do zmian i…
oporu przed nimi,
w których zwycięzcą jest ciągle opór.
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
9
55
Presja…
!
!
56
Opór…
Żądania studentów są bardzo istotnym
czynnikiem zmuszającym uczelnie do
wykorzystania potencjału nowych technologii
Co więcej na uczelnie przybywają “studenci
nowego typu”, biegli w wykorzystywaniu
technologii informacyjnych, które stanowią
dla nich często także podstawowe źródło
rozrywki i oczekujących obecności tych
technologii w procesie nauczania na uczelni
!
!
!
Podstawowym źródłem tego oporu jest
postawa nauczycieli niechętnych do
wprowadzania jakichkolwiek zmian.
Sytuacja „letniego środka” nie wróży żadnych
zmian w przewidywalnej przyszłości!
Widoczne są „rewolucyjne” postawy
decydentów i coraz większy nacisk
studentów.
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
57
Diabeł tkwi w szczegółach!
!
58
Anegdota sprzed lat…
Gdy jednak dochodzi do konkretów i
szczegółów objawia się ukryty tam diabeł
braku motywacji ze strony nauczycieli do
zaangażowania się w działalność, z której nie
będą mieli absolutnie nic, poza odrobiną
często wątpliwej satysfakcji.
!
!
Podczas gorącego lata ’80 dyskutowano, jak
ratować uczelnie, czy winni są ludzie, czy…
pamiętające stare czasy mury.
Radykał (a może realista?) stwierdził:
!
!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Rewolucja
w sektorze prywatnym
!
Istnieje sens i możliwość budowy od podstaw
„wirtualnej uczelni nowego typu”.
!
!
Wysoki koszt początkowy inwestycji
(infrastruktura techniczna, materiały)
Konieczność zatrudnienia „zinformatyzowanej”
kadry
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Wyburzyć mury i…
Zamienić (nie zmienić…) ludzi
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
59
60
Ewolucja
w sektorze państwowym
!
W sektorze państwowym możliwe są jedynie
zmiany ewolucyjne poprzez „hybrydyzację”
edukacji
!
!
!
Stopniowa wirtualizacja edukacji
Lepszy pieniądz musi wypierać gorszy
Promocja nowych technologii
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
10
61
Wzór
62
„Kopia”
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
63
!!!
64
Teraz
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
65
Test, sonda…
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
66
Forum
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
11
67
Zrób to sam!!!
Obszary zastosowań
e-Learningu
68
Za: NETWORLD – Akademia sieciowa,
http://www.networld.pl/kompendium
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Learning Object – obiekt
wiedzy
!
!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
69
70
Elementy składowe
Obiekt wiedzy LO to niezależna porcja
informacji do wielokrotnego użycia przy
tworzenia treści kursów w technologii eLearningu.
Składowe obiektu wiedzy
!
!
!
Obiekt wiedzy sam w sobie
Metadane (standardowy sposób opisu treści)
System zarządzania treścią nauczania
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
71
Synonimy LO
!
!
!
!
!
!
RLO – Reusable Learning Objects
RIO – Reusable Information Object
SHO – Sharable Content Object
Chunk – porcja
Nugget – bryłka
Lego…
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
72
Multidefinicje LO
!
!
Określeń LO jest tyle, ile osób zajmujących
się e-Learningiem
Cechy wspólne
!
!
!
!
Treść
Rozmiar, czyli czas potrzebny do skorzystania z
wiedzy
Kontekst i właściwości
Etykietowanie i pamiętanie
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
12
73
Obiekty wiedzy – po co?
!
!
!
74
Obiekty wiedzy – po co?
!
Elastyczność – łatwiej korzysta się z
materiału przygotowanego
wielokontekstowo
Łatwość aktualizacji, wyszukiwania i
zarządzania treścią – umożliwiają to
etykiety metadanych
Dopasowanie treści – łatwa
rekonfiguracja i dostosowanie do poziomu
szczegółowości
!
Współpraca – zarówno na poziomie twórców
jak i odbiorców kursu
Wzrost wartości treści – ekonomia: wartość
treści rośnie wraz z częstotliwością jej
wykorzystywania
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
75
Idealny obiekt wiedzy…
!
!
!
!
!
76
Tworzenie kursów
Modularność, możliwość przenoszenia
między aplikacjami
Niesekwencyjność!!!
Szeroka dostępność (public domain?)
Spójność i zgodność ze strukturą
Bezformatowość, co pozwala na łatwą
wizualizację
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
77
Zarządzanie e-Learningiem
!
Zarządzanie Nauczaniem
!
!
Zarządzanie Treścią Nauczania
!
!
Learning Management System - LMS
Learning Content Management System – LCMS
78
LMS –Zarządzanie Nauczaniem
!
!
!
Integracja obu funkcji…
!
!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Zapewnia słuchaczowi dostęp do źródeł
informacji
Automatyzuje administrowanie
Wspomaga nauczanie mieszane (blended
learning)
Integracja treści – dostęp do kursów
oferowanych przez „osoby trzecie”
Ocenianie, ewaluacja, kontrola postępów
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
13
79
Struktura systemu LMS
80
LCMS – zarządzanie treścią
!
!
!
!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Przyjazne dla użytkownika narzędzia do
tworzenia treści
Obsługa Reusable Learning Objects
Zapewnienie interfejsu do systemów typu
LMS
Elastyczność w projektowaniu i dystrybucji
treści edukacyjnych i szkoleniowych
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
81
Struktura systemu LCMS
82
Integracja LMS i LCMS
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
83
AICC: www.aicc.org
!
Aviation Industry CBT Commitee
!
!
!
SCORM: www.adlnet.org
!
CBT –Computer Based Teaching
AICC Guidelines & Recommendations
!
84
CMI003 (Computer Managed Instruction) – for
testing file-based CMI (Computer Managed
Instruction) systems and CBT courseware
CMI008 – for testing web-based CMI
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
!
!
Sharable Content Object Reference Model –
SCORM
Advanced Distributed Learning
Kurs dotyczący standardu SCORM
!
www.scorm.tamucc.edu/
scorm/home.html
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
14
85
Claroline
!
!
!
!
86
Claroline
www.claroline.net
Classroom online, Open Source eLearning Platform jest produktem
europejskim.
Jest on rozwijany od kilku lat w Universite
catholique de Louvain w Louvain-la-Neuve w
Belgii.
Claroline has been developed to support
good teaching and learning, not to replace
it.”
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
87
Jones Advisory Group
!
88
ATutor
www.jonesadvisorygroup.com/
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
89
Covidia
90
MOODLE
!
!
!
!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
moodle.org
MOODLE to produkt australijski.
A course management system (CMS) - a
software package designed to help
educators create quality online courses
One of the main advantages of Moodle
over other systems is a strong grounding
in social constructionist pedagogy
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
15
91
MOODLE
92
MOODLE w Polsce
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
93
Małe…
94
Jest piękne!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
95
Pytanie retoryczne
!
!
!
!
!
Istnieje wiele darmowych platform
Istnieje spora grupa użytkowników MOODLE
Czy jest konieczność i potrzeba budowy od
podstaw własnego systemu LMS?
Jak grzyby po deszczu wyrastają domowe
systemy LMS.
Celem powinno być raczej
TWORZENIE MATERIAŁÓW
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
96
Warstwy (poziomy) I-edukacji
!
!
!
!
!
Składniki: tekst, grafika, wideo, testy…
Strony: obiekty wiedzy, tematy,
zagadnienia….
Lekcje: rozdziały, grupy obiektów wiedzy…
Kursy: portal, książka elektroniczna,
końcowy produkt…
Curriculum: biblioteka kursów, baza
wiedzy…
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
16
97
Zadania (etapy) I-edukacji
!
!
!
Tworzenie
Tworzenie: przygotowanie i integracja
elementów składowych
Dystrybucja: udostępnianie produktów
I-edukacji w sieci
Użycie: punkt widzenia odbiorcy treści
edukacyjnych
Kursy
Lekcje
Składniki
Narzędzia
autorskie
do tworzenia
szkoleń
I-edukacji
Edytor
multimediów
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Zagadnienia dystrybucji
Dystrybucja:
!
!
!
!
Stron
Kursów
Lekcji
!
!
!
!
!
ATutor
Claroline
Covidia
Ilias
JonesStandard
MOODLE
!
!
www.atutor.ca
www.claroline.net
www.covidia.com
www.ilias.uni-koeln.de/ios/index-e.html
www.jonesstandard.org
moodle.org
!
!
!
!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
!
Mechanika
!
!
!
!
!
Inne…
!
!
Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy
WBT Express 4.0
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Serwer
multimediów
Odtwarzacz
multimediów
100
Podstawy HTML
Podstawy CSS
Podstawy DHTML
Podstawy JavaScript
Podstawy PHP
Flash 5
TurboPascal
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
101
102
Materiały własne
!
Metoda Elementów Skończonych
Metoda Przemieszczeń
Podstawy i Zastosowania Rachunku
Tensorowego
Podstawy Plastyczności Polikryształów Metali
LMS
LCMS
Informatyka
!
Zakład Zastosowań
Informatyki (2)
Programy
Zakład Zastosowań
Informatyki (1)
Nieodpłatne oprogramowanie LMS i LCMS
!
Używanie
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
99
!
Dystrybucja
Curriculum
Strony
!
98
Warstwy i zadania
I-edukacji
Preferencje dla formatu HTML i PDF
!
!
!
!
!
Powszechna dostępność materiałów = odwołanie
się do nieodpłatnego oprogramowania
Podstawy HTML
(HTML)
TurboPascal 7.0
(HTML)
Metoda Przemieszczeń (PDF)
Podstawy i Zastosowania Rachunku
Tensorowego
(PDF)
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
17
103
Materiały zewnętrzne
!
Coraz częściej zadaniem uczelni i jej
pracowników nie jest przygotowywanie
nowych materiałów, ale ich wyszukiwanie,
kategoryzacja i udostępnianie.
!
!
!
104
Warstwy i zadania
I-edukacji
Tworzenie
Dystrybucja
Narzę
Narzędzia
autorskie
do tworzenia
szkoleń
szkoleń
I-edukacji
Programy
LMS
LCMS
Edytor
multimediów
Serwer
multimediów
Używanie
Curriculum
Kursy
Nieodpłatne kursy o charakterze komercyjnym
Następstwo pracy hobbystów i zapaleńców – nie
jestem sam
Materiały innych uczelni – głównie niestety
zagranicznych
Lekcje
Strony
Składniki
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Odtwarzacz
multimediów
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
105
Authoring
!
!
!
106
Pytania wstępne
!
creating a hypertext or hypermedia document
Język stosowany do authoring’u to software
that can be used to develop interactive
computer programs without the technically
demanding task of computer programming
narzędzia autorskie do tworzenia szkoleń
!
!
!
!
!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Jakie rodzaje I-edukacji planujemy tworzyć?
Jaka jest wiedza techniczna i technologiczna
zespołu autorskiego?
Jaka jest docelowa przeglądarka i prędkość
transmisji po stronie odbiorcy?
Jaką część pracy nad materiałami wykona zespół?
Jakie są ograniczenia związane z technologią
informacyjną?
Jakie są inne, pozostałe ograniczenia
technologiczne?
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
107
Warstwy pytań
!
!
!
Warstwa strony: wprowadzanie tekstu,
integracja z grafika i innymi materiałami
multimedialnymi, wstawianie hiperpołączeń.
Warstwa lekcji: selekcja i łączenie różnych
stron i innych elementów w spójną
nawigowalną strukturę.
Warstwa kursu: integracja poszczególnych
lekcji, dostarczenie ogólnego mechanizmu
nawigacji, spis treści kursu, indeksowanie
informacji.
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
108
Warstwa strony (1)
!
!
!
!
Czy dostępne są szablony na poziomie
pojedynczej strony?
Czy dostępny jest graficzny interfejs
użytkownika?
Czy są dostępni „czarodzieje” pomagający
przy imporcie materiałów multimedialnych?
Czy możliwe jest łatwe wprowadzanie i
formatowanie tekstu?
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
18
109
Warstwa strony (2)
!
!
!
110
Warstwa lekcji
Czy możliwy jest podgląd opracowanych
materiałów z wykorzystaniem różnych
przeglądarek?
Czy możliwa jest edycja zawartości z
wykorzystaniem podobnych zewnętrznych
narzędzi?
Czy oprogramowanie zezwala na
zapamiętanie zawartości w różnych
formatach?
!
!
!
Jak łatwo możemy dokonywać zmian
zawartości lekcji?
Czy narzędzie narzuca jakikolwiek model
dydaktyczny kursu?
Czy możliwa jest budowa lekcji z
wykorzystaniem wcześniej utworzonych
elementów?
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
111
Warstwa kursu
!
!
!
!
!
Etapy pracy
Jakie można utworzyć formaty kursów?
Czy możliwa jest niezależna optymalizacja
dla potrzeb sieci Internet i CD?
Które ze standardów opisujących obiekty
wiedzy (AICC, SCORM) są akceptowane
przez program?
Czy możliwe jest publikowanie kursów w
różnych formatach?
Czy są dostępne mechanizmy pracy
grupowej i narzędzia zarządzania
projektami?
!
!
!
!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
!
!
!
!
!
!
!
IBM Lotus Virtual Classroom
Lotus LearningSpace 5
IBM Lotus Learning Management System
IBM Lotus Learning Management System
!
IBM-Lotus LMS:
Authoring Tool
"
"
IBM Lotus
!
Wybór przez autora lub utworzenie i wybór
szablonu, w którym znajdują się odpowiednie pola
do wprowadzania tekstu, grafiki, multimediów.
Wypełnienie przez autora odpowiednich pól
właściwą treścią edukacyjną.
Włączenie przez autora nowo utworzonej strony
do lekcji a następnie do całego kursu.
Sprawdzenie przez autora utworzonego elementu
w przeglądarkach, a następnie przesłanie na
serwer.
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
113
Rozwiązania kompleksowe
112
Authoring tool
Learning Management Module (LMM)
Delivery server
Gdybologia stosowana…
"
"
"
"
"
"
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
114
Narzędzie autorskie
Szablony do projektowania
zawartości
Wsparcie dla języka Meta
(Learning Meta Data)
Możliwość interaktywnego
przeglądu
Ponowne użycie istniejących
materiałów
Testy i pytania do testów
Import zewnętrznych kursów
Tworzenie zawartości
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
19
115
Przegląd oprogramowania
!
Marzenia kategorii B
December 2002 (PeakDean Ltd.)
!
!
!
116
!
A Over £5,000 for a single-user system. In some
cases the minimum system available runs on a
network and supports several users.
B From £1,000 to £5,000 for a single-user
development system
C Up to approximately £1,000 for a single-user
development system.
Nie mam już marzeń kategorii A!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Authorware 6.5
Dazzler Max Deluxe
Designer's Edge 4.0 Enterprise
Everest 2.2
FLEXeLEARN
Quest 7.0
Seminar4Web
Instructor 8.5
TX-Authoring
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
117
Lista marzeń kategorii C
!
Lepsze takie marzenia niż ich brak…
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Różnica między marzeniami a
złudzeniami
!
Dazzler Max
Director MX
DreamWeaver MX + Course Builder
HyperStudio 4.2
Illuminatus Opus
NeoBook 4
ToolBook II Assistant
TrainerSoft Express
TrainerSoft Professional
!
Złudzenia, to marzenia, które się nigdy nie
spełnią…
Profesjonalne zagraniczne oprogramowanie
jest wielokrotnie za drogie.
!
!
Koszt jednej kopii MS Office… 300 PLN
WBT_Express4.2 – najnowsza wersja
!
Angielska wersja freeware programu ???
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
119
Jaką znaleźć wymówkę
i samousprawiedliwienie faktu,
że I-edukacja ciągle
musi udowadniać,
że nie jest wielbłądem…
120
Warstwy i zadania
I-edukacji
Tworzenie
Dystrybucja
Narzędzia
autorskie
do tworzenia
I-edukacji
Programy
LMS
Edytor
multimedió
multimediów
Serwer
multimedió
multimediów
Używanie
Curriculum
Kursy
Lekcje
Strony
Składniki
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
118
Odtwarzacz
multimedió
multimediów
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
20
WebCasting
Transmisja strumieniowa
!
!
121
A Webcast is a live audiovisual broadcast of
an event that is digitized and streamed over
the World Wide Web and that can also be
archived and accessed asynchronously (on
demand).
All you need to participate is Internet access
and a computer with a standard Web
browser, a sound card, and speakers
Zastosowania nieedukacyjne
KTW Dreptak
1999
www.il.pw.edu.pl/~rg
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
!
!
!
!
!
!
!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
123
WebCasting
Liderzy
MIT Open Courseware - Massachusetts Institute of Technology:
http://ocw.mit.edu/OcwWeb
Webcast.Berkeley - University of California (Berkeley):
http://webcast.berkeley.edu
WebCAST - University of California (Los Ageles):
http://www.oid.ucla.edu/Webcast
USC Webcast - University of Southern California:
http://www.usc.edu/webcast
CDS Webcast - CERN, European Organization for Nuclear
Research: http://webcast.cern.ch
ATVN - Akademicka Telewizja Naukowa:
http://www.atvn.pl/index_moz.php
ATvPG - Akademicka Telewizja Politechniki Gdańskiej:
http://music.telezdrowie.pl/atv/index.php
„Wolne” oprogramowanie
do streamingu
!
!
!
!
!
www.icecast.org
www.vorbis.com
HelixCommunity + RealNetworks
!
!
!
www.nullsoft.com
www.shoutcast.com
OGG
!
!
!
!
!
!
Czy potrzebujemy robić show typu pełny
przekaz wideo?
Czy nie wystarczy statyczny obraz (slajdy,
wzory, rysunki…) i komentarz audio?
Czy I-edukacja musi być koniecznie
high-tech?
Jak uwolnić zasoby wiedzy? Jak dać tanio
dostęp do wiedzy?
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
124
ShoutCast
www.helixcommunity.org
www.realnetworks.com
Microsoft…
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Transmisja strumieniowa:
Przedmioty politechniczne
122
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
125
126
Slajdologia
!
!
!
!
IMG – Innovation Managament Group
online.kennis.org/en
Microsoft Office Live Meeting
msdn.microsoft.com/asp.net/using/training/
webcasts/default.aspx
PowerPoint to e-Learning
www.brandonhall.com/public/shootouts
www.il.pw.edu.pl/~rg/webcast
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
21
127
Gadająca głowa
!
!
!
!
128
Pokaz slajdów
Pogadanka, ale raczej nużąca
Nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem dla
przedmiotów technicznych
Wykorzystanie RealProducer’a (TYLKO)
rtsp://194.29.152.6/rogaj/pj/real.rm
!
!
!
!
Czym to się różni od kartek i kasety
magnetofonowej?
Możliwość przekazu rysunków i wzorów
Wykorzystanie programów RealProducer i
RealSlideShow
rtsp://194.29.152.6/rogaj/pj/s.smil
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
129
Dwa w jednym
!
!
!
!
130
Ekonomika
Połączenie obrazu wideo i pokazu slajdów
Chyba najlepsza kombinacja
RealProducer i RealPresenterOne
rtsp://194.29.152.6/rogaj/pj/s2.smil
!
!
!
!
210 godzin pensum
Przedmiot 45 godzinny
Współczynnik multimedialny 30-50-…
Chwila prostej arytmetyki
!
!
45x50=2250/40=56 czyli więcej niż rok!
Alternatywą, przy założeniu, że dysponujemy
materiałami w PPT, może być streaming –
I-edukacja dla leniwych lub zapracowanych
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
132
Dwa rozwiązania
pewnego zadania:
fizyka i matematyka
Zadanko…
vp =?
R. Robert ‘RoGaj’ Gajewski
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
Case Study
vo
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
22
133
Podejście „matematyczne”
dy (t )
= y& , x( y ) = vo ⋅ t
dt
2
2
r 2 = y (t ) + [r − x(t )] ⇒
vp =?
y
134
Rozpisujemy,
różniczkujemy
vp =
y (t ) = r 2 − [r − x(t )]
2 ⋅ y (t ) ⋅ y& (t ) = 2 ⋅ [r − x(t )]⋅ x& (t )
2
r
vo
y(t)
x
2
x(t)
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
135
Upraszczamy,
podstawiamy
y& (t ) = v p = x& (t ) ⋅
136
Podejście „fizyczne”
r − x(t )
y (t )
y (t ) = r 2 − [r − x(t )]
2
x(t ) = vo ⋅ t ,
v p = v0 ⋅
vp =?
h=?
r
vo
dφ
x& (t ) = v0
φ
r − v0t
r − [r − v0t ]
2
2
φ
dy
v0t
dx
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
137
Trochę wzorków…
dy
= ctgφ , dx = v0 ⋅ dt , dy = v p ⋅ dt
φ = φ (t ),
dx
dy = dx ⋅ ctgϕ ⇒ v p = v0 ⋅ ctgφ
v p = v0 ⋅
4
2
1
r − v0t
1.95
1.85
1.75
1.65
1.55
1.45
1.35
1.25
1.15
1.05
0.95
0.85
0.75
0.65
0.55
0.45
0.35
2
0.25
⇒ h = r − (r − vot )
2
0.15
2
0.05
0
r = h + (r − vot )
2
Ilustracja graficzna
3
r − v0t
ctgϕ =
h
2
138
-1
-2
r 2 − (r − vot )
2
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
-3
-4
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
23
139
Kilka uwag końcowych
!
!
!
Epilog
140
e-Working
e-Learning
e-Goverment
e-Biznes…
e-…
E…tam!
Warto rozwiązywać zadanie kilkoma
metodami – prawidłowy wynik nie zależy od
metody rozwiązania
Warto wykorzystywać zdobytą wiedzę z
Technologii Informacyjnej i Informatyki –
wykres świetnie ilustruje rozwiązanie
Wiedzą należy dzielić się z innymi i
pomnażać ją!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
141
142
Rozkład jazdy
!
!
Globalne Społeczeństwo Informacyjne
Edukacja Informatyczna
!
!
!
!
I-edukacja
!
!
!
!
!
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
Informatyka i Technologia Informacyjna
Komputerowe…
Mechanika Matematyka i Informatyka
Polskie uwarunkowania
Lata pionierskie
LO, LMS, LCMS…
Zarządzanie, Authoring, Webcasting
Zamiast podsumowania
Politechnika Gdańska, CURE, 21 czerwca 2004
24

Podobne dokumenty