pobierz Zał_do_umowy>>

Transkrypt

pobierz Zał_do_umowy>>
Załącznik nr 1 do umowy
Nr sprawy OR.IN.271.23.2016
Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Świeciu – etap I
Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Imię i nazwisko
pieczęć Wykonawcy
Data podpisania
umowy
Czynności w trakcie realizacji
zamówienia
Data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela
wykonawcy

Podobne dokumenty