Deski do krojenia

Transkrypt

Deski do krojenia
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wyniki z wyboru oferty w zapytaniu ofertowym
Zamawiający:
Zielony Pierścień Tarnowa
Skrzyszów 335A
W dniu 23.12.2014r. na stronie internetowej http://www.lgdzpt.pl/ oraz w siedzibie
Zamawiającego zamieszczono zapytanie ofertowe na wykonanie poszczególnych gadżetów
reklamowych:
1. drewniana deska do krojenia w ilości 100 szt. wraz z projektem nadruku ,
znakowaniem oraz dostawą do siedziby zamawiającego na koszt wykonawcy.
W związku z zapytaniem wpłynęło 6 ofert. Wszystkie oferty spełniły warunki formalne zapytania.
Wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany ,w szczególności, na podstawie oferowanej ceny.
Po weryfikacji nadesłanych ofert, do wykonywania usługi wybrano:
L.p.
Nazwa
Adres
1
Profi-Art
Ozimska 182, 45-310 Opole
Data sporządzenia protokołu: 13 stycznia 2015 roku.
Imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół: Anna Drwal- Specjalista ds. realizacji LSR
w zakresie dodatkowych zadań.

Podobne dokumenty