Sigma SD900 - Przenośne urządzenie próbkujące

Komentarze

Transkrypt

Sigma SD900 - Przenośne urządzenie próbkujące
Numer katalogowy DOC026.60.00742
Sigma SD900 - Przenośne urządzenie próbkujące
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
grudzień 2007, wydanie 2
© HACH Company, 2007. Wszelkie prawa zastrze¿one. Wydrukowano w USA.
Spis treści
Rozdział 1 Specyfikacje ..................................................................................................................... 7
1.1 Wymiary ..................................................................................................................................... 10
1.2 Konfiguracje butelek i elementu ustalającego............................................................................ 11
Rozdział 2 Informacje ogólne ......................................................................................................... 13
2.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa ...................................................................................... 13
2.1.1 Korzystanie z informacji o zagrożeniach........................................................................... 13
2.1.2 Etykietki zapobiegawcze................................................................................................... 13
2.1.3 Środki ostrożności dotyczące przestrzeni zamkniętych .................................................... 14
2.2 Informacje ogólne o urządzeniu próbkującym ........................................................................... 14
2.2.1 Części składowe urządzenia próbkującego ...................................................................... 15
Rozdział 3 Instalacja......................................................................................................................... 17
3.1 Rozpakowanie urządzenia próbkującego .................................................................................. 17
3.2 Wskazówki dotyczące instalowania ........................................................................................... 20
3.2.1 Instalacja wewłazie ........................................................................................................... 21
3.3 Przygotowanie podstawy urządzenia próbkującego. ................................................................. 22
3.3.1 Oczyścić butelki na próbki. ............................................................................................... 22
3.3.2 Instalacja konfiguracji z jedną butelką .............................................................................. 22
3.3.2.1 Instalacja urządzenia do odcinania napełniania butelki ........................................... 23
3.3.3 Instalacja konfiguracji z wieloma butelkami ...................................................................... 24
3.3.3.1 Pozycja butelki numer 1 ........................................................................................... 24
3.3.3.2 Instalacja konfiguracji z dwiema lub czterema butelkami......................................... 25
3.3.3.3 Instalacja konfiguracji z ośmioma butelkami ............................................................ 26
3.3.3.4 Instalacja konfiguracji z 24 butelkami....................................................................... 28
3.3.3.5 Instalacja dystrybutora ............................................................................................. 29
3.4 Instalacja przewodu dolotowego oraz filtru siatkowego ............................................................. 31
3.5 Instalacja elektryczna................................................................................................................. 32
3.5.1 Instalowanie zasilania ....................................................................................................... 33
3.5.1.1 Instalowanie akumulatora ........................................................................................ 33
3.5.1.2 Instalowanie zasilania prądem przemiennym .......................................................... 34
3.5.2 Instalowanie przepływomierza .......................................................................................... 35
3.5.3 Instalacja komunikacji ....................................................................................................... 36
3.5.4 Instalacja sondy ................................................................................................................ 36
3.5.4.1 Stan pomiarów SDI-12 ............................................................................................. 37
Rozdział 4 Użytkowanie urządzenia próbkującego .................................................................. 39
4.1 Włączenie i wyłączenie zasilania ............................................................................................... 39
4.2 Opis ogólny urządzenia sterującego.......................................................................................... 39
4.2.1 Opis klawiatury.................................................................................................................. 39
4.2.2 Nawigacja ......................................................................................................................... 40
4.2.3 Wybór parametru .............................................................................................................. 40
4.3 Opis ogólny menu głównego...................................................................................................... 41
4.4 Programy urządzenia próbkującego .......................................................................................... 42
4.4.1 Opis ogólny programu urządzenia próbkującego ............................................................. 42
4.4.2 Program urządzenia próbkującego ................................................................................... 44
4.4.2.1 Porady i techniki....................................................................................................... 44
4.4.3 Modyfikowanie programu.................................................................................................. 45
4.4.4 Przeglądanie programu..................................................................................................... 45
4.4.5 Przywracanie ustawień domyślnych ................................................................................. 46
4.4.6 Przechowywanie programów jako zapisanych programów .............................................. 46
4.4.6.1 Załadowanie zapisanego programu ......................................................................... 46
4.5 Uruchomienie lub zatrzymanie programu .................................................................................. 46
4.6 Obsługa ręczna urządzenia ....................................................................................................... 47
3
Spis treści
4.6.1 Pobranie próbki jednorazowej ...........................................................................................47
4.6.2 Przemieszczanie ramienia dystrybutora............................................................................48
4.6.3 Uruchomienie lub zatrzymanie pompy ..............................................................................48
4.7 Przeglądanie danych..................................................................................................................48
4.7.1 Ekran statusu.....................................................................................................................48
4.7.2 Status dla programu głównego..........................................................................................49
4.7.2.1 Program gotowy do uruchomienia............................................................................49
4.7.2.2 Program pracuje/jest wstrzymany ............................................................................49
4.7.2.3 Program został zakończony .....................................................................................50
4.7.3 Status dla programu burzowego........................................................................................50
4.7.4 Historia próbki....................................................................................................................50
4.7.5 Dziennik zdarzeń ...............................................................................................................51
4.7.5.1 Przeglądanie dziennika zdarzeń...............................................................................52
4.7.5.2 Kasowanie dziennika zdarzeń ..................................................................................52
4.8 Kalibracja objętości ....................................................................................................................52
4.8.1 Kalibracja objętości z użyciem czujnika cieczy..................................................................53
4.8.1.1 Resetowanie kalibracji..............................................................................................54
4.8.2 Kalibracja objętości według czasu.....................................................................................54
4.8.3 Weryfikacja objętości próbki ..............................................................................................55
4.9 Ustawienia urządzenia sterującego............................................................................................56
4.9.1 Kalibracja czujnika cieczy..................................................................................................56
4.9.2 Konfigurowanie hasła ........................................................................................................57
4.9.3 Wskaźnik trwałości rurek ...................................................................................................57
4.9.3.1 Uaktywnienie wskaźnika trwałości rurek ..................................................................57
4.9.3.2 Status trwałości rurek ...............................................................................................58
4.9.3.3 Ograniczenie cykli trwałości rurek ............................................................................58
4.9.3.4 Resetowanie cykli rurki.............................................................................................58
4.9.3.5 Konfiguracja SDI-12 .................................................................................................59
Rozdział 5 Próbkowanie zaawansowane .....................................................................................63
5.1 Informacje ogólne o próbkowaniu zaawansowanym..................................................................63
5.2 Menu próbkowania zawansowanego .........................................................................................63
5.3 Instrukcje zaawansowanego próbkowania.................................................................................64
5.3.1 Wysyłanie sygnału wyjściowego po zakończeniu programu .............................................64
5.3.2 Wysyłanie sygnału wyjściowego z cyklem próbki (specjalny sygnał wyjściowy) ...............64
5.3.3 Uruchomienie sygnałem zewnętrznym (próbka z wartością zadaną)................................65
5.3.3.1 Elementy wyzwalające próbkowania z wartością zadaną (SDI-12)..........................66
5.3.4 Ustawianie wielu czasów uruchomienia i zatrzymania ......................................................68
5.3.5 Pobieranie próbek pierwszego spłukania wody burzowej .................................................69
5.3.6 Ustawianie zmiennych odstępów ......................................................................................70
5.3.7 Synchronizacja butelek......................................................................................................71
Rozdział 6 Konserwacja ...................................................................................................................73
6.1 Modernizacje, naprawy, konserwacja ogólna.............................................................................73
6.2 Czyszczenie urządzenia próbkującego ......................................................................................73
6.3 Konserwacja pompy ...................................................................................................................73
6.3.1 Trwałość rurek pompy .......................................................................................................73
6.3.2 Wymiana przewodu rurowego pompy ...............................................................................74
6.3.3 Demontaż i czyszczenie wirnika........................................................................................76
6.4 Wymiana ramienia dystrybutora.................................................................................................77
6.5 Wymiana osuszacza ..................................................................................................................78
Rozdział 7 Rozwiązywanie problemów ........................................................................................81
7.1 Podstawowe rozwiązywanie problemów ....................................................................................81
7.2 Komunikaty o błędach i powiadomienia .....................................................................................82
4
Spis treści
7.3 Testy diagnostyczne .................................................................................................................. 84
7.3.1 Diagnostyka dystrybutora ................................................................................................. 85
7.3.2 Diagnostyka klawiatury ..................................................................................................... 85
7.3.3 Diagnostyka ekranu LCD .................................................................................................. 85
7.3.4 Diagnostyka czujnika cieczy ............................................................................................. 85
Rozdział 8 Części zamienne i akcesoria ...................................................................................... 87
8.1
8.2
8.3
8.4
Zestawy butelek ......................................................................................................................... 87
Pojemniki i zestawy butelek ....................................................................................................... 87
Części zamienne........................................................................................................................ 87
Akcesoria ................................................................................................................................... 88
Rozdział 9 Informacje kontaktowe ................................................................................................ 91
Dodatek A Okablowanie innych przepływomierzy niż Sigma ................................................ 93
Dodatek B Konfiguracja SDI-12 dla sondy Hydrolab ............................................................... 97
B.1 Konfiguracja SDI-12 .................................................................................................................. 98
Skorowidz .......................................................................................................................................... 105
5
Spis treści
6
Rozdział 1
Specyfikacje
Specyfikacje mogą zostać zmienione bez wcześniejszego zawiadomienia.
Wymiary korpusu urz¹dzenia próbkuj¹cego (patrz Rysunek 1 na stronie 10)
Postawa standardowa
Średnica: 50,5 cm (19,9 cala)
Wysokość: 69,4 cm (27,3 cala)
Masa: z (24) butelkami z polietylenu o poj. 1 l — 15 kg (35,6 funta);
masa z (1) pojemnikiem z polietylenu o poj. 2,5 galona — 14,8 kg (32,6 funta)
Podstawa kompaktowa
Średnica: 44,1 cm (17,4 cala)
Wysokość: 61 cm (24 cale)
Masa: z (24) butelkami z polietylenu o poj. 575 ml — 12,2 kg (27 funtów);
masa z (1) pojemnikiem z polietylenu o poj. 2,5 galona — 12,9 kg (28,3 funta)
Podstawa z³o¿ona
Średnica: 50,28 cm (19,8 cala)
Wysokość: 79,75 cm (31,4 cala)
Masa: z (12) butelkami ze szkła o pojemności 950 ml — 15 kg (36 funtów)
Ilość butelek na próbki (patrz Rysunek 2 na stronie 11)
Postawa standardowa
(24) butelki z polietylenu o poj. 1 l i/lub butelki szklane o poj. 350 ml
(8) butelek z polietylenu o poj. 2,3 l i/lub butelek szklanych o poj. 1,9 l (0,5 galona)
(4) butelki z polietylenu o poj. 3.8 l (1 galon) i/lub (4) butelki szklane o poj. 3,8 l (1
galon)
(2) butelki z polietylenu o poj. 3.8 l (1 galon) i/lub (2) butelki szklane o poj. 3,8 l (1
galon)
(1) złożony pojemnik z polietylenu o poj. 21 l (5,5 galona) lub (1) złożony
pojemnik z polietylenu o poj. 15 l (4 galony) lub (1) pojemnik z polietylenu o poj.
20 l (5,25 galona) lub (1) butelka z polietylenu o poj.10 l (2,5 galona) lub (1)
butelka szklana o poj.10 l (2,5 galona)
Podstawa kompaktowa
(24) butelki z polietylenu o poj. 575 ml
(8) butelek szklanych o poj. 950 ml
(1) butelka z polietylenu o poj. 10 l (2,5 galona)
(1) butelka szklana o poj. 10 l (2,5 galona)
Podstawa złożona
(1) butelka z polietylenu o poj. 21 l (5,5 galona)
Urządzenie próbkujące
Obudowa urządzenia próbkującego
Odporne na uderzenia tworzywo ABS, konstrukcja 3-częściowa Podstawa o
podwójnej ściance z izolacją 2,54 cm (1 cala) — bezpośredni kontakt butelek z
lodem.
Zakres temperatury próbki
0–60°C (32–140 °F)
Filtry siatkowe
stal nierdzewna 316 o rozmiarze standardowym, wysoka szybkość lub niski profil
dla zastosowań z niewielką głębokością oraz Teflon®/stal nierdzewna 316 o
standardowym rozmiarze
Przewód dolotowy próbki
9,5 mm (3/8 cala) średnicy wewnętrznej, polietylen pokryty winylem lub Teflonem®
Urządzenie sterujące SD900
Obudowa
wysoka odporność na uderzenia, formowana wtryskowo z mieszanki PC/ABS,
możliwość zanurzania, wodoszczelność, pyłoszczelność, odporność na korozję i
lód; NEMA 4X, 6, IP 67
Wymagania dotyczące zasilania
prąd stały o napięciu 12 V dostarczany przez opcjonalny zasilacz prądu
przemiennego lub akumulator
Zabezpieczenie przeciążeniowe
bezpiecznik liniowy na prąd stały 6 A dla pompy
Pompa
perystaltyczna o wysokiej szybkości, ze sprężystym zamocowaniem rolek
Rolki pompy
Nylatron, odporne na uderzenia/korozję
7
Specyfikacje
Obudowa pompy
Ścieżka jest formowana wtryskowo z poli(siarczku fenylenu). Pokrywa jest
wykonana z poliwęglanu, wysoka odporność na uderzenia. Stopień ochrony
obudowy pompy IP37.
Rurka pompy
9,5 mm średn. wewn. x 15,9 mm średn. zewn. (3/8 cala x 5/8 cala) silikon
20 000 cykli pompy w następujących warunkach:
• objêtoœæ próbki 1 l
• 1 przemywanie
Trwałość rurki pompy
• odstêp 6 minut
• 16 stóp o œredn.3/8 cala przewód dolotowy
• wysokoœæ podnoszenia 15 stóp
• temperatura próbki 70 °F
Czas wymiany rurki
< 1 minuta korzystając z przyciętego odcinka rurki pompy
Maksymalna wysokość podnoszenia
do pobierania próbek
Przynajmniej 28 stóp, stosując winylowy przewód dolotowy o długości 29 stóp i
średn. 3/8cala na poziomie morza w temperaturze 20–25 °C (68–77 °F)
Prędkość przepływu pompy
1,25 g/min (4,8 l/min) przy wysokości podnoszenia 3 stopy (1 m) przy średnicy
3/8cala przewodu dolotowego
Typowa powtarzalność objętości
próbek
± 5% z 200 ml objętości próbki stosując nieskalibrowany detektor cieczy,
wysokość podnoszenia 15 stóp, odcinek o długości 16 stóp i średnicy3/8cala
winylowego przewodu dolotowego skonfigurowanego do pracy z jedną butelką,
wykorzystując urządzenie do odcinania napełniania butelki, w temperaturze
pokojowej i na wysokości 5000 stóp
Typowa dokładność objętości próbki
± 10% z 200 ml objętości próbki stosując nieskalibrowany detektor cieczy,
wysokość podnoszenia 15 stóp, odcinek o długości 16 stóp i średnicy3/8cala
winylowego przewodu dolotowego skonfigurowanego do pracy z jedną butelką,
wykorzystując urządzenie do odcinania napełniania butelki, w temperaturze
pokojowej i na wysokości 5000 stóp (nad poziomem morza)
Typowa szybkość przenoszenia
2,9 stopy/s (0,9 m/s) przy wysokości podnoszenia 15 stóp (4,6 m), stosując
odcinek o długości 16 stóp i średnicy 3/8cala winylowego przewodu dolotowego,
w temperaturze 70 °F (21 °C) i na wysokości 5000 stóp (nad poziomem morza)
Czujnik cieczy
Ultradźwiękowy
Korpus czujnika cieczy
Ultem® zatwierdzony przez NSF zgodnie z normą 51 ANSI , zgodny z USP klasa
VI
Akumulator wewnętrzny
litowy
Wewnętrzny zegar
Wskazuje rzeczywisty czas i datę
Temperatura składowania
-30 do 60 °C (-22 do 140 °F)
Temperatura robocza
0 do 50 °C (32 do 122 °F)
Składowanie/wilgotność robocza
100% z kondensacją
Wyświetlacz graficzny
Graficzna matryca punktowa, 128 x 64 piksele, z podświetlaniem LED Program
sterowany przez menu, z podpowiedziami
Wyświetlanie statusu
Wskazuje liczbę pobranych próbek, liczbę brakujących próbek, tryb
wstrzymania , pozycje butelki, czas lub wartość licznika do następnej próbki oraz
napięcie akumulatora. Ponadto, kiedy zostanie wykryta sonda SDI-12,
użytkownik ma możliwość wyświetlania bieżących wartości pomiarowych.
Automatyczne zamykanie
Tryb z wieloma butelkami: po całkowitym obrocie ramienia dystrybutora (jeśli nie
został wybrany tryb ciągły).
Tryb złożony: po dostarczeniu do pojemnika złożonego zaprogramowanej liczby
próbek, od 1 do 999 próbek lub w razie zapełnienia pojemnika.
Interfejs użytkownika
Wytłaczana klawiatura z jednym klawiszem zasilania, czterema klawiszami
funkcji i ośmioma klawiszami nawigacyjnymi, plus wskaźnik LED
8
Specyfikacje
Historia próbki
Przechowuje maksymalnie 510 wpisów dla sygnatur czasowych próbek,
numerów butelek i statusu próbek (powodzenie, zapełnienie butelki, błąd
przemywania, zatrzymanie przez użytkownika, błąd dystrybutora, usterka pompy,
niepowodzenie opróżniania, przekroczenie limitu czasu próbki, awaria zasilania i
niski poziom naładowania głównego akumulatora)
Dziennik zdarzeń
Rejestruje następujące zdarzenia: włączenie zasilania, awaria zasilania,
zaktualizowanie oprogramowania firmware, usterka pompy, błąd ramienia
dystrybutora, niski poziom naładowania baterii pamięci, włączenie przez
użytkownika, wyłączenie przez użytkownika, rozpoczęcie programu, wznowienie
programu, wstrzymanie programu, zakończenie programu, próbka jednorazowa,
żądanie wymiany rurki, błędy komunikacji z SDI-12, włączenie/wyłączenie górnej
wartości zadanej, oraz włączenie/wyłączenie dolnej wartości zadanej.
Przyłącza
Zasilanie, pomocnicze, komunikacja szeregowa oraz dystrybutor, SDI-12
(opcjonalne)
Złączki
Złączki z zadziorami dla średnicy wewn. 3/8 cala przewodu elastycznego
Zwilżane materiały
Typowe materiały wchodzące w kontakt z próbką: stal nierdzewna, polietylen,
Teflon, Ultem, silikon, lub zatwierdzone materiały, które można testować pod
względem właściwości ługowania.
Masa
4,2 kg (9 funtów, 5 uncji)
Wymiary
10-3/8cala. (26,4 cm) dług. x 11-˝ cala (29,2 cm) szer. x 6-ľ cala (17,1 cm) wys.
Funkcje programowe
Zabezpieczenie hasłem
6 znaków, chroni przed zmianami programu i ustawień systemu.
Wiele programów
Przechowuje do trzech programów próbkowania.
Programy kaskadowe
Używanie dwóch urządzeń próbkujących w połączeniu. Drugie urządzenie
próbkujące jest inicjowane, kiedy pierwsze urządzenie zakończy program.
Próbkowanie synchronizowane
Zdolność równoczesnego pobierania dwóch próbek z użyciem sygnału
wejściowego z jednego przepływomierza.
Objętość próbki
Programowana w przyrostach po 10 ml od 100 do 100 000 ml.
Usuwanie powietrza
Powietrze jest usuwane automatycznie przed i po każdej próbce. Czas trwania
jest dobierany automatycznie z uwzględnieniem długości przewodów dolotowych.
Opcja przemywania dolotu
Opcja przemywania przewodu dolotowego cieczą próbki przed każdą próbką, 1
do 3 przemywań.
Dystrybucja próbki
Złożona, liczba próbek na butelkę lub liczba butelek na próbkę.
Próbkowanie z wartością zadaną
Możliwość rozpoczęcia i/lub zatrzymania programu próbki w oparciu o warunek
wyzwalania zewnętrznego lub zdefiniowaną przez użytkownika górną/dolną
wartość zadaną oparta na pomiarach SDI-12.
Czasy rozpoczęcia/zatrzymania
definiowane przez użytkownika.
Maksymalnie 12 definiowanych przez użytkownika godzin/dat
rozpoczęcia/zatrzymania z opcją restartu od płożenia 1.
Program wody burzowej
Możliwość uruchamiania programu pierwszego spłukania w oparciu o
harmonogram czasowy, równolegle z głównym programem próbki.
Bieżący status
Wyświetlanie parametrów odpowiednich dla programu głównego i/lub programu
wody burzowej oraz pomiarów SDI-12.
Jednostki miar
objętość: galony lub ml; długość: stopy lub cm
Powtórzenia próbek
Opcja powtórzenia pobierania próbki od 1 do trzech razy, jeśli pierwsza próba nie
była pomyślna.
Ręczna próbka jednorazowa
Możliwość ręcznego podania próbki jednorazowej do butelki w określonym
położeniu.
Tryby pracy
Ciągły i nieciągły, z liczbą próbek wprowadzana przez użytkownika.
Tempo próbkowania według czasu
Jednolite lub zmienne odstępy czasowe.
9
Specyfikacje
Tempo próbkowania według przepływu Jednolite lub zmienne odstępy wyrażone przepływem.
Złącze pomocnicze
Zasilanie do urządzenia Sigma 9XX, SD900, impulsowy sygnał wejściowy,
zewnętrzny sygnał wstrzymania, specjalny sygnał wyjściowy, sygnał wyjściowy
numeru butelki oraz sygnał wyjściowy zakończenia programu..
Opóźnienie programu
Dwa formaty: 1) 1–9999 impulsów przepływu (w przyrostach co jedną jednostkę);
2) programowanie godziny/daty rozpoczęcia
Zestawy synchronizacji butelek
Umożliwia pracę jednego urządzenia próbkującego w trybie wielu urządzeń
próbkujących.
Komunikacja
Aktualizacje oprogramowania firmware
Możliwość przeprowadzania aktualizacji na stanowisku przy użyciu
oprogramowania Sample View.
Interfejs szeregowy
Zgodny ze standardem RS232 - umożliwia zbieranie na stanowisku
przechowywanych danych, łącznie z dziennikiem zdarzeń oraz historią próbki.
Możliwość zdalnej konfiguracji. Obsługuje protokół Modbus dla komunikacji
SCADA.
SDI-12
Interfejs typu Plug & Play dla sond Hydrolab DS5 i MS5 do transmisji danych
pomiarowych w zastosowaniach z wartością zadaną.. Uwaga: Korzystanie z
opcji Plug & Play wymaga zainstalowania w sondzie oprogramowania
firmware w wersji 5.43 lub wyższej.
1.1 Wymiary
Rysunek 1 Wymiary przenośnego urządzenia próbkującego
1
Przenośne urządzenie próbkujące z podstawą
kompaktową
2
Przenośne urządzenie próbkujące z podstawą standardową
10
3
Przenośne urządzenie próbkujące z podstawą złożoną
732 (24) 350 mL
GLASS BOTTLES
737 (24) 1 LITER
POLYETHYLENE BOTTLES
1118 (8) 1.9 LITER
GLASS BOTTLES
657 (8) 2.3 LITER
POLYETHYLENE BOTTLES
2216 (4) 1 GAL.
GLASS BOTTLES
2217 (4) 1 GAL.
POLYETHYLENE BOTTLES
2214 (2) 1 GAL.
GLASS BOTTLES
2215 (2) 1 GAL.
POLYETHYLENE BOTTLES
6494 5.5 GAL.
POLYETHYLENE CONTAINER
6498 5.5 GAL.
POLYETHYLENE CONTAINER
1367 4 GAL.
POLYETHYLENE CONTAINER
2348 (8) 950 mL
GLASS BOTTLES
1369 (24) 575 mL
POLYETHYLENE BOTTLES
6559 2.5 GAL.
GLASS CONTAINER
1918 2.5 GAL.
POLYETHYLENE CONTAINER
8925SD
SD900 PORTABLE
WASTEWATER SAMPLER
WITH COVER (8890)
8975
COMPACT
INSULATED
BASE
8976
STANDARD
INSULATED
BASE
8561
STANDARD
INSULATED BASE
FOR 5.5 GAL.
POLYETHYLENE
CONTAINER
8996
1502
1422
2190
2189
2347
8580
RETAINER\
RETAINER RETAINER RETAINER CONTAINER POSITIONER/ DISTRIBUTOR
FULL
SUPPORT
RETAINER
ASSEMBLY
CONTAINER
with
SHUT-OFF
ARM (8581)
with
and 247.7 mm
247.7 mm [9.75 in]
[9.75 in]
TUBE (8998)
TUBE (8577)
8584
DISTRIBUTOR
ASSEMBLY
with
ARM (8585)
and 412.8 mm
[16.25 in]
TUBE (8579)
8582
DISTRIBUTOR
ASSEMBLY
with
ARM (8583)
and 476.3 mm
[18.75 in]
TUBE (8578)
Specyfikacje
1.2 Konfiguracje butelek i elementu ustalającego
Rysunek 2 Konfiguracje butelek i elementu ustalającego
11
Specyfikacje
12
Rozdział 2
Informacje ogólne
2.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi
przed wypakowaniem, ustawieniem i użyciem urządzenia. Należy
zwrócić uwagę na wszystkie informacje dotyczące
niebezpieczeństwa i środków ostrożności. Niezastosowanie się do
tego może spowodować poważne obrażenia obsługującego lub
uszkodzenia urządzenia.
Należy upewnić się, że systemy zabezpieczające wbudowane w
urządzenie pracują prawidłowo. Nie używać ani nie instalować tego
urządzenia w inny sposób, aniżeli podany w niniejszej instrukcji.
2.1.1 Korzystanie z informacji o zagrożeniach
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wskazuje potencjalnie lub bezpośrednio niebezpieczną
sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – doprowadzi do
śmierci lub poważnych obrażeń.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje na potencjalnie lub bezpośrednio niebezpieczną
sytuację, która, jeżeli się jej nie uniknie, może doprowadzić do
śmierci lub poważnych obrażeń.
PRZESTROGA
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może
doprowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń.
Ważna uwaga: Informacja wymagająca specjalnego podkreślenia.
2.1.2 Etykietki zapobiegawcze
Należy czytać wszystkie etykietki i przywieszki dołączone do
przyrządu. Może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia przyrządu
w przypadku ich nieprzestrzegania. Jeżeli na przyrządzie widoczny
jest jakiś symbol, będzie on uwzględniony w instrukcji obsługi wraz
z uwagą dotyczącą niebezpieczeństwa lub kroków
zapobiegawczych.
Taki symbol umieszczony na przyrządzie odwołuje się do instrukcji w zakresie obsługi i/lub informacji dotyczących
bezpieczeństwa.
Urządzenia elektrycznego oznaczonego tym symbolem nie wolno wyrzucać do europejskich publicznych systemów
utylizacji odpadów po 12 sierpnia 2005 roku. Zgodnie z europejskimi przepisami lokalnymi i narodowymi (dyrektywa
UE 2002/96/KE), europejski użytkownik sprzętu elektrycznego zobowiązany jest obecnie do zwracania starego lub
zużytego sprzętu do producenta w celach utylizacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów ze strony użytkownika.
Uwaga: Aby zwrócić urządzenie do recyclingu, prosimy skontaktować się z producentem sprzętu lub jego dostawcą
odnośnie instrukcji w jaki sposób zwrócić zużyty sprzęt, akcesoria elektryczne dostarczone przez producenta oraz
wszystkie inne przedmioty pomocnicze w celach utylizacji.
Jeżeli na obudowie produktu lub na jego zamknięciu widnieje ten symbol, wskazuje on na istniejące ryzyko szoku
elektrycznego i/lub śmiertelnego porażenia prądem.
Jeżeli na produkcie widnieje ten symbol, wskazuje on na konieczność noszenia okularów ochronnych.
Jeżeli na produkcie widnieje ten symbol, określa on miejsce przyłączenia uziemienia ochronnego.
13
Informacje ogólne
Jeżeli na produkcie widnieje ten symbol, określa on miejsce usytuowania bezpiecznika lub urządzenia
ograniczającego prąd.
Jeżeli na produkcie widnieje ten symbol, to wskazuje on na obecność urządzeń wrażliwych na wyładowania
elektrostatyczne (ESD) i wskazuje również na konieczność zachowania ostrożności, aby zapobiec uszkodzeniom
sprzętu.
Ten symbol na urządzeniu oznacza niebezpieczeństwo ściśnięcia. Utrzymywać dłonie i place w bezpiecznej
odległości
2.1.3 Środki ostrożności dotyczące przestrzeni zamkniętych
Ważna uwaga: Podane poniżej informacje mają na celu wskazać
użytkownikom urządzenia próbkującego Sigma SD900
niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z wejściem do
przestrzeni zamkniętych
W kwietniu 1993 roku weszło w życie ostateczne orzeczenie OSHA
dotyczące sprawy CFR 1910.146, Przestrzenie zamknięte
wymagające zezwolenia na wejście. Ten nowy standard dotyczy
bezpośrednio ponad 250 000 zakładów przemysłowych w Stanach
Zjednoczonych i został stworzony w celu ochrony zdrowia i
zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom w przestrzeniach
zamkniętych
Definicja przestrzeni zamkniętej
Przestrzenią zamkniętą jest dowolna lokalizacja lub miejsce
odgrodzone, w którym występują lub istnieją przesłanki do
występowania jednego lub więcej z następujących warunków:
•
atmosfera o zawartości tlenu mniejszej niż 19,5% lub większej
niż 23,5% i/lub zawartości siarkowodoru (H2S) większej niż 10
ppm
•
atmosfera, która może być palna lub wybuchowa skutkiem
obecności gazów, par, mgieł, pyłów lub włókien
•
materiały toksyczne, które w wyniku kontaktu lub wdychania
mogą spowodować obrażenia, pogorszenie stanu zdrowia lub
śmierć
Przestrzenie zamknięte nie są przeznaczone do przebywania w
nich ludzi. Dotyczą nich ograniczenia dostępu oraz wykazują one
znane lub potencjalne zagrożenia. Przykłady przestrzeni
zamkniętych obejmują włazy, kominy, rury, kadzie, piwnice i inne
podobne miejsca.
Przed wejściem do przestrzeni zamkniętych i/lub miejsc, gdzie
mogą występować niebezpieczne gazy, paty, mgły, pyły bądź
włókna, należy zawsze przestrzegać standardowych procedur
bezpieczeństwa Przed wejściem do dowolnej przestrzeni
zamkniętej należy sprawdzić u pracodawcy procedury dotyczące
wstępu do przestrzeni zamkniętych.
2.2 Informacje ogólne o urządzeniu próbkującym
NIEBEZPIECZEŃSTWO
To urządzenie próbkujące jest przeznaczone tylko do
pobierania próbek wodnych. Próbki płynów niewodnych mogą
uszkodzić sprzęt i spowodować pożar lub zagrożenia
chemiczne.
14
Informacje ogólne
Urządzenie próbkujące SD900 automatycznie gromadzi i
zabezpiecza próbki cieczy. Urządzenie próbkujące jest
przystosowane do pobierania konwencjonalnych i toksycznych
zanieczyszczeń oraz zawiesin ciał stałych.
2.2.1 Części składowe urządzenia próbkującego
Urządzenie próbkujące składa się z trzech zasadniczych sekcji
(Rysunek 3). Sekcja środkowa zawiera urządzenie sterujące.
Urządzenie sterujące wykorzystuje się do programowania
urządzenia próbkującego oraz przy obsłudze ręcznej. Urządzenie
sterujące zawiera następujące części składowe:
•
Pompa — działa w kierunku postępowym i wstecznym w
celu pobierania próbek, przemywania i opróżniania
przewodu wlotowego.
•
Czujnik cieczy — umożliwia urządzeniu próbkującemu
dozowanie dokładnych objętości próbek do butelki(-lek) na
próbki. Można go skalibrować na miejscu dla określonych
warunków próbki.
•
Złącza przewodów — przewodu zasilającego, przewodu
przepływomierza oraz przewodu komunikacyjnego.
•
Osuszacz — pochłania wilgoć we wnętrzu urządzenia
sterującego i zapobiega korozji.
Rysunek 3 Części składowe urządzenia próbkującego
1
Sekcja butelki/podstawy
3
Zasilacz
2
Sekcja środkowa
4
Pokrywa górna
5
Urządzenie sterujące
15
Informacje ogólne
16
Rozdział 3
Instalacja
PRZESTROGA
Tylko wykwalifikowany personel może przeprowadzać prace
instalacyjne opisane w tym rozdziale niniejszej instrukcji.
OSTRZEŻENIE
Ryzyko eksplozji. Urządzenie to nie jest przeznaczone do
stosowania w lokalizacjach niebezpiecznych, gdzie mogą
występować atmosfery palne.
3.1 Rozpakowanie urządzenia próbkującego
Urządzenie próbkujące może występować w konfiguracji z jednym
pojemnikiem lub z wieloma pojemnikami pobierania próbek. Części
składowe dla każdej z tych konfiguracji będą różnić się (patrz
Rysunek 4 dla konfiguracji z jednym pojemnikiem lub Rysunek 5 na
stronie 19 dla konfiguracji z wieloma butelkami pobierania próbek).
Sprawdzić, czy w opakowaniach urządzenia próbkującego znajdują
się następujące części składowe:
•
Urządzenie próbkujące — obejmuje pokrywę, podstawę i
sekcję środkową z urządzeniem sterującym oraz dystrybutor
lub urządzenie odcinające napełniania butelki
•
Butelka(-ki)—1, 2, 4, 8 lub 24
•
Ęródło zasilania — akumulator lub zasilacz prądu
przemiennego
•
Rurka pompy — zamienna
•
Przewodu dolotowego próbki — winylowa lub pokryta Teflonem
•
Opakowanie smaru silikonowego — do obsługi osuszacza
•
Filtr siatkowy — stal nierdzewna lub Teflon/stal nierdzewna
•
Dokumentacja dla użytkownika
17
Instalacja
Rysunek 4 Urządzenie próbkujące z jedną butelką
1
Podstawa urządzenia próbkującego
7
Pokrywa górna (nr kat. 8890)
2
Podparcie pojemnika (nr kat. 1502)1
8
Filtr siatkowy
3
Butelka
9
Przewód dolotowy próbki, winylowy lub pokryty Teflonem
4
Urządzenie odcinające napełnianie butelki (Nr kat. 8996) 10 Zasilacz prądu przemiennego (opcjonalny)
5
Sekcja środkowa urządzenia próbkującego (Nr kat.
8922)
6
Akumulator (nr kat. 8754400, opcjonalny)
1 Przedstawiono
11 Ładowarka akumulatora (opcjonalna)
podparcie pojemnika dla butelki o poj. 2,5 galona ze standardowa podstawą. Butelki o innych pojemnościach
mogą nie wymagać podparcia.
18
Instalacja
Rysunek 5 Urządzenie próbkujące z wieloma butelkami
1
Podstawa urządzenia próbkującego
7
Przewód dolotowy próbki, winylowy lub pokryty Teflonem
2
Butelki na próbki
8
Filtr siatkowy
3
Element ustalający
9
Zespół dystrybutora
4
Sekcja środkowa urządzenia próbkującego
10 Zasilacz prądu przemiennego (opcjonalny)
5
Akumulator (nr kat. 8754400, opcjonalny)
11 Ładowarka akumulatora (opcjonalna)
6
Pokrywa górna (Nr kat. 8890)
19
Instalacja
3.2 Wskazówki dotyczące instalowania
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo eksplozji. Urządzenie to nie jest
przeznaczone do stosowania w lokalizacjach niebezpiecznych,
gdzie mogą występować atmosfery palne.
Zapoznać się z poniższymi wskazówkami oraz Rysunek 6 podczas
oceny lokalizacji stanowiska.
•
Jeśli stanowisko znajduje się w takiej przestrzeni zamkniętej,
jak właz, zapoznać się z informacjami dotyczącymi
bezpieczeństwa, jakie przedstawia rozdział 2.1.3 na stronie 14.
•
Upewnić się, że stanowisko posiada pozioma powierzchnię lub
miejsce do zawieszenia uprzęży do podwieszania, wspornika
podparcia lub drążka rozprężnego (Rysunek 6).
•
Sprawdzić, czy temperatura na stanowisku mieści się w
zakresie temperatur roboczych, określonych dla tego
urządzenia próbkującego.
•
Zadbać, aby doprowadzający przewód rurowy był najkrótszy,
jak jest to możliwe.
•
Zapewnić maksymalizację nachylenia w pionie
doprowadzającego przewodu rurowego z urządzenia
próbkującego do źródła próbek, tak aby następowało całkowite
opróżnianie tego przewodu. Bezie zapobiegać to
zanieczyszczaniu wstecznemu próbek oraz zamarzaniu
przewodu.
Uwaga: Patrz Specyfikacje na stronie 7, aby zapoznać się z
ograniczeniami szybkości transportowania oraz maksymalnej
wysokości podnoszenia
Uwaga: Jeżeli warunki w lokalizacji stanowiska nie pozwalają na
ułożenie doprowadzającego przewodu rurowego ze spadkiem lub w
linii występuje ciśnienie, należy wyłączyć czujnik cieczy oraz
skalibrować objętość próbki (rozdział 4.8.2 na stronie 54).
•
20
Zainstalować filtr siatkowy w połowie wysokości strumienia
próbki (niezbyt blisko powierzchni oraz dna), aby zapewnić
reprezentatywność pobieranych próbek
Instalacja
Rysunek 6 Konfiguracja montażowa
1
Filtr
4
Wysokość podnoszenia
2
Przewód dolotowy
5
Powierzchnia montażowa
3
Uprząż do podwieszania
3.2.1 Instalacja wewłazie
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo eksplozji. Urządzenie to nie jest
przeznaczone do stosowania w lokalizacjach niebezpiecznych,
gdzie mogą występować środowiska palne.
Instalacja we włazie wymaga zawieszenia urządzenia
próbkującego nad powierzchnią pobieranej wody. Patrz rozdział
2.1.3 na stronie 14 w celu zapoznania się z informacjami
dotyczącymi bezpieczeństwa w przestrzeniach zamkniętych.
Warunki wstępne:
Do zamontowania urządzenia próbkującego we włazie należy użyć
następującego osprzętu.
•
Drążek rozprężny lub wspornik podparcia. Drążek rozprężny
umieszcza się wewnątrz włazu i jest on podpierany w wyniku
działania sił nacisku na ścianki Wspornik podparcia posiada
21
Instalacja
taką samą szerokość jak pokrywa włazu i jest umieszczany
bezpośrednio pod pokrywą w celu podparcia.
•
Uprząż do podwieszania
Uwaga: Patrz Akcesoria na stronie 88 w celu uzyskania informacji o
zamawianiu.
Procedura instalacji
Wykonać poniższe czynności, aby zamontować urządzenie
próbkujące we włazie.
1. Przyczepić uprząż do podwieszania do zaczepów na pokrywie
urządzenia próbkującego.
2. Zawiesić uprząż do podwieszania na drążku rozprężnym lub
wsporniku podparcia.
3. Zamocować we włazie drążek rozprężny lub wspornik
podparcia.
3.3 Przygotowanie podstawy urządzenia próbkującego.
PRZESTROGA
Zagrożenie biologiczne ze strony próbek. Stosować się do
wymagań protokołów bezpiecznego manipulowania podczas
kontaktu z butelkami i częściami składowymi urządzenia
próbkującego. Przed rozpoczęciem operowania odłączyć
urządzenie próbkujące od zasilania w celu wyłączenia pompy.
Urządzenie próbkujące jest przygotowywane fabrycznie w
konfiguracji z jedna butelka lub z wieloma butelkami. W celu
zmiany konfiguracji butelek:
•
Patrz Rysunek 2 na stronie 11, aby określić, jakie części
składowe są potrzebne w danej konfiguracji.
•
Zainstalować urządzenie odcinające napełniania
butelki(rozdział 3.3.2.1 na stronie 23) lub zespół dystrybutora
(rozdział 3.3.3.5 na stronie 29).
3.3.1 Oczyścić butelki na próbki.
Przed przygotowaniem urządzenia próbkującego oczyścić butelki i
zakrętki używając szczotki i wody z łagodnym detergentem.
Przemyć te pojemniki słodką wodą, a następnie wodą destylowaną.
Butelki szklane można sterylizować w autoklawie.
3.3.2 Instalacja konfiguracji z jedną butelką
Konfigurację z jedną butelką stosować wtedy, gdy wymagana jest
jedna złożona próbka. Urządzenie odcinające napełniania butelki
sygnalizuje urządzeniu sterującemu, kiedy należy zatrzymać
pobieranie próbki. Patrz Rysunek 4 na stronie 18, aby zapoznać się
ze schematem przedstawiającym wymagane części składowe.
Warunki wstępne:
•
22
Jedna butelka z tworzywa sztucznego lub szkła
Instalacja
•
Element ustalający (Nr kat. 2190)
Uwaga: Patrz Rysunek 2 na stronie 11, aby upewnić się, że z daną
podstawą urządzenia próbkującego i elementem ustalającym jest
stosowana właściwa butelka.
Procedura instalacji:
1. Oczyścić butelkę na próbkę, jak to przedstawia rozdział 3.3.1.
2. Jeżeli ze standardową podstawą używana jest butelka o
pojemności 2,5 galona, umieścić podparcie pojemnika (Nr kat.
1502) w podstawie urządzenia próbkującego.
3. Umieścić butelkę na próbki na środku postawy.
4. Napełnić lodem podstawę urządzenia próbkującego po
umieszczeniu butelki n a swoim miejscu, aby zabezpieczać
próbki.
Uwaga: Długość okresu czasu, w jakim lód ulega stopieniu, zmienia
się w zależności od ilości użytego lodu, temperatury zewnętrznej oraz
temperatury próbki.
5. Umieścić sekcję środkową na podstawie dbając, aby
urządzenie odcinania napełniania butelki znajdowało się w
szyjce butelki.
6. Zaprogramować urządzenie próbkujące i zainstalować na
stanowisku.
3.3.2.1 Instalacja urządzenia do odcinania napełniania butelki
Urządzenie do odcinania napełniania butelki jest zazwyczaj
instalowane fabrycznie. Sygnalizuje ono sterownikowi, kiedy
butelka jest pełna. Wykonać poniższe czynności, aby wymienić lub
zainstalować nowe urządzenie do odcinania napełniania butelki.
Warunki wstępne:
•
Urządzenie do odcinania napełniania butelki
Procedura instalacji:
1. Wsunąć szczelinę w płytce podstawy urządzenia do odcinania
napełniania butelki pod kołek ustalający wewnątrz sekcji
środkowej (Rysunek 7). Przełożyć rurkę i kabel przez otwory w
zespole urządzenia do odcinania napełniania butelki.
2. Umieścić śrubę radełkowaną nad gwintowanym otworem i
dokręcić dłonią w celu zamocowania urządzenia.
3. Przyłączyć kabel urządzenia do odcinania napełniania butelki
do złacza na dolnej części urządzenia sterującegoRysunek 7
Obrócić w celu dokręcenia.
4. Przyłączyć swobodny koniec przewodu rurowego urządzenia
do odcinania napełniania butelki wewnętrznej złączki przewodu
rurowego (Rysunek 7).
23
Instalacja
Rysunek 7 Instalacja urządzenia odcinania napełniania butelki
1
Wewnętrzna złączka przewodu rurowego
4
Szczelina w płytce podstawy urządzenia do odcinania
napełniania butelki
2
Gwintowany otwór
5
Śruba radełkowana na zespole odcinania napełniania
butelki
3
Kołek ustalający
3.3.3 Instalacja konfiguracji z wieloma butelkami
Układ z wieloma butelkami stosuje się w celu gromadzenia próbek
w oddzielnych butelkach lub w więcej niż jednej butelce.
Dystrybutor ustawia przewód rurowy próbki nad każdą butelką.
Ustawić butelki w podstawie urządzenia próbkującego, jak to
przedstawia rozdział 3.3.3.1. Patrz Rysunek 5 na stronie 19, aby
zapoznać się ze schematem przedstawiającym wymagane części
składowe.
3.3.3.1 Pozycja butelki numer 1
Umieścić pierwszą butelkę na próbkę (numer 1) pod etykieta w
podstawie urządzenia próbkującego (patrz Rysunek 8). Umieścić
pozostałe butelki o rosnących numerach w kierunku wskazywanym
przez etykiety.
24
Instalacja
Rysunek 8 Położenie butelki numer 1
1
Położenie butelki nr 1 w przypadku konfiguracji z 24
butelkami
6
Postawa standardowa
2
Położenie butelki nr 1 w przypadku konfiguracji z 8
butelkami
7
Butelka nr 1
3
Położenie butelki nr 1 w przypadku konfiguracji 2 z 4
butelkami
8
Taśmy elastyczne
4
Położenie butelki nr 1 w podstawie kompaktowej
9
Element ustalający
5
Podstawa kompaktowa
10 Butelka na próbkę
3.3.3.2 Instalacja konfiguracji z dwiema lub czterema butelkami
Konfigurację z 2 lub 4 butelkami stosować w przypadku pobierania
próbek do butelek o pojemności jednego galona.
Warunki wstępne:
•
Dwie lub cztery butelki z tworzywa sztucznego lub szkła o
pojemności 1 galona
•
Element ustalający (Nr kat. 2190)
Uwaga: Patrz Rysunek 2 na stronie 11, aby upewnić się, że z daną
podstawą urządzenia próbkującego i elementem ustalającym są
stosowane właściwe butelki na próbki.
Procedura instalacji:
1. Oczyścić butelki na próbki, jak to przedstawia rozdział 3.3.1.
25
Instalacja
2. Umieścić butelki na próbki, jak to przedstawia Rysunek 9. Tak
uporządkować butelki, aby pierwsza butelka znajdowała się w
miejscu oznaczonym etykietą 2 lub 4 BOT (2 lub 4 butelki)
(Rysunek 8 na stronie 25).
3. Element ustalający umieścić na butelkach, zwracając gałki ku
górze. Zamocować butelki taśmami (Rysunek 9).
4. Aby utrzymywać próbki w niskiej temperaturze, napełnić lodem
podstawę urządzenia próbkującego po umieszczeniu butelek
na swoich miejscach.
Uwaga: Długość okresu czasu, w jakim lód ulega stopieniu, zmienia
się w zależności od ilości użytego lodu, temperatury zewnętrznej oraz
temperatury próbki.
5. Umieścić sekcję środkową na podstawie, zaprogramować
urządzenie próbkujące i zainstalować na stanowisku.
Rysunek 9 Instalacja konfiguracji z dwiema i czterema butelkami
1
Standardowa podstawa urządzenia próbkującego (Nr
kat. 8976)
3
Element ustalający (Nr kat. 2190)
2
Butelki z tworzywa sztucznego lub szkła o pojemności 1
galona (2x)
4
Butelki z tworzywa sztucznego lub szkła o pojemności 1
galona (4x)
3.3.3.3 Instalacja konfiguracji z ośmioma butelkami
Konfigurację z 8 butelkami stosuje się w przypadku pobierania
próbek do butelek o pojemności jednego lub dwóch litrów.
Warunki wstępne:
•
8 butelek z tworzywa sztucznego lub szkła
•
Element ustalający (patrz Rysunek 2 na stronie 11, gdzie
podano numer katalogowy)
Uwaga: Patrz Rysunek 2 na stronie 11, aby upewnić się, że z daną
podstawą urządzenia próbkującego i elementem ustalającym są
stosowane właściwe butelki na próbki.
Procedura instalacji:
1. Oczyścić butelki na próbki, jak to przedstawia rozdział 3.3.1.
26
Instalacja
2. Umieścić butelki w podstawie (patrz Rysunek 8 na stronie 25):
•
Położenie pierwszej butelki w podstawie kompaktowej: pod
etykietą ze strzałką.
•
Położenie pierwszej butelki w podstawie standardowej: pod
etykietą 8 BOT (8 butelek).
3. Element ustalający umieścić na butelkach, zwracając gałki ku
górze. Zamocować butelki taśmami.
Uwaga: Element ustalający dla podstawy kompaktowej posiada dwie
części. Większą część umieścić na dnie podstawy.
4. Aby utrzymywać próbki w niskiej temperaturze, napełnić lodem
podstawę urządzenia próbkującego po umieszczeniu butelek
na swoich miejscach.
Uwaga: Długość okresu czasu, w jakim lód ulega stopieniu, zmienia
się w zależności od ilości użytego lodu, temperatury zewnętrznej oraz
temperatury próbki.
5. Umieścić sekcję środkową na podstawie, zaprogramować
urządzenie próbkujące i zainstalować na stanowisku.
Rysunek 10 Instalacja konfiguracji z ośmioma butelkami
1
Standardowa podstawa urządzenia próbkującego (Nr
kat. 8976)
5
Butelki szklane o pojemności 950 ml (8x)
2
Butelki szklane o pojemności 1,9 l lub butelki z tworzywa
sztucznego o pojemności 2,3 l (8x)
6
Dolna część elementu ustalającego (Nr kat. 2347)
3
Element ustalający (Nr kat. 1422)
7
Kompaktowa podstawa urządzenia próbkującego (Nr
kat. 8975)
4
Górna część elementu ustalającego (Nr kat. 2347)
27
Instalacja
3.3.3.4 Instalacja konfiguracji z 24 butelkami
Konfigurację z 24 butelkami stosuje się w przypadku pobierania
próbek do butelek o pojemności 350 ml, 575 ml lub 1 litra .
Warunki wstępne:
•
24 butelki z tworzywa sztucznego lub szkła
•
Element ustalający
Uwaga: Patrz Rysunek 2 na stronie 11, aby upewnić się, że z daną
podstawą urządzenia próbkującego i elementem ustalającym są
stosowane właściwe butelki na próbki.
Procedura instalacji:
1. Oczyścić butelki na próbki, jak to przedstawia rozdział 3.3.1.
2. Umieścić butelki w podstawie:
•
Podstawa kompaktowa: tak ustawić butelki, aby pierwsza
butelka znajdowała się pod etykietą ze strzałką (Rysunek 8
na stronie 25).
•
Podstawa standardowa: tak ustawić butelki, aby pierwsza
butelka znajdowała się pod etykietą 24BOT (24 butelki)
(Rysunek 8 na stronie 25).
3. Element ustalający umieścić na butelkach, zwracając gałki ku
górze. Zamocować butelki taśmami (Rysunek 11).
Uwaga: Gdy stosuje się butelki o pojemności 350 ml z podstawa
standardową, butelki należy umieszczać wokół zewnętrznej krawędzi
elementu ustalającego.
4. Aby utrzymywać próbki w niskiej temperaturze, napełnić lodem
podstawę urządzenia próbkującego po umieszczeniu butelek
na swoich miejscach.
Uwaga: Długość okresu czasu, w jakim lód ulega stopieniu, zmienia
się w zależności od ilości użytego lodu, temperatury zewnętrznej oraz
temperatury próbki.
5. Umieścić sekcję środkową na podstawie, zaprogramować
urządzenie próbkujące i zainstalować na stanowisku.
28
Instalacja
Rysunek 11 Instalacja konfiguracji z 24 butelkami
1
Standardowa podstawa urządzenia próbkującego (Nr
kat. 8976)
5
Element ustalający (Nr kat. 1422)
2
Butelki szklane o pojemności 350 ml (24x)
6
Kompaktowa podstawa urządzenia próbkującego (Nr
kat. 8975)
3
Element ustalający (Nr kat. 2189)
7
Butelki z tworzywa sztucznego o pojemności 575 ml
(24x)
4
Butelki z tworzywa sztucznego o pojemności 1 l (24x)
3.3.3.5 Instalacja dystrybutora
PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo ściśnięcia. Zadbać o wyłączenie zasilania
urządzenia próbkującego przed wymontowaniem lub
instalacją zespołu dystrybutora.
Dystrybutor przemieszcza automatycznie przewód rurowy próbki
nad każdą butelkę podczas pobierania próbek do wielu butelek.
Zespół dystrybutora jest zazwyczaj instalowany fabrycznie. W celu
zainstalowania nowego lub innego zespołu należy wykonać
poniższe czynności.
Warunki wstępne:
•
Zespół dystrybutora - dostępne są trzy zespoły. Patrz Rysunek
2 na stronie 11, aby upewnić się, że stosowany jest właściwy
zespół dystrybutora.
Procedura instalacji:
1. Wsunąć dwie szczeliny z obudowie zespołu dystrybutora pod
kołki ustalające, umieszczone na górnej wewnętrznej
powierzchni sekcji środkowej (Rysunek 12).
29
Instalacja
2. Po całkowitym osadzeniu dystrybutora, dokręcić dłonią śrubę
radełkowaną na zespole dystrybutora w celu zamocowania go.
3. Wcisnąć przewód rurowy dystrybutora na złączkę urządzenia
próbkującego na górnej wewnętrznej powierzchni sekcji
środkowej (Rysunek 12).
4. W celu sprawdzenia swobody przemieszczania się, obracać
dłonią ramię ( w kierunku zgodnym oraz przeciwnym do
kierunku ruchu wskazówek zegara) aż do zatrzymania przez
ogranicznik ramienia. Jeżeli ramię nie obraca się swobodnie,
ułożyć przewód rurowy na drugiej stronie ramienia w taki
sposób, aby ramię miało swobodę obrotu.
Uwaga: Nie stosować siły do przemieszczania ramienia poza
położenie ogranicznika Ogranicznik ramienia zapobiega obróceniu się
ramienia o kąt większy niż 360 stopni i zagnieceniu przewodu
rurowego .
5. Zainstalować sekcję środkową na podstawie
6. Aby sprawdzić prawidłowość ustawienia dystrybutora, należy
wykonać ręczną diagnostykę dystrybutora (patrz rozdział 7.3
na stronie 84).
Rysunek 12 Instalacja zespołu dystrybutora
1
Śruba radełkowania
3
Kołki ustalające
2
Ogranicznik ramienia
4
Szczeliny
30
Instalacja
3.4 Instalacja przewodu dolotowego oraz filtru siatkowego
Umieścić przewód dolotowy oraz filtr siatkowy bezpośrednio w
strumieniu źródła próbki w celu pobierania próbek. Patrz rozdział
3.2 na stronie 20, aby upewnić się, że próbki są wolne od
zanieczyszczeń i są reprezentatywne dla źródła próbek.
Warunki wstępne:
•
Przewód dolotowy próbki, winylowy lub pokryty Teflonem
•
Zestaw przyłączeniowy (Nr kat. 2186) (tylko w przypadku
przewodu pokrytego Teflonem)
•
Filtr siatkowy
Uwaga: Patrz Akcesoria na stronie 88, aby zapoznać się z informacjami na
temat zamawiania.
Procedura instalacji:
1. Przyłączyć jeden koniec przewodu rurowego do złączki
czujnika cieczy.
Uwaga: W przypadku stosowania przewodu rurowego pokrytego
Teflonem należy użyć zestawu przyłączeniowego Nr kat. 2186.
2. Wcisnąć przewód rurowy do przepustu (Rysunek 13).
3. Przełożyć przewód rurowy przez obudowę urządzenia
próbkującego w taki sposób, aby nie doszło do jego
zaciśnięcia, gdy zostanie założona pokrywa.
4. Drugi koniec przewodu rurowego przyłączyć do filtru
siatkowego.
Uwaga: W przypadku stosowania przewodu rurowego pokrytego
Teflonem należy użyć zestawu przyłączeniowego Nr kat. 2186.
5. Umieścić doprowadzający przewód rurowy z filtrem w głównym
strumieniu źródła próbki, gdzie woda przepływa burzliwie i jest
dobrze wymieszana. Zadbać, aby na przewodzie rurowym
doprowadzenia nie było załamań ani zapętleń.
31
Instalacja
Rysunek 13 Instalacja przewodu dolotowego
1
Filtr siatkowy
3
Przepust kablowy
2
Przewód dolotowy
4
Czujnik cieczy
3.5 Instalacja elektryczna
Przyłączyć kable do następujących elementów urządzenia
sterującego, jak to przedstawia Rysunek 14.
32
•
Zasilanie (rozdział 3.5.1)
•
Przepływomierz lub inne urządzenie (rozdział 3.5.2 na
stronie 35)
•
Komunikacja (rozdział 3.5.3 na stronie 36)
Instalacja
Rysunek 14 Widok z boku urządzenia sterującego — złącza
1
Złącze zasilania
4
Złącze SDI-12 (opcjonalne)
2
Złącze pomocnicze
5
Złącze dystrybutora/urządzenia odcinającego
napełniania butelki
3
Złącze szeregowe
3.5.1 Instalowanie zasilania
Urządzenie próbkujące może być zasilane z akumulatora
(rozdział 3.5.1.1) lub przez zasilacz prądu przemiennego
(rozdział 3.5.1.2).
3.5.1.1 Instalowanie akumulatora
Warunki wstępne:
•
Akumulator o napięciu 12 v prądu stałego z elektrolitem
żelowym (kwasowo-ołowiowy) plus ładowarka
Uwaga: Kabla przejściowego 2 styki na 3 styki (Nr kat. 8739400) można
użyć w przypadku starszych akumulatorów wyposażonych w złącze
2-stykowe do zasilania urządzenia próbkującego.
Procedura instalacji:
1. Umieścić akumulator tuż za urządzeniem sterującym (Rysunek
3 na stronie 15).
2. Rozciągnąć gumowe taśmy do góry i wokół zaczepów na obu
końcach akumulatora w celu zamocowania go na korpusie
urządzenia próbkującego.
3. Przyłączyć kabel od akumulatora do złącza zasilania na
urządzeniu sterującym.
33
Instalacja
Kabel opcjonalnego akumulatora
Jeśli stosuje się kabel zewnętrznego akumulatora z nieosłoniętymi
przewodami (Nr kat. 2198), muszą być spełnione poniższe
wymagania:
•
Długości kabla nie można zwiększyć na większą niż
3 metry .
•
Kabel ten można przyłączać tylko do akumulatora o
napięciu 12 V prądu stałego.
•
Napięcie maksymalne nie może przekraczać 18 V prądu
stałego.
•
Skutkiem nieprzestrzegania odpowiedniej biegunowości
przy podłączaniu zacisków do akumulatora może być
spalenie bezpiecznika topikowego na kablu.
3.5.1.2 Instalowanie zasilania prądem przemiennym
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Temperatura zasilacza wzrośnie, gdy będzie pracować pompa
urządzenia próbkującego. Jeśli odstępy czasu pomiędzy
kolejnymi cyklami pobierania próbek są zbyt krótkie, dojdzie
do przegrzania zasilacza, czego skutkiem może być porażenie
prądem elektrycznym lub uszkodzenie zasilacza. Zapoznać się
z arkuszem instrukcji zasilacza (DOC306.53.00801), aby
określić czas przez jaki pompa nie może pracować pomiędzy
cyklami próbkowania, aby uniknąć przegrzania.
Warunki wstępne:
Ważna uwaga: Stosować tylko taki zasilacz prądu przemiennego,
jaki został przeznaczony dla tego urządzenia próbkującego. Złącze
zasilające musi posiadać trzy styki. Nie można użyć złącza
przejściowego w celu konwersji starszego typu zasilania
dwustykowego, aby zapewnić zasilanie tego urządzenia
próbkującego
•
Zasilacz prądu przemiennego (Nr kat. 8754500US)
Do podtrzymania zasilania podczas awarii zasilania sieciowego
można zastosować opcjonalny zasilacz awaryjny prądu
przemiennego. Jest on dostępny z kablami o dwóch długościach:
16 cali (Nr kat. 8757400) lub 28 cali (Nr kat. 5698200).
Procedura instalacji:
1. Umieścić zasilacz tuż za urządzeniem sterującym (Rysunek 3
na stronie 15).
2. Rozciągnąć gumowe taśmy do góry i wokół zaczepów na obu
końcach akumulatora w celu zamocowania go na korpusie
urządzenia próbkującego.
3. Przyłączyć kabel od akumulatora do złącza zasilania na
urządzeniu sterującym.
Nieustalone stany prądu elektrycznego
Kiedy urządzenie sterujące SD900 jest przyłączone do źródła
zasilania prądu przemiennego, może dochodzić do tymczasowych
34
Instalacja
zakłóceń powodowanych silnymi stanami nieustalonymi prądu
elektrycznego wywoływanymi przez takie źródła jak oświetlenie lub
duże silniki elektryczne. Skutkiem takich zakłóceń mogą być
brakujące próbki, ale urządzenie sterujące SD900 powróci do
normalnego stanu i będzie kontynuował program próbkowania.
Brakująca próbka zostanie zarejestrowana i będzie można ją
przeglądać na ekranie stanu, dziennika zdarzeń oraz historii
próbkowania. Środki zaradcze mogą obejmować zastosowanie
filtru zasilania sieciowego lub podłączenie urządzenia sterującego
do innego obwodu zasilania.
3.5.2 Instalowanie przepływomierza
Urządzenie próbkujące może być połączone z przepływomierzem
w celu uruchamiania i zatrzymywania próbkowania w oparciu o
natężenie przepływu.
Warunki wstępne:
•
Uniwersalny kabel pełny dla przepływomierzy Sigma (lub kabel
połówkowy 980 dla przepływomierzy model 980). W celu
połączenia z przepływomierzem innej marki należy użyć kabla
połówkowego i wykonać instrukcje okablowania, jakie
przedstawia Dodatek A na stronie 93.
•
Opcjonalny rozgałęźnik Rysunek 15 umożliwia dodatkowe
połączenia. Można łączyć w serie dwa lub więcej
rozgałęźników.
Uwaga: Patrz Akcesoria na stronie 88, aby uzyskać informacje na temat
zamawiania.
Procedura instalacji:
1. Przyłączyć jeden koniec kabla do przepływomierza. W
przypadku połączenia z modelem 980 przepływomierza należy
wykonać instrukcje zamieszczone w podręczniku użytkownika
modelu 980.
2. Drugi koniec kabla przyłączyć do urządzenia sterującego.
Uwaga: W przypadku połączenia z przepływomierzem z użyciem
istniejącego kabla 6-stykowego, zastosować kabel z dodatkowym
złączem przejściowym (adapter 6 styków na 7 styków).
Rysunek 15 Rozgałęźnik
35
Instalacja
3.5.3 Instalacja komunikacji
Urządzenie próbkujące można połączyć z komputerem PC lub
urządzeniem z interfejsem Modbus w celu transmisji danych i
programowania.
Warunki wstępne:
•
Kabel szeregowy Rysunek 16
Uwaga: Patrz Akcesoria na stronie 88aby zapoznać się z informacjami na
temat zamawiania..
Procedura instalacji:
1. Przyłączyć jeden koniec kabla do komputera PC lub
urządzenia z interfejsem Modbus.
2. Drugi koniec przewodu rurowego przyłączyć do urządzenia
sterującego.. Przypisania wyprowadzeń dla kabla
szeregowego szczegółowo przedstawia Tabela 1.
Rysunek 16 Kabel ze złączem szeregowym
Tabela 1 Opis kabla szeregowego
Litera przypisania wyprowadzenia
złącza 7-stykowego
Opis sygnału
Numer przypisania
wyprowadzenia złącza DB-9
B
Masa sygnałowa
5
D
RCD
3
F
TXD
2
G
Uziemienie
—
3.5.4 Instalacja sondy
Urządzenie próbkujące można połączyć z sondą do zbierania
danych pomiarowych.
Warunki wstępne:
•
Zgodna sonda
Ważna uwaga: W przypadku połączenia urządzenia Hydrolab DS5
lub MS5z urządzeniem SD900 o zasilaniu sieciowym mogą
36
Instalacja
wystąpić drobne błędy pomiarowe w MS/DS 5 wynikające ze
zjawisk elektromagnetycznych.
Procedura instalacji:
1. Przyłączyć koniec kabla ze złączem 6-stykowym Hydrolab
DS5/MS5 SDI-12 o długości 50 stóp (Nr kat. 8762400) lub kabla
Hydrolab DS5/MS5 SDI-12 o długości 100 stóp (Nr kat. 8762500)
do złącza głowicy sondy.
2. Przyłączyć drugi koniec kabla do złącza SDI-12 na urządzeniu
sterującym. Patrz Rysunek 17 na stronie 37.
Rysunek 17 Przyłączenie sondy
1
Sonda
4
Złącze SDI-12
2
Złącze głowicy sondy
5
Kabel o długości 50 lub 100 stóp
3
Złącze 6-stykowe kabla
3.5.4.1 Stan pomiarów SDI-12
Jeśli interfejs SDI-12 wykrywa obecność sondy i sonda przesyła
dane pomiarowe, użytkownik może wyświetlić bieżący stan tych
pomiarów wykorzystując przycisk sprzętowy STATUS lub
wybierając pozycję STATUS z głównego menu.
Na ekranie statusu pomiaru wyświetla się bieżący pomiar dla
każdego kanału sondy, w tym nazwa pomiaru oraz jednostka
przypisana do każdego kanału. Pomiary są aktualizowane zgodnie
ze zdefiniowanym przez użytkownika odstępem skanowania.
Strzałki nawigacyjne na ekranie wskazują, czy są dostępne
informacje dla dodatkowych kanałów.
37
Instalacja
38
Rozdział 4
Użytkowanie urządzenia próbkującego
4.1 Włączenie i wyłączenie zasilania
Ważna uwaga: Gdy pompa urządzenia próbkującego pracuje w
sposób ciągły., może dojść do przegrzania zasilacza prądu
przemiennego. Zapoznać się z arkuszem instrukcji zasilacza
(DOC306.53.00801), w celu określenia długości odstępów czasu
jaki powinny występować pomiędzy cyklami pobierania próbek, aby
uniknąć uszkodzenia zasilacza prądu przemiennego i/lub
zagrożenia pożarem .
Włączenie zasilania: nacisnąć POWER (ZASILANIE) (Rysunek
18). Zacznie migotać dioda LED.
Wyłączenie zasilania: nacisnąć POWER i wybrać YES (TAK).
Dioda LED zgaśnie.
Tryb uśpienia: włącza się automatycznie po dwóch minutach
bezczynności. Będzie migotać dioda LED lecz wyświetlacz będzie
pusty. Nacisnąć dowolny klawisz, aby przywrócić obraz
na wyświetlaczu.
4.2 Opis ogólny urządzenia sterującego
4.2.1 Opis klawiatury
Klawiaturę i jej opis przedstawia szczegółowo Rysunek 18.
Rysunek 18 Klawiatura SD900
1
POWER (ZASILANIE): naciśnięcie powoduje włączenie
lub wyłączenie urządzenia sterującego
7
BACK (WSTECZ): powoduje anulowanie lub powrót do
poprzedniego ekranu
2
VOLUME CALIBRATION (KALIBRACJA OBJĘTOŚCI):
powoduje przejście do menu kalibracji
8
KLAWISZE STRZAłEK: powodują przemieszczanie
kursora lub przewijanie wartości
39
Użytkowanie urządzenia próbkującego
3
STOP: powoduje zatrzymanie pompy lub dystrybutora,
9
jeśli pracuje
4
STATUS (STATUS): wyświetla bieżący status programu
próbki
DIODA LED: migocze, gdy urządzenie sterujące jest
10 RUN/HALT PROGRAM (URUCHOM/ZATRZYMAJ
PROGRAM): uruchamia lub zatrzymuje program próbki
włączone
5
MENU (MENU): wyświetla menu główne
6
ENTER: powoduje wybranie wyróżnionej bądź
wprowadzonej wartości
11 MANUAL OPERATION (RĘCZNA OBSŁUGA): ręczna
obsługa pompy lub dystrybutora
4.2.2 Nawigacja
Urządzenie sterujące wykorzystuje się do uzyskania dostępu do
wszystkich operacji urządzenia próbkującego. Przechodzenie
pomiędzy ekranami umożliwiają klawisze STRZAłEK, klawisz
ENTER oraz klawisz BACK (WSTECZ). Strzałek wyświetlana na
wyświetlaczu wskazuje, że dostępnych jest więcej ekranów
(Rysunek 19).
Przykład:
1. Nacisnąć klawisz MAIN MENU (MENU GŁÓWNE).
2. Nacisnąć klawisz STRZAłKA W DÓł w celu wyróżnienia
diagnostyki. Nacisnąć ENTER. Zostanie wyświetlone menu
diagnostyki.
3. Zwrócić uwagę na strzałkę w dół w dolnej części wyświetlacza
(Rysunek 19). Naciskać strzałkę w dół, aż zostaną wyświetlone
dodatkowe opcje
4. Nacisnąć klawisz BACK (WSTECZ) lub klawisz MAIN MENU
(MENU GŁÓWNE), aby powrócić do menu głównego .
Rysunek 19 Nawigowanie po ekranach
1
Strzałka w lewo
3
Strzałka w górę
2
Strzałka w prawo
4
Strzałka w dół
4.2.3 Wybór parametru
Wyboru parametru można dokonać dwiema metodami (Rysunek
20):
•
40
wybór z listy
Użytkowanie urządzenia próbkującego
•
wprowadzenie wartości przy użyciu klawiszy strzałek
Rysunek 20 Wybór parametru
1
Wybrać pozycję z listy
2
Wprowadzić wartość za pomocą
strzałek
3
Dopuszczalny zakres
4.3 Opis ogólny menu głównego
Menu główne urządzenia próbkującego SD900 zawiera cztery
opcje dotyczące użytkowania, monitorowania oraz zarządzania
danymi urządzenia próbkującego. Każdą z tych opcji przedstawia
szczegółowo Tabela 2.
Tabela 2 Przegl¹d menu g³ównego urz¹dzenia próbkuj¹cego SD900
Opcja menu
Opis
Konfiguracja programu
Tworzenie, wyświetlanie i konfigurowanie programu próbkowania
Modyfikuj wszystkie
Tworzenie lub edycja programu próbkowania
Modyfikuj wybrane
Edycja części programu próbkowania
Przegląd
Przeglądanie programu próbkowania
Zapisane programy
Wprowadzanie lub wybranie maksymalnie trzech szablonów programów
Przywracanie
domyślnych
Przywracanie domyślnych wyborów programu
Status
Wyświetlanie statusu bieżącego programu
Diagnostyka
Przeglądanie i zarządzanie danymi lub testowanie działania części składowych
Dziennik zdarzeń
Wyświetlanie lub usuwanie dziennika zdarzeń
Historia próbki
Przeglądanie historii próbkowania
Diagnostyka
dystrybutora
Test zdolności dystrybutora do wykrywania wszystkich 24 pozycji butelek
Uwaga: Ta opcja jest aktywna tylko wtedy, gdy program próbki jest skonfigurowany na więcej niż
1 butelkę.
Diagnostyka klawiatury
Test działania każdego klawisza
Diagnostyka ekranu
LCD
Test działania ekranu wyświetlacza LCD
Diagnostyka czujnika
cieczy
Wyświetla dane kalibracji czujnika cieczy
Konfiguracja systemu
Zmiana ustawień urządzenia sterującego lub kalibracja czujnika cieczy
41
Użytkowanie urządzenia próbkującego
Tabela 2 Przegl¹d menu g³ównego urz¹dzenia próbkuj¹cego SD900
Ustawienie
godziny/daty
Ustawienie godziny (format 24-godzinny) i daty
SDI-12
Konfiguracja działania sondy SDI-12 (Wyświetla się tylko wtedy, gdy sonda zostanie wykryta)
Komunikacja
Ustawienie szybkości transmisji w bodach (19200, 38400, 57600 lub 115200) i protokołu
(Modbus RTU lub ASCII) dla portu szeregowego
Konfiguracja podstawy
Określenie, czy jest używana podstawa standardowa, czy kompaktowa
Language (język)
Możliwość wyboru jednego z dostępnych języków
Kalibracja czujnika
cieczy
Kalibrowanie czujnika cieczy
Ustaw kontrast
Dostosowanie kontrastu ekranu wyświetlacza LCD
Konfiguracja hasła
Tworzenie i dezaktywacja hasła
Trwałość rurek
Włączanie opcjonalnego alarmu sygnalizującego potrzebę wymiany rurki pompy
4.4 Programy urządzenia próbkującego
Tworzenie programów urządzenia próbkującego zapewniających
automatyczną pracę urządzenia. Po zaprogramowaniu urządzenia
próbkującego należy go zainstalować na stanowisku próbkowania.
Powracać regularnie w celu pobrania próbek lub po zakończeniu
programu próbkowania. Program urządzenia próbkującego można
zapisać do późniejszego przywołania (4.4.6 na stronie 46).
4.4.1 Opis ogólny programu urządzenia próbkującego
Tabela 3 przedstawia menu tworzenia podstawowego programu
próbkowania.
Tabela 3 Konfiguracja podstawowego programu
Opcja menu
Opis
Butelki
Wprowadzić informację o butelkach
Liczba butelek
Wybrać liczbę butelek w urządzeniu próbkującym (1, 2, 4, 8, 12 lub 24).
Objętość butelki
Wprowadzić pojemność każdej butelki w mililitrach lub galonach (0,5–99,8 galona lub
50–65000 ml).
Przewód dolotowy
Długość przewodu
dolotowego
Typ przewodu
dolotowego
Opóźnienie programu
Uaktywnij/Dezaktywuj
42
Wprowadzić informację o przewodzie dolotowym
Wprowadzić długość przewodu dolotowego odfiltru siatkowego do czujnika cieczy (3–99
stóp lub 100–3000 cm). Podanie dokładnej długości przewodu jest konieczne dla
zapewnienia dokładności objętości próbek.
Wybrać rozmiar i typ przewodu (Ľ cala winylowy, 3/8 cala winylowy lub 3/8 cala teflonowy)
Opóźnienie uruchomienia programu do określonej godziny i daty lub .do osiągnięcia określonej
liczby zliczeń
Wybrać uaktywnienie w celu zastosowania opóźnienia programu lub dezaktywację w celu
pominięcia jej.
Data i godzina
Jeśli ta funkcja jest aktywna, wprowadzić datę i godzinę uruchomienia programu (format
24-godzinny).
Wartość licznika
Jeśli ta funkcja jest aktywna, wprowadzić wartość licznika z przepływomierza, przy której
program ma być uruchomiony. Gdy zostanie wybrana wartość licznika, a później odmierzanie
uruchomienia programu zostanie przestawione na czas, funkcja opóźnienia uruchomienia
programu zostanie dezaktywowana.
Użytkowanie urządzenia próbkującego
Tabela 3 Konfiguracja podstawowego programu (ciąg dalszy)
Tempo
próbkowania/pobieranie
próbek
Wed³ug czasu
Określić, czy próbki mają być pobierane w regularnych odstępach czasu, czy przy regularnych
objętościach przepływu.
Pobieranie próbek w regularnych odstępach czasowych.
Odstęp próbkowania
Wprowadzić odstęp czasowy w godzinach i minutach (0:01–999:00).
Pobieranie próbki 1
Wskazać, czy program ma być uruchomiony natychmiast, czy po upływie pierwszego odstępu
czasowego.
Wed³ug przep³ywu
Pobieranie próbek przy określonej objętości przepływu (wymaga to zewnętrznego
przepływomierza).
Pobierz próbkę co
Wprowadzić odstęp objętości przepływu, jaki musi upłynąć pomiędzy cyklami próbkowania, w
zliczeniach licznika (1–9999 zliczeń).
Czas przełączenia
Wybrać uaktywnienie funkcji wymuszającej pobranie próbki, jeśli objętość przepływu jest
niezwykle niska
Godzina
Pobieranie próbki 1
Dystrybucja próbek
Podaj próbki do
wszystkich
Tak
Jeśli funkcja jest aktywna, wprowadzić maksymalny odstęp czasowy pomiędzy próbkami
(0:01–999:00). Układ zegarowy jest zerowany przy każdym pobraniu próbki w oparciu o
zliczenia przepływu
Wskazać, czy program ma być uruchomiony natychmiast, czy po upływie pierwszego odstępu
objętości przepływu.
W przypadku próbkowania z wieloma butelkami określić, jak próbki mają być podawane do
butelek.
Wskazać, czy każda próbka ma być podawana do wszystkich butelek, czy nie.
Każda próbka ma być podawana do wszystkich butelek.
Koniec po ostatniej
Program zostanie zatrzymany po pobraniu ostatniej próbki. Wprowadzić liczbę próbek (1–999).
Praca ciągła
Urządzenie próbkujące będzie pracować w sposób ciągły, aż do ręcznego zatrzymania
Nie
Próbki będą podawane do pewnego podzbioru butelek (patrz Rysunek 21 na stronie 45).
Próbek/butelka
Wprowadzić liczbę próbek, jakie mają być pobrane do każdej butelki.
Butelek/próbka
Wprowadzić liczbę butelek, które będą zawierać tę samą próbkę.
Czujnik cieczy
Uaktywnij/dezaktywuj Jeśli jest nieaktywny, objętość próbki musi być kalibrowana według
czasu.
Objętość próbki
Wprowadzić pobieraną objętość próbki. Gdy zostanie wybrany tryb butelek/próbka, do każdej
butelki jest podawana pełna objętość próbki (100–10000 ml).
Przemywania dolotu
Wprowadzić ile razy przewód dolotowy ma być przemywany przed każdym pobraniem próbki
(0–3).
Powtórzenia próbek
Wprowadzić, ile razy ma być ponawiane pobieranie próbki, gdy wystąpi niepowodzenie (0–3).
Identyfikator lokalizacji
Wprowadzić nazwę dla lokalizacji stanowiska próbkowania (wprowadzić maksymalnie12
znaków). Identyfikator lokalizacji stanowiska jest używany jako nazwa zapisanego programu,
jeżeli program jest zapisywany.
Próbkowanie
zaawansowane
Dostęp do menu próbkowania zaawansowanego.
Gotowe
Zakończenie tworzenia podstawowego programu próbkowania. Wyświetla użytkownikowi monit
uruchomienia lub anulowania programu.
43
Użytkowanie urządzenia próbkującego
4.4.2 Program urządzenia próbkującego
Tworzenie programu urządzenia próbkującego, aby skonfigurować
procedury próbkowania automatycznego.
Procedura:
1. Wybrać pozycję KONFIGURACJA PROGRAMU z menu
głównego.
2. Wybrać pozycję MODYFIKUJ WSZYSTKIE. Zostanie
wyświetlony pierwszy parametr, liczba butelek.
3. Wybrać liczbę butelek w urządzeniu próbkującym. Zostanie
wyświetlony następny parametr, objętość butelki.
4. Wprowadzić objętość indywidualnej butelki(butelek). Używać
klawiszy STRZAłKA W LEWO I W PRAWO do przemieszczania
kursora w lewą i w prawą stronę. Używać klawiszy STRZAłKA
W GÓRĘ I W DÓł do zmiany wartości. Za pomocą klawiszy
strzałek zmienić jednostki w razie potrzeby (galony lub ml).
5. Kontynuować wybieranie lub wprowadzanie wartości dla
każdego parametru aż do zakończenia. Patrz Tabela 3 na
stronie 42, aby zapoznać się z pełną listą dostępnych opcji dla
podstawowego programu próbki.
4.4.2.1 Porady i techniki
Patrz Tabela 4 oraz Rysunek 21, aby uzyskać pomoc w zakresie
programowania próbkowania.
Tabela 4 Porady i techniki dotyczące podstawowego programu próbki
Parametr
Porady i techniki
Liczba butelek
Kiedy zostanie wybrana 1 butelka, następuje uaktywnienie urządzenia do odcinania
napełniania butelki i dezaktywacja dystrybutora. Kiedy zostanie wybranych więcej
butelek niż 1, następuje uaktywnienie diagnostyki dystrybutora .
Przewód dolotowy
Urządzenie próbkujące wykorzystuje informacje o przewodzie dolotowym do
określania objętości próbek. Jeżeli informacje o przewodzie dolotowym nie są
dokładne, również objętość próbki nie będzie dokładna
Opóźnienie programu
Jeśli opóźnienie programu jest ustawione według wartości licznika, a tempo
próbkowania zostanie ustawione według czasu, funkcja opóźnienia programu
zostanie dezaktywowana.
Tempo próbkowania - przepływ
Za każdym razem, kiedy próbka jest pobrana według wartości licznika, następuje
zerowanie układu czasowego przełączania.
Jeżeli liczba butelek wynosi 1, opcja dystrybucji próbek nie będzie dostępna.
Dystrybucja próbek
PatrzRysunek 21, aby zapoznać się z opisem próbek na butelkę względem butelek
na próbkę.
Liczba butelek na próbkę — wartość ta jest wykorzystywana, gdy objętość próbki
jest większa od pojemności jednej butelki.
Liczba próbek na butelkę — ramię dystrybutora nie przemieści się nad następną
butelkę, dopóki do bieżącej butelki nie zostanie podana określona liczba próbek.
Czujnik cieczy
Jeżeli czujnik cieczy jest nieaktywny, objętość próbki należy kalibrować ręcznie.
Objętość próbki musi być wprowadzona w ml (1 galon= 3785,4 ml). Zadbać, aby
Objętość próbki
44
objętość próbki nie przekraczała objętości butelki. Objętości próbek są
zaokrąglane do 10 ml.
Użytkowanie urządzenia próbkującego
Rysunek 21 Dwie próbki na butelkę (z lewej strony) względem dwóch butelek na próbkę (z prawej strony)
4.4.3 Modyfikowanie programu
Użyć opcji "modyfikowania wybranych" do zmiany indywidualnego
parametru dla aktualnie załadowanego programu.
Procedura:
1. Wybrać KONFIGURACJA PROGRAMU>MODYFIKUJ WYBRANE.
2. Parametry są pogrupowane w obrębie następujących
podtytułów. Wykorzystując klawisze strzałka w górę i strzałka w
dół, wybrać jeden z dostępnych podtytułów.
•
Butelki — ilość i objętość
•
Przewód dolotowy — długość i typ
•
Opóźnienie programu
•
Tempo próbkowania/pobieranie próbek — według czasu
lub przepływu
•
Dystrybucja próbek — dla próbkowania z wieloma
butelkami
•
Czujnik cieczy — uaktywnić/dezaktywować
•
Objętość próbki — wprowadzić objętość
•
Przemywania dolotu — wprowadzić ilość
•
Powtórzenia próbek — wprowadzić ilość
•
Identyfikator lokalizacji — wprowadzić identyfikator
•
Próbkowanie zaawansowane
3. Zmienić parametr, jak to przedstawia rozdział 4.2.3 na stronie
40.
4.4.4 Przeglądanie programu
Użyć opcji przeglądania w celu wyświetlenia wybranych
parametrów bez dokonywania żadnych zmian w programie.
Procedura:
1. WybraćKONFIGURACJA PROGRAMU>PRZEGLąD w menu
głównym.
2. Naciskać klawiszENTERw celu wyświetlenia każdego
parametru.
45
Użytkowanie urządzenia próbkującego
4.4.5 Przywracanie ustawień domyślnych
Użyć opcji przywracania w celu ustawienia wszystkich parametrów
programu z wartościami domyślnych ustawień.
Procedura:
1. Wybrać z menu głównego pozycjeKONFIGURACJA
PROGRAMU>PRZYWRÓĆ.
2. Wybrać TAK w celu przywrócenia fabrycznych ustawień
domyślnych.
4.4.6 Przechowywanie programów jako zapisanych programów
Użyć opcji zapisanych programów do zapisania maksymalnie
trzech programów urządzenia próbkującego do wykorzystania w
przyszłości. Jeśli zostaną dokonane jakieś zmiany w zapisanym
programie po jego załadowaniu, program ten należy ponownie
zapisać w celu zachowania zmian.
Procedura:
1. Wybrać z menu głównego KONFIGURACJA
PROGRAMU>ZAPISANE PROGRAMY.
2. Trzy dostępne zapisane programy są wyświetlane jakoP1, P2 i
P3. Wybrać jeden z zapisanych programów.
Uwaga: Jeśli program jest już zapisany, identyfikator lokalizacji dla
tego programu będzie wyświetlany z prawej strony numeru
zapisanego programu. Jeżeli nie został zapisany żaden zapisany
program, pole zapisanego programu będzie puste.
3. WybraćZAPISZ BIEżąCY w celu zapisania bieżącego programu
jako zapisanego programu.
4.4.6.1 Załadowanie zapisanego programu
Skorzystać z opcji załadowania programu w celu użycia
zapisanego programu jako bieżącego programu.
Procedura:
1. Wybrać z menu głównego KONFIGURACJA
PROGRAMU>ZAPISANE PROGRAMY.
2. Wybrać jeden z zapisanych programów (P1, P2 lub P3).
3. Wybrać ZAłADUJ PROGRAM, aby załadować wybrany zapisany
program jako program bieżący. Zostanie załadowany wybrany
zapisany program i wyświetlacz powróci do menu głównego.
Program można zmodyfikować albo używać bez zmian.
Jeśli zapisany program zostanie załadowany, a następnie
zmodyfikowany, musi być ponownie zapisany (zapisz bieżący),
aby zachować zmiany.
4.5 Uruchomienie lub zatrzymanie programu
Użyć klawisza URUCHOM/WSTRZYMAJ PROGRAM do uruchomienia
lub zatrzymania programu.
46
Użytkowanie urządzenia próbkującego
Procedura:
1. Nacisnąć klawisz URUCHOM/WSTRZYMAJ PROGRAM , aby
uruchomić, wstrzymać, wznowić lub zakończyć program
urządzenia próbkującego .
2. Wybrać jedną z dostępnych opcji:
•
Start: uruchamia aktualnie załadowany program. Status
programu zmieni się na "pracujący".
•
Wstrzymaj: zatrzymuje program tymczasowo. Status
programu zmieni się na "wstrzymany".
•
Wznów: jeśli program był wstrzymany, nastąpi wznowienie
jego pracy od miejsca, w którym został wstrzymany. Status
programu zmieni się na "pracujący".
•
Start od pocz.: jeśli program był wstrzymany, nastąpi jego
uruchomienie od początku. Status programu zmieni się na
"pracujący".
•
Zakończ progr.: powoduje zakończenie pracującego
aktualnie programu. Status programu zmienia się na
"zakończony"
Uwaga: Program musi zostać zatrzymany, zanim będzie można
zmodyfikować konfiguracje programu lub menu konfiguracji systemu.
4.6 Obsługa ręczna urządzenia
Tryb obsługi ręcznej wykorzystuje się do pobrania próbki
jednorazowej, do przemieszczenia ramienia dystrybutora lub do
uruchomienia pompy.
4.6.1 Pobranie próbki jednorazowej
Próbki jednorazowe można pobierać w celu zweryfikowania
objętości próbki lub pobrania próbek bez uruchamiania programu
próbkowania.
Procedura:
1. Nacisnąć klawisz MANUAL OPERATION (OBSŁUGA RĘCZNA).
2. Wybrać GRAB SAMPLE (PRÓBKA JEDNORAZOWA).
3. Włożyć przewód dolotowy w wodzie do pobrania próbki. Zdjąć
przewód wylotowy pompy ze złączki na urządzeniu
próbkującymi umieścić go w pojemniku na próbkę.
4. Wprowadzić żądaną objętość próbki do pobrania i nacisnąć
klawiszENTER.
Uwaga: Objętość próbki jednorazowej można modyfikować tylko
wtedy, gdy aktywny jest czujnik cieczy. Jeśli czujnik cieczy jest
nieaktywny, objętość próbki jednorazowej będzie odpowiadać
objętości zdefiniowanej dla kalibracji według czasu.
5. Pompa opróżni przewód dolotowy i następnie pobierze
określoną objętość próbki. Potem pompa opróżni przewód
dolotowy.
W celu zatrzymania pompy w dowolnej chwili w czasie trwania
cyklu próbki należy nacisnąć klawisz STOP.
47
Użytkowanie urządzenia próbkującego
4.6.2 Przemieszczanie ramienia dystrybutora
W przypadku konfiguracji z wieloma butelkami ramie dystrybutora
można przemieszczać ręcznie w celu podania próbki do określonej
butelki.
Procedura:
1. Nacisnąć klawisz MANUAL OPERATION (OBSŁUGA RĘCZNA).
2. Wybrać PRZESUŃ DYSTRYB..
3. Zostanie wyświetlony numer bieżącej butelki. Wprowadzić
numer pozycji butelki, nad którą ma być ustawione ramię
dystrybutora. Nacisnąć klawisz ENTER.
4. Ramię dystrybutora przemieści się do wybranej butelki. Aby
zatrzymać ramię dystrybutora w dowolnej chwili, należy
nacisnąć klawisz STOP.
4.6.3 Uruchomienie lub zatrzymanie pompy
Pompę można obsługiwać poza programem próbkowania w celu
pobrania próbki lub opróżnienia przewodu dolotowego.
Procedura:
1. Nacisnąć klawisz MANUAL OPERATION (OBSŁUGA RĘCZNA).
2. WybraćURUCHOM POMPĘ.
3. Wybrać kierunek pracy pompy:
•
Praca w przód: pompa pracuje w kierunku do przodu,
pobierając próbkę i umieszczając ją w pojemniku próbki.
•
Praca wstecz: pompa pracuje w kierunku wstecznym,
opróżniając linię dolotową.
4. Na ekranie będzie wyświetlany komunikat "pompowanie", jeśli
został wybrany kierunek w przód lub "opróżnianie", gdy został
wybrany kierunek wsteczny.
5. Pompa będzie działać, aż do naciśnięcia klawiszaSTOP.
4.7 Przeglądanie danych
Dane można przeglądać na jednym z ekranów statusu lub w menu
diagnostyki.
4.7.1 Ekran statusu
Dostęp do ekranu statusu można uzyskać naciskając klawisz
STATUS lub wybierając pozycję STATUSz menu głównego.
48
Użytkowanie urządzenia próbkującego
Jeżeli program burzowy jest aktywny, lecz sonda nie została
przyłączona, status programu głównego lub programu burzowego
można przeglądać, wybierając z menu głównego pozycjęMAIN
(GŁÓWNY) lub STORM (BURZOWY) .
Jeżeli program burzowy jest aktywny i sonda została wykryta,
wybranie z podmenu statusu pozycji PROGRAM PRÓBKI
umożliwia użytkownikowi wybranie statusu programu głównego lub
programu burzowego. Ponadto można przeglądać bieżące pomiary
sondy, wybierając pozycję POMIARY.
Jeżeli program burzowy jest nieaktywny i sonda została wykryta,
status głównego programu próbki lub bieżące pomiary sondy
można przeglądać, wybierając z podmenu statusu pozycję
PROGRAM PRÓBKI lub POMIARY.
4.7.2 Status dla programu głównego
Ekran statusu dla programu głównego przedstawia informacje o
programie zależnie od statusu programu głównego. Informacje o
statusie zależą od tego, czy program jest w gotowości do
uruchomienia, pracuje/jest wstrzymany, czy jest zakończony.
4.7.2.1 Program gotowy do uruchomienia
Ekran statusu wyświetla komunikat GOTOWY, gdy program jest
gotowy do uruchomienia, a także wyświetla wartość napięcia
zasilania oraz bieżący czas.
4.7.2.2 Program pracuje/jest wstrzymany
Ekran statusu wyświetla komunikat PRACUJE lub WSTR PROG, gdy
aktualnie program pracuje lub został wstrzymany przez
użytkownika. Użyć klawisza STRZAłKA W PRAWO, aby uzyskać
dostęp do informacji o programie aktualnie pracującym.
Wyświetlane informacje obejmują:
•
napięcie zasilania,
•
tryb zakazu (brak, wyzwolenie od wartości zadanej,
opóźnienie programu, uruchomienie przez użytkownika,
wyzwolenie od burzy, pełna butelka, opóźnienie wartości
zadanej),
•
podsumowanie dla próbki (liczba wykonanych pobrań
próbki, braków próbki i pobrań pozostałych),
•
informacje o następnej próbce (numer próbki, numer
butelki następnej próbki),
49
Użytkowanie urządzenia próbkującego
•
czas pozostający do następnej próbki,
•
czas uruchomienia programu.
4.7.2.3 Program został zakończony
Ekran statusu wyświetla komunikat ZAKOŃCZ, gdy program
zakończył się po wykonaniu wszystkich cykli próbek lub został
zakończony przez użytkownika. Użyć klawisza STRZAłKA W
PRAWO, aby uzyskać dostęp do informacji o programie, który został
właśnie zakończony. Wyświetlane informacje obejmują:
•
napięcie zasilania,
•
czas zakończenia programu,
•
podsumowanie dla próbki (liczba wykonanych pobrań
próbki i liczba braków próbki).
4.7.3 Status dla programu burzowego
Na ekranie statusu są wyświetlane informacje o programie
burzowym, podobne do informacji dla programu głównego (Gotowy,
Pracuje, Wstrzymany lub Zakończony).
Użyć klawisza STRZAłKA W PRAWO, aby uzyskać dostęp do
dodatkowych informacji o programie.
4.7.4 Historia próbki
Ekran historii próbki wyświetla numer próbki, numer butelki, wynik
oraz godzinę/datę dla każdej próbki. Mogą być wyświetlane
następujące wyniki:
•
Powodzenie — próbka została pomyślnie pobrana.
•
Butelka pełna — zostało uaktywnione urządzenie odcinania
napełniania butelki.
•
Błąd przemywania — w czasie trwania cyklu przemywania
wystąpił błąd.
•
Użytkownik zatrzymał — użytkownik nacisnął klawisz STOP w
celu zakończenia programu.
•
Usterka ramienia — ramie dystrybutora nie przemieściło się
prawidłowo.
•
Usterka pompy — wystąpiła usterka podczas pracy pompy.
•
Błąd usuwania — wystąpił błąd podczas cyklu usuwania.
•
Przekroczenie czasu — ciecz nie została wykryta w okresie
limitu czasu.
•
Awaria zasilania — podczas próbkowania nastąpiła awaria
zasilania.
Jeżeli program pracuje lub został wstrzymany, historia próbki jest
wyświetlana dla aktualnie pracującego programu. Jeżeli program
został zakończony, historia próbki jest wyświetlana dla ostatnio
zakończonego programu. W razie uruchomienia nowego programu
następuje automatyczne skasowanie historii próbki.
50
Użytkowanie urządzenia próbkującego
Procedura:
1. Wybrać z menu głównego DIAGNOSTYKA>HISTORIA PRÓBKI w
celu wyświetlenia historii próbki..
2. W historii próbki zostaną wymienione numery próbek, numery
butelek oraz skrót wyniku dla każdej próbki. Wybrać próbkę z
tej listy i nacisnąć klawisz ENTER w celu wyświetlenia pełnych
szczegółów.
3. Zostaną wyświetlone pełne szczegółowe informacje dla
wybranej próbki.
4.7.5 Dziennik zdarzeń
W dzienniku zdarzeń są rejestrowane informacje o następujących
zdarzeniach:
•
Włączenie zasilania — do urządzenia sterującego zostało
przyłączone zasilanie.
•
Awaria zasilania — zasilanie zostało umyślnie bądź
nieumyślnie odłączone od urządzenia sterującego bez
uprzedniego wyłączenia.
•
Aktualizacja firmware — została zainstalowana nowa wersja
firmware.
•
Usterka pompy — wystąpiła usterka podczas pracy pompy.
•
Usterka ramienia — ramię dystrybutora nie przemieściło się
prawidłowo.
•
Słaba bateria pamięci — należy wymienić baterię
wewnętrzną.
•
Użytkownik wcisnął Wł. — użytkownik włączył zasilanie za
pomocą klawisza zasilania.
•
Użytkownik wcisnął Wył. — użytkownik wyłączył zasilanie za
pomocą klawisza zasilania.
•
Rozpoczęcie programu — program próbki został
uruchomiony.
•
Wznowienie programu — program został wznowiony ze stanu
wstrzymania.
•
Wstrzymanie programu — program został wstrzymany.
•
Zakończenie programu — program został zakończony.
•
Próbka jednorazowa — została pobrana próbka jednorazowa.
•
Zmień rurkę — została przekroczona maksymalna wartość
licznika dla cykli pompy.
•
Limit czasu SDI-12 — w interfejsie SDI-12 wystąpił błąd
komunikacji.
•
Górna wartość zadana włączona — została uaktywniona
górna wartość zadana, zdefiniowana przez użytkownika.
Wskazuje kanał pomiarowy oraz bieżącą wartość pomiarową.
•
Górna wartość zadana wyłączona — została skasowana
górna wartość zadana, zdefiniowana przez użytkownika.
Wskazuje kanał pomiarowy oraz bieżącą wartość pomiarową.
51
Użytkowanie urządzenia próbkującego
•
Dolna wartość zadana włączona — została uaktywniona
dolna wartość zadana, zdefiniowana przez użytkownika.
Wskazuje kanał pomiarowy oraz bieżącą wartość pomiarową.
•
Dolna wartość zadana wyłączona — została skasowana
dolna wartość zadana, zdefiniowana przez użytkownika.
Wskazuje kanał pomiarowy oraz bieżącą wartość pomiarową.
4.7.5.1 Przeglądanie dziennika zdarzeń
Wyświetlanie dziennika zdarzeń w celu przeglądania
szczegółowych informacji o zarejestrowanych zdarzeniach.
Procedura:
1. Wybrać z menu głównego DIAGNOSTYKA>DZIENNIK ZDARZEŃ
, aby wyświetlić dziennik zdarzeń.
2. Wybrać WYŚWIETLAJ.
3. Zostanie wyświetlona lista dziennika zdarzeń zawierająca daty
i zdarzenia. Wybrać zdarzenie z listy i nacisnąć klawisz ENTER
w celu przejrzenia pełnych, szczegółowych informacji..
Na pasku górnym zostanie wyświetlony numer zdarzenia oraz
całkowita liczba zdarzeń w dzienniku zdarzeń. Na przykład,
tekst 01/80 zostanie wyświetlony dla numeru zdarzenia 1 i
całkowitej ilości zdarzeń 80.
4. Dla wybranego zdarzenia zostanie wyświetlona godzina/data,
opis zdarzenia oraz wszelkie dodatkowe dane.
4.7.5.2 Kasowanie dziennika zdarzeń
Po przejrzeniu szczegółów zdarzeń należy skasować dziennik
zdarzeń .w celu zredukowania liczby wyświetlanych wpisów.
Procedura:
1. Aby skasować dziennik zdarzeń, należy wybrać z menu
głównego DIAGNOSTYKA>DZIENNIK ZDARZEŃ .
2. Wybrać KASUJ.
3. Wybrać TAK, aby potwierdzić usunięcie.
4.8 Kalibracja objętości
Próbki można pobierać, gdy czujnik cieczy jest aktywny (zalecane)
lub nieaktywny. Gdy czujnik cieczy jest uaktywniony, kalibracja
objętości jest opcjonalna. Gdy czujnik cieczy zostanie
dezaktywowany, objętości dla próbek, przemywań i wody burzowej
muszą być kalibrowane ręcznie.
Kiedy czujnik cieczy jest używany do kalibracji objętości, jest on
dostrajany, aby dokładnie mierzyć wszystkie zaprogramowane
objętości. Jeśli czujnik zostanie dezaktywowany i objętość podlega
kalibracji według czasu, wszystkie zaprogramowane objętości
próbek muszą być indywidualnie kalibrowane.
Zweryfikować kalibrację poprzez pomiar objętości jednorazowej
próbki (rozdział 4.8.3 na stronie 55). Jeśli kalibracja z użyciem
czujnika cieczy nie zapewnia dokładności objętości, można
przeprowadzić kalibrację czujnikarozdział 4.9.1 na stronie 56
52
Użytkowanie urządzenia próbkującego
W przypadku typowych zastosowań, do kalibracji objętości można
użyć wody z wodociągu. Gdy skład próbki różni się znacznie od
typowych próbek wody, urządzenie próbkujące należy kalibrować z
użyciem cieczy, jaka ma być pobierana.
Kalibracji nie można przeprowadzać w czasie, gdy pracuje program
próbki. Przed kalibracją należy zakończyć wszystkie programy.
4.8.1 Kalibracja objętości z użyciem czujnika cieczy.
Zastosowanie kalibracji objętości z aktywnym czujnikiem cieczy w
celu niewielkiego skorygowania objętości próbek.
Procedura:
1. Uaktywnić czujnik cieczy wybierając KONFIGURACJA
PROGRAMU>MODYFIKUJ WYBRANE>CZUJNIK
CIECZY>UAKTYWNIJ.
2. Naciśnij KALIBRACJA OBJĘTOŚCI i wybierz KALIBRACJA.
3. Zdjąć przewód wylotowy pompy ze złączki na urządzeniu
próbkującym i umieścić go w cylindrze miarowym. Umieścić
przewód dolotowy w źródle próbki lub w wodzie wodociągowej.
Uwaga: Dla zapewnienia wyższej dokładności skorzystać ze źródła
próbki.
4. Wybrać START.
5. Pompa opróżni przewód dolotowy, a następnie pobierze taką
objętość próbki, jaka została określona w programie
próbkowania. Następnie pompa opróżni przewód dolotowy.
Aby wstrzymać kalibrację w dowolnej chwili, należy nacisnąć
klawisz STOP .
6. Kiedy próbka zostanie pobrana, wybrać GOTOWE. Porównać
objętość zebraną w cylindrze miarowym z objętością próbki,
jaka została wprowadzona w menu konfiguracji programu.
W razie potrzeby wybrać POWTÓRZ, aby powtórzyć zebranie
objętości.
7. Jeśli pobrana objętość różni się od objętości próbki w bieżącym
programie, wprowadzić objętość rzeczywiście pobraną.
Nacisnąć klawiszENTER. Nastąpi wtedy dostrojenie czujnika,
aby dokładnie mierzył wszystkie zaprogramowane objętości.
Pobrać pojedynczą próbkę (rozdział 4.8.3 na stronie 55), aby
zweryfikować objętość próbki.
8. Wybrać START w celu uruchomienia programu próbkowania
albo ANULUJ, aby wyjść z menu kalibracji objętości.
53
Użytkowanie urządzenia próbkującego
4.8.1.1 Resetowanie kalibracji
Użycie opcji resetowania kalibracji w celu przywrócenia kalibracji
objętości domyślnych ustawień fabrycznych.
Procedura:
1. Uaktywnić czujnik cieczy wybierając KONFIGURACJA
PROGRAMU>MODYFIKUJ WYBRANE>CZUJNIK
CIECZY>UAKTYWNIJ.
2. Aby cofnąć kalibrację, nacisnąć KALIBRACJA OBJĘTOŚCI i
wybrać RESET. KALIBR..
3. Kalibracja zostanie zresetowana do kalibracji domyślnej i
zostanie wyświetlony komunikat "wartość została zresetowana
do 0".
4.8.2 Kalibracja objętości według czasu
Kiedy czujnik cieczy jest nieaktywny, należy ręcznie skalibrować
objętość głównej próbki, objętość próbki wody burzowej pierwszego
spłukania (jeśli woda burzowa jest uaktywniona) przemywanie
(jeżeli ilość przemywań > 1).
Objętość próbki podlega kalibracji względem objętości określonej w
bieżącym programie Jeżeli w programie zostanie zmieniona
objętość próbki, objętość próbki musi być ponownie skalibrowana
względem tej nowej objętości.
Procedura:
1. Dezaktywować czujnik cieczy wybierając KONFIGURACJA
PROGRAMU>MODYFIKUJ WYBRANE>CZUJNIK
CIECZY>DEZAKTYWUJ.
2. Nacisnąć KALIBRACJA OBJĘTOŚCI. Jeśli zostanie wymieniona
więcej niż jedna objętość, należy wybrać jedną z wyświetlanych
objętości do skalibrowania.
3. W przypadku kalibrowania objętości próbki zdjąć przewód
wylotowy pompy ze złączki na urządzeniu próbkującym i
umieścić go w cylindrze miarowym. Umieścić przewód
dolotowy w źródle próbki lub w wodzie
wodociągowej.
4. Wybrać START. Pompa opróżni przewód dolotowy, a następnie
zacznie pobierać próbkę.
5. Zatrzymać pompę przy wybranej objętości lub przemyć
lokalizację:
54
•
Objętość próbki: obserwować objętość w cylindrze
miarowym i nacisnąć klawisz STOP, kiedy zostanie
pobrana objętość określona w programie głównym.
•
Przemywanie: obserwować przepływ cieczy przez przewód
dolotowy i nacisnąć klawiszSTOP, kiedy ciecz dotrze do
czujnika cieczy.
•
Objętość wody burzowej: obserwować objętość w cylindrze
miarowym i nacisnąć klawisz STOP, kiedy zostanie
pobrana objętość określona w programie wody burzowej.
Użytkowanie urządzenia próbkującego
6. Jeśli pompa została zatrzymana przy właściwej objętości,
wybraćGOTOWE. Aby ponowić kalibrację, należy wybrać
POWTÓRZ.
7. Wybrać inną objętość do skalibrowania albo wybrać GOTOWE.
Uwaga: Przed zamknięciem menu kalibracji objętości muszą być
skalibrowane wszystkie objętości.
8. Po zakończeniu kalibracji przyłączyć przewód wylotowy pompy
do złączki rurowej na urządzeniu próbkującym.
9. Wybrać START w celu uruchomienia programu próbkowania
albo ANULUJ, aby zakończyć.
4.8.3 Weryfikacja objętości próbki
Aby sprawdzić wielkość próbki po wykonaniu kalibracji, użyć
klawisza Obsługa ręczna, aby pobrać jednorazową próbkę. Nie
powracać do trybu kalibracji w celu sprawdzenia objętości,
ponieważ kompensacja objętości podlega zresetowaniu do
wartości zerowej na początku kalibracji.
Procedura:
1. Nacisnąć klawisz OBSłUGA RĘCZNA. Wybrać PRÓBKA
JEDNORAZOWA.
2. Zdjąć przewód wylotowy pompy ze złączki na urządzeniu
próbkującym i umieścić go w cylindrze miarowym. Umieścić
przewód dolotowy w źródle próbki lub w wodzie wodociągowej.
3. Jeśli czujnik cieczy jest uaktywniony, wprowadzić objętość,
która ma być zweryfikowana. Jeśli czujnik cieczy jest
nieaktywny, wprowadzić objętość określoną w programie.
4. NacisnąćENTER. Rozpocznie się cykl pompy
(opróżnianie-pompowanie-opróżnianie).
5. Porównać pobraną objętość do cylindra miarowego z
objętością określoną w czynności 3. Jeśli dokładność objętości
jest zadowalająca, oznacza to, że urządzenie próbkujące
zostało poprawnie skalibrowane. Jeśli objętość jest
niepoprawna, powtórzyć kalibrację objętości.
55
Użytkowanie urządzenia próbkującego
4.9 Ustawienia urządzenia sterującego
Użyć menu konfiguracji systemu do wprowadzania zmian
poniższych parametrów:
•
Data i godzina
•
Komunikacja
•
Podstawa urządzenia próbkującego
•
Kalibracja czujnika cieczy
•
Kontrast wyświetlacza
•
Hasło
•
Przypomnienie o wymianie rurki pompy
•
SDI-12 (opcjonalnie)
Procedura:
1. Wybrać pozycję KONFIGURACJA SYSTEMU z menu głównego.
2. Wybrać jeden z dostępnych parametrów, na przykład
ustawianie godziny/daty. Patrz Tabela 2 na stronie 41, aby
zapoznać się z przeglądem menu konfiguracji systemu.
3. Przy użyciu klawiszy strzałek dokonać wyboru parametrów lub
zmiany wartości. Używać klawiszy STRZAłKA W LEWO I W
PRAWO do przemieszczania kursora w lewą i w prawą stronę.
Używać klawiszy STRZAłKA W GÓRĘ I W DÓł do zmiany
wartości.
4. Wybrać inny parametr z menu konfiguracji systemu albo
nacisnąć klawisz WSTECZ, aby powrócić do menu głównego.
4.9.1 Kalibracja czujnika cieczy
Dokładność czujnika cieczy może zmieniać się w zależności od
rodzaju pobieranej cieczy. Na przykład, objętość próbki o wysokiej
mętności może nie być tak dokładna, jak dla czystej wody. W
przypadku niektórych zastosowań czujnik cieczy można kalibrować
używając ciecz źródłową, aby poprawić sprawność działania
detektora.
Procedura:
1. Uaktywnić czujnik cieczy wybierając KONFIGURACJA
PROGRAMU>MODYFIKUJ WYBRANE>CZUJNIK
CIECZY>UAKTYWNIJ.
2. Z menu głównego wybrać KONFIGURACJA SYSTEMU>KAL
CZUJ CIECZY .
3. Wybrać WYKONAJ KALIBR.
4. Umieścić przewód dolotowy w źródle próbki lub wodzie z
wodociągu (jeżeli woda z wodociągu jest reprezentatywna dla
rodzaju pobieranych próbek).
Uwaga: Dla zapewnienia najwyższej dokładności skorzystać ze źródła
próbki.
5. Wybrać START. Pompa będzie pracować w kierunku
wstecznym, aby opróżnić przewód dolotowy.
56
Użytkowanie urządzenia próbkującego
6. Następnie pompa zacznie pracować w kierunku w przód.
Obserwować przepływ cieczy w przewodzie dolotowym w celu
zweryfikowania, czy przepływa przez czujnik cieczy. Kiedy
próbka przepływa przez czujnik cieczy i nie występują żadne
pęcherzyki, nacisnąć klawiszSTOP.
7. Kalibracja czujnika cieczy kończy się po automatycznym
opróżnieniu przewodu dolotowego. Wybrać GOTOWE, aby
zamknąć menu czujnika cieczy albo POWTÓRZ, aby powtórzyć
tę kalibrację.
Uwaga: Aby przywrócić domyślną kalibrację dla czujnika cieczy,
wybrać z menu głównego KONFIGURACJA SYSTEMU>KAL CZUJ
CIECZY>PRZYWR DOMYŚLNą.
4.9.2 Konfigurowanie hasła
Można uaktywnić hasło, aby ograniczyć dostęp do menu
konfiguracji programu i konfiguracji systemu.
Procedura:
1. Wybrać z menu głównego KONFIGURACJA
SYSTEMU>KONFIGURACJA HASłA .
2. Wybrać UAKTYWNIJ w celu uaktywnienia hasła.
3. Wybrać TAK, aby skonfigurować nowe hasło lub NIE, aby
uaktywnić hasło istniejące.
4. Jeśli zostanie wybrana odpowiedź twierdząca, wprowadzić
stare hasło i nacisnąć klawisz ENTER. Jeżeli zmiana hasła jest
dokonywana pierwszy raz, należy wprowadzić 900900 jako
stare hasło.
5. Wprowadzić nowe hasło i nacisnąć klawisz ENTER. To nowe
hasło będzie potrzebne dla uzyskania dostępu do menu
konfiguracji programu oraz menu konfiguracji systemu.
4.9.3 Wskaźnik trwałości rurek
Opcję trwałości rurki można wykorzystać do skonfigurowania
przypomnienia o wymianie rurki pompy. Użytkownik definiuje
maksymalną liczbę cykli pompy, po których wyświetlany jest
komunikat o konieczności wymiany rurki pompy. Po dokonaniu
wymiany rurki bieżąca liczba cykli pompy dla nowej rurki musi
zostać zresetowana.
4.9.3.1 Uaktywnienie wskaźnika trwałości rurek
Uaktywnienie wskaźnika trwałości rurek w celu skonfigurowania
przypomnienia, kiedy rurka pompy powinna być wymieniona.
Procedura:
1. Wybrać z menu głównego KONFIGURACJA
SYSTEMU>TRWAŁOŚĆ RUREK , aby uzyskać dostęp do opcji
trwałości rurek.
2. Wybrać UAKTYWNIJ, aby uaktywnić wskaźnik trwałości rurek.
57
Użytkowanie urządzenia próbkującego
4.9.3.2 Status trwałości rurek
Wykorzystanie opcji trwałości rurek, aby dowiedzieć się, ile cykli
pompy zostało wykonanych.
Procedura:
1. Jeżeli opcja trwałości rurek nie została uaktywniona, wybrać
KONFIGURACJA SYSTEMU>TRWAŁOŚĆ
RUREK>UAKTYWNIJ>STATUS. Jeśli opcja trwałości rurek
została uaktywniona, wybrać
KONFIGURACJA SYSTEMU>TRWAŁOŚĆ RUREK>STATUS.
2. Zostanie wyświetlona bieżąca wartość licznika cykli pompy od
chwili zresetowania wskaźnika trwałości rurek oraz wartość
ograniczenia cykli, zdefiniowana przez użytkownika.
NacisnąćENTER lub WSTECZ, aby powrócić do menu
konfiguracji systemu.
4.9.3.3 Ograniczenie cykli trwałości rurek
Wykorzystać opcję ograniczenia cykli do skonfigurowania liczby
cykli pompy, przy której zostanie wyświetlone przypomnienie o
wymianie rurki.
Procedura:
1. Jeżeli opcja trwałości rurek nie została uaktywniona, wybrać
KONFIGURACJA SYSTEMU>TRWAŁOŚĆ
RUREK>UAKTYWNIJ>OGRANICZ. CYKLI. Jeżeli opcja trwałości
rurek została uaktywniona,
wybraćKONFIGURACJA SYSTEMU>TRWAŁOŚĆ RUREK>OGRA
NICZ. CYKLI.
2. Zmienić ograniczenie cykli dla liczby cykli pompy, po których
rurka pompy powinna być wymieniona. Po ustawieniu
ograniczenia nacisnąć klawisz ENTER, aby wyświetlić bieżący
status i zweryfikować ograniczenie cykli.
3. Kiedy bieżąca wartość licznika liczby cykli będzie równa
ograniczeniu zdefiniowanemu przez użytkownika, zostanie
wyświetlony komunikat "zmień rurkę", po naciśnięciu klawisza,
oraz w dzienniku zdarzeń zostanie umieszczony wpis.
4.9.3.4 Resetowanie cykli rurki
Kiedy zostanie wyświetlony komunikat "zmień rurkę", należy
wymienić rurkę pompy, a następnie zresetować licznik cykli pompy.
Procedura:
1. Jeżeli opcja trwałości rurek nie została uaktywniona, wybrać
KONFIGURACJA SYSTEMU>TRWAŁOŚĆ
RUREK>UAKTYWNIJ>ZRESETUJ CYKLE. Jeżeli opcja trwałości
rurek została uaktywniona,
wybraćKONFIGURACJA SYSTEMU>TRWAŁOŚĆ RUREK>ZRESE
TUJ CYKLE.
58
Użytkowanie urządzenia próbkującego
2. Wybierz TAK, aby zresetować licznik cykli pompy do wartości
0. NacisnąćENTER, aby wyświetlić ekran statusu w celu
zweryfikowania, czy licznik cykli został ustawiony na wartość 0.
Uwaga: Wykonanie resetowania cykli pompy jest ważne, aby komunikat o
wymianie rurki był wyświetlany we właściwej chwili dla nowej rurki.
4.9.3.5 Konfiguracja SDI-12
Opcjonalny interfejs SDI-12 może łączyć się z takimi urządzeniami,
jak Hydrolab MS5 i DS5 w celu zbierania danych pomiarowych
jakości wody służących jako elementy wyzwalające w
zastosowaniach próbkowania z wartościami zadanymi. Użyć kabla
o długości 500 stóp (Nr kat. 8762400) lub kabla o długości 100 stóp
(Nr kat. 8762500), aby przyłączyć jedno z tych urządzeń do SD900
(patrzRysunek 17 na stronie 37).
SD900 dostarcza energii zasilającej urządzenie SDI-12. Oddzielny
zasilacz dla sondy jest niezbędny tylko wtedy, gdy wymagane jest
zbieranie danych. Adres przypisany do czujnika SDI-12 jest
automatycznie określany przez SD900. SD900 może odczytywać
maksymalnie dziewięć pomiarów z jednego czujnika SDI-12.
Interfejs SDI-12 jest aktywny tylko wtedy, gdy urządzenie zostanie
przyłączone do zewnętrznego złącza SDI-12 i zostanie wykryte.
Skanowanie w poszukiwaniu sondy następuje automatycznie.
Jeżeli sonda zostanie wykryta, w menu KONFIGURACJA
SYSTEMU pojawi się dodatkowa możliwość wyboru.
Menu konfiguracji SDI-12 jest wykorzystywane do uzyskiwania
szczegółowych informacji o przyłączonej sondzie, konfigurowania
typu i jednostki parametru oraz do konfigurowania interwałów
skanowania urządzenia SDI-12. Wybrać z menu głównego
KONFIGURACJA SYSTEMU>SDI-12.
Opcja WYŚW. SONDĘ wyświetla informacje właściwe dla
przyłączonego urządzenia SDI-12, które obejmują:
•
nazwę dostawcy urządzenia,
•
nazwę modelu urządzenia,
•
bieżący adres SDI-12 przypisany urządzeniu,
•
wersję protokołu SDI-12 zaimplementowaną w urządzeniu,
•
liczbę dostępnych pomiarów,
•
czas nagrzewania.
Opcja KONF. PARAMAETRY umożliwia użytkownikowi
definiowanie typów i jednostek pomiarów dla kanałów pomiarowych
zwracanych przez urządzenie SDI-12. Z każdym kanałem jest
wyświetlany ogólny wskaźnik referencyjny zgodny z kolejnością
zdefiniowaną w urządzeniu SDI-12. Użytkownik może przypisać
każdemu kanałowi pomiarowemu etykietę (np. Temperatura) oraz
jednostkę (np. stopień Celsjusza). Przypisanie kanałom
specyficznych etykiet i jednostek ułatwia identyfikację kanałów
podczas definiowania algorytmów próbkowania z wartością zadaną
lub przeglądania statusu pomiarów.
Tabela 5 wymienia typy pomiarów, jednostki oraz rozdzielczości
obsługiwane przez urządzenie SD900:
59
Użytkowanie urządzenia próbkującego
Tabela 5 Pomiary obsługiwane przez SD900
Pomiar
Jednostka
Rozdzielczość
amoniak (NH3)
mg/l - N
2
amon (NH4+)
mg/l - N
4
mV
2
mg/l
4
mV
4
ug/l
2
V
4
mS/cm
4
uS/cm
3
mg/l
2
%nasyc.
2
chlorki (Cl-)
chlorofil
przewodność
tlen rozpuszczony
zewn. zasilanie sondy
HOCl
wewn. zasilanie sondy
poziom
4
4
ppm
4
V
4
V
4
%
4
m
3
stopa
3
psi
3
NH3+NH4
mg/l - N
4
azotany (NO3-)
mg/l - N
2
mV
2
potencjał redoks
mV
0
PAR
uE/S/n2
4
pH
jedn. pH
2
fikocyjanina
komórek/ml
2
mV
2
fikoerytryna
komórek/ml
2
mV
2
mV
4
sur. TDG
ref. PAR
uE/S/n2
4
rezystywność
kiloom/cm
3
rodamina
ppb
2
V
2
zasolenie
ppt
4
ciała stałe rozpuszczone
g/l
2
temperatura
C
2
F
2
gazy rozpuszczone
przepuszczalność
60
V
%
K
2
mmHg
4
psi
4
%
4
Użytkowanie urządzenia próbkującego
Tabela 5 Pomiary obsługiwane przez SD900
Pomiar
mętność
Jednostka
Rozdzielczość
V
4
%660nm
4
v660nm
4
NTU
1
V
1
Urządzenie SD900 bezpośrednio obsługuje Hydrolab MS5 i DS5
poprzez automatyczną detekcję rodzaju i jednostki pomiaru dla
każdego z parametrów SDI-12. Interfejs SDI-12 w sondach
Hydrolab domyślnie nie jest uaktywniony. Patrz Dodatek B na
stronie 97, aby zapoznać się z konfiguracją sond Hydrolab dla
współpracy z interfejsem SDI-12.
Uwaga: W sondzie Hydrolab musi być zainstalowany firmware Hydrolab
wersja 5.43 dla zapewnienia automatycznej konfiguracji.
ODSTĘP SKANOWANIA jest parametrem podawanym przez
użytkownika, określającym częstotliwość, z jaką urządzenie SD900
odświeża dane pomiarowe dostarczane przez sondę. Krótsze
odstępy zapewniają szybszą reakcję urządzenia SD900 w
zastosowaniach próbkowania z wartością zadaną, lecz skracają
trwałość baterii.
61
Użytkowanie urządzenia próbkującego
62
Rozdział 5
Próbkowanie zaawansowane
5.1 Informacje ogólne o próbkowaniu zaawansowanym
Używanie menu próbkowania zaawansowanego do wykonywania
następujących operacji:
•
przesyłanie sygnału wyjściowego prądu stałego 12 V w
celu uruchomienia drugiego urządzenia próbkującego,
uaktywnienia przekaźnika lub w celach komunikacyjnych,
•
skonfigurowanie uruchamiania i zatrzymywania urządzenia
próbkującego sygnałem zewnętrznym,
•
skonfigurowanie wielu czasów uruchomienia i zatrzymania,
•
skonfigurowanie zmiennych odstępów czasowych,
•
pobieranie próbek pierwszego spłukania przez wodę
burzową,
•
zdefiniowanie algorytmu próbkowania z wartością zadaną,
•
skonfigurowanie zestawów synchronizacji butelek
urządzenia próbkującego
5.2 Menu próbkowania zawansowanego
Tabela 6 przedstawia w skrócie menu operacji próbkowania
zaawansowanego.
Tabela 6 Menu próbkowania zaawansowanego urz¹dzenia SD900
Opcja menu
Opis
Sygnał wyjściowy
zakończenia programu
Wysłanie sygnału po zakończeniu programu próbkowania. Sygnał ten może być wykorzystany
do uruchomienia drugiego urządzenia próbkującego lub do uaktywnienia przekaźnika.
Próbka z wartością
zadaną
Uruchamianie i zatrzymywanie urządzenia próbkującego przez zewnętrzny sygnał wyzwolenia z
interfejsu pomocniczego lub przez pomiar przekazywany z interfejsu SDI-12.
Specjalny sygnał
wyjściowy
Wysyłanie sygnału do przyłączonego urządzenia.
Każda próbka
Wysłanie sygnału po zakończeniu cyklu każdej próbki
Pompowanie próbki
Wysłanie sygnału podczas pobierania próbki.
Od przemywania do
opróżniania
Wysyłanie sygnału podczas całego cyklu próbki, z uwzględnieniem wszystkich cykli opróżniania i
przemywania.
Czas
uruchomienia/zatrzyma
nia
Uruchomienie
programu
Woda burzowa
Uruchamianie i zatrzymywania programu w chwilach odpowiadających datom i godzinom
zdefiniowanym przez użytkownika.
Skonfigurowanie maksymalnie 12 czasów uruchomienia i zatrzymania dla dowolnego programu.
Pobieranie próbek pierwszego spłukania w ustalonych odstępach czasowych. Może być
inicjowane przez urządzenie zewnętrzne.
Natychmiast
Bezzwłoczne uruchomienie programu.
Zewnętrzne
Uruchomienie programu przez urządzenie zewnętrzne.
Zmienne odstępy
Próbkowanie ze zmiennymi odstępami czasu lub przepływu.
Synchronizacja butelek
Umożliwia pracę jednego urządzenia próbkującego jak wiele urządzeń próbkujących.
Gotowe
Zamknięcie menu zaawansowanego próbkowania.
63
Próbkowanie zaawansowane
5.3 Instrukcje zaawansowanego próbkowania
W celu uzyskania dostępu do menu próbkowania
zaawansowanego należy wybrać z menu głównego KONF.
PROGR.>MODYF. WYBRANE>PRÓBK. ZAAWANS..
5.3.1 Wysyłanie sygnału wyjściowego po zakończeniu programu
Poprzez styk F złącza pomocniczego można wysłać sygnał
stałoprądowy 12 V po zakończeniu programu próbkowania albo z
chwilą uaktywnienia urządzenia odcinania napełniania butelki.
Sygnał trwa przez 61 sekund.
Aby uaktywnić możliwość przesyłu historii próbki do zewnętrznego
przepływomierza Sigma 950, zakończenie programu musi być
dezaktywowane, aby uaktywnić sygnał wyjściowy numeru butelki.
Ponadto, specjalny sygnał wyjściowy musi być uaktywniony i
skonfigurowany, aby potwierdzać zakończenie cyklu próbki.
Ten sygnał wyjściowy może być wykorzystywany do następujących
celów:
•
Uruchomienie innego urządzenia próbkującego. Pracujące w
kaskadzie urządzenia próbkujące wymagają użycia kabla do
pracy kaskadowej (Nr kat. 8757300). Podrzędne urządzenie
próbkujące musi uaktywnić próbkowanie z wartością zadaną
oraz uruchamianie przez zewnętrzne wyzwolenie.
•
Uaktywnienie przekaźnika lub innego urządzenie, kiedy
program zostanie zakończony.
Procedura:
1. Wybrać z menu głównego KONF. PROGR.>MODYF.
WYBRANE>PRÓBK. ZAAWANS..
2. Wybrać WY. ZAK. PROG.>UAKTYWNIJ.
3. Zostanie wyświetlony komunikat “Bottle number output
disabled on pin F” (Wyłączony sygnał wyjściowy numeru butelki
na styku F). Zostanie dezaktywowany sygnał wyjściowy
numeru butelki do przesyłania historii próbki do
przepływomierza Signa 950.
4. WybraćWSTECZ lub ENTER w celu uaktywnienia sygnału
wyjściowego.
5.3.2 Wysyłanie sygnału wyjściowego z cyklem próbki (specjalny sygnał wyjściowy)
Opcja specjalnego sygnału wyjściowego umożliwia wysyłanie
sygnału stałoprądowego 12 V poprzez styk E złącza pomocniczego
w czasie trwania lub po cyklu próbki.
W celu przesyłania historii próbki do zewnętrznego
przepływomierza potrzebne są dwa ustawienia konfiguracyjne. Po
pierwsze, należy dezaktywować sygnał wyjściowy zakończenia
programu w celu uaktywnienia sygnału wyjściowego numeru
butelki. Sygnał wyjściowy numeru butelki przekazuje informacje,
64
Próbkowanie zaawansowane
czy próbka została pomyślnie pobrana, czy nie, oraz do której
butelki została wprowadzona próbka.
Po drugie, należy uaktywnić specjalny sygnał wyjściowy i
skonfigurować go, aby potwierdzać "Po każdej próbce".
Historia próbki zostanie przesłana do zewnętrznego urządzenia
Sigma 950.
Występują trzy możliwe konfiguracje sygnału wyjściowego:
•
Po każdej próbce — czterosekundowy impuls przy końcu
każdego cyklu próbki. Tę opcje wykorzystuje się do
sygnalizowania urządzeniu zewnętrznemu, że cykl próbki
został zakończony.
•
Podczas pobierania próbki — tylko podczas trwania części
cyklu pobierania próbki, ignorując wszystkie cykle opróżnienia
oraz przemywania.
•
Podczas całego cyklu próbki — podczas całego cyklu próbki, z
uwzględnieniem wszystkich cykli opróżniania i przemywania.
Procedura:
1. Wybrać z menu głównego KONF. PROGR.>MODYF.
WYBRANE>PRÓBK. ZAAWANS..
2. Wybrać WYJŚCIE SPEC.>UAKTYWNIJ.
3. Wybrać jedna z opcji sygnału wyjściowego
•
•
PO CYKLU — po zakończeniu każdego cyklu próbki.
POMPOW. PRÓBKI — tylko w czasie trwania pobierania
próbki.
•
CAłY CYKL — podczas całego cyklu próbki.
5.3.3 Uruchomienie sygnałem zewnętrznym (próbka z wartością zadaną)
Opcja próbki z wartością zadaną uruchamia i zatrzymuje
urządzenie próbkujące po odebraniu sygnału z takiego urządzenia
zewnętrznego, jak przepływomierz. Bieżący status wskazuje, kiedy
program próbki jest wstrzymywany przez urządzenie zewnętrzne.
Uwaga: Nie można uaktywnić w tym samym czasie próbkowania z
wartością zadaną oraz próbkowania wody burzowej.
Procedura:
1. Wybrać z menu głównego KONF. PROGR.>MODYF.
WYBRANE>PRÓBK. ZAAWANS..
2. Wybrać PRÓBK. WART. ZAD.>UAKTYWNIJ.
3. Wybrać jedną z opcji wartości zadanej:
•
WYZ. WART.ZAD. — powoduje uruchomienie programu
próbki po odebraniu sygnału, ignorując wszystkie przyszłe
stany przejściowe, oraz kontynuowanie programu aż
do zakończenia.
•
START/STOP — powoduje uruchomienie programu próbki
po odebraniu sygnału oraz zatrzymanie programu, gdy
sygnał nie jest już odbierany.
65
Próbkowanie zaawansowane
4. Wprowadzić czas opóźnienia w godzinach i minutach, jaki musi
upłynąć przed uruchomieniem programu próbki. Czas
opóźnienia rozpocznie się w chwili odebrania sygnału
zewnętrznego. Program rozpocznie się, kiedy upłynie czas
opóźnienia.
Uwaga: Sterowanie wartością zadaną oraz opóźnienie dotyczy globalnie
wszystkich warunków wyzwolenia.
5.3.3.1 Elementy wyzwalające próbkowania z wartością zadaną (SDI-12)
Kiedy urządzenie SDI-12 jest połączone z urządzeniem SD900,
jego pomiary są dostępne jako warunki wyzwalania próbkowania z
wartością zadaną (oprócz zewnętrznego wstrzymania). Niezależnie
od zewnętrznego warunku wyzwalania można uaktywnić
maksymalnie 4 pomiarowe warunki wyzwalania. W przypadku
uaktywnienia wielu warunków wyzwalania program zostanie
uaktywniony, gdy przynajmniej jeden warunek wyzwolenia będzie
spełniony oraz dezaktywowany, kiedy zostaną wyzerowane
wszystkie warunki wyzwolenia.
Aby uaktywnić pomiarowe warunki wyzwalania wartości zadanej,
należy wybrać z menu głównego KONF. PROGR.>MODYF
WYBRANE>PRÓBK. ZAAWANS.>PRÓBK. WART.ZAD.>WYZW.
WART.ZAD.
Jeżeli zostało wykryte urządzenie SDI-12, wyświetlana jest lista
pomiarów wraz z zewnętrznym warunkiem wyzwalania. Wybrać z
tej listy źródło wyzwalania w celu zdefiniowania wartości zadanej.
Uwaga: Znak zaznaczenia z lewej strony kolumny wskazuje, że określony
kanał został już uaktywniony jako warunek wyzwalania. W celu
dezaktywowania próbkowania z wartością zadaną konieczne jest
dezaktywowanie każdego kanału indywidualnie.
Każdy warunek wyzwalania można zdefiniować jako górną lub
dolną wartość zadaną. Dodatkowo, można skonfigurować
opcjonalną wartość strefy nieczułości. Celem strefy nieczułości jest
powstrzymywanie warunku wyzwalania od szybkich fluktuacji
pomiędzy stanem aktywnym i nieaktywnym, gdy wartość
pomiarowa wyzwalania waha się w pobliżu zdefiniowanej wartości
zadanej.
Na rysunkach 21 i 22, pH jest parametrem pomiarowym wybranym
jako warunek wyzwalania. Wartość zadana została ustawiona na
poziomie 7,00 a wartość strefy nieczułości została ustawiona jako
0,10 pH.
W stanie GÓRNEJ WARTOŚCI ZADANEJ (Rysunek 22), warunek
wyzwalania stanie się aktywny, kiedy rosnąca wartość pH osiągnie
poziom wartości zadanej 7,00. Stan wyzwolenia nie zostanie
wyzerowany dopóki wartość pomiarowa pH nie spadnie poniżej 6,9
(wartość zadana minus wartość strefy nieczułości).
W stanie DOLNEJ WARTOŚCI ZADANEJ (Rysunek 23), warunek
wyzwalania stanie się aktywny, kiedy malejąca wartość pH osiągnie
poziom wartości zadanej 7,00. Stan wyzwolenia nie zostanie
wyzerowany dopóki wartość pomiarowa pH nie wzrośnie powyżej
7,10 (wartość zadana plus wartość strefy nieczułości).
66
Próbkowanie zaawansowane
Rysunek 22 Górna wartość zadana
1
Skala wartości pH
4
Strefa nieczułości
2
WŁĄCZONE wyzwolenie wartości zadanej (w dzienniku
zdarzeń zostaje zarejestrowana sygnatura czasowa)
5
Wartość zadana (7,00)
3
WYŁĄCZONE wyzwolenie wartości zadanej (w
dzienniku zdarzeń zostaje zarejestrowana sygnatura
czasowa)
6
Odstępy skanowania
Rysunek 23 Dolna wartość zadana
1
Skala wartości pH
4
Strefa nieczułości
2
WŁĄCZONE wyzwolenie wartości zadanej (w dzienniku
zdarzeń zostaje zarejestrowana sygnatura czasowa)
5
Wartość zadana (7,00)
3
WYŁĄCZONE wyzwolenie wartości zadanej (w
dzienniku zdarzeń zostaje zarejestrowana sygnatura
czasowa)
6
Odstępy skanowania
67
Próbkowanie zaawansowane
Wprowadzić warunek wyzwalania wartości zadanej w obrębie
dopuszczalnego zakresu.
Wprowadzić opcjonalną strefę nieczułości, aby uniknąć wątpliwych
wyzwoleń, gdy wartość pomiarowa waha się wokół wartości
zadanej zdefiniowanej przez użytkownika.
Wybrać UAKTYWNIJ, aby zachować definicję warunku
wyzwalania.
Wybrać DEZAKTYWUJ, aby usunąć istniejącą definicję warunku
wyzwalania.
Kiedy definicja warunku wyzwalania jest już uaktywniona, wybrać
STER. WART. ZAD., aby określić, jak jest sterowany program
próbki.
Wybrać opcję WYZ. WART. ZAD. albo START/STOP. Gdy została
wybrana opcja WYZ. WART. ZAD., po uaktywnieniu warunku
wyzwalania wartości zadanej program próbkowania zacznie
pracować w sposób ciągły i zatrzyma się, kiedy zakończy się. Gdy
została wybrana opcja START/STOP, po uaktywnieniu warunku
wyzwalania wartości zadanej program próbkowania zacznie
pracować i zatrzyma się, kiedy warunek wyzwalania zostanie
wyzerowany.
W razie potrzeby wprowadzić opóźnienie wartości zadanej. Czas
opóźnienia zacznie biec, kiedy warunek wyzwalania wartości
zadanej stanie się aktywny. Program zacznie pracować, kiedy
upłynie czas opóźnienia.
Uwaga: Opcje sterowania wartością zadaną oraz opóźnienia są
ustawieniami globalnymi, które dotyczą wszystkich warunków wyzwalania.
5.3.4 Ustawianie wielu czasów uruchomienia i zatrzymania
Opcja czasu uruchomienia/zatrzymania tworzy harmonogram
próbkowania okresowego. Program zaczyna próbkowanie o
pierwszym czasie uruchomienia i kontynuuje pracę aż do
pierwszego czasu zatrzymania. Można zdefiniować maksymalnie
12 czasów uruchomienia i 12 czasów zatrzymania.
Procedura:
1. Wybrać z menu głównego KONF. PROGR.>MODYF.
WYBRANE>PRÓBK. ZAAWANS..
2. Wybrać CZAS ROZP/ZATRZ>UAKTYWNIJ.
68
Próbkowanie zaawansowane
3. Jeśli program próbki został skonfigurowany dla wielu butelek,
wybrać UAKTYWNIJ, aby rozpocząć próbkowanie od butelki 1
za każdym razem, kiedy osiągnięty jest czas rozpoczęcia.
Wybrać DEZAKTYWUJ, aby kontynuować sekwencję
dystrybucji od ostatniego czasu zatrzymania.
4. Wprowadzić czas (format 24-godzinny) i datę pierwszego
czasu rozpoczęcia.
5. Wprowadzić czas (format 24-godzinny) i datę pierwszego
czasu zatrzymania.
6. Powtarzać czynności 4 i 5 aż zostaną wprowadzone wszystkie
czasy rozpoczęcia i zatrzymania.
5.3.5 Pobieranie próbek pierwszego spłukania wody burzowej
Opcja wody burzowej umożliwia zebranie próbek pierwszego
spłukania (FF) lub wstępnego spływu w warunkach burzy, kiedy
stężenia zanieczyszczeń utrzymują się zwykle na wysokim
poziomie. Próbki pierwszego spłukania są gromadzone w
odstępach czasowych i mogą być inicjowane przez urządzenie
zewnętrzne. Program wody burzowej może pracować w tym
samym czasie, co program główny. Istnieją następujące możliwości
dotyczące opcji wody burzowej:
•
Zebranie próbek jednorazowych przy 24 różnych odstępach
czasowych. Próbki pierwszego spłukania oraz próbki programu
głównego ważone przepływem są segregowane
automatycznie. Objętość próbki pierwszego spłukania można
ustawić niezależnie od objętości próbki dla zestawu złożonego,
ważonego przepływem.
•
Inicjowanie przez urządzenie zewnętrzne. Wymagane jest
zwarcie bezprądowe styków B i D w złączu pomocniczym,
utrzymywane przynajmniej przez 61 sekund.
•
Przy próbkowaniu z wieloma butelkami można tak
zaprogramować urządzenie próbkujące, aby pobierało jedną
dużą próbkę "pierwszego spłukania" ( lub wiele małych próbek)
w odstępach czasowych. Można wybierać liczbę butelek
segregowanych dla próbki pierwszego spłukania. Współbieżnie
pobierane są próbki ważone przepływem od początku burzy do
chwili napełnienia wszystkich pozostałych butelek lub do chwili
upłynięcia czasu zdefiniowanego przez użytkownika.
Procedura:
1. Wybrać z menu głównego KONF. PROGR.>MODYF.
WYBRANE>PRÓBK. ZAAWANS..
2. Wybrać WODA BURZOWA>UAKTYWNIJ.
3. Wybrać, czy program zostanie uruchomiony bezzwłocznie, czy
przez urządzenie zewnętrzne.
•
Natychmiast — program rozpoczyna się, kiedy klawisz
URUCHOM zostanie naciśnięty i została wybrana
opcjaSTART.
•
Zewnętrznie — program rozpoczyna się po odebraniu
sygnału od urządzenia zewnętrznego.
69
Próbkowanie zaawansowane
4. Jeżeli urządzenie zostało skonfigurowane do pracy z jedną
butelką, wprowadzić liczbę próbek pierwszego spłukania (FF)
do pobrania.
5. Jeżeli urządzenie zostało skonfigurowane do pracy z wieloma
butelkami, wprowadzić liczbę butelek, jakie mają być użyte do
pobrania pierwszego spłukania.
6. Wprowadzić tryb dystrybucji do wielu butelek (Rysunek 21 na
stronie 45):
•
Ilość próbek na butelkę: w każdej butelce jest
gromadzonych więcej niż jedna próbka.
•
Ilość butelek na próbkę: do zgromadzenia każdej próbki
używanych jest więcej butelek niż jedna.
7. Wprowadzić liczbę próbek na butelkę lub liczbę butelek na
próbkę.
8. Wprowadzić odstęp czasowy pomiędzy każdym cyklem próbek
pierwszego spłukania.
Można wprowadzać zmienne odstępy lub dla każdego odstępu
może być wprowadzony taki sam czas. Suma odstępów jest
równa całkowitej długości okresu pobierania wody burzowej.
Próbki pierwszego spłukania pobiera się zwykle w ciągu 30
minut burzy.
Uwaga: Liczbę odstępów wyznacza liczba butelek i tryb dystrybucji.
9. Wprowadzić objętość każdej próbki pierwszego spłukania.
10. Wybrać UAKTYWNIJ , aby ustawić ograniczenie czasu dla
pobierania wody burzowej. Wprowadzić ograniczenie czasu
programu. Program zatrzyma się, kiedy zostanie osiągnięte
ograniczenie czasowe.
Wybrać DEZAKTYWUJ, aby umożliwić pracę programu aż do
zakończenia bez ograniczenia czasowego.
Wymagania NPDES zwykle żądają monitorowania pierwszych
trzech godzin burzy. Jeżeli objętość przepływu jest niższa od
oczekiwanej, można kontynuować próbkowanie z ważeniem od
przepływu przez pewien czas, gdy spadają natężenia
przepływu i wydłużają się odstępy próbkowania.
5.3.6 Ustawianie zmiennych odstępów
Dla cykli próbek można ustawić zmienne odstępy czasowe lub
odstępy wyrażone przepływem. Jeśli tempo próbkowania jest
skonfigurowane według czasu, odstępy będą wyrażone w
godzinach i minutach. Jeżeli tempo próbkowania jest
skonfigurowane według przepływu, odstępy będą wyrażone
wartościami licznika.
Procedura:
1. Wybrać z menu głównego KONF. PROGR.>MODYF.
WYBRANE>PRÓBK. ZAAWANS..
2. Wybrać ZMIENNE ODSTĘPY>UAKTYWNIJ.
70
Próbkowanie zaawansowane
3. Wprowadzić odstęp czasowy (lub wartości licznika) pomiędzy
cyklami próbki. Można wprowadzić maksymalnie 99 odstępów.
Uwaga: Przy wprowadzaniu poszczególnych odstępów bieżący odstęp jest
rejestrowany tylko wtedy, gdy zostanie naciśnięty klawisz ENTER i nie
zostanie zarejestrowany, gdy zostanie naciśnięty klawisz WSTECZ.
5.3.7 Synchronizacja butelek
Opcja synchronizacji butelek umożliwia działanie jednego zespołu
próbkującego podobnie jak wiele urządzeń próbkujących. Może to
być przydatne, na przykład, w sytuacjach dni z wysokim lub z
niskim przepływem.
W tym trybie użytkownik konfiguruje wykonywanie przez
urządzenie próbkujące programu próbkowania w wielu częściach.
Pierwsza część programu jest wykonywana z odstępem czasowym
zdefiniowanym przez operatora, po której druga część działa z
odstępem czasowym zdefiniowanym przez użytkownika, następnie
trzecia część i tak dalej.
Butelki na próbki są także podzielone na zestawy. Pierwszy zestaw
butelek jest przypisany części pierwszej programu próbkowania,
drugi zestaw butelek jest przypisany drugiej części programu
próbkowania i tak dalej.
Program synchronizacji butelek może pracować w tym samym
czasie co program wody burzowej, próbkowanie z wartością
zadaną oraz zmienne odstępy.
Funkcja synchronizacji butelek, kiedy zostanie skonfigurowana ze
zmiennymi odstępami, będzie pobierać próbki do każdego zestawu
synchronizacji butelek zgodnie ze zdefiniowanymi zmiennymi
odstępami. Kiedy nastąpi przełączenie zestawu synchronizacji
butelek w wyniku upływu czasu wyzwolenia, resetowany jest indeks
zmiennych odstępów.
Uwaga: Synchronizację butelek można uaktywnić tylko wtedy, gdy
urządzenie próbkujące jest skonfigurowane do pracy z wieloma butelkami,
nie w trybie złożonym i tryb dystrybucji jest ustawiony jako liczba butelek
na próbkę.
Procedura:
1. Wybrać z menu głównego KONF. PROGR.>MODYF.
WYBRANE>PRÓBK.ZAAWANS..
2. Wybrać PROG. SYNCHR.>UAKTYWNIJ.
71
Próbkowanie zaawansowane
3. Wprowadzić liczbę próbek, jakie mają być pobrane do każdego
zestawu synchronizacji butelek.
4. Wybrać jedną z metod czasu wyzwalania synchronizacji
butelek.
•
24 HR Format (Format 24-godzinny) — Wprowadzić czas
w godzinach i/lub minutach, jaki musi upłynąć w każdych
24 godzinach (każdego dnia), zanim jeden zestaw butelek
zostanie przełączony na następny zestaw.
•
Duration (Czas trwania) — Wprowadzić czas w godzinach
i/lub minutach, jaki musi upłynąć, zanim jeden zestaw
butelek zostanie przełączony na następny zestaw. Dopóki
urządzenie sterujące nie jest wstrzymane, układ zegarowy
wyzwalania rozpoczyna działanie, kiedy zostanie
naciśnięty klawisz URUCHOM i wybrano START.
5. Info Message (Komunikat informacyjny): Wielkość zestawu
butelek jest równa wybranej liczbie butelek na próbkę. Dwie
butelki na próbkę oznaczają dwie butelki równe jednemu
zestawowi synchronizacji butelek. Urządzenie próbkujące
wyświetla tę informację.
6. Wybrać jedną z opcji TRYB PRACY.
•
Wybranie opcji PRACA CIĄGŁA powoduje ciągła pracę
programu i przełączanie zestawów butelek za każdym
razem, kiedy upływa określony czas wyzwolenia, aż do
chwili ręcznego zatrzymania.
•
Wybranie opcji KONIEC PO OST. powoduje zatrzymanie
próbkowania przez urządzenie sterujące, gdy ostatnia
próbka zostanie pobrana do ostatniej butelki ostatniego
zestawu synchronizacji butelek.
Uwaga: Jeśli parametr Pobier. próbki 1 jest ustawiony jako
NATYCHMIAST w urządzeniu sterującym, pierwsza próbka każdego
zestawu synchronizacji butelek jest pobierana bezzwłocznie. Jeśli
parametr Pobier. próbki 1 jest ustawiony jako Z PÓĘNIENIEM w
urządzeniu sterującym, pierwsza próbka każdego zestawu synchronizacji
butelek jest pobierana po upływie pierwszego odstępu.
72
Rozdział 6
Konserwacja
PRZESTROGA
Tylko wykwalifikowany personel może przeprowadzać prace
instalacyjne opisane w tym rozdziale niniejszej instrukcji.
Ostrzeżenie
Potencjalne niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych bądź serwisowych zawsze należy odłączać
zasilanie od urządzenia próbkującego.
PRZESTROGA
Zagrożenie biologiczne ze strony próbek. Stosować się do
wymagań protokołów bezpiecznego manipulowania podczas
kontaktu z butelkami i częściami składowymi urządzenia
próbkującego. Przed rozpoczęciem operowania odłączyć
urządzenie próbkujące od zasilania w celu wyłączenia pompy.
6.1 Modernizacje, naprawy, konserwacja ogólna
Tylko wykwalifikowany technik powinien przeprowadzać serwis
urządzenia próbkującego. Na przykład, tylko wykwalifikowany
technik powinien wykonywać czynności wymagające znajomości
środków ostrożności dotyczących wyładowań elektrostatycznych
przy pracy z układami CMOS oraz zaawansowanego szkolenia z
dziedziny elektroniki.
6.2 Czyszczenie urządzenia próbkującego
Czyszczenie obudowy
Wnętrze i zewnętrzne powierzchnie obudowy urządzenia
próbkującego czyścić przy za pomocą gąbki zwilżonej łagodnym
detergentem. Nie używać ścierających środków czyszczących.
Butelki na próbki
Butelki czyścić przy użyciu szczotki i wody z łagodnym
detergentem. Przepłukać butelki słodką wodą, a następnie wodą
destylowaną. Butelki szklane można sterylizować w autoklawie.
6.3 Konserwacja pompy
PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo ściśnięcia. Przed otwarciem pokrywy
pompy należy zawsze odłączać zasilanie od urządzenia
próbkującego.
Rurki pompy perystaltycznej ulegają degradacji z upływem czasu w
wyniku nacisku rolek na ścianki rurek. Należy dbać o dokonywanie
wymiany rurek pompy zanim ulegną spękaniu, aby wydłużyć
trwałość urządzenia próbkującego oraz zapobiec zanieczyszczeniu
przestrzeni roboczej.
6.3.1 Trwałość rurek pompy
Trwałość przewodów rurowych pompy zależy od kilku czynników:
•
Odległość od źródła próbki. Urządzenie próbkujące
umieszczać możliwie najbliżej źródła próbki.
73
Konserwacja
•
Wysokość podnoszenia. Zminimalizować wysokość
podnoszenia.
•
Przepłukiwanie doprowadzenia. Zminimalizować liczbę
przepłukiwań układu doprowadzającego przed pobraniem
próbki.
•
Ponowne pobieranie próbki. Zminimalizować liczbę ponowień
pobierania próbki w celu zapewnienia pomyślnego pobrania
próbki.
•
Objętość próbki/odstęp pomiędzy próbkami. Zminimalizować
objętość próbek oraz zmaksymalizować okres czas pomiędzy
próbkami.
•
Składniki cieczy próbki. Piasek oraz cząstki innych ściernych
ciał stałych powodują większe zużycie przewodu rurowego w
wyniku ściskania przez rolki pompy.
6.3.2 Wymiana przewodu rurowego pompy
Ważna uwaga: Używanie innych rurek niż dostarczone przez
producenta może powodować nadmierne zużywanie części
mechanicznych oraz/lub słabą wydajność pompy.
Regularnie sprawdzać stan rurki i rolek pompy. Zdegradowaną
rurkę wymieniać w regularnych odstępach czasu lub, gdy zostanie
wyświetlony komunikat “Zmień rurkę” (rozdział 4.9.3 na stronie
57).
Warunki wstępne:
•
Rurka próbki — przycięty odcinek lub zwój luzem (15 stóp
lub 50 stóp)
Uwaga: Patrz Części zamienne na stronie 87, aby zapoznać się z
informacjami na temat zamawiania.
Procedura demontażu:
1. Wyłączyć zasilanie urządzenia sterującego.
2. W przypadku korzystania z przyciętego odcinka rurki pompy
odciąć kawałek o długości 23,25 cala i oznakować rurkę
znakami ustawczymi w położeniach, jakie przedstawiaRysunek
24.
3. Odłączyć starą rurkę od czujnika cieczy oraz od złączki na
obudowie urządzenia próbującego.
4. Poluzować śrubę radełkowaną na pokrywie pompy i otworzyć
pokrywę
5. Wyciągnąć rurkę z bieżni, obracając wirnik w celu ułatwienia
wyjęcia starej rurki.
6. Oczyścić wnętrze obudowy pompy i rolki z resztek silikonu
(patrzrozdział 6.3.3 na stronie 76).
74
Konserwacja
Rysunek 24 Wymiary rurki pompy
1
Do czujnika cieczy
3
Wewnątrz korpusu pompy
2
Znak ustawczy
4
Do złączki rurki na sekcji środkowej
Procedura instalacji:
1. Przyłączyć jeden koniec rurki do złączki czujnika cieczy.
Wcisnąć rurkę do prowadnika rurki pompy (Rysunek 25).
2. Wcisnąć rurkę do górnego zacisku rurki pompy. Zadbać, aby
znak ustawczy znalazł się w jednej linii z górnym, zaciskiem
rurki pompy, jak to przedstawia Rysunek 25.
3. Przytrzymać rurkę jedną dłonią i obracając wirnik pompy ułożyć
rurkę wokół wirnika (Rysunek 25). Kołki prowadzące
spowodują wciśnięcie rurki na właściwe miejsce.
4. Wcisnąć rurkę do dolnego zacisku rurki pompy. Zadbać, aby
znak ustawczy znalazł się w jednej linii z dolnym, zaciskiem
rurki pompy, jak to przedstawia Rysunek 25.
5. Zamknąć pokrywę pompy i zamocować ją śrubą radełkowaną.
6. Przyłączyć swobodny koniec rurki do złączki na urządzeniu
próbkującym (Rysunek 26).
75
Konserwacja
Rysunek 25 Instalacja rurki pompy
1
Prowadnik rurki pompy
5
Wirnik
2
Zacisk rurki pompy (górny)
6
Zacisk rurki pompy (dolny)
3
Kołek prowadzący
7
Połączenie z czujnikiem cieczy
4
Znak ustawczy
Rysunek 26 Zainstalowana rurka pompy
1
Rurka pompy przyłączona do złączki urządzenia
próbkującego
2
Rurka pompy przyłączona do czujnika cieczy
6.3.3 Demontaż i czyszczenie wirnika
Wymontować wirnik pompy w celu dokładnego oczyszczenia rurki
pompy z pozostałości silikonu.
Procedura:
1. Wyjąć rurkę pompy (patrz rozdział 6.3.2 na stronie 74).
2. Otworzyć gumową klapkę na zakończeniu wirnika i odkręcić
śrubę przy użyciu wkrętaka z płaskim grotem (Rysunek 27).
76
Konserwacja
3. Wyjąć wirnik. Wirnik jest połączony w wałkiem pompy za
pomocą tulejki zaciskowej, która może zsunąć się po zdjęciu
wirnika (Rysunek 27).
4. Oczyścić wirnik, zaciski rurki pompy oraz obudowę pompy
łagodnym detergentem.
5. Jeśli tulejka zaciskowa została zdjęta w czynności 3, ustawić
wycięcie w tulejce w jednej linii z chwytem na wałku i wcisnąć
tulejkę na wałek (Rysunek 27).
6. Wcisnąć wirnik na wałek i zamocować śrubą. Nie dokręcać
śruby nadmiernie. Zamknąć gumową klapkę na wirniku.
7. Zainstalować rurkę pompy (rozdział 6.3.2 na stronie 74).
Rysunek 27 Demontaż wirnika pompy
1
Wałek
5
Wirnik
2
Wycięcie tulejki zaciskowej
6
Tulejka zaciskowa
3
Gumowa klapka
7
Chwyt
4
Śruba
Uwaga: Można zamówić kompletny zespół zamienny pompy (Nr kat.
6262000).
6.4 Wymiana ramienia dystrybutora
Ramię dystrybutora przemieszcza się nad każdą butelkę podczas
próbkowania do wielu butelek. Regularnie sprawdzać stan ramienia
dystrybutora. Wymieniać ten przewód rurowy w razie degeneracji
lub w regularnych odstępach.
77
Konserwacja
Warunki wstępne:
•
Przewód rurowy, dystrybutora, przycięty odcinek. Upewnić się,
że stosowany jest właściwy przewód rurowy z właściwym
dystrybutorem i ramieniem dystrybutora. Patrz Rysunek 2 na
stronie 11 oraz temat Części zamienne na stronie 87.
Procedura:
1. Zdjąć stary przewód rurowy z ramienia dystrybutora.
2. Wsunąć nowy przewód rurowy do ramienia dystrybutora w taki
sposób, aby koniec przewodu wystawał z końcówki wylotowej
nie więcej niż na odległość 1/8 cala (Rysunek 28).
Uwaga: Nie dopuszczać, aby koniec przewodu wystawał więcej niż 1/8
cala poza końcówkę wylotową ramienia. Gdy przewód wystaje na
większą odległość, może dojść do zaczepienia się przewodu na
butelce i zakłócenia próbkowania.
3. Aby sprawdzić prawidłowość ustawienia dystrybutora, należy
wykonać ręczną diagnostykę dystrybutora (patrz rozdział 7.3
na stronie 84).
Rysunek 28 Zespół dystrybutora
1
Końcówka wylotowa
4
Wałek
2
Ramie dystrybutora
5
Przewód rurowy
3
Silnik dystrybutora
6.5 Wymiana osuszacza
Kaseta z osuszaczem jest umieszczona wewnątrz urządzenia
sterującego w celu pochłaniania wilgoci i zapobiegania korozji. Z
upływem czasu osuszacz nasyca się wilgocią i powinien być
wymieniony.
Należy monitorować kolor osuszacza poprzez przezroczyste
okienko z tworzywa sztucznego (Rysunek 29). Gdy dojdzie do
nasycenia osuszacza nastąpi zmiana koloru z żółtego na zielony.
Warunki wstępne:
•
Osuszacz
•
Smar silikonowy
Uwaga: Patrz Części zamienne na stronie 87, aby zapoznać się z
informacjami na temat zamawiania.
78
Konserwacja
Procedura:
1. Odkręcić i zdjąć obsadę osuszacza z obudowy urządzenia
sterującego(Rysunek 29).
2. Wyjąć korek z końcówki rury osuszacza (Rysunek 30) i
wysypać zużyty osuszacz.
3. Napełnić rurę świeżym osuszaczem.
Uwaga: Świeży osuszacz powinien być żółty.
4. Nałożyć ponownie korek.
5. Nałożyć smar na pierścień uszczelniający o przekroju kołowym
(Rysunek 30).
6. Umieścić rurę z osuszaczem w urządzeniu sterującym.
Rysunek 29 Boczny widok urządzenia sterującego — pompa i osuszacz.
1
Okienko osuszacza
2
Pompa perystaltyczna
Rysunek 30 Obsada osuszacza
1
Korek
2
Rura osuszacza
3
Pierścień uszczelniający o przekroju kołowym
79
Konserwacja
80
Rozdział 7
Rozwiązywanie problemów
7.1 Podstawowe rozwiązywanie problemów
Zapoznać się z informacjami, jakie zawiera Tabela 7, gdy wystąpi
problem dotyczący urządzenia próbkującego.
Tabela 7 Podstawowe informacje o rozwi¹zywaniu problemów dotycz¹cych SD900
Problem
Brak zasilania przyrządu przy zasilaniu
z sieci prądu przemiennego
Brak zasilania przyrządu przy zasilaniu
prądem stałym
Krótki okres trwałości akumulatora
Urządzenie próbkujące nie wytwarza
wystarczającej wysokości podnoszenia
Przyczyna
Rozwiązanie
Problem może dotyczyć, urządzenia
sterującego, zasilacza lub zasilania z
sieci.
Wyizolować części składowe, aby
ustalić, w którym z nich występuje
problem.
Problem z wyłącznikiem
automatycznym
Sprawdzić wyłącznik automatyczny dla
zasilania z sieci
Problem z gniazdkiem elektrycznym
Sprawdzić obecność prądu
elektrycznego w gniazdku.
Niesprawny zasilacz
Wymienić zasilacz lub korzystać z
akumulatora.
Niesprawne urządzenie sterujące
Skontaktować się z centrum
serwisowym.
Akumulator nie jest naładowany.
Zastąpić go akumulatorem w pełni
naładowanym.
Akumulator nie utrzymuje ładunku
elektrycznego.
Wymienić akumulator lub korzystać z
zasilania prądem przemiennym.
Niesprawne urządzenie sterujące
Skontaktować się z centrum
serwisowym.
Zbyt niskie napięcie.
Akumulator kwasowo-ołowiowy
powinien utrzymywać napięcie 12,6 V
do 13,4 V, w stanie pełnego
naładowania.
Szybkie rozładowywanie akumulatora.
W pełni naładować akumulator i
pozostawić go na jedną godzinę. Jeśli
napięcie spadnie poniżej poziomu 12,5
V, wymienić akumulator.
Nieprawidłowa konfiguracja podstawy
urządzenia próbkującego.
Skonfigurować podstawę urządzenia
próbkującego na opcję przenośności
(Tabela 2 na stronie 41).
Filtr siatkowy nie jest całkowicie
zanurzony.
Zadbać o pełne zanurzenie filtru
siatkowego.
Nieszczelność w przewodzie
dolotowym.
Wymienić przewód dolotowy.
Rurka pompy jest zużyta.
Wymienić rurkę pompy.
Zespół rolek pompy jest zużyty.
Skontaktować się z centrum
serwisowym.
81
Rozwiązywanie problemów
Tabela 7 Podstawowe informacje o rozwi¹zywaniu problemów dotycz¹cych SD900
Problem
Przyczyna
Niedokładne objętości próbek
Rozwiązanie
Niedokładna kalibracja objętości.
Powtórzyć kalibrację objętości i pobrać
próbkę jednorazową w celu
zweryfikowania dokładności objętości.
W urządzeniu próbkującym została
zaprogramowana niepoprawna długość
przewodu dolotowego.
Zmierzyć długość przewodu dolotowego
i wprowadzić ją w menu konfiguracji
programu.
Przewód dolotowy nie jest całkowicie
opróżniany.
Upewnić się, że przewód dolotowy jest
nachylony w dół możliwie jak najbardziej
pionowo, bez nisko znajdujących się
miejsc, gdzie mogłaby gromadzić się
ciecz.
Filtr siatkowy pozostaje w zanurzeniu w
sposób przerywany.
Zainstalować filtr do płytkiego
zanurzenia (Nr kat. 2071 lub 4652).
Zużyta rurka i/lub zespół rolek pompy.
Wymienić rurkę pompy, skontaktować
się z centrum serwisowym w sprawie
zespołu rolek.
Gdy czujnik cieczy jest dezaktywowany,
zmienność wysokości ssania będzie
powodować zmienność objętości
próbek.
Uaktywnić czujnik cieczy i
przeprowadzić kalibrację objętości.
Czujnik cieczy nie działa poprawnie.
Skalibrować czujnik cieczy stosując tę
samą ciecz, która ma być próbkowana.
7.2 Komunikaty o błędach i powiadomienia
Komunikaty są wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia
sterującego w razie wystąpienia błędów lub w celu potwierdzenia
zakończenia jakiejś operacji. Tabela 8przedstawia opisy możliwych
komunikatów.
Tabela 8 Komunikaty o błędach i komunikaty informacyjne urządzenia SD900
Komunikat
Przyczyna
Postępowanie
ERROR
WRONG RANGE
Wprowadzona wartoϾ przekracza
dopuszczalny zakres.
Nacisn¹æ klawisz WSTECZ lub ENTER.
Wprowadziæ prawid³ow¹ liczbê, która
mieœci siê w zakresie wyœwietlanym w
dolnej czêœci ekranu.
BOTTLE NUMBER
OUTPUT DISABLED
ON PIN F
Ten komunikat jest wyœwietlany, gdy zosta³
uaktywniony sygna³ wyjœciowy
zakoñczenia programu. Nastêpuje
automatyczna dezaktywacja sygna³u
wyjœciowego numeru butelki z z³¹czu
pomocniczym (styk F).
Nacisn¹æ klawisz WSTECZ lub ENTER, aby
zachowaæ aktywnoœæ sygna³u
wyjœciowego zakoñczenia programu. Gdy
preferowany jest sygna³ wyjœciowy numeru
butelki, dezaktywowaæ sygna³ wyjœciowy
zakoñczenia programu.
NOT ALLOWED
CANNOT ENABLE SETPOINT SAMPLING
AND STORM WATER
Zosta³a podjêta próba uaktywnienia
próbkowania z wartoœci¹ zadan¹ oraz
próbkowania wody burzowej w tym samym
czasie.
Nale¿y dezaktywowaæ próbkowanie z
wartoœci¹ zadan¹ lub próbkowanie wody
burzowej, a nastêpnie uaktywniæ
preferowan¹ funkcjê.
NOT PERMITTED.
END THE PROGRAM FIRST TO ACCESS
THIS FEATURE
Zosta³a podjêta próba uzyskania dostêpu do
takiego menu, jak konfiguracja programu,
konfiguracja systemu, kalibracja objêtoœci
lub rêczna obs³uga podczas pracy programu.
Nacisn¹æ klawisz WSTECZ lub ENTER i
wybraæ ZAKOÑCZ. PROGR. albo wybraæ
ANULUJ w celu kontynuowania programu.
NEED TO CAL.
LIQUID SENSOR IS DISABLED.
CAL IS REQUIRED!
Czujnik cieczy zosta³ dezaktywowany i jest
wymagana rêczna kalibracja objêtoœci.
Wykonaæ kalibracjê wszystkich objêtoœci,
jak to przedstawia rozdzia³ 4.8 na stronie 52.
82
Rozwiązywanie problemów
Tabela 8 Komunikaty o błędach i komunikaty informacyjne urządzenia SD900 (ciąg dalszy)
Komunikat
Przyczyna
Postępowanie
NEED TO CAL.
LIQUID SENSOR IS ENABLED. SENSOR
REQUIRES CAL
Czujnik cieczy musi byæ skalibrowany.
Wykonaæ kalibracjê czujnika cieczy, jak to
przedstawia rozdzia³ 4.9.1 na stronie 56.
DISTRIBUTOR
MOVE IS COMPLETE
Potwierdzenie faktu, ¿e ramiê dystrybutora
zosta³o przemieszczone do po³o¿enia
okreœlonej butelki i ten ruch jest
zakoñczony.
Nacisn¹æ klawisz WSTECZ lub ENTER, aby
potwierdziæ odebranie tej informacji.
NOT ALLOWED.
1 BTL CONFIGURED DISTRIBUTOR NOT
RELEVANT.
Zosta³a podjêta próba przemieszczenia
ramienia dystrybutora, podczas gdy
program zosta³ skonfigurowany do pracy z
jedn¹ butelk¹.
Przed przemieszczeniem dystrybutora
wprowadziæ zmianê konfiguracji liczby
butelek w menu konfiguracji programu.
RESET CAL.
VALUE HAS BEEN RESET TO 0.
Potwierdzenie faktu, ¿e kalibracja objêtoœci
z aktywnym czujnikiem cieczy zosta³a
zresetowana do wartoœci 0 w menu
kalibracji objêtoœci.
Nacisn¹æ klawisz WSTECZ lub ENTER, aby
potwierdziæ odebranie tej informacji.
Czujnik cieczy nie jest ju¿ skalibrowany.
NOT ALLOWED.
ENABLE LIQUID SENSOR TO
PERFORM CAL
Zosta³a podjêta próba skalibrowania
czujnika cieczy, gdy czujnik cieczy zosta³
dezaktywowany.
Uaktywniæ czujnik cieczy w menu
konfiguracji programu.
BOTTLE NUMBER OUTPUT ENABLED ON
PIN F
Potwierdzenie faktu, ¿e zosta³ uaktywniony
sygna³ wyjœciowy numeru butelki na styku
F z³¹cza pomocniczego, gdy zosta³
dezaktywowany sygna³ wyjœciowy
zakoñczenia programu.
Nacisn¹æ klawisz WSTECZ lub ENTER, aby
potwierdziæ odebranie tej informacji.
CANNOT ENABLE.
PGM START/STOP AND STORM WATER
AT SAME TIME
Zosta³a podjêta próba uaktywnienia czasu
rozpoczêcia/zatrzymania oraz wody
burzowej w tym samym czasie.
Dezaktywowaæ czas
rozpoczêcia/zatrzymania oraz wodê burzow¹
w menu próbkowania zaawansowanego, a
nastêpnie uaktywniæ preferowan¹ opcjê.
FAULT.
PUMP FAULT
Pompa nie pracuje prawid³owo.
Sprawdziæ pompê pod wzglêdem
wystêpowania przeszkód.
ALARM.
CHANGE TUBE
Zosta³a osi¹gniêta zdefiniowana
maksymalna liczba cykli pompy. Nale¿y
wymieniæ rurkê pompy.
Wymieniæ rurkê pompy i zresetowaæ
maksymaln¹ liczbê cykli pompy (rozdzia³
4.9.3 na stronie 57).
FAULT.
ARM FAULTY
Ramiê dystrybutora nie dzia³a prawid³owo.
Upewniæ siê, czy ramiê dystrybutora jest
poprawnie przy³¹czone i mo¿e
przemieszczaæ siê swobodnie w obu
kierunkach.
ERASING LOG.
PLEASE WAIT
Potwierdzenie faktu kasowania dziennika
zdarzeñ.
Nale¿y poczekaæ, a¿ dziennik zostanie
skasowany.
ERROR
WRONG PWD
Zosta³o wprowadzone niepoprawne has³o.
Nacisn¹æ klawisz WSTECZ lub ENTER i
wprowadziæ poprawne has³o.
PGM DELAY DISABLED
Zosta³o ustawione opóŸnienie programu
wed³ug wartoœci licznika, lecz tempo
próbkowania/pobieranie próbek zosta³o
ustawione wed³ug czasu. OpóŸnienie
programu jest automatyczne
dezaktywowane.
Aby stosowaæ opóŸnienie programu
wed³ug wartoœci licznika, nale¿y ustawiæ
tempo próbkowania/pobieranie próbek
wed³ug przep³ywu.
STARTING
PLEASE WAIT
Potwierdzenie, ¿e program jest
rozpoczynany.
Nale¿y poczekaæ na rozpoczêcie programu.
ALARM
LOW BATTERY
Poziom na³adowania g³ównego akumulatora
jest niski
Wymieniæ akumulator na w pe³ni
na³adowany akumulator.
ALARM
LOW MEMORY BATTERY
Niski poziom na³adowania baterii pamiêci
wewnêtrznej.
Skontaktowaæ siê z centrum
serwisowym.
83
Rozwiązywanie problemów
Tabela 8 Komunikaty o błędach i komunikaty informacyjne urządzenia SD900 (ciąg dalszy)
Komunikat
Przyczyna
Postępowanie
ERROR
INVALID SELECTION
Wybór jest niezgodny z konfiguracj¹
programu. Na przyk³ad, podstawa wybrana
w menu konfiguracji systemu musi
odpowiadaæ liczbie butelek w menu
konfiguracji programu.
Nale¿y wybraæ tak¹ wartoœæ, która jest
zgodna z wartoœciami okreœlonymi w
menu konfiguracji programu.
CANNOT ENABLE TB SET IN 1 BOTTLE
CONFIGURATION
Zosta³a podjêta próba uaktywnienia
synchronizacji butelek z liczb¹ butelek
urz¹dzenia próbkuj¹cego skonfigurowan¹
jako 1 butelka.
Zmieniæ liczbê butelek w menu
konfiguracji programu na wartoœæ wiêksz¹
ni¿ 1.
CANNOT ENABLE TB SET IN SAMP/BOT
CONFIG
Zosta³a podjêta próba uaktywnienia
synchronizacji butelek z trybem dystrybucji
skonfigurowanym jako liczba próbek na
butelkê.
Zmieniæ tryb dystrybucji w menu
konfiguracji programu na liczbê butelek na
próbkê.
CANNOT ENABLE TB SET IN COMPOSITE
MODE
Zosta³a podjêta próba uaktywnienia
synchronizacji butelek z uaktywnionym
dostarczaniem do wszystkich butelek (tryb
z³o¿ony).
Dezaktywowaæ tryb z³o¿ony w menu
konfiguracji programu (OPT_NO.).
INVALID SELECTION (BOTTLE
QUANTITY)
Zosta³a podjêta próba zmiany liczby butelek
na jedn¹ przy aktywnej funkcji
synchronizacji butelek.
Nacisn¹æ klawisz ENTER i wybraæ inne
opcje.
ERROR WRONG RANGE (BOTTLES PER
SAMPLE)
Zosta³a podjêta próba ustawienia wartoœci z
liczb¹ butelek na próbkê wiêksz¹ ni¿
ca³kowita liczba butelek lub ca³kowita
liczba butelek nie mo¿e byæ równo
podzielona lub ca³kowita liczba butelek
przekracza zakres.
Nacisn¹æ klawisz ENTER i wybraæ inne
opcje.
ERROR WRONG RANGE (FF NUM OF
BTLS)
Zosta³a podjêta próba ustawienia wartoœci
jako liczby FF butelek, gdy ró¿nica
pomiêdzy ca³kowit¹ liczb¹ butelek i liczba
FF butelek nie mo¿e byæ równo podzielona
na liczbê butelek na próbkê lub przekracza
zakres.
Nacisn¹æ klawisz ENTER i wybraæ inne
opcje.
7.3 Testy diagnostyczne
Wykorzystać opcję diagnostyki do testowania poprawności
działania następujących części składowych:
•
dystrybutor (rozdział 7.3.1)
•
klawiatura (rozdział 7.3.2)
•
wyświetlacz:rozdział 7.3.3
•
czujnik cieczy (rozdział 7.3.4)
Przegląd dostępnych testów diagnostycznych przedstawia Tabela
2 na stronie 41.
84
Rozwiązywanie problemów
7.3.1 Diagnostyka dystrybutora
Wykonać diagnostykę dystrybutora, aby sprawdzić poprawność
działania dystrybutora. W tym teście ramie dystrybutora jest
przemieszczane do wszystkich 24 położeń butelek niezależnie od
liczby butelek zdefiniowanych w programie.
Uwaga: Diagnostyka dystrybutora jest aktywna tylko wtedy, gdy program
próbki został skonfigurowany do pracy z wieloma butelkami.
Procedura:
1. Wybrać z menu głównego DIAGNOSTYKA>DIAG DYSTRYB.
Ramię dystrybutora zacznie przemieszczać się do wszystkich
położeń.
2. Na wyświetlaczu pojawi się tekst RUCH RAM., a kiedy test
zostanie zakończony, nastąpi powrót do menu diagnostyki.
Jeżeli ramię nie zostało przyłączone lub nie może
przemieszczać się do wszystkich położeń, zostanie
wyświetlony komunikat "usterka ram.". Patrz rozdział 3.3.3.5 na
stronie 29 oraz rozdział 6.4 na stronie 77, aby upewnić się, że
dystrybutor i ramię zostały poprawnie skonfigurowane.
7.3.2 Diagnostyka klawiatury
Użyć opcji diagnostyki klawiatury, aby upewnić się, że wszystkie
klawisze na klawiaturze działają prawidłowo.
Procedura:
1. Wybrać z menu głównego DIAGNOSTYKA>DIAG KLAWIATURY.
2. Nacisnąć każdy klawisz na klawiaturze (oprócz klawisza
WSTECZ). Na wyświetlaczu powinna być wyświetlana nazwa
naciskanego klawisza.
3. Aby zamknąć ten test, należy nacisnąć klawisz WSTECZ.
7.3.3 Diagnostyka ekranu LCD
Użyć opcji diagnostyki ekranu LCD, aby upewnić się, że
wyświetlacz urządzenia sterującego działa poprawnie.
Procedura:
1. Wybrać z menu głównego DIAGNOSTYKA>DIAG EKRANU LCD,
aby rozpocząć test.
2. Obserwować wyświetlacz. W każdym wierszu powinien być
wyświetlany tekst SD900, a następnie wszystkie piksele
powinny ściemnieć. Kiedy test zostanie zakończony, na
wyświetlaczu pojawi się na krótko tekst "test zakończony".
7.3.4 Diagnostyka czujnika cieczy
Użyć opcji diagnostyki czujnika cieczy, aby wyświetlić bieżącą
informację o kalibracji czujnika cieczy.
Procedura:
1. Wybrać z menu głównego DIAGNOSTYKA>DIAG CZUJ CIECZ.
2. Na wyświetlaczu zostanie przedstawiona częstotliwość
wejściowa (MHz), napięcie sygnału wyjściowego (V prądu
stałego) oraz stosunek sygnału do szumu dla bieżącej
kalibracji.
85
Rozwiązywanie problemów
86
Rozdział 8
Części zamienne i akcesoria
8.1 Zestawy butelek
Opis
Numer katalogowy
Zestawy butelek pojedynczych (zawierają urządzenie odcinania napełniania butelek):
Butelka szklana o poj. 10 l (2,5 galona) i urządzenie odcinania napełniania butelek (dla podstawy
standardowej)
PS010025
Butelka z polietylenu o poj. 10 l (2,5 galona) i urządzenie odcinania napełniania butelek (dla podstawy
standardowej)
PS010030
Butelka szklana o poj. 10 l (2,5 galona) i urządzenie odcinania napełniania butelek (dla podstawy
kompaktowej)
PC010025
Butelka z polietylenu o poj. 10 l (2,5 galona) i urządzenie odcinania napełniania butelek (dla podstawy
kompaktowej)
PC010030
Butelka z polietylenu o poj. 15 l (4,0 galona) i urządzenie odcinania napełniania butelek (dla podstawy
standardowej)
PS010040
Butelka z polietylenu o poj. 21 l (5,5 galona) i urządzenie odcinania napełniania butelek (dla podstawy
standardowej)
PS010055
Zestawy z wieloma butelkami (zawierają element ustalający oraz ramię dystrybutora):
24 butelki szklane o poj. 350 ml, element ustalający i ramię dystrybutora (dla podstawy standardowej)
PS240350
24 butelki z polietylenu o poj. 575 ml, element ustalający i ramię dystrybutora (dla podstawy
kompaktowej)
PC240575
24 butelki z polietylenu o poj. 1 l, element ustalający i ramię dystrybutora (dla podstawy standardowej)
PS241000
8.2 Pojemniki i zestawy butelek
Opis
Numer katalogowy
Pojemnik szklany, o poj. 10 l (2,5 galona), z zakrętką
6559
Pojemnik z polietylenu, o poj. 10 l (2,5 galona), z zakrętką
1918
Pojemnik z polietylenu, o poj. 15 l (4,0 galona), z zakrętką
1367
Pojemnik z polietylenu, o poj. 21 l (5,5 galona), z zakrętką
6498
Pojemnik z polietylenu, o poj. 20 l (5,25 galona), z zakrętką
6494
Zestaw butelek z polietylenu, 24 szt., o poj. 1 l, z zakrętkami
737
Zestaw butelek szklanych, 24 szt., o poj. 350 ml, z zakrętkami
732
Zestaw butelek z polietylenu, 24 szt., o poj. 575 ml, z zakrętkami
1369
Zestaw butelek z polietylenu, 8 szt., o poj. 2,3 l (0,6 galona), z zakrętkami
657
Zestaw butelek szklanych, 8 szt., o poj. 1,9 l (0,5 galona), z zakrętkami
1118
Zestaw butelek szklanych, 8 szt., o poj. 950 ml, z zakrętkami
2348
Zestaw butelek z polietylenu, 4 szt., o poj. 3,8 l (1 galon), z zakrętkami
2217
Zestaw butelek szklanych, 4 szt., o poj. 3,8 l (1 galon), z zakrętkami
2216
Zestaw butelek z polietylenu, 2 szt., o poj. 3,8 l (1 galon), z zakrętkami
2215
Zestaw butelek szklanych, 2 szt., o poj. 3,8 l (1 galon), z zakrętkami
2214
8.3 Części zamienne
Opis
Numer katalogowy
Osuszacz, uzupełnienie, 1,5 funta
8755500
Zespół zakrętki osuszacza
8754900
Rura osuszacza
8742100
87
Części zamienne i akcesoria
8.3 Części zamienne (ciąg dalszy)
Opis
Numer katalogowy
Zespół rury osuszacza
8741500
Zespół rury osuszacza z opakowaniem smaru
8755600
Smar, silikonowy, 7 gramów (0,25 uncji)
000298HY
Zespół zamienny pompy
6262000
Zespół pokrywy/drzwiczek pompy
8755400
Przewód rurowy ramienia dystrybutora, 16Ľ cala, dla zespołu 8584 (ramię 8585)
8579
Przewód rurowy ramienia dystrybutora, 17 cali, dla zespołu 8580 (ramię 8581)
8577
Przewód rurowy ramienia dystrybutora, 18ľ cala, dla zespołu 8582 (ramię 8583)
8578
Rurka pompy perystaltycznej, przycięty odcinek dla przenośnego urządzenia próbkującego
8753800
Rurka pompy perystaltycznej, 15 stóp
4600-15
Rurka pompy perystaltycznej, 50 stóp
4600-50
Przewód rurowy, dolotowy, pokryty Teflonem
3/8cala,
10 stóp
921
Przewód rurowy, dolotowy, pokryty Teflonem
3/8cala,
25 stóp
922
Przewód rurowy, dolotowy, pokryty Teflonem 3/8cala, 100 stóp
925
Przewód rurowy, dolotowy, winylowy 3/8cala, 25 stóp
920
Przewód rurowy, dolotowy, winylowy
3/8cala,
100 stóp
Przewód rurowy, dolotowy, winylowy
3/8cala,
500 stóp
Zestaw przyłączeniowy przewodu rurowego, dla przewodów z polietylenu pokrytych Teflonem
923
924
2186
8.4 Akcesoria
Opis
Zespół rozgałęźnika 3-drogowego
Numer katalogowy
939
Podtrzymanie zasilania prądem przemiennym, 16 cali kabla
8757400
Podtrzymanie zasilania prądem przemiennym, 28 cali kabla
5698200
Akumulator, elektrolit żelowy (kwas), ze złączem 3-stykowym, napięcie 12 V prądu stałego
Ładowarka akumulatorów, z elektrolitem żelowym, ze złączem 3-stykowym
8754400
8753500US
Podstawa, zespół standardowy
8976
Podstawa, zespół kompaktowy
8975
Podstawa, 5,5 galona pojemnik z polietylenu
8561
Kabel, Hydrolab DS5/MS5 SDI-12, 50 stóp
8762400
Kabel, Hydrolab DS5/MS5 SDI-12, 100 stóp
8762500
Kabel, uniwersalny pełny, 7-stykowy, 10 stóp
8757100
Kabel, uniwersalny pełny, 7-stykowy, 25 stóp
8757000
Kabel, uniwersalny połówkowy, 7-stykowy, 10 stóp
8756900
Kabel, uniwersalny połówkowy, 7-stykowy, 25 stóp
8756800
Kabel do próbkowania kaskadowego, 7-stykowy, 25 stóp
8757300
Kabel do przyrządu 980, połówkowy, 7-stykowy, 10 stóp
8758100
Kabel do przyrządu 980, połówkowy, 7-stykowy, 25 stóp
8757200
Kabel, adapter akumulatora (przejście 2 na 3 styki)
8739400
Kabel, adapter złącza pomocniczego, (przejście 6 na 7 styków)
8758000
Kabel, szeregowy (przejście z DB9 na 7 styków), 3 metry
8758200
Zespół dystrybutora z ramieniem, 24 butelki w podstawie kompaktowej
88
8580
Części zamienne i akcesoria
8.4 Akcesoria (ciąg dalszy)
Opis
Numer katalogowy
Zespół dystrybutora z ramieniem, 24 butelki w podstawie standardowej
8582
Zespół dystrybutora z ramieniem, podstawa na 2, 4 i 8 butelek, oraz 8 butelek w podstawie
kompaktowej
8584
Ramię dystrybutora dla zespołu 8580
8581
Ramię dystrybutora dla zespołu 8582
8583
Ramię dystrybutora dla zespołu 8584
8585
Moduł przepływowy
2471
Urządzenie odcinania napełniania butelek
8996
Drążek rozprężny do włazów, 18-28 cali
9542
Drążek rozprężny do włazów, 28-48 cali
Wspornik podparcia do włazów, 18-27 cali
Zasilacz, złącze 3-stykowe, prąd przemienny o napięciu 100-120 V
9557
5713000
8754500US
Element ustalający, (8), 24 butelki z polietylenu/szklane
1422
Element ustalający, (24) butelki szklane o poj. 350 ml
2189
Element ustalający, (8) butelek szklanych o poj. 950 ml
2347
Element ustalający, butelki z polietylenu/szklane o poj. 1 galona
2190
Zestaw modernizacyjny, zespół urządzenia sterującego dla przenośnych urządzeń próbkujących
(zawiera urządzenie sterujące, rurkę pompy, podręcznik)
Zespół blokady urządzenia próbkującego
8759400
1354
CD z oprogramowaniem SampleView, z kablem RS-232
8757500
SDI-12 (opcja instalacji fabrycznej)
87390SD
Filtr siatkowy, całość ze stali nierdzewnej 316, długość 6,0 cala x średnica zewn. 0,406 cala
2071
Filtr siatkowy, całość ze stali nierdzewnej 316, długość 7,94 cala x średnica zewn. 1,0 cala
2070
Filtr siatkowy, stal nierdzewna, długość 3,9 cala x średnica zewn. 0,406 cala
4652
Filtr siatkowy,
Teflon®/stal
nierdzewna, długość 5,5 cala x średnica zewn. 0,875 cala
926
Filtr siatkowy, Teflon/stal nierdzewna, długość 11,0 cala x średnica zewn. 0,875 cala
903
Podparcie, pojemnika, dla podstawy standardowej, 2,5 galona ze szkła oraz 3 galony z polietylenu
1502
Uprząż do podwieszania
1355
Uniwersalna skrzynka przyłączowa
8760600
89
Części zamienne i akcesoria
90
Rozdział 9
Informacje kontaktowe
HACH Company
World Headquarters
P.O. Box 389
Loveland, Colorado
80539-0389 U.S.A.
Tel (800) 227-HACH
(800) -227-4224
(U.S.A. only)
Fax (970) 669-2932
[email protected]
www.hach.com
Repair Service in the
United States:
HACH Company
Ames Service
100 Dayton Avenue
Ames, Iowa 50010
Tel (800) 227-4224
(U.S.A. only)
Fax (515) 232-3835
Repair Service in Canada:
Hach Sales & Service
Canada Ltd.
1313 Border Street, Unit 34
Winnipeg, Manitoba
R3H 0X4
Tel (800) 665-7635
(Canada only)
Tel (204) 632-5598
Fax (204) 694-5134
[email protected]
Repair Service in
Latin America, the
Caribbean, the Far East,
Indian Subcontinent, Africa,
Europe, or the Middle East:
Hach Company World
Headquarters,
P.O. Box 389
Loveland, Colorado,
80539-0389 U.S.A.
Tel +001 (970) 669-3050
Fax +001 (970) 669-2932
[email protected]
HACH LANGE GMBH
Willstätterstraße 11
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0)2 11 52 88-320
Fax +49 (0)2 11 52 88-210
[email protected]
www.hach-lange.de
HACH LANGE LTD
Pacific Way
Salford
GB-Manchester, M50 1DL
Tel. +44 (0)161 872 14 87
Fax +44 (0)161 848 73 24
[email protected]
www.hach-lange.co.uk
HACH LANGE LTD
Unit 1, Chestnut Road
Western Industrial Estate
IRL-Dublin 12
Tel. +353(0)1 46 02 5 22
Fax +353(0)1 4 50 93 37
[email protected]
www.hach-lange.ie
HACH LANGE GMBH
Hütteldorferstr. 299/Top 6
A-1140 Wien
Tel. +43 (0)1 9 12 16 92
Fax +43 (0)1 9 12 16 92-99
[email protected]
www.hach-lange.at
DR. BRUNO LANGE AG
Juchstrasse 1
CH-8604 Hegnau
Tel. +41(0)44 9 45 66 10
Fax +41(0)44 9 45 66 76
[email protected]
www.hach-lange.ch
HACH LANGE FRANCE
S.A.S.
33, Rue du Ballon
F-93165 Noisy Le Grand
Tél. +33 (0)1 48 15 68 70
Fax +33 (0)1 48 15 80 00
[email protected]
www.hach-lange.fr
HACH LANGE SA
Motstraat 54
B-2800 Mechelen
Tél. +32 (0)15 42 35 00
Fax +32 (0)15 41 61 20
[email protected]
www.hach-lange.be
DR. LANGE NEDERLAND
B.V.
Laan van Westroijen 2a
NL-4003 AZ Tiel
Tel. +31(0)344 63 11 30
Fax +31(0)344 63 11 50
[email protected]
www.hach-lange.nl
HACH LANGE APS
Åkandevej 21
DK-2700 Brønshøj
Tel. +45 36 77 29 11
Fax +45 36 77 49 11
[email protected]
www.hach-lange.dk
HACH LANGE AB
Vinthundsvägen 159A
SE-128 62 Sköndal
Tel. +46 (0)8 7 98 05 00
Fax +46 (0)8 7 98 05 30
[email protected]
www.hach-lange.se
HACH LANGE S.R.L.
Via Riccione, 14
I-20156 Milano
Tel. +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14-39
[email protected]
www.hach-lange.it
HACH LANGE S.L.U.
Edif. Arteaga Centrum
C/Larrauri, 1C- 2ª Pl.
E-48160 Derio/Vizcaya
Tel. +34 94 657 33 88
Fax +34 94 657 33 97
[email protected]
www.hach-lange.es
HACH LANGE LDA
Av. do Forte nº8
Fracção M
P-2790-072 Carnaxide
Tel. +351 214 253 420
Fax +351 214 253 429
[email protected]
www.hach-lange.pt
HACH LANGE SP.ZO.O.
ul. Opolska 143 a
PL-52-013 Wrocław
Tel. +48 (0)71 342 10-83
Fax +48 (0)71 342 10-79
[email protected]
www.hach-lange.pl
HACH LANGE S.R.O.
Lešanská 2a/1176
CZ-141 00 Praha 4
Tel. +420 272 12 45 45
Fax +420 272 12 45 46
[email protected]
www.hach-lange.cz
HACH LANGE S.R.O.
Roľnícka 21
SK-831 07 Bratislava –
Vajnory
Tel. +421 (0)2 4820 9091
Fax +421 (0)2 4820 9093
[email protected]
www.hach-lange.sk
HACH LANGE KFT.
Hegyalja út 7-13.
H-1016 Budapest
Tel. +36 (06)1 225 7783
Fax +36 (06)1 225 7784
[email protected]
www.hach-lange.hu
HACH LANGE S.R.L.
Str. Căminului nr. 3
Sector 2
RO-021741 Bucureşti
Tel. +40 (0) 21 205 30 03
Fax +40 (0) 21 205 30 03
[email protected]
www.hach-lange.ro
HACH LANGE
8, Kr. Sarafov str.
BG-1164 Sofia
Tel. +359 (0)2 963 44 54
Fax +359 (0)2 866 04 47
[email protected]
www.hach-lange.bg
HACH LANGE SU
ANALİZ SİSTEMLERİ
LTD.ŞTİ.
Hilal Mah. 75. Sokak
Arman Plaza No: 9/A
TR-06550 Çankaya/ANKARA
Tel. +90 (0)312 440 98 98
Fax +90 (0)312 442 11 01
[email protected]
www.hach-lange.com.tr
HACH LANGE D.O.O.
Fajfarjeva 15
SI-1230 Domžale
Tel. +386 (0)59 051 000
Fax +386 (0)59 051 010
[email protected]
www.hach-lange.si
ΗΑCH LANGE E.Π.Ε.
Αυλίδος 27
GR-115 27 Αθήνα
Τηλ. +30 210 7777038
Fax +30 210 7777976
[email protected]
www.hach-lange.gr
HACH LANGE E.P.E.
27, Avlidos str
GR-115 27 Athens
Tel. +30 210 7777038
Fax +30 210 7777976
[email protected]
www.hach-lange.gr
91
Informacje kontaktowe
92
Dodatek A Okablowanie innych przepływomierzy niż Sigma
PRZESTROGA
Tylko wykwalifikowany personel może przeprowadzać prace
instalacyjne opisane w tym rozdziale niniejszej instrukcji.
Warunki wstępne:
•
Uniwersalny kabel połówkowy
•
Pomocniczy kabel przejściowy (adapter 6 styków na 7 styków)
•
Opcjonalny rozgałęźnik Rysunek 15 na stronie 35 dla
zapewnienia dodatkowych połączeń. Można łączyć w serie
dwa lub więcej rozgałęźników.
Patrz Akcesoria na stronie 88, aby zapoznać się z informacjami na
temat zamawiania.
Procedura:
Użyć schematu złącza pomocniczego, jaki przedstawia Rysunek 31
oraz informacji o okablowaniu, jakie przedstawia Tabela 9, aby
wykonać okablowanie połączenia przepływomierza z urządzeniem
sterującym.
Rysunek 31 Złącze pomocnicze (7-stykowe)
Tabela 9 Informacje o okablowaniu innych przep³ywomierzy ni¿ Sigma z u¿yciem kabla po³ówkowego
Sty
k
A
B
Kolor
przewodu1
Przeznaczenie
Parametry znamionowe
Sygnał wyjściowy
biały
prądu stałego 12 V
Dodatni sygnał wyjściowy
zasilania. Zasila urządzenie
zewnętrzne lub przepływomierz
Musi być używany ze stykiem B
(masa).
Masa
Powrót ujemnego sygnału
zasilania. Kiedy korzysta się z
zasilanie prądem przemiennym,
ten styk jest połączony z
uziemieniem.
Ten sygnał wyjściowy jest
zabezpieczany termicznym
ogranicznikiem prądu.
Sygnał wyjściowy stałoprądowy o
napięciu znamionowym 12 V i prądzie
maksymalnym 1 A, jeżeli do zasilania
urządzenia próbkującego używany jest
akumulator 8754400.
Regulowany stałoprądowy sygnał
wyjściowy o napięciu 15 Vi prądzie
maksymalnym 0,5 A, jeśli do zasilania
urządzenia próbkującego wykorzystuje
się prąd przemienny.
Opis sygnału
niebieski
93
Okablowanie innych przepływomierzy niż Sigma
Tabela 9 Informacje o okablowaniu innych przep³ywomierzy ni¿ Sigma z u¿yciem kabla po³ówkowego
(ci¹g dalszy)
Sty
k
Opis sygnału
Kolor
przewodu1
Przeznaczenie
Ten sygnał wejściowy wyzwala
pobieranie próbek. Sygnał ten
może być generowany przez:
C
Impulsowy/prądow
pomarańczowy
y sygnał wejściowy
•
zewnêtrzny przep³ywomierz
lub inne urz¹dzenie o
odpowiednim steruj¹cym
sygnale wyjœciowym:
impulsowym lub pr¹dowym
4-20 mA
•
zwyk³e zwarcie p³ywaj¹cego
(bezpr¹dowego ) zestyku
•
zewnêtrzny przep³ywomierz
lub inne urz¹dzenie o
odpowiednim steruj¹cym
sygnale wyjœciowym
pr¹dowym 4-20 mA
(W celu uzyskania informacji o
sterowaniu tempem próbkowania
według przepływu należy
zapoznać się z arkuszem
instrukcji, dostarczonym w
wejściem 4-20 mA.)
94
Parametry znamionowe
W przypadku trybu impulsowego ten
sygnał wejściowy reaguje na impuls
dodatni względem masy (styk B). Jest
on przyłączany (do niskiego poziomu) do
masy (styk B) poprzez układ szeregowy
rezystora 1 kW i diody Zenera 7,5 V. W
przypadku trybu prądowego ten sygnał
wejściowy reaguje na prąd podawany na
styk C i powracający na styk B (masa).
Obciążenie wejścia wynosi 100 omów
plus 0,4 V. Maksymalny prąd wejścia jest
wewnętrznie ograniczany na poziomie
40 - 50 mA, lecz długotrwała praca w
takim stanie stanowi niewłaściwe
użytkowanie i nie może być
gwarantowane.
Bezwzględnie maksymalny sygnał
wejściowy: 0 do 15 V prądu stałego
względem masy (styk B). Sygnał
wymagany do uaktywnienia sygnału
wejściowego:
impuls dodatni 5–15 V względem masy
(styk B) o czasie trwania przynajmniej 50
milisekund. Impedancja źródła sygnału
sterującego powinna być mniejsza niż
5 kW.
Zwarcie zestyku bezprądowego
(przełącznik) o czasie trwania 50
milisekund pomiędzy stykiem A (12 V
prądu stałego) i stykiem C (impulsowy
sygnał wejściowy). Rezystancja zestyku
powinna być mniejsza niż 5 kW. Prąd
zestyku będzie mniejszy niż 8 mA (prąd
stały).
Okablowanie innych przepływomierzy niż Sigma
Tabela 9 Informacje o okablowaniu innych przep³ywomierzy ni¿ Sigma z u¿yciem kabla po³ówkowego
(ci¹g dalszy)
Sty
k
D
E
Opis sygnału
Element
uruchamiający
uaktywniany
poziomem
cieczy/sterujący
sygnał wyjściowy
pomocniczy
Sygnał wyjściowy
zdarzenia
Kolor
przewodu1
czarny
czerwony
Przeznaczenie
Parametry znamionowe
To wejście przesyła sygnał do
mikroprocesora wewnątrz
urządzenia próbkującego,
powodujący jego "budzenie" i
rozpoczęcie lub wznowienie
próbkowania. Zastosowania dla
tego wejścia obejmują:
Zwykły przełącznik pływakowego
czujnika poziomu (zestyk
bezprądowy) można wykorzystać
do aktywizacji urządzenia
próbkującego, kiedy jest obecna
ciecz.
Rozpoczęcie pracy tego
urządzenia próbkującego, kiedy
inne urządzenie próbkujące
zakończy swój program.
Rozpoczęcie pracy urządzenia
próbkującego w reakcji na pewien
stan zdefiniowany przez
użytkownika z urządzenia
zewnętrznego generującego
odpowiedni sygnał sterujący.
Można, na przykład, wykorzystać
pehametr do zainicjowania
próbkowania w reakcji na wysoki
lub niski poziom pH.
Ten sygnał wejściowy jest przyłączany
(do wysokiego poziomu) do
wewnętrznego zasilania +5 V poprzez
rezystancję 11 kW i zabezpieczany
układem szeregowym rezystora 1 kW i
diody Zenera 7,5 V, połączony z masą
(styk B). Ten sygnał wejściowy reaguje
na przejście od wysokiego poziomu
napięcia do poziomu niskiego impulsem
o niskim poziomie o szerokości
przynajmniej 50 milisekund.
Bezwzględnie maksymalny sygnał
wejściowy:
0 do 15 V prądu stałego względem masy
(styk B). Sygnał wymagany do
uaktywnienia sygnału wejściowego:
zewnętrzny sygnał logiczny posiadający
zasilanie 5-15 V prądu stałego. Ten
sygnał sterujący normalnie powinien być
wysoki. Zewnętrzny układ sterujący
powinien zapewniać ujście maksymalnie
0,5 mA o napięciu 1 V prądu stałego
przy niskim poziomie logicznym.
Wysoki sygnał logiczny z układu
sterującego ze źródłem zasilania 7,5 V
będzie podawać prąd źródłowy do tego
wejścia równy: I = (V - 7,5)/1000, gdzie:
I jest prądem źródłowym,
V napięciem zasilacza tego układu
sterującego.
Zwarcie zestyku bezprądowego
(przełącznik) na czas przynajmniej 50
milisekund pomiędzy stykiem D i
stykiem B (masa). Rezystancja zestyku
powinna być mniejsza niż 2 kW. Prąd
zestyku będzie mniejszy niż
0,5 mA (prąd stały).
Normalne w tej linii napięcie 0 V
prądu stałego, osiąga poziom +12
V w razie wystąpienia dowolnego
ze zdarzeń, jakie opisuje rozdział
5.3.2 na stronie 64.
To wyjście jest zabezpieczane
termicznie przed prądami zwarcia do
masy (styk B). Należy ograniczać prąd
obciążenia zewnętrznego do 0,2 A.
Ten sygnał wyjściowy jest zwykle na
niskim poziomie logicznym (0 V prądu
stałego) względem masy (styk B).
Aktywnymi wysokimi poziomami sygnału
wyjściowego są:
15 V prądu stałego nominalnie, gdy do
zasilania urządzenia próbkującego
wykorzystuje się zasilacz prądu
przemiennego,
12 V prądu stałego nominalnie, gdy do
zasilania urządzenia próbkującego
wykorzystuje się akumulator 8754400.
95
Okablowanie innych przepływomierzy niż Sigma
Tabela 9 Informacje o okablowaniu innych przep³ywomierzy ni¿ Sigma z u¿yciem kabla po³ówkowego
(ci¹g dalszy)
Sty
k
F
G
1 Kolory
96
Opis sygnału
Sygnał wyjściowy
zakończenia
programu
Ekran
Kolor
przewodu1
Przeznaczenie
Parametry znamionowe
zielony
Będąc normalnie obwodem
rozwartym, linia ta przełącza się na
90 sekund do uziemienia przy
zakończeniu programu
próbkowania. Jest
wykorzystywany do "budzenia"
innego urządzenia próbkującego
lub do zasygnalizowania
zakończenia programu
próbkowania operatorowi lub
urządzeniu zbierającemu dane.
Ten styk jest także
wykorzystywany do
sygnalizowania stanu napełnienia
butelki w trybie z jedna
butelką/trybie ciągłym i umożliwia
on przesyłanie numeru butelki do
przepływomierza, jeżeli sygnał
zakończenia programu został
dezaktywowany.
Jest to wyjście układu z otwartym
kolektorem z poziomującą dioda
Zenera18 V zabezpieczenia
nadnapięciowego. Ten sygnał wyjściowy
jest aktywny przy niskim poziomie
względem masy (styk B).
Absolutnie maksymalne parametry
znamionowe tranzystora wyjściowego:
Prąd ujścia = maksymalnie 25 mA.
Zewnętrzne napięcie podwyższające =
maksymalnie 18 V prądu stałego.
Zapewnia połączenie z
uziemieniem, gdy urządzenie
próbkujące jest zasilane z
zasilacza prądu przemiennego . To
połączenie jest przeznaczone
wyłącznie do kontrolowania emisji i
podatności RF.
Nie służy jako uziemienie
bezpieczeństwa. Nie wykorzystywać
jako przewodu przewodzącego prąd.
Kable o długości większej niż 3 metry,
podłączone do złącza pomocniczego
urządzenia próbkującego, powinny być
ekranowane.
Niezależnie od długości, jeżeli kabel
ekranowany jest podłączony do złącza
pomocniczego, przewód ekranu (dren)
powinien być przyłączony do uziemienia
tylko na jednym końcu kabla, aby
uniknąć generowania prądów pętli
zwarciowej doziemnej.
nie dotyczy
przewodów odnosz¹ siê do kabli uniwersalnych Nr kat. 8756800 i 8756900.
Dodatek B
Konfiguracja SDI-12 dla sondy Hydrolab
Warunki wstępne:
•
Sonda zgodna z SDI-12
•
Adapter zasilania (Zasilanie sieciowe/akumulatorowe. Adapter
zasilania nie jest potrzebny, gdy sonda jest zasilana z
wewnętrznego pakietu akumulatora.)
•
Kabel adaptera zasilania zewnętrznego (nie jest wymagany,
gdy sonda jest zasilana z wewnętrznego pakietu akumulatora).
•
Kabel odłączalny (Nr kat. 13470HY/015XXX)
•
Narzędzie programowe HYDRAS 3LT zainstalowane w
komputerze PC
•
Komputer PC
Patrz Rysunek 32 przy konfigurowaniu zestawienia z zasilaczem.
Zestawienie dla sondy zasilanej z IBP (wewnętrznego pakietu
akumulatora)
Jeżeli używana sonda jest wewnętrznie zasilana przez pakiet IBP
wewnętrzny pakiet akumulatora), należy przyłączyć koniec kabla
odłączalnego ze złączem 9-stykowym do jednego z dostępnych
portów COM w komputerze PC. Drugi koniec kabla odłączalnego
(ze złączem 6-stykowym) przyłączyć do złącza głowicy. Wykonać
instrukcje konfiguracji SDI-12 (patrz Konfiguracja SDI-12 na
stronie 98).
Zestawienie dla sondy z zewnętrznym źródłem zasilania
Przyłączyć adapter zasilania do źródła zasilania (sieć prądu
przemiennego lub zewnętrzny akumulator) i przyłączyć drugi
koniec do kabla adaptera zewnętrznego zasilania. Przyłączyć jeden
koniec adaptera zewnętrznego zasilania do jednego z portów COM
w komputerze PC i drugi koniec do kabla odłączalnego. Przyłączyć
złącze 6-stykowe do złącza głowicy sondy. Wykonać podane
instrukcje konfigurowania SDI-12 (patrz Konfiguracja SDI-12 na
stronie 98).
Rysunek 32 Zestawienie dla sondy z zewnętrznym źródłem zasilania
1
Do źródła zasilania (jeżeli ma to zastosowanie)
4
Złącze głowicy sondy
2
Złącze 9-stykowe
5
Złącze 6-stykowe
3
Konfiguracja kabli może zmieniać się w zależności od zastosowania. Zapoznać się z podręcznikiem użytkownika sond
jakości wody Hydrolab DS5X, DS5 i MS5 (Nr kat. 003078HY).
97
Konfiguracja SDI-12 dla sondy Hydrolab
B.1 Konfiguracja SDI-12
Kiedy sonda została już przyłączona do jednego z portów COM w
komputerze PC, należy wybrać Menu Start>Wszystkie
programy>HYDRAS3 LT w komputerze PC. Spowoduje to
uruchomienie oprogramowania Hydras3 LT, jak to
przedstawiaRysunek 33.
Rysunek 33 Okno Hydras3 LT
Po uruchomieniu, oprogramowanie HYDRAS3 LT skanuje
dostępne porty COM w komputerze PC. Jeśli zostanie wykryta
sonda, taka informacja zostanie wyświetlona na karcie Connected
Sondes (Przyłączone sondy) okna HYDRAS3 LT.
Jeśli używana sonda nie została wymieniona na karcie Connected
Sondes, należy sprawdzić połączenie z zasilaczem oraz połączenie
z portem COM.
Upewnić się, czy przyłączona sonda jest wyróżniona w oknie
Connected Sondes i kliknąć przycisk Operate Sonde (Uruchom
sondę) (Rysunek 33). Zostanie wyświetlone podręczne okno
konfiguracji (Rysunek 34).
98
Konfiguracja SDI-12 dla sondy Hydrolab
Rysunek 34 Okno konfiguracji Hydras3 LT
Kliknąć kartę ustawień w celu skonfigurowania interfejsu SDI-12
(Rysunek 35).
99
Konfiguracja SDI-12 dla sondy Hydrolab
Rysunek 35 Karta Settings (Ustawienia)
Kliknąć pole wyboru Enabled (Uaktywniony) w oknie komunikacji
karty ustawień. Spowoduje to uaktywnienie interfejsu SDI-12.
Wybrać adres z zakresu prawidłowych adresów dla sondy, jak to
przedstawia Rysunek 36. Zakresem prawidłowych adresów jest
przedział 0 - 9.
100
Konfiguracja SDI-12 dla sondy Hydrolab
Rysunek 36 Konfiguracja adresu
Kliknąć przycisk Define SDI Parameter Order (Definiuj kolejność
parametrów SDI) w celu skonfigurowania kolejności dostępnych
parametrów interfejsu SDI-12. Spowoduje to otwarcie okna Define
SDI Parameter Order (Rysunek 37), które przedstawia w lewym
panelu wszystkie dostępne parametry. Prawy panel przedstawia
wybrany parametr i jego pozycję w kolejności.
Użytkownik może zdefiniować własną listę parametrów korzystając
z zestawu dostępnych parametrów oraz zmieniać kolejność za
pomocą przycisków strzałka w górę i strzałka w dół obok prawego
panelu. Po zakończeniu wybierania parametrów i ustawiania ich
kolejności należy kliknąć przycisk OK.
101
Konfiguracja SDI-12 dla sondy Hydrolab
Rysunek 37 Definiowanie kolejności parametrów SDI
102
Konfiguracja SDI-12 dla sondy Hydrolab
Rysunek 38 Zapis ustawień
Kliknąć przycisk Save Settings (Zapisz ustawienia) na karcie
ustawień, aby zapisać ustawienia i zamknąć oprogramowanie
Hydras3 LT (Rysunek 35). Ta czynność kończy konfigurowanie
sondy dla interfejsu SDI-12.
103
Konfiguracja SDI-12 dla sondy Hydrolab
104
Skorowidz
A
akcesoria ................................................................. 87
B
bezpieczeñstwo
informacje ogólne .............................................. 13
przestrzenie zamkniête ..................................... 14
butelki
czyszczenie ....................................................... 22
instalacja konfiguracji z czterema butelkami ..... 25
instalacja konfiguracji z dwiema butelkami ........ 25
instalacja konfiguracji z dwudziestoma czterema
butelkami .............................................. 28
instalacja konfiguracji z oœmioma butelkami .... 26
okreœlanie ich liczby ......................................... 45
pozycja butelki nr 1 ............................................ 24
wykaz ................................................................ 87
C
czujnik cieczy
jego kalibracja ................................................... 56
okreœlanie objêtoœci przy jego u¿yciu ............ 52
test diagnostyczny ............................................. 85
czyszczenie
wirnik pompy ..................................................... 76
czyszczenie butelek ................................................. 22
D
dane
dziennik zdarzeñ ............................................... 51
historia próbki .................................................... 50
przegl¹danie ....................................................... 48
dr¹¿ek rozprê¿ny ..................................................... 21
dystrybutor
instalacja ........................................................... 29
rêczna obs³uga .................................................. 48
testy diagnostyczne ........................................... 84
wymiana przewodu rurowego ramienia ............. 77
dziennik zdarzeñ ...................................................... 51
H
has³o ........................................................................ 57
historia próbki .......................................................... 50
I
instalacja akumulatora ............................................. 33
instalacja urz¹dzenia do odcinania nape³niania butelki
23
instalacje we w³azie ................................................. 21
K
kalibracja
czujnik cieczy .................................................... 56
objêtoœæ próbki ............................................... 52
rêczna kalibracja ............................................... 54
klawiatura ................................................................. 39
komunikacja
z³¹cze szeregowe .............................................. 36
komunikaty o b³êdach .............................................. 82
konfiguracja urz¹dzenia próbkuj¹cego
dwadzieœcia cztery butelki ............................... 28
dwie lub cztery butelki ....................................... 25
osiem butelek .................................................... 26
konfigurowanie sondy .............................................. 97
konserwacja
czyszczenie wirnika pompy ............................... 76
wymiana osuszacza .......................................... 78
wymiana przewodu rurowego dystrybutora ....... 77
wymiana rurki .................................................... 74
L
liczba butelek na próbkê .......................................... 45
liczba próbek na butelkê .......................................... 45
O
objêtoœæ
butelka ............................................................... 44
kalibracja ........................................................... 52
rêczna kalibracja ............................................... 54
weryfikacja objêtoœci próbki ............................. 55
obs³uga rêczna ........................................................ 48
pompa ............................................................... 48
próbki jednorazowe ........................................... 47
osuszacz
wymiana ............................................................ 78
P
pojedyncze próbki .................................................... 55
pojemniki Patrz butelki
pompa ...................................................................... 48
czyszczenie wirnika ........................................... 76
instalacja rurki ................................................... 75
wymiana rurki .................................................... 74
próbki jednorazowe .................................................. 47
próbkowanie kaskadowe .......................................... 64
próbkowanie wody burzowej
próbki pierwszego sp³ukania ............................. 69
przegl¹d menu ................................................... 63
próbkowanie z wartoœci¹ zadan¹ ............................. 65
próbkowanie zaawansowane
przegl¹d menu ................................................... 63
sygna³ wyjœciowy ............................................. 64
uruchomienie sygna³em zewnêtrznym .............. 65
woda burzowa ................................................... 69
105
Skorowidz
zmienne odstêpy ............................................... 70
program próbki
czasy wielokrotnego uruchomienia/zatrzymania 65
historia ............................................................... 50
opis ogólny menu podstawowego ..................... 41
próbkowanie kaskadowe ................................... 64
przegl¹danie ....................................................... 45
przewód dolotowy .............................................. 45
status ................................................................. 48
uruchamianie lub zatrzymywanie ...................... 46
ustawienia domyœlne ....................................... 46
wiele czasów uruchomienia/zatrzymania .......... 68
przep³ywomierz
instalacja ........................................................... 35
wyzwolenie uruchomienia urz¹dzenia próbkuj¹cego
............................................................... 65
przewód dolotowy
instalowanie ....................................................... 31
okreœlanie typu i d³ugoœci ............................... 45
przewód rurowy, dolotowy
instalowanie ....................................................... 31
przewód rurowy, dystrybutor .................................... 77
przypomnienie o wymianie rurki ............................... 57
R
rêczna obs³uga
dystrybutor ......................................................... 48
rozwi¹zywanie problemów
tabela ................................................................. 81
testy diagnostyczne ........................................... 84
rurka, pompa
instalacja ........................................................... 75
wymiana ............................................................ 74
rurki, pompa
trwa³oœæ rurek ................................................. 73
S
SDI-12 ...................................................................... 59
sygna³ wyjœciowy
po zakoñczeniu programu ................................. 64
106
przy ka¿dym cyklu próbki .................................. 64
synchronizacja butelek ............................................. 71
szablony Patrz zapisane programy
T
testy diagnostyczne ................................................. 84
U
urz¹dzenie próbkuj¹ce
czêœci sk³adowe .............................................. 15
czêœci zamienne .............................................. 87
instalacja we w³azie .......................................... 21
montowanie ....................................................... 20
urz¹dzenie steruj¹ce SD900
has³a ................................................................. 57
klawiatura .......................................................... 39
opis ogólny oprogramowania ............................ 41
przegl¹d oprogramowania zaawansowanego .... 63
testy diagnostyczne ........................................... 84
w³¹czanie lub wy³¹czanie ................................... 39
ustawienia domyœlne .............................................. 46
W
wirnik ........................................................................ 76
wskaŸnik diodowy LED ............................................ 39
Z
z³¹cze pomocnicze
sygna³ wyjœciowy ............................................. 64
z³¹cze szeregowe
przypisania wyprowadzeñ ................................. 36
zaawansowane próbkowanie
sygna³ wyjœciowy ............................................. 64
zabezpieczanie próbek
lód do zabezpieczenia próbek ........................... 23
zapisane programy .................................................. 46
zasilanie pr¹dem przemiennym
instalacja ........................................................... 34
zmienne odstêpy ...................................................... 70

Podobne dokumenty