Więcej informacji na temat szkoleń, kliknij Tutaj

Transkrypt

Więcej informacji na temat szkoleń, kliknij Tutaj
Jesteśmy w stanie zaoferować Państwu polskie szkolenie "Jak studiować Biblię przy użyciu
serii 40 Minut" i "Wprowadzenie do indukcyjnego studium Biblii". Wszystkie inne warsztaty
szkoleniowe można obecnie odbyć w języku angielskim, chociaż staramy się oferować polskie
tłumaczenie, jeśli to możliwe. Proszę pytać o szczegóły.
Więcej informacji na temat szkoleń można znaleźć w języku angielskim , klikając Tutaj.

Podobne dokumenty