Zaproszenie na koncert - Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Transkrypt

Zaproszenie na koncert - Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Zaproszenie na koncert finałowy
projektu „Muzyka bez granic”
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
oraz Kongres Polaków w Republice Czeskiej
zapraszają na
Koncert Finałowy Projektu „Muzyka bez granic”,
który odbędzie się 27.09.2014r. o godzinie 19:00 w Domu Kultury w Hałcnowie
(ul. S. M. Szewczyk 1, 43-300 Bielsko-Biała)
Wystąpią zespoły „Beskidek” i „Rozmarynek”
w towarzystwie artystów:
Sylwester Targosz-Szalonek, Beata Mańkowska, Michał Goławski,
Naira Ayvazyan, Kazimierz Mazur
Koordynator projektu:
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 365
43-382 Bielsko-Biała
tel/fax: + 48 33 816 91 62
e-mail: [email protected]
www.facebook.com/Muzykabezgranic2014
Partner Projektu:
Kongres Polaków w Republice Czeskiej
ul. Komeńskiego 4
737 01 Czeski Cieszyn
e-mail: [email protected]
Projekt jest współfinansowany ze ś rodków Europejskiego Fundus zu Rozwoju Regi ona l nego ora z z budżetu pa ńs twa w
ra ma ch Programu Opera cyjnego Ws półpra cy Tra ns gra ni cznej Republ i ka Czes ka - Rzeczpos pol i ta Pol s ka 2007-2013

Podobne dokumenty