Warunki przechowywania wody

Transkrypt

Warunki przechowywania wody
Prawidłowe warunki przechowywania
naturalnej wody mineralnej Piwniczanka
Wodę należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych,
o ograniczonym dostępie światła dziennego, w temperaturze od 4 do 200C.
Napoje w butelkach PET powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych, ponieważ pod ich wpływem następuje zmiana składu i wyglądu
napoju.
Niewłaściwe warunki przechowywania ujemnie wpływają na jakość wyrobu gotowego,
pogarszając cechy organoleptyczne oraz mogą powodować zmianę składu mineralnego.
Wysoka temperatura powoduje straty karbonacji w butelkach PET i ujemnie wpływa na
smak wody.
Niewłaściwe zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi (zbytnie nasłonecznienie,
opady) powoduje deformacje opakowania oraz zmiany organoleptyczne wody.
Piwniczanka Spółdzielnia Pracy
Piwniczna-Zdrój, ul. Zdrojowa 13, Piwniczna Zdrój 33-350
Tel. +48 18 449 59 10, fax +48 18 449 59 11, Sekcja sprzedaży tel./fax +48 18 446 42 96
www.piwniczanka.pl

Podobne dokumenty