Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa we

Transkrypt

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa we
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PARKOWA” w Pile
64-920 Piła, ul. Łączna 51
ogłasza
drugi PRZETARG NIEOGRANICZONY
na ustanowienie odrębnej własności
lokalu mieszkalnego
pod adresem:
Piła, ul. Śniadeckich 30c / 38 ( III piętro ).
Lokal o pow. uż. 65,68 m2 składa się z czterech pokoi,
kuchni, łazienki, WC i przedpokoju.
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 7,70 m2.
Cena wywoławcza – 150.000,- zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 08.05.2015r. o godz. 17 00
w salce konferencyjnej SM „Jadwiżyn” w Pile
przy ul. Łącznej 51 ( I piętro ).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na
konto Spółdzielni nr 40 1020 3844 0000 1902 0006 4741
w PKO BP O/Piła, w terminie do 07.05.2015 r.
wadium w kwocie 15.000,-zł
oraz przedłożenie przed przetargiem dowodu tożsamości
i dowodu wpłaty wadium.
Lokal można oglądać w godz. 1100 – 1400, po uzgodnieniu
pod numerem telefonu: 722 237 952.
Zwrot wadium nastąpi w terminie 3 dni roboczych
od zakończenia przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
Zarząd Spółdzielni

Podobne dokumenty