Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Transkrypt

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr ..../2013 z dnia .... 2013 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2013 ROK
DOCHODY
Dział
Rozdział
Paragraf
754
75411
2110
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 055 041,00
22 000,00
4 077 041,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
4 055 041,00
22 000,00
4 077 041,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
3 554 988,00
22 000,00
3 576 988,00
8 050 527,00
22 000,00
8 072 527,00
Razem:
WYDATKI
Dział
Rozdział
Paragraf
754
75411
4060
Razem:
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 054 988,00
22 000,00
4 076 988,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
4 054 988,00
22 000,00
4 076 988,00
284 488,00
22 000,00
306 488,00
7 550 598,00
22 000,00
7 572 598,00
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

Podobne dokumenty