Klasa IG - Zespół Szkół w Ołdakach

Transkrypt

Klasa IG - Zespół Szkół w Ołdakach
………………………….
(pieczątka szkoły)
Klasa I
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Klasa I Gimnazjum w Ołdakach w Zespole Szkół w Ołdakach
Przedmiot
1. Język
polski
Autor
Agnieszka Łuczak , Ewa Prylińska ,
Roland Maszka
Tytuł podręcznika +
materiałów ćwiczeniowych
Język polski 1 .Podręcznik do gimnazjum „ Między nami ” Ćwiczenia
Język polski 1 – wersja B (jednozeszytowa ), „Między Nami” – A.
Łuczak, A. Murdzek
Interface 1 podręcznik wieloletni , Interface 2 podręcznik wieloletni
Interface 1 zeszyt ćwiczeń wersja podstawowa , Interface 2 zeszyt
ćwiczeń wersja podstawowa ,
Wydawnictwo
Numer dopuszczenia
GWO
63/1/2009/2015
Macmillan
626/1/2013/2015
626/2/2012/2015
Podpis
Uwagi
2. Język
angielski
Emma Heyderman , Filona Mauchline
3. Język
niemiecki
Manuela Georgiakaki, Monika Bovermann,
Elisabeth Graf – Riemann, Christiane
Seuthe, Elżbieta Kozłowska
„Beste Freunde 1” język niemiecki dla gimnazjum
Hueber Verlag
671/1/2013
4. Muzyka
Jan Oleszkowicz
„Gra Muzyka”
Nowa Era
20/2009/2015
5. Plastyka
Natalia Mrozkowiak
„Sztuka tworzenia”
Nowa Era
725/2014
6. Historia
Lech Trzcianowski , Leszek
Wojciechowski
„Historia ” Podręcznik dla gimnazjum, klasa I
Ćwiczenia Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum klasa I , Adam Kowal
PWN Nowa
Era
129/1/2013/z1
7. Geografia
Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Alina
Witek - Nowakowska
Nowa Era
PWN
144/1/2009
8.. Biologia
M. Jefimow
M. Sęktas
Nowa Era
58/1/2009/2015
9. Chemia
Jan Kulawik i Teresa Kulawik
Maria Litwin
Nowa Era
49/1/2009/2014
10. Fizyka
G. Francuz – Ornat,
T. Kulawik, M. Nowotny - Różańska
Nowa Era
93/1/2009
11. Matematyka
Praca zbiorowa pod redakcją M.
Dobrowolskiej
GWO
168/1/2015/z1
12. Zajęcia
techniczne
Katarzyna Wilczek, Ewa Uljasz
Technika w praktyce. Zajęcia żywieniowe.
Nowa Era
Publikacja wyłączona z
procedury dopuszczania
podręczników
-
-
13.Wych.do
życia w rodzinie
-
-
-
-
-
-
Świat bez tajemnic. Podręcznik do geografii dla gimnazjum klasa I
Świat bez tajemnic. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla gimnazjum. Klasa
I.Autorzy: Urszula Adamus, Alina Witek-Nowakowska
„Puls życia” Podręcznik do biologii dla gimnazjum + ćwiczenie
„Puls życia" zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum
Elżbieta Mazurek, Jolanta i Jacek Pawłowscy, Anna Zdziennicka
Chemia Nowej Ery cz. I podręcznik dla gimnazjum
Ćwiczenia „Chemia Nowej Ery ” zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum część 1
Danuta Babczonek- Wróbel , Teresa Kulawik, Maria Litwin
Spotkania z fizyką podręcznik dla gimnazjum cz. I,
Spotkania z fizyką cz. I – zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum – Grażyna
Francuz-Ornat
Matematyka 1, podręcznik do gimnazjum „Matematyka z plusem”
Ćwiczeń do gimnazjum Matematyka 1 –„Matematyka z plusem”.
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M.
Krzyżanowska