Nero Cover Designer

Komentarze

Transkrypt

Nero Cover Designer
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII
Instytut Chemii
Zakład Tworzyw Sztucznych
Kierunek studiów: Technologia Chemiczna
Specjalność: Technologia Tworzyw Sztucznych
Obszar kształcenia: nauki techniczne
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Praca dyplomowa inżynierska
Studia stacjonarne
Adam Iksiński
Numer albumu: 12345
Kierujący pracą:
prof. dr hab. Jan Abacki
"Wpływ frakcji ataktycznej na właściwosci polipropylenu"
"The influence of atactic fraction on the properties of
polypropylene"
Płock, 20... r.

Podobne dokumenty