Bis" Sp. z oo LIST REFERENCYJNY

Transkrypt

Bis" Sp. z oo LIST REFERENCYJNY
PB
"Budimert
- Bis" Sp. z o.o.
75 - 710 Koszalin, ul. Sezamkowa B
tel. 0941 34 77 298 NtP 669-22-49-054
fax. 0941 34 77 300
Regon 331023588
LIST REFERENCYJNY
Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowo- Handlowe ''KĘBUD' z siedzibą
w Kępicach przy ul' Gen' W' Sikorskiego B wykonało roboty budowlane związane
z
Rozbudową Zakładu Przetwórstwa Ryb
''MoRS'' zlokalizowanego w Bydlinie,
gmina Słupsk. Zgodnie z umową z dnia 01'07 '2011'
Realizacja w/w robót polegała na wykonaniu stanu zerowego Hali produkcyjnej o
kubaturze 21'9B1'BBm3. Zakończenie robót nastąpiło w sierpniu 2011 roku' Kwota
przedsięwzięcia wyniosła 565.B00'00 zł
W naszej opinii Przedsiębiorstwo
Budow|ano- Usługowo_ Handlowe
',KĘBUD'' z
Kępic posiada sprawne i wyspecjalizowane zespoły robocze, ponadto dysponuje
niezbędnymi narzędziami umozliwiającymi szybkie wykonanie realizowanych zadań'
Wysoka ocena naszej współpracy
z wlw
Przedsiębiorstwem pozwala na
rekomendację jako rzetelnego i solidnego pańnera przyszłym inwestorom.
P_B B U
DtMtRT-Bts
sp. z oo.
/5-l t0 Koszatio, ul. Sezamkowa
I
le|' 09413477 298,1ax' og4l
3471 g0ó
ąEG0N 33] 0235B8, NlP 669.22-49-o54
KRS: 0000 186 227 www.budimeń'pl
O/Koszalin nr 1 5 1090 2646 0000 0006 5800 3903
Kapitał zakładowy: 150 000 PLN
Bank Zachodni WBK
I