Protokół zdawczo- odbiorczy systemu SMS – BOX Potwierdzam

Transkrypt

Protokół zdawczo- odbiorczy systemu SMS – BOX Potwierdzam
Protokół zdawczo- odbiorczy systemu
SMS – BOX
Potwierdzam odbiór 1 sztuki systemu SMS- BOX, w którego
skład wchodzą: program SMS-BOX Serwer, SMS-BOX Klient,
Modem GSM, Karta SIM o numerze:
Wydający
data, podpis, pieczątka firmowa
Odbierający
data, podpis, pieczątka firmowa

Podobne dokumenty