Rezygnacja z usługi SMS Banking

Transkrypt

Rezygnacja z usługi SMS Banking
..................................................................
(nazwa Posiadacza rachunku)
..................................................................
..................................................................
(nr modulo)
Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim
Oddział w .............................................................
REZYGNACJA
z usługi SMS
Składam rezygnację z usługi SMS, przekazywanej na telefon komórkowy nr: ˽
.................................................
(miejscowość i data)
˽ ˽ ˽˽ ˽ ˽ ˽˽
........................................................
(podpis Posiadacza / Współposiadacza rachunku)
.............................................................
(stempel memoriałowy i podpis pracownika Banku)
Anulowano usługę w systemie SMS
……….……….…………………..………………………
(data: dzień, miesiąc, rok, godzina, imię i nazwisko pracownika)

Podobne dokumenty