gc 5.5 msi.cdr

Transkrypt

gc 5.5 msi.cdr
PODNOŚNIK NOŻYCOWY
GC 5.5 MSI diagnostyczny
!Podnośnik do zamontowania w posadzce
przystosowany do badania geometrii pojazdów.
9000
!Wyposażony w podnośnik progowy.
!Wyposażony w płyty rozluźniające i
specjalnie przygotowane miejsce pod
obrotnice.
!Wszystkie elementy mechaniczne,
hydrauliczne i elektryczne są wykonane
zgodnie z normami UE.
!Kontrolki niskonapięciowe (24 V).
!Brak poprzeczek i prętów
skrętnych pomiędzy platformami
(dla maksymalnej dostępności w
obszarze pracy)
!Podstawa podnośnika z
!Mechaniczne urządzenia
blokujące i automatyczne,
pneumatyczne zwolnienie,
aby zapewnić maksimum
bezpieczeństwa w sytuacji
gdy platformy są uniesione.
systemem poziomowania
!Wykonany z wysokiej
jakości materiałów.
Dane techniczne GC 5.5 MSI:
Numer katalogowy: 253-00559
Napęd: elektro-hydrauliczny
Udźwig: 5500 kg
Zasilanie: 400 V/50 Hz
Moc silnika: 3,0 kW
Wysokość podnoszenia: 1830 mm
Wysokość w spoczynku: 330 mm
Szerokość platform podnoszących: 620 mm
Długość platform podnoszących: 5030 mm
Waga podnośnika: 2650 kg
Podnośnik podprogowy:
Udźwig: 5500 kg
Wysokość podnoszenia: 450 mm
Długość platform podnoszących: 1630 mm
Wymagania dotyczące przygotowania podłoża pod montaż podnośników.
Podnośnik powinien być zamontowany na równej, wypoziomowanej powierzchni zdolnej przenieść obciążenie
robocze, tj. podnośnik wraz z ładunkiem.
Minimalne wymogi dotyczące posadzki:
a) Użyty beton: R'bk 250 (B-25) lub wyższa
b) Minimalna grubość posadzki bez żadnych podziałów, kawałków składowych (jednolita) : 15 cm
(zalecana 25 cm)
c) Górne i dolne zbrojenie stalową siatką spawaną Φ4 x 150 mm lub podobną, z oczkiem nie większym
niż 250 mm. Odległość pomiędzy zewnętrzną płaszczyzną betonu a siatką (z góry i z dołu) nie większa
niż 25 mm
2
d) Obciążalność powierzchni nie mniejsza niż 1,3 kg/cm
Powyższe wymagania muszą być spełnione dla obszaru min. wielkości podnośnika bez pęknięć i szczelin
dylatacyjnych.
UWAGA! W celu prawidłowego wykonania montażu podnośnika, wymaga się
wykonania posadzki zgodnie z przedstawioną instrukcją. W przypadku, gdy
podłoże jest przygotowane niewłaściwie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia
użytkownika podnośnika kosztami ponownego dojazdu oraz montażu.