Generuj PDF - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w

Transkrypt

Generuj PDF - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Źródło:
http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1228,KOMUNIKAT-Mazowieckiego-Wojewodzkiego-InspektoraOchrony-Srodowiska-z-dnia-02-wr.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 13:27
Data publikacji 02.09.2016
KOMUNIKAT Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska z dnia 02 września 2016 r. w sprawie uciążliwości odorowej
na terenie miasta Płocka
Od nocy z 1 na 2 września 2016 roku wyczuwalna jest uciążliwość odorowa związana z emisją z PKN ORLEN S.A.
Stacje pomiarowe określające jakość powietrza wykazują chwilowo zwiększone wartości niektórych substancji
(głównie benzenu i dwutlenku siarki). Poziomy dopuszczalne , jak i poziomy alarmowe nie są przekraczane.
Zgodnie z informacją uzyskaną z PKN ORLEN S.A. w Płocku ustalono, iż na terenie zakładu nie wystąpiły sytuacje
awaryjne mogące mieć wpływ na emisję zanieczyszczeń, natomiast trwają postoje remontowe następujących
instalacji:
●
●
DRW III (Destylacja Rurowo-Wieżowej),
HOG (instalacja hydroodsiarczania gudronu).
W dniu dzisiejszym występują niekorzystne warunki atmosferyczne: wiatr z kierunków północnych (napływ
zanieczyszczeń na teren miasta).
Aktualna sytuacja dotycząca jakości powietrza w Płocku jest na bieżąco monitorowana zarówno przez WIOŚ w
Warszawie - Delegatura Płock oraz PKN Orlen. Obie instytucje są w stałym kontakcie.
Data publikacji 02.09.2016
Rejestr zmian
Liczba wizyt: 276
Autor:
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska