H_008245 OSADKOWSKI

Transkrypt

H_008245 OSADKOWSKI
BRILLIANT
Rejestracja: 2005 Niemcy, 2008 Węgry,
2009 Czechy, Litwa, 2010 Estonia
Hodowla: Lantmännen SW Seed
KLASA A
PSZENICA OZIMA
SPRAWDZONA, OD LAT NIEZAWODNA,
NADAJE SIĘ DO UPRAWY NA KAŻDYM POLU
» niezawodne plonowanie we wszystkich rejonach Polski, na różnych rodzajach gleb
» plony w doświadczeniach PDO na poziomie 102% wzorca
» wysoka tolerancja na suszę dzięki bardzo dobrze rozwijającemu się systemowi
korzeniowemu
» odmiana bardzo mocno krzewiąca się i zagęszczająca łan
» rośliny zdrowe, szczególnie duża zdrowotność kłosa, mniejsza liści
» mrozoodporność dobra (4)
» wymagania glebowe mniejsze, może być uprawiana w monokulturze
» nadaje się do późniejszych siewów i do siewu po kukurydzy, do zbioru dojrzewa
w terminie średnim
REGULATORY WZROSTU
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
I zabieg BBCH 29–30
II zabieg po 7–10 dniach
1,0–1,2 l/ha CCC* + 0,15 l/ha Moddus
CCC 0,3 l/ha + 0,2 l/ha Moddus
niska
średnia
wysoka
MĄCZNIAK PRAWDZIWY
RDZA BRUNATNA
* CCC – 720 g/l
DTR
SEPTORIOZA LIŚCI
AZOT (kg/ha)
SEPTORIOZA PLEW
N1 p. wegetacji
N2 BBCH 31–32
N3 BBCH 37–49
60–80
70–90
30–40
FUZARIOZA KŁOSÓW
0
Plonowanie odmiany BRILLIANT na poziomie uprawy a2 w doświadczeniach PDO
na Dolnym Śląsku 2008–2010
3
CHOROBY PODSTAWY
ŹDŹBŁA
9
6
PROFIL AGROTECHNICZNY
»
»
»
»
mrozoodporność
wymagania glebowe
tolerancja niskiego pH
odporność na suszę
dobra (4)
mniejsze
średnia
wysoka
CECHY JAKOŚCIOWE
104
100
101
100
»
»
»
»
MTZ
liczba opadania
zawartość białka
gęstość ziarna
niska (39 g)
wysoka
wysoka
wysoka
TERMIN SIEWU (szt./m2) I ILOŚĆ WYSIEWU (kg/ha)
2008
2009
2010
wzorzec
poziom a2
30
Katalog agrotechniczny » rzepak, zboża ozime 2011
wczesny
250–280
optymalny
280–320
opóźniony
320–380
ilość wysiewu
130–150 kg/ha