stąd

Transkrypt

stąd
PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM
EZOTERYZM W KULTURZE ZACHODNIEJ. EZOTERYZM W
NOWOCZESNOŚCI
Instytut Socjologii UKSW
2.12.2016 Warszawa
Kampus im. Ks. prof. Ryszarda Rumianka
ul. Wóycickiego 1/3, Audytorium Maximum (bud. 21), sala 327
SESJA I
Moderator – Prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz (UKSW)
10.00. Dr hab. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Instytutu Socjologii UKSW – Otwarcie
seminarium
10.20. Dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK, Wiedza przemieniająca w kontekście
doświadczenia mistycznego
10.40. Ks. dr Andrzej Wańka (US), Ponadracjonalne światło dla oświeconego rozumu, czyli
o meandrach ezoterycznej epistemologii
11.00. Mgr Agnieszka Tes (Akademia Ignatiamum), Duchowe i ezoteryczne źródła
malarskiej twórczości Masterbee
11.20. Dr Agnieszka Tarwacka-Dama (UG, nauczyciel w Akademickim Liceum i
Gimnazjum "Magellanum" w Gdańsku), Ezoteryczny teatr Jerzego Grotowskiego
11.40 – 12.00. Dyskusja
12.00 – 13.00. – Przerwa obiadowa
SESJA II
Moderator – Dr Wojciech Klimski (UKSW)
13. 00. Mgr Michał Jeżewski (UŚ), Wróżbiarstwo wczoraj i dziś. Analiza historycznoteologiczna problemu
13. 20. Mgr Bożena Ronowska (UG), Współczesna magia nieświadoma, a stereotyp
czarownicy. Wyniki badań własnych
13.40. Mgr Ada Florentyna Pawlak (UŁ), Technomistycyzm. Duchowy cyborg i bezcielesny
homo technologicus
14.00 – 14.20. Dyskusja, zakończenie

Podobne dokumenty