Wykaz osób, które mają zostać objęte działaniami finansowymi z

Transkrypt

Wykaz osób, które mają zostać objęte działaniami finansowymi z
Załącznik 5
………………………………….
pieczęć firmowa wnioskodawcy
Wykaz osób, które mają zostać objęte działaniami finansowymi
z udziałem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Lp.
Imię i nazwisko
Adres
PESEL
Wykształcenie
Stanowisko
Data
zatrudnienia
Czas trwania
umowy
1.
2.
3.
4.
5.
……………………………….
podpis pracodawcy

Podobne dokumenty