maj 2014 motylki i biedronki

Transkrypt

maj 2014 motylki i biedronki
HARMONOGRAM WYDARZEŃ/WYCIECZEK/UROCZYSTOŚCI
W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „PRZEDSZKOLNA CHATKA”
MAJ 2014 R.
GRUPY: MOTYLKI I BIEDRONKI
Lp.
DATA
GODZINA/
SALA
GODZ. 15:00 –
15:45
(SALA GRUPY
BIEDRONEK)
DLA KOGO
UDZIAŁ
GRUPA
RODZICÓW
BIEDRONKI TAK
1
8.05.2014 r.
(CZWARTEK)
2
12.05.2014 r.
GODZ. 10.00 –
(PONIEDZIAŁEK) 10.30
(SALA GRUPY
MOTYLKÓW)
12.05.2014 r.
Wyjazd ok. 8.15
(PONIEDZIAŁEK) Przedszkole nr 48
„Pod Sosnami” ul.
Kleina 3
Przejazd
autobusem nr 69
Rozpoczęcie: 9.30
Powrót ok. 13.30
14.05.2014 r.
GODZ. Do
(ŚRODA)
ustalenia
(SALA GRUPY
MOTYLKÓW)
GODZ. Do
ustalenia
(SALA GRUPY
BIEDRONEK)
MOTYLKI NIE
BIEDRONKI
14.05.2014 r.
(ŚRODA)
3
ZGODA
OSOBA
WYDARZENIE
RODZICÓW ODPOWIEDZIALNA
TAK
Barbara
ZAJĘCIA OTWARTE W GRUPIE BIEDRONEK PT. „WIOSENNA
(lista do
Piotrowska
ŁĄKA”
podpisu,
Na zajęciach dzieci zapoznają się ze zwierzętami mieszkającymi
patrz
na łące. Powitamy żabkę, będziemy szukać biedronek i
gazetka)
pofruwamy z motylami, a może też dowiemy się o czym brzęczą
pszczoły. Wszystko to, odbywać się będzie podczas zabaw
dydaktycznych i ruchowych. Nie zabraknie również wesołych
piosenek.
RODZICÓW CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PROSIMY O
WPISANIE SIĘ NA LISTĘ.
DRODZY RODZICE PAMIĘTAJCIE, ABY ZABRAĆ ZE SOBĄ
OBUWIE ZMIENNE!
NIE
Maciej Łukowski
ODROBIENIE ZAJĘĆ GIMNASTYKI OGÓLNOROZWOJOWEJ Z
DNIA 17.04.2014 r.
MOTYLKI NIE
BIEDRONKI
TAK
Iwona Roszycka
Barbara
Piotrowska
MOTYLKI
NIE
NIE
Arkadiusz Timm
BIEDRONKI NIE
NIE
GODZ. 11.00 –
11.30
(SALA GRUPY
MOTYLKÓW)
MOTYLKI
NIE
NIE
15.05.2014 r.
(CZWARTEK)
GODZ. 11.00 –
11.30
(SALA GRUPY
BIEDRONEK)
BIEDRONKI NIE
NIE
6
15.05.2014 r.
(CZWARTEK)
GODZ. 15.30 –
16.30
(SALA GRUPY
MRÓWEK)
MOTYLKI TAK
BIEDRONKI
PSZCZÓŁKI
MRÓWKI
TAK
(lista do
podpisu,
patrz
gazetka)
Irena Jankowiak
7
16.05.2014 r.
(PIĄTEK)
CAŁY DZIEŃ
(SALA GRUPY
MOTYLKÓW)
MOTYLKI NIE
BIEDRONKI
NIE
Barbara
Piotrowska
(koordynator)
Aleksandra
4
5
X KONKURS RECYTATORSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW pt.
„MATEMATYKA W POEZJI DZIECIĘCEJ”
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania poezją
dziecięcą, poznawanie twórczości polskich poetów. Wiersze
recytowane będą indywidualnie. Z grupy Motylków wystąpi
Oliwia Wolentarska, grupę Biedronek reprezentować będzie
Maja Podraza. Trzymamy kciuki!
II SPOTKANIE Z MUZYKĄ ETNICZNĄ
Spotkania z Muzyką Etniczną to edukacyjno – artystyczny
program który został stworzony w celu pobudzenia dziecięcej
wrażliwości muzycznej. W trakcie muzycznego pokazu dzieci
poznają nietypowe, często nieznane w naszej kulturze
instrumenty muzyczne. Wszystkie te wplatane w program
elementy sprawiają, że dzieci ochoczo zadają pytania, żywo
reagują podczas całego pokazu. Ważne jest to, że dzieci same,
nie pozostając biernym odbiorcą i widzem, czynnie
współtworzą program pokazu, co czyni go nader ciekawym, a w
konsekwencji niezapomnianym dla młodego odbiorcy.
Wszystkie instrumenty są oryginalne, zostały sprowadzone do
Polski z 6 kontynentów.
Monika Baszyńska VIII SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU PT. „KUCHCIKOWO
(koordynator)
NA SŁODKO”
Maj to piękny miesiąc, w którym zawita w nasze progi dzień
mamy i taty. Wszystkie dzieci mogą wówczas przygotować dla
swoich ukochanych rodziców wiele niespodzianek. Tak też
będzie w naszym kuchcikowie. Goferek, śmietana i kolorowa
posypka pomogą nam stworzyć wielkie, kochające serduszka
dla naszych najbliższych. Smacznego :)
WARSZTATY DLA DZIECI Z RODZICAMI PT. „AKTYWNA
RODZINA WYRUSZA NA ZUMBE”
Dla kogo jest Zumba? Alberto „Beto” Perez od samego początku
dążył do tego, aby zachęcić do swoich zajęć nie tylko osoby
sprawne i wytrenowane, ale przede wszystkim pragnął zarazić
swoją pasją osoby prowadzące siedzący tryb życia. Tak, więc
Zumba jest dla wszystkich bez względu na płeć, wiek, kondycję i
umiejętności taneczno-ruchowe, gdyż łatwo można ją
dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości. Nieważne
więc czy masz trzy, sześć czy -dzieści lat. Na zajęciach Zumby
spotykają się wszyscy ćwicząc i bawiąc doskonale. Zabierz
malucha, załóż wygodne ubranie i ruszaj tanecznym krokiem na
zajęcia Zumby. Życie jest zbyt krótkie by tracić szansę na
poznanie tego pozytywnie uzależniającego zajęcia!
RODZICÓW CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W WARSZTATCH
PROSIMY O WPISANIE SIĘ NA LISTĘ,
DRODZY RODZICE PAMIĘTAJCIE, ABY ZABRAĆ ZE SOBĄ
OBUWIE ZMIENNE!!!
DZIEŃ KONSTRUKTORA
W tym dniu będziemy harcować z „Bobem Budowniczym”. Jak
zwykle będziemy tańczyć, bawić się i śpiewać. Nowością będzie
wykorzystanie ekologicznych przedmiotów, dzięki temu
Zmudzińska
8
19.05.2014 r.
GODZ. 9.30 –
(PONIEDZIAŁEK) 12.30
Wyjazd ok. 8.30
Powrót ok. 13.30
Przejazd
autokarem PKS
Bydgoszcz
MOTYLKI TAK
BIEDRONKI
TAK
(lista do
podpisu,
patrz
gazetka)
9
22.05.2014 r.
(CZWARTEK)
GODZ. 15:30 –
16:30
(SALA GRUPY
MOTYLKÓW)
MOTYLKI TAK
BIEDRONKI
PSZCZÓŁKI
MRÓWKI
TAK
(lista do
podpisu,
patrz
gazetka)
10 20.05.2014 r.
(WTOREK)
GODZ. 15:30 –
16:30
(SALA GRUPY
MRÓWEK)
MRÓWKI TAK
PSZCZÓŁKI
BIEDRONKI
MOTYLKI
TAK
(lista do
podpisu,
patrz
gazetka)
staniemy się eko-projektantami. Zbudujemy wieże, domy i
pojazdy. W związku z tym, bardzo prosimy rodziców o pomoc
w 8zbieraniu materiałów tj. małe pudełka tekturowe, czyste
kubeczki po jogurtach, rolki. Zebrany materiał prosimy
przekazywać nauczycielom. Będzie to dzień pełen wrażeń, a
nietypowe konstrukcje na długo pozostaną w pamięci.
Bardzo prosimy o przygotowanie niebieskich strojów dla
dzieci i czapek z daszkiem!
Barbara
WYCIECZKA DO SIENNA PT. „CO W MAJOWEJ TRAWIE
Piotrowska
PISZCZY”
Edyta Bukowska
Park w Siennie jest miejscem szczególnym, z jednej strony jako
Aleksandra
obiekt historyczny, zabytkowy, park krajobrazowy, dzieło
Zmudzińska
człowieka. Z typowymi elementami jak pomniki przyrody,
Iwona Roszycka
ścieżki, wody, alejki, stanowi świadectwo wielowiekowej
+ chętni rodzice, w bytności ludzi n a tym terenie, a z drugiej jest naturalnym
zależności od ilości siedliskiem dla wielu gatunków roślin, ptaków i owadów
wolnych miejsc w ponieważ naszą ingerencję w ten biosystem została
autokarze
ograniczona do minimum. Obserwacje jakich dzieci mogą
dokonać w takich
warunkach dają wspaniałe efekty poznawcze i dydaktyczne.
Dodatkowo na niewielkim obszarze został założony
certyfikowany ogród ekologiczny, warzywno-ziołowy. W trakcie
spacerów, dzieci poznają podstawowe gatunki drzew, krzewów
w parku, w różnych fazach rozwoju, od wypuszczenia pąków, aż
do wytworzenia owoców i opadnięcia liści. Dodatkowo
dowiadują się o procesach zachodzących w przyrodzie. W
trakcie zabaw ruchowych, dzieci ćwiczą poczucie równowagi,
nabierają pewności siebie, uczą się rywalizacji i pracy w zespole.
Program wizyty w parku zmienia się wraz z porą roku, spotkania
są autorskie, niepowtarzalne. Obiekt jest ogrodzony,
bezpieczny i bez dostępu osób trzecich.
Nasze zajęcia zostaną przeprowadzone adekwatnie do wieku na
podstawie interaktywnych bloków:
• zdrowe jedzenie - zajęcia w kuchni w formie warsztatów,
• zwyczaje i tradycja naszych pradziadków na polskiej wsi,
przypominamy i poznajemy stare zawody,
• ogród i park w czterech porach roku.
Tego dnia śniadanie rozpocznie się o godzinie 8.00, wyjazd ok.
8.30.
PROSIMY RODZICÓW O PODPISANIE ZGODY NA WYCIECZKĘ.
Iwona Roszycka
WARSZATATY PEDAGOGIZUJĄCE DLA RODZICÓW PT.
(koordynator)
„ASERTYWNOŚĆ WOBEC DZIECI”
Asertywność kojarzy się wielu z nas jako egoistyczna postawa
osób, które za wszelką cenę chcą dopiąć swego, nie idą na
kompromis i wciąż mówią „nie”. Tymczasem niewłaściwe
rozumienie asertywności powoduje do niej niechęć. To pojęcie
nie ma nic wspólnego z egoizmem czy też brakiem szacunku do
innych. Jest raczej postawą życiową, dzięki której możliwy jest
pełny rozwój osobowości. Osoba asertywna to taka, która zna
swoje potrzeby i prawa, dąży do ich realizacji i przestrzegania
uwzględniając również prawa drugiej strony, taka postawa
może zapewnić jednostce indywidualny rozwój. Twierdzenie, iż
dziecko uczy się zachowań od rodzica brzmi dziś banalnie, lecz
jest faktem. Dzieci uczą się również nastawienia do świata,
rozumienia siebie, dostrzegania swoich potrzeb i obrony
własnego zdania. Właściwe postawy i zachowania rodziców
sprzyjają wiec pełnemu rozwojowi osobowości dziecka. Obrona
własnych racji bywa dla młodego człowieka istotna dopiero
wówczas, jeśli zobaczy, iż dla rodzica jest to również ważne.
Treningi asertywności to ćwiczenia w: stosowaniu komunikatów
typu „ja”, krytykowaniu innych oraz przyjmowaniu krytyki,
przyjmowaniu pochlebstw, asertywnej odmowie i wyrażaniu
gniewu. Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem spotkania,
serdecznie zapraszamy.
UWAGA! WARSZTATY DLA RODZICÓW BEZ DZIECI!
RODZICÓW CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W WARSZTATCH
PROSIMY O WPISANIE SIĘ NA LISTĘ,
DRODZY RODZICE PAMIĘTAJCIE, ABY ZABRAĆ ZE SOBĄ
OBUWIE ZMIENNE!!!
Paula
WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI Z RODZICAMI PT.
Zastępowska
„ZWIERZACZKI Z PIANKI”
Do czego można wykorzystać plastikową butelkę po jogurcie,
piankę polietylenową wełenkę i trochę materiału? Tego
dowiemy się na warsztatach plastycznych, na których zrobimy
„zwierzaczkowe cuda”. Będzie to dobra zabawa nie tylko dla
dzieci, ale także dla rodziców, a zrobione „skarby” przydadzą się
na pewno nie tylko w dziecięcym pokoju. Serdecznie zapraszam!
RODZICÓW CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W WARSZTATCH
PROSIMY O WPISANIE SIĘ NA LISTĘ,
DRODZY RODZICE PAMIĘTAJCIE,
OBUWIE ZMIENNE!!!
11 21.05.2014 r.
(ŚRODA)
GODZ. 10:00 –
10:30
(SALA GRUPY
MOTYLKÓW)
GODZ. 10:30 –
11:00
(SALA GRUPY
BIEDRONEK)
OK. GODZINY 14
(SALA GRUPY
BIEDRONEK)
NIE
BIEDRONKI NIE
NIE
BIEDRONKI NIE
NIE
MOTYLKI TAK
BIEDRONKI
PSZCZÓŁKI
MRÓWKI
TAK
(lista do
podpisu,
patrz
gazetka)
GODZ. 10:00 –
10:30
(SALA GRUPY
MOTYLKÓW)
GODZ. 10:30 –
11:00
(SALA GRUPY
BIEDRONEK)
GODZ. 15:00
(SALA GRUPY
MOTYLKÓW)
MOTYLKI
NIE
NIE
TAK
NIE
Aleksandra
Zmudzińska
Iwona Roszycka
16 29.05.2014 r.
(CZWARTEK)
GODZ. 15:00
(SALA GRUPY
BIEDRONEK)
BIEDRONKI TAK
NIE
Edyta Bukowska
Barbara
Piotrowska
17 DO
UZGODNIENIA
DO
UZGODNIENIA
MOTYLKI
NIE
NIE
Aleksanda
Zmudzińska
18 DO
UZGODNIENIA
DO
UZGODNIENIA
MOTYLKI NIE
BIEDRONKI
NIE
Barbara
Piotrowska
19 DO
UZGODNIENIA
DO
UZGODNIENIA
MOTYLKI NIE
BIEDRONKI
NIE
Barbara
Piotrowska
20 31.05.2014 r.
(SOBOTA)
BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 28-31.05.2014 r.
13
26.05.2014
GODZ. 15.30 –
(PONIEDZIAŁEK) 16.30
(SALA GRUPY
BIEDRONEK)
14 27.05.2014 r.
(ŚRODA)
15 28.05.2014 r.
(ŚRODA)
BIEDRONKI
MOTYLKI
ZE SOBĄ
Monika Baszyńska VIII SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU PT. „PRZEDSZKOLAK
W ZACZAROWANYM ŚWIECIE POEZJI”
Wiosna zawitała u nas już na dobre. Wszystkie stworzenia
obudziły się ze snu. Głównymi bohaterami naszego spotkania
będą motyle, które swoimi kolorami wprowadzą w nasze życie
wiele radości. Autorką tego niezwykłego wiersza jest Dorota
Gellner, która radośnie i beztrosko kreuje świat poezji
dziecięcej.
Barbara
AKCJA PT. „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
Piotrowska
Celem akcji jest rozwijanie wyobraźni oraz umacnianie więzi.
Nasze przedszkole odwiedzi i bajkę będzie czytała mama Marty
z grupy „Biedronek”.
Edyta Bukowska
WARSZTATY PLASTYCZNE Z OKAZJI DNIA MATKI
PT. "ZWIERZĘTA Z ORIGAMI"
Spotkanie, na którym dziecko wraz z mamą będzie miało okazję
stworzyć zagrodę za pomocą przygotowanych przez nauczyciela
materiałów tj. kół oraz kwadratów różnej wielkości i kolorów.
Zadaniem uczestników warsztatów będzie poskładanie
gotowych elementów tak, aby powstały papierowe figurki
zwierząt.
RODZICÓW CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W WARSZTATCH
PROSIMY O WPISANIE SIĘ NA LISTĘ,
DRODZY RODZICE PAMIĘTAJCIE, ABY ZABRAĆ ZE SOBĄ
OBUWIE ZMIENNE!!!
Mariola Brzezińska VIII SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU PT. „WODNE
(koordynator)
EKSPERYMENTY”
W tym miesiącu Profesor pokaże naszym milusińskim, że w
wodzie ukryte jest powietrze. Na ciekawych eksperymentach
wyjaśni, w jaki sposób można wykorzystać ukryte w wodzie
cząsteczki
powietrza.
Zdziwienie
i
zaciekawienie
gwarantowane!
NIE
12 21.05.2014 r.
(ŚRODA)
MOTYLKI
ABY ZABRAĆ
UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA MAMY I TATY
W maju, kiedy rozkwitają bzy i tulipany, a śpiew ptaków
przypomina, że jest taki dzień w kalendarzu poświęcony
najdroższym nam osobom – Dzień Mamy i Taty. Przedszkolaki z
grupy Motylków zapraszają swoich rodziców na wspólne
świętowanie. Obiecujemy, że my - maluszki, damy Wam okazję
do wielkiej dumy!
PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ OBUWIA ZMIENNEGO!!!
UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA MAMY I TATY
Święto Mamy i Taty już od wielu lat wpisane jest w kalendarz
uroczystości przedszkolnych. Jest to niezwykły dzień, nie tylko
dla dzieci, ale przede wszystkim dla rodziców. Zaproszeni goście
po dłuższej przerwie zobaczą swoje dzieci w roli przedszkolaka,
który śpiewa, tańczy i recytuje wiersze. W takiej formie dzieci
podziękują rodzicom za miłość, troskę i opiekę. Na koniec
zaprosimy uczestników spotkania do wspólnej zabawy. Liczymy,
że będzie to dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości.
PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ OBUWIA ZMIENNEGO!!!
AKCJA PT. „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
Celem akcji jest rozwijanie wyobraźni oraz umacnianie więzi.
Nasze przedszkole odwiedzi i bajkę będzie czytała mama Oliwii
Wolentarskiej z grupy „Motylki”.
AKCJA PT. „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” – SPOTKANIE Z
BIBLIOTEKARZEM
Celem akcji jest rozwijanie wyobraźni oraz umacnianie więzi.
Nasze przedszkolaki będą miały okazję poznać pracę
bibliotekarza. Zaproszony bibliotekarz opowie dzieciom o
swoich obowiązkach, zaprezentuje książki i przeczyta wybraną
bajkę.
SPOTKANIE W WARZYWNIAKU
Przy okazji wiosennych wędrówek odwiedzimy pobliski
warzywniak. Sprawdzimy jakie okazy warzyw i owoców
ukrywają się w skrzynkach i zobaczymy wagę spożywczą. To nie
będzie zwykły spacer.
NASZE PRZEDSZKOLE W CHARAKTERZE PARTNERA BIERZE AKTYWNY UDZIAŁ W BYDGOSKIM FESTIWALU NAUKI. PONIŻEJ PRZESTAWIAMY
PROGRAM, KTÓRY PRZYGOTOWALI NAUCZYCIELE NASZEJ PLACÓWKI. W ZWIĄZKU Z TYM W OSTATNIĄ SOBOTĘ MAJA ZAPRASZAMY RODZICÓW
WRAZ Z DZIEĆMI DO WSPÓLNEJ ZABAWY.
Przedszkole
MOTYLKI TAK
TAK
Irena Jankowiak
WARSZTATY PSYCHORUCHOWE WG METODY RUCHU
Niepubliczne
BIEDRONKI
ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE
„Przedszkolna
PSZCZÓŁKI
Nazwa metody Ruch Rozwijający wyraża główną ideę metody tj.
Chatka”
MRÓWKI
posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania
Godz. 10:00 –
rozwoju psychoruchowego dziecka. System ćwiczeń w tej
10:45
Przedszkole
Niepubliczne
„Przedszkolna
Chatka”
Godz. 10:00 –
10:45
Przedszkole
Niepubliczne
„Przedszkolna
Chatka”
Godz. 11:00 –
11:45
MOTYLKI TAK
BIEDRONKI
PSZCZÓŁKI
MRÓWKI
TAK
Aleksandra
Zmudzińska
MOTYLKI TAK
BIEDRONKI
PSZCZÓŁKI
MRÓWKI
TAK
Irena Jankowiak
Przedszkole
Niepubliczne
„Przedszkolna
Chatka”
Godz. 11:00 –
11:45
MOTYLKI TAK
BIEDRONKI
PSZCZÓŁKI
MRÓWKI
TAK
Przedszkole
Niepubliczne
„Przedszkolna
Chatka”
Godz. 12:00 –
12:45
MOTYLKI TAK
BIEDRONKI
PSZCZÓŁKI
MRÓWKI
TAK
Przedszkole
Niepubliczne
„Przedszkolna
Chatka”
Godz. 12:00 –
12:45
MOTYLKI TAK
BIEDRONKI
PSZCZÓŁKI
MRÓWKI
TAK
Uniwersytet
Kazimierza
Wielkiego
ul. Chodkiewicza
30, bud. A, s. 156
godz. 11:00 –
11:45
MOTYLKI TAK
BIEDRONKI
PSZCZÓŁKI
MRÓWKI
TAK
Przedszkole
Niepubliczne
„Przedszkolna
Chatka”
Godz. 13:00 –
13:45
MOTYLKI TAK
BIEDRONKI
PSZCZÓŁKI
MRÓWKI
TAK
metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka,
zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi tj. z tzw. baraszkowania.
Podstawowe założenia metody to rozwijanie ruchem trzech
aspektów: 1. świadomości własnego ciała i usprawniania
ruchowego, 2. świadomości przestrzeni i działania w niej, 3.
dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi
bliskiego kontaktu. Dobra zabawa to podstawa. Warsztaty dla
dzieci z rodzicami.
KARTONOWE DOMKI
Zapraszamy na warsztaty podczas których każdy będzie mógł
wcielić się w rolę architekta. Do budowania domków posłużą
nam kartony różnej wielkości, tapety, nakrętki, tkaniny, taśmy,
folie, itp. Im bardziej pomysłowo, tym lepiej.
ZUMBA DLA DUŻEGO I MAŁEGO
Zapraszam na bliskie spotkania z zumbą. Zumba wpływa na
rozwój fizyczny i psychiczny dzieci - poprawia kondycję fizyczną
i koordynację ruchową, to także dobre ćwiczenie pamięci oraz
nauka pracy w grupie. Zajęcia rozpoczynają się od rozgrzewki.
Następnie dzieci uczą się elementów wybranej choreografii,
wykonują ją w grupie oraz w podziale na zespoły, ostatnie
minuty zajęć poświęca się na zabawę. Zabierz wygodny strój, a
my zadbamy o dobry nastrój.
Paula
NA ARENIE CYRKOWEJ
Zastępowska
Cóż porabiać w domu w piękne, upalne dni? Może oprócz
tradycyjnych sportów i spacerów wybrać się na warsztaty
sportowe, których rezultatem nie jest wygranie zawodów, lecz
dobra zabawa i dużo uśmiechu. Na warsztatach będą różnego
rodzaju zabawy zręcznościowe, taneczne, plastyczne. Będziemy
się czołgać, biegać, skakać, tańczyć, karmić dzikie zwierzęta, a
przede wszystkim świetnie się bawić. Zapraszam zatem na
zabawy sportowe "Na arenie cyrkowej" podczas których trochę
się zmęczymy, a do tego użyjemy bardzo ciekawych
niecodziennych rekwizytów. Dzieci zamienią się Clowny i różne
zwierzęta cyrkowe, a pod koniec czeka dla wszystkich mała
niespodzianka.
Mariola Brzezińska PROFESOR KROPELKA I JEGO ZACZAROWANY WODNY ŚWIAT
Pokaz doświadczeń i eksperymentów dla najmłodszych, gdzie
głównym składnikiem jest woda! Profesor Kropelka pokaże jak
zamienić kostkę lodu w prawdziwą wędkę, jak zbudować
wysoką wieże z wody uwięzionej w lodzie, jak wytworzyć
ruchome piaski, jak zbudować łódkę, jak zrobić ogromną bańkę
mydlaną, jak wytworzyć wodną rękę, jak zbudować mydlany
odrzutowiec, jak zmusić rodzynki do tańca. Podczas zajęć
wykorzystywane zostaną przedmioty codziennego użytku a
doświadczenia będą tak proste, że każde dziecko z delikatną
pomocą rodziców będzie mogło je powtórzyć w domu!
Serdecznie zapraszamy!
Monika Baszyńska SŁODKIE ZABAWY W KUCHCIKOWIE
Serdecznie zapraszamy do spędzenia pysznie czasu. Zadaniem
Państwa będzie przede wszystkim spędzenie czasu wspólnie z
dzieckiem. Celem będzie przygotowanie przepysznego deseru
lub zdrowego posiłku, który nie tylko rozpływałby się w ustach,
ale i dał początek zmian w domowej, rodzinnej kuchni. Mam
nadzieję, że zajęcia zachęcą dziecko do smakowania,
próbowania rzeczy nowych, a Państwu ułatwił życie z tzw.
niejadkiem.
Barbara
W CO SIĘ BAWIĆ Z DZIEĆMI - STARE I NOWE ZABAWY
Piotrowska
Zabawa jest podstawową formą aktywności dzieci, często uczy i
rozwija. Jest także czynnikiem integrującym. Warsztat będzie
inspiracją i wskazówką do podejmowania różnych działalności plastycznych, muzycznych i ruchowych. Pokażemy, jak za
pomocą prostych przyborów uatrakcyjnić zabawę. Warsztat jest
doskonałą okazją do wzbogacenia swoich pomysłów na
organizację wolnego czasu. A więc! Chodźmy się bawić!
Warsztat dla dzieci z rodzicami.
Iwona Roszycka
POMYSŁY NA COŚ Z NICZEGO - ZABAWKI Z PAPIERU
Chcielibyśmy zainteresować dzieci ideą powtórnego
wykorzystywania odpadów, czyli tzw. upcyklingu. Wiele
przedmiotów kończy swe życie przedwcześnie, mając przed
sobą jeszcze wiele możliwości cieszenia nas swoją obecnością a
zwykle wystarczy tylko odrobina wyobraźni, by nadać im drugą
młodość oraz sprawić, by odżyły na nowo i służyły nam w nowej
roli. Tę wyobraźnię i świadomość chcielibyśmy wspólnie z
rodzicami rozbudzić w dzieciach! Zabawki z papieru można
wyczarować na wiele sposobów. Świetnie się do tego nadają
rurki po papierze toaletowym, małe i duże pudełka, stara
makulatura i jednorazowe papierowe talerzyki, czyli właściwie
wszystko, co mamy w zasięgu ręki.
Uniwersytet
Kazimierza
Wielkiego
ul. Chodkiewicza
30, bud. A, s. 156
godz. 14:00 –
14:45
WARSZTATY
WYCIECZKA
WYDARZENIA
MOTYLKI TAK
BIEDRONKI
PSZCZÓŁKI
MRÓWKI
ZAJĘCIA CYKLICZNE
AKCJA
„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
TAK
Edyta Bukowska
MUZYKOWAĆ KAŻDY MOŻE
Na warsztatach będziemy wspólnie śpiewać, tańczyć i grać na
instrumentach, czyli dobrze się bawić. Wykorzystamy ku temu
różnorodne formy umuzykalnienia, które pozytywnie wpływają
na rozwój muzyczny. Jednocześnie pozwoli to na integrację
grupy. Warsztat przeprowadzony zostanie w oparciu o
elementy metody aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss
oraz metody aktywności ruchowej Carla Orffa. Czas umilą nam
również zabawy muzyczno-ruchowe z chustą animacyjną. Każdy
znajdzie coś dla siebie, i ten starszy, i ten młodszy. Nie musisz
mieć zdolności, najważniejsze są chęci.
PEDAGOGIZACJA
UROCZYSTOŚCI
ZAJĘCIA OTWARTE
KONCERT MUZYCZNY
BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI
ODROBIENIA
OKOLICZNA
WYCIECZKA
KONKURS