Pobierz Regulamin Turnieju

Transkrypt

Pobierz Regulamin Turnieju
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY STRYSZAWA
Regulamin
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie
Sędzia główny - Jan Zapała,
Kierownik turnieju i Sędzia rundowy – Stanisław Sukta
Termin:
29 stycznia 2016 r. /piątek/. Potwierdzenie udziału do 9:30. Odprawa techniczna
godz. 9:45.
Pierwsza runda godz. 10:00. Początek zakończenia ~ godz.15:00
Miejsce:
Stryszawa - sala wystawowa Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie,
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, 34-205 Stryszawa 740.
System:
szwajcarski, 7 rund, partie na czas 2 x 15 min.
Klasyfikacje: - ogólna i w zależności od liczebności grup. Propozycje:
- dzieci klas I-III,
- dzieci klas IV-VI,
- młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna
- dorośli,
- dziewczynki,
Przewidziana jest klasyfikacja międzyszkolna.
Udział:
Do udziału w zawodach zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych - miłośników
szachów- z terenu gminy Stryszawa.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie,
tel./fax 33 874 70 03 lub e-mail: [email protected]
do piątku 22.01.2016 r z danymi: imię, nazwisko, kategoria szachowa (jeśli jest),
data urodzenia, miejscowość, szkoła)
Dodatkowo - w miarę wolnych miejsc - przed zawodami od godz. 8.30.
Informacje: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, Renata Chudzik, tel.33 874 70 03
lub e-mail: [email protected]
Stanisław Sukta, tel. 509-693-123 lub e-mail: [email protected]
Nagrody:
Puchar Wójta Gminy Stryszawa dla najlepszego zawodnika turnieju (także w kategorii
dzieci), statuetki, okolicznościowe dyplomy (dla każdego uczestnika), nagrody rzeczowe.
Inne:
Organizator zastrzega sobie prawo - w porozumieniu z sędzią głównym - do dokonania
koniecznych zmian Regulaminu i wyłączne prawo jego interpretacji.
Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego.
GOK w Stryszawie przygotuje dla uczestników poczęstunek.
Organizatorzy serdecznie zapraszają również kibiców!