Gigaset DX800A all in one

Transkrypt

Gigaset DX800A all in one
DX800 A all in one
GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / introduction.fm / 16.08.2010
Konfigurator internetowy – konfigurowanie telefonu
za pomocą komputera
Konfigurator internetowy to interfejs internetowy telefonu. Dzięki niemu można
wprowadzać ustawienia telefonu Gigaset DX800A all in one za pośrednictwem
przeglądarki internetowej na komputerze. Konfigurator internetowy telefonu
oferuje następujące możliwości:
¤ Konfigurowanie dostępu telefonu do sieci lokalnej (adres IP, bramka
internetowa).
¤ Konfiguracja numerów telefonu/linii telefonicznych telefonu. Telefonowi stacji
bazowej i podłączonym urządzeniom można przypisać połączenia jako linie
wysyłające i odbierające.
¤ W razie potrzeby można pobrać nowe oprogramowanie firmware do telefonu.
¤ Ponadto można korzystać z usług internetowych: umożliwić dostęp do książki
telefonicznej online i wyświetlać informacje tekstowe na telefonie stacji
bazowej (usługi informacyjne).
¤ Synchronizowanie daty/godziny telefonu z serwerem czasu w Internecie.
¤ Kontakty z książki adresowej programu Outlook na komputerze można
skopiować do lokalnej książki telefonicznej telefonu stacji bazowej.
lub:
Książki telefoniczne telefonu można zapisać na komputerze. Wpisy można
skopiować do książki adresowej programu Outlook.
¤ Informowanie o statusie telefonu (wersja oprogramowania, adresy MAC,
numery telefonów, podłączone słuchawki itd.).
¤ Konfigurację telefonu można zapisać jako kopię zapasową na komputerze
Version 4, 16.09.2005
i w razie potrzeby pobrać do telefonu stacji bazowej.
1
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / saturn-STEP-II-WebUIIVZ.fm / 16.08.2010
Spis treści
Konfigurator internetowy – konfigurowanie telefonu za pomocą
komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Menu konfiguratora internetowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Łączenie komputera z konfiguratorem internetowym telefonu . . . . . . . 6
Nawiązywanie połączenia za pomocą adresu IP telefonu stacji bazowej . . . . . . . . . 6
Nawiązywanie połączenia za pomocą kreatora Gigaset-config . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Logowanie/wylogowanie z konfiguratora internetowego . . . . . . . . . . . . 8
Logowanie, ustawianie języka interfejsu użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Wylogowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Struktura stron konfiguratora internetowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pasek menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obszar nawigacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obszar roboczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przyciski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otwieranie stron internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
12
14
IP Configuration – podłączanie do sieci LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Przypisywanie adresu IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zezwalanie na dostęp z innych sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Wpisywanie serwera proxy protokołu HTTP
(tylko w przypadku podłączenia do wewnętrznej sieci firmowej) . . . . . . . . . . . . . . 18
Telephony – Connections:
konfigurowanie połączeń telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Konfigurowanie połączenia w sieci stacjonarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurowanie/zmienianie połączenia ISDN (numeru MSN) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurowanie połączenia Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurowanie połączenia VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
24
26
27
Telephony – Audio:
optymalizacja jakości głosu w połączeniach VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zapisywanie ustawień w telefonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Jakość dźwięku oraz infrastruktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Telephony – Number Assignment:
przypisywanie linii wysyłających i odbierających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Version 4, 16.09.2005
Przypisywanie telefonowi stacji bazowej/słuchawkom linii wysyłających
i odbierających, zmienianie nazw wewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przypisywanie linii wysyłającej/odbierającej urządzeniu faksującemu . . . . . . . . . .
Przypisywanie linii odbierających automatycznym sekretarkom . . . . . . . . . . . . . . .
Aktywacja połączenia w sieci analogowe/ISDN jako połączenia zapasowego . . .
41
43
44
45
Telephony – Call Forwarding:
aktywacja opcji Call Forwarding dla połączeń VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / saturn-STEP-II-WebUIIVZ.fm / 16.08.2010
Telephony – Dialling Plans:
wpisywanie własnego numeru kierunkowego/prefiksu połączeń
zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Telephony – Dialling Plans:
automatyczne włączanie/wyłączanie lokalnego
numeru kierunkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Telephony – Dialling Plans:
określanie reguł wybierania – kontrola kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Definiowanie reguł wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Aktywacja/dezaktywacja reguły wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Usuwanie reguły wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Telephony – Network Mailboxes:
automatyczna sekretarka w sieci, włączanie/wyłączanie, wpisywanie
numeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Wpisywanie numeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Telephony – Advanced Settings:
ustawianie sygnalizacji DTMF dla VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Telephony – Advanced Settings:
ustawianie funkcji klawisza R dla połączeń VoIP (Hook Flash) . . . . . . . 54
Telephony – Advanced Settings:
konfigurowanie przekierowania połączenia za pośrednictwem VoIP 55
Telephony – Advanced Settings:
ustalanie lokalnych portów komunikacyjnych dla VoIP . . . . . . . . . . . . . 57
E-Mail:
konfigurowanie ustawień poczty elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Services – Info Services:
konfigurowanie/włączanie wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Services – Online Directory:
wybieranie książki telefonicznej online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Phonebook Transfer:
wczytywanie książki telefonicznej do/z komputera, kasowanie . . . . . 62
Version 4, 16.09.2005
Pobieranie pliku książki telefonicznej z komputera do telefonu stacji bazowej/
słuchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wczytywanie książki telefonicznej z telefonu stacji bazowej/słuchawki do
komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Usuwanie książki telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zawartość pliku książki telefonicznej (plik vcf ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
63
63
64
Management – Date & Time:
ustawianie daty/godziny z serwera czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / saturn-STEP-II-WebUIIVZ.fm / 16.08.2010
Management – Miscellaneous:
zmniejszenie emisji radiowej – włączanie/wyłączanie trybu Eco . . . . . 67
Management – Save & Restore:
zapisywanie i przywracanie ustawień systemowych . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Zapisywanie ustawień telefonu stacji bazowej na komputerze . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Pobieranie pliku z komputera do telefonu stacji bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Management – Firmware Update:
aktualizowanie oprogramowania firmware telefonu stacji bazowej . 70
Ręczne uruchamianie aktualizacji oprogramowania firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Włączanie/wyłączanie automatycznego sprawdzania wersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Sprawdzanie stanu telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Obszar: IP Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obszar: Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obszar: ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obszar: Fixed Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obszar: VoIP Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obszar: Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obszar: GSM Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obszar: Registered Handsets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obszar: Date and Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
73
73
73
74
74
75
75
75
Version 4, 16.09.2005
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / menutree.fm / 16.08.2010
Menu konfiguratora internetowego
Home
Settings
IP Configuration
Telephony
Connections
Audio
Number Assignment
Call Forwarding
Dialling Plans
Network Mailboxes
Advanced Settings
E-Mail
Services
Info Services
Online Directory
Phonebook Transfer
Management
Date & Time
Miscellaneous
Save & Restore
Firmware Update
Version 4, 16.09.2005
Status
Device
¢ str. 15
¢ str. 19
¢ str. 35
¢ str. 40
¢ str. 46
¢ str. 47
¢ str. 52
¢ str. 53
¢ str. 59
¢ str. 60
¢ str. 61
¢ str. 62
¢ str. 65
¢ str. 67
¢ str. 69
¢ str. 70
¢ str. 73
5
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Łączenie komputera z konfiguratorem internetowym
telefonu
Warunki:
u Na komputerze zainstalowana jest standardowa przeglądarka internetowa,
np. Internet Explorer począwszy od wersji 6.0 lub Firefox od wersji 1.0.4.
u Telefon i komputer połączone są ze sobą za pomocą routera. Ustawienia zapory
(firewall) umożliwiają komunikację pomiędzy komputerem a telefonem.
Dostępne są dwie metody połączenia komputera z konfiguratorem internetowym
telefonu stacji bazowej:
u za pomocą adresu IP telefonu w sieci lokalnej;
u za pomocą kreatora usługi Gigaset-config, jeśli telefon i komputer są
podłączone do Internetu (¢ str. 7).
Wskazówki
u W zależności od operatora VoIP zmiana poszczególnych ustawień
w konfiguratorze internetowym może być niemożliwa.
u Podczas wprowadzania ustawień w konfiguratorze internetowym telefon
nie jest zablokowany. Równocześnie można dzwonić lub zmieniać
ustawienia telefonu.
u Podczas połączenia z konfiguratorem internetowym jest on zablokowany dla
innych użytkowników. Dostęp wielu osób w tym samym czasie jest niemożliwy.
Nawiązywanie połączenia za pomocą adresu IP telefonu stacji bazowej
¤ Sprawdź aktualny adres IP na telefonie stacji bazowej lub słuchawce. Adres
zostanie wyświetlony po otwarciu następującego menu:
v ¢ Ï Ustawienia ¢ System ¢ Siec lokalna (ew. wprowadź kod PIN)
Adres IP telefonu może się zmienić w przypadku włączenia dynamicznego
przydzielania adresu IP (¢ str. 15).
Uwaga!
Jeśli jedna z czterech części adresu IP zawiera wiodące zera (np. 002), zer tych
nie należy wprowadzać w polu adresu przeglądarki internetowej.
W przeciwnym razie przeglądarka nie będzie mogła nawiązać połączenia
z konfiguratorem internetowym.
Przykład: na telefonie stacji bazowej wyświetlany jest adres IP 192.168.002.002.
W polu adresu należy wprowadzić adres 192.168.2.2.
¤ Uruchom przeglądarkę internetową na komputerze.
¤ Wprowadź na pasku adresu przeglądarki internetowej przedrostek http:// oraz
Version 4, 16.09.2005
aktualny adres IP telefonu (przykład: http://192.168.2.2).
¤ Naciśnij klawisz Enter.
Zostanie nawiązane połączenie z konfiguratorem internetowym telefonu.
6
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Nawiązywanie połączenia za pomocą kreatora Gigaset-config
Warunek: komputer i telefon są podłączone do Internetu.
¤ Uruchom przeglądarkę internetową na komputerze.
¤ Wprowadź na pasku adresu przeglądarki internetowej jeden z następujących
¤
adresów URL:
http://www.gigaset-config.com
http://www.gigaset-device.com
Naciśnij klawisz Enter.
Zostanie wyświetlony komunikat o przekazaniu połączenia do telefonu stacji
bazowej.
Jeśli z łącza internetowego użytkownika korzysta kilka telefonów Gigaset, zostanie
wyświetlone zapytanie, do którego z telefonów ma nastąpić przekazanie.
Po pomyślnym przekazaniu połączenia w przeglądarce internetowej wyświetlana
jest strona Login konfiguratora internetowego.
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
Połączenie między komputerem a konfiguratorem internetowym ma charakter
lokalny (połączenie sieci LAN). Tylko nawiązywanie połączenia odbywa się za
pośrednictwem Internetu.
7
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Logowanie/wylogowanie z konfiguratora
internetowego
Logowanie, ustawianie języka interfejsu użytkownika
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia w przeglądarce internetowej wyświetlana
jest strona Login.
Rysunek 1 Strona początkowa
Version 4, 16.09.2005
Użytkownik może wybrać język, w którym mają być wyświetlane menu oraz okna
dialogowe konfiguratora internetowego. W górnym polu strony internetowej
wyświetlany jest aktualnie ustawiony język.
¤ W razie potrzeby kliknij przycisk V , aby otworzyć listę dostępnych języków.
¤ Wybierz język.
Strona internetowa zostanie odświeżona przy użyciu wybranego języka.
¤ W dolnym polu strony internetowej wprowadź systemowy kod PIN telefonu
stacji bazowej (ustawienie fabryczne: 0000), aby uzyskać dostęp do funkcji
konfiguratora internetowego.
¤ Kliknij przycisk OK.
Po pomyślnym zalogowaniu otwierana jest strona Home z ogólnymi informacjami
na temat konfiguratora internetowego.
W razie wprowadzenia błędnego systemowego kodu PIN wyświetlony zostanie
odpowiedni komunikat. Zawiera on monit o ponowne wprowadzenie kodu PIN.
W razie ponownego wprowadzenia błędnego systemowego kodu PIN pole kodu
PIN zostanie na krótki czas zablokowane (wyszarzone). Czas blokady pola jest
podwajany po każdym kolejnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PIN.
8
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Wskazówki
u Jeśli na telefonie stacji bazowej nadal ustawiony jest systemowy kod PIN
„0000” (ustawienie fabryczne), podczas logowania wyświetlony zostanie
komunikat informujący, że urządzenie nie jest bezpieczne i należy zmienić
kod PIN. Aby wyłączyć wyświetlanie tego komunikatu podczas kolejnych
logowań, należy włączyć opcję „Don’t show this security notice again.”
Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.
u W przypadku braku aktywności przez dłuższy czas (ok. 10 minut) nastąpi
automatyczne wylogowanie. Podczas następnej próby dokonania wpisu
wzgl. otwarcia strony internetowej zostanie wyświetlona strona Login.
Wprowadź jeszcze raz systemowy kod PIN, aby zalogować się ponownie.
u Wpisy, które nie zostały zapisane w telefonie przed automatycznym
wylogowaniem, zostaną utracone.
Wylogowanie
Na każdej stronie konfiguratora internetowego można znaleźć z prawej strony
u góry na pasku menu (¢ str. 10) polecenie Log Off. Kliknij przycisk Log Off, aby
wylogować się z konfiguratora internetowego.
Uwaga!
Version 4, 16.09.2005
W celu zakończenia połączenia z konfiguratorem internetowym należy zawsze
używać polecenia Log Off. W przypadku np. zamknięcia przeglądarki
internetowej przed wylogowaniem może się zdarzyć, że dostęp do
konfiguratora internetowego będzie przez kilka minut zablokowany.
9
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Struktura stron konfiguratora internetowego
Strony konfiguratora internetowego zawierają elementy obsługi,
które przedstawia poniższy Rysunek 2 (przykład).
Obszar nawigacji
Obszar roboczy
Przyciski
Pasek menu
(karty)
Rysunek 2 Przykład struktury strony konfiguratora internetowego
Pasek menu
Version 4, 16.09.2005
Na pasku menu znajdują się menu konfiguratora internetowego w formie kart.
Dostępne są następujące menu:
Home
Strona początkowa otwierana jest po zalogowaniu się do konfiguratora
internetowego. Zawiera ona kilka informacji na temat funkcji konfiguratora
internetowego.
Settings
Za pomocą menu można wprowadzać ustawienia w telefonie.
W przypadku kliknięcia menu Settings w obszarze nawigacji (¢ str. 11)
wyświetlana jest lista funkcji tego menu.
Status
Menu zawiera informacje na temat telefonu.
Log Off
Z prawej strony paska menu na każdej stronie internetowej znajduje się funkcja
Log Off.
10
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Wskazówka
Przegląd menu konfiguratora internetowego ¢ str. 5.
Obszar nawigacji
W obszarze nawigacji zgrupowane są funkcje menu
wybranego na pasku menu (¢ str. 10).
Po kliknięciu danej funkcji w obszarze roboczym
otwierana jest odpowiednia strona wraz
z informacjami i/lub polami umożliwiającymi
wpisywanie. Wybrana funkcja jest oznaczona
pomarańczowym tłem.
Jeśli dana funkcja ma funkcje podrzędne, zostaną one
wyświetlone pod tą funkcją natychmiast po jej
kliknięciu (w przykładzie kliknięto funkcję Telephony).
W obszarze roboczym zostanie wyświetlona
odpowiednia strona dotycząca pierwszej funkcji
podrzędnej (wskazanej pomarańczowym tłem).
Obszar roboczy
W obszarze roboczym wyświetlane są, w zależności od funkcji wybranej w obszarze
nawigacji, informacje lub okna dialogowe, za pomocą których można wprowadzać
lub zmieniać ustawienia telefonu.
Wprowadzanie zmian
Ustawienia można wprowadzać za pomocą pól wprowadzania, list lub opcji.
u Pole może zawierać ograniczenia odnośnie możliwych wartości,
np. w odniesieniu do maksymalnej liczby znaków, wprowadzania znaków
specjalnych lub określonych zakresów wartości.
u Listę można otworzyć klikając przycisk V . Możliwy jest wybór spośród
zdefiniowanych wstępnie wartości.
u Dostępne są dwa typy opcji:
– Opcje wyboru: na liście można uaktywnić jedną lub wiele opcji. Aktywne
opcje oznaczone są symbolem ‰ , a nieaktywne oznaczone są symbolem
. Opcję można uaktywnić, klikając symbol . Stan innych opcji z listy nie
ulegnie zmianie. Opcję można dezaktywować klikając symbol ‰ .
– Opcje alternatywne (tzw. opcje radiowe): Aktywna opcja jest oznaczona
symbolem , a nieaktywna oznaczona jest symbolem . Opcję można
uaktywnić, klikając symbol . Aktywna wcześniej opcja zostanie
dezaktywowana. Opcję można dezaktywować tylko poprzez aktywowanie
innej opcji.
Version 4, 16.09.2005
.
11
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Wprowadzanie znaków cyrylicy i tureckich
W dalszej części podana dozwolona maksymalna liczba znaków w polu dotyczy
liter i cyfr zestawu znaków Latin (1 znak = 1 bajt), czyli 1 znak znaczy 1 bajt.
Znaki cyrylicy i tureckie są znakami dwubajtowymi, czyli w przypadku np. limitu
16 znaków w polu można wprowadzić maksymalnie 8 znaków cyrylicy lub
tureckich.
W przypadku wprowadzenia zbyt wielu znaków w polu wpis zostanie odrzucony
(nie zostanie zapisany w telefonie stacji bazowej). „Stara” zawartość pola (lub
ustawienie domyślne) pozostanie niezmienione i zostanie znowu wyświetlone po
zaktualizowaniu strony internetowej. Nie zostanie wyświetlone żadne ostrzeżenie
ani potwierdzenie.
Przejmowanie zmian
Bezpośrednio po wprowadzeniu zmiany na jednej ze stron należy uaktywnić nowe
ustawienie w telefonie, klikając przycisk Set.
Jeśli wpis w tym polu nie odpowiada regułom obowiązującym w przypadku tego
pola, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Wpis można wtedy powtórzyć.
Uwaga!
Zmiany, które nie zostały jeszcze zapisane w telefonie, zostaną utracone, jeśli
nastąpi przejście do innej strony lub połączenie z konfiguratorem
internetowym zostanie rozłączone, np. z powodu przekroczenia limitu czasu
(¢ str. 9).
Version 4, 16.09.2005
Przyciski
W dolnej części obszaru roboczego widoczne są przyciski W zależności od
wybranej funkcji, wyświetlane są poniższe przyciski:
Edit
Umożliwia wyświetlenie w przeglądarce internetowej danych połączeń/
numerów MSN w celu ich modyfikacji.
Browse
Umożliwia wybranie pliku na komputerze, do którego podłączona jest
przeglądarka za pomocą konfiguratora internetowego.
Update Firmware
Umożliwia uruchomienie aktualizacji oprogramowania firmware.
Delete
Umożliwia usunięcie pliku/książki telefonicznej.
OK
Umożliwia wykonanie działania (takiego jak wylogowanie z konfiguratora
internetowego, usunięcie połączenia).
Cancel
Umożliwia anulowanie zmian dokonanych na stronie internetowej i wczytanie
strony ponownie przy zastosowaniu ustawień aktualnie zapisanych w telefonie.
Restore
Umożliwia pobranie danych telefonu (ustawień urządzenia) do telefonu.
12
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Version 4, 16.09.2005
Set
Umożliwia zapisanie w telefonie zmian dokonanych na stronie internetowej.
Save
Umożliwia zapisanie w pliku na komputerze danych opisujących ustawienia/
konfigurację telefonu stacji bazowej lub wpisu książki telefonicznej.
Transfer
Umożliwia skopiowanie książki telefonicznej telefonu stacji bazowej i jej
zapisanie na komputerze.
Delete Connection
Umożliwia usunięcie połączenia/numeru MSN z konfiguracji telefonu.
< Add
Przenosi jeden elementów listy dostępnych elementów na listę wybranych
elementów.
Remove >
Usuwa zaznaczony element z listy wybranych elementów.
Up
Przesuwa zaznaczony element listy o jedno miejsce w górę.
Down
Przesuwa zaznaczony element listy o jedno miejsce w dół.
Select VoIP Provider
Uruchamia kreatora, za pomocą którego można pobrać ogólne dane
konfiguracyjne operatora VoIP z Internetu.
Next>
Umożliwia zakończenie kroku na ekranie kreatora i przejście do następnego
kroku.
<Back
Przerywa aktualny krok i cofa do poprzedniego kroku w celu jego powtórzenia.
Finish
Umożliwia zamknięcie kreatora. Powoduje zastosowanie wprowadzonych
zmian.
13
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Otwieranie stron internetowych
Poniżej przedstawiona została w skrócie nawigacja dot. poszczególnych funkcji
konfiguratora internetowego.
Przykład
Definiowanie reguł wybierania:
Settings ¢ Telephony ¢ Dialling Plans
Version 4, 16.09.2005
W celu otwarcia strony należy po zalogowaniu postępować w opisany poniżej
sposób:
¤ Kliknij pozycję Settings na pasku menu.
¤ W obszarze nawigacji kliknij funkcję Telephony.
W obrębie drzewa nawigacji zostaną wyświetlone funkcje podrzędne
kategorii Telephony.
¤ Kliknij funkcję podrzędną Dialling Plans.
14
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
IP Configuration – podłączanie do sieci LAN
Przypisywanie adresu IP
Wprowadź ustawienia, niezbędne w celu korzystania z telefonu w sieci lokalnej
i ew. połączenia go z Internetem. Objaśnienia dotyczące poszczególnych
elementów/pojęć znajdują się w słowniku w instrukcji obsługi telefonu.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ IP Configuration.
Obszar Address Assignment
Ustaw adres IP telefonu stacji bazowej w sieci LAN.
IP address type
Wybierz opcję Obtained automatically, jeśli telefonowi ma być przypisany
dynamiczny numer IP przez serwer DHCP w sieci lokalnej. Nie ma wtedy
potrzeby wprowadzenia dalszych ustawień. Pozostałe pola w tym obszarze
zostaną wyszarzone i dezaktywowane.
Wybierz opcję Static, jeśli chcesz przypisać telefonowi stały lokalny adres IP.
Stały adres IP ma np. sens wtedy, gdy w routerze dla telefonu skonfigurowana
została funkcja Port Forwarding lub strefa DMZ. Przydzielenie statycznego
adresu IP może być niezbędne, np. jeśli telefon stacji bazowej jest podłączony
bezpośrednio do komputera.
Version 4, 16.09.2005
Następujące pole będą aktywne jedynie w przypadku wybrania opcji IP address
type = Static:
IP address
Wprowadź adres IP telefonu. Za pośrednictwem tego adresu IP telefon jest
dostępny dla innych użytkowników w sieci lokalnej (np. komputerów).
Ustawienie domyślne to 192.168.2.2.
Należy przestrzegać następujących zasad:
– Adres IP musi pochodzić z puli adresów przeznaczonej do użytku
prywatnego, jaka jest używana przez router. Zazwyczaj jest to zakres
192.168.0.1 – 192.168.255.254 oraz Subnet mask 255.255.255.0. Maska
podsieci określa, że pierwsze trzy części adresu IP muszą być identyczne dla
wszystkich użytkowników sieci LAN.
– Stały adres IP nie może należeć do puli adresów (zakres puli IP), jaka jest
zarezerwowana dla serwera DHCP w routerze. Nie może on być również
używany przez inne urządzenie podłączone do routera.
W razie potrzeby należy sprawdzić ustawienie w routerze.
Subnet mask
Wprowadź maskę podsieci dla adresu IP urządzenia. W przypadku adresów
z zakresu 192.168.0.1 – 192.168.255.254 stosowana jest z zasady maska podsieci
255.255.255.0. Jest ona ustawiona fabrycznie.
15
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Default Gateway
Wprowadź adres IP bramki domyślnej, za pośrednictwem której sieć lokalna
połączona jest z Internetem. Zazwyczaj jest to lokalny (prywatny) adres IP
routera (np. 192.168.2.1). Telefon wymaga tej informacji w celu uzyskania
dostępu do Internetu.
Ustawienie domyślne: 192.168.2.1.
Preferred DNS server
Wprowadź adres IP preferowanego serwera DNS. Usługa DNS (Domain Name
System) umożliwia przyporządkowanie publicznych adresów IP do nazw
symbolicznych. Serwer DNS jest niezbędny w celu przekształcenia nazw DNS na
adresy IP podczas nawiązywania połączenia z innym serwerem.
Można tu wprowadzić adres IP routera. Router przekazuje zapytania adresowe
telefonu do swego serwera DNS.
Ustawienie domyślne: 192.168.2.1.
Alternate DNS server (opcjonalnie)
Wprowadź adres IP alternatywnego serwera DNS, który będzie używany
w przypadku niedostępności preferowanego serwera DNS.
¤ Kliknij przycisk Set, aby zapisać zmiany.
lub
¤ Kliknij przycisk Cancel, aby odrzucić zmiany.
Version 4, 16.09.2005
Po zmianie konfiguracji adresu IP nastąpi ponowne uruchomienie telefonu stacji
bazowej. Użytkownik zostanie wylogowany z konfiguratora internetowego.
Po ponownym uruchomieniu zostanie wyświetlona strona Login.
16
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Zezwalanie na dostęp z innych sieci
Fabrycznie telefon ustawiony jest w taki sposób, aby dostęp do konfiguratora
internetowego telefonu można było uzyskać tylko z jednego komputera, który
znajduje się w tej samej sieci lokalnej, co telefon. Maska podsieci komputera musu
być zgodna z maską telefonu.
Można jednak zezwolić na dostęp z komputerów w innych sieciach.
Uwaga!
Rozszerzenie uprawnień dostępu na inne sieci zwiększa ryzyko
nieuprawnionego dostępu. Dlatego też zaleca się dezaktywowanie dostępu
zdalnego, gdy nie jest już więcej potrzebny.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ IP Configuration.
Obszar: Remote Management
¤ Włącz opcję Yes, aby zezwolić na dostęp z innych sieci.
Version 4, 16.09.2005
W celu wyłączenia dostępu zdalnego kliknij opcję No. Dostęp ograniczony jest
wtedy do komputera we własnej sieci lokalnej.
Dostęp do usług konfiguratora internetowego z innych sieci jest możliwy tylko
wtedy, gdy router jest ustawiony w odpowiedni sposób. Router musi przekazywać
żądania usług „z zewnątrz” do portu 80 (port domyślny) telefonu. Należy w tym
celu zapoznać się z instrukcją obsługi routera.
W celu nawiązania połączenia w przeglądarce internetowej zdalnego komputera
należy wprowadzić adres IP wzgl. nazwę DNS routera i w razie potrzeby numer
portu w routerze.
17
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Wpisywanie serwera proxy protokołu HTTP
(tylko w przypadku podłączenia do wewnętrznej sieci
firmowej)
W sieciach firm i organizacji (intranetach) często nie zezwala się na bezpośrednie
połączenia między użytkownikami sieci wewnętrznej oraz Internetem. Wszystkie
wywołania HTTP z sieci przechodzą przez tzw. serwer proxy. Serwer proxy to
komputer lub program działający w sieci wewnętrznej.
Jeśli telefon podłączony jest do takiej sieci, należy na telefonie zapisać adres tego
serwera proxy i włączyć realizację wywołań HTTP za pośrednictwem serwera proxy.
Tylko wtedy można uzyskać dostęp np. do książki telefonicznej online lub
wyświetlać informacje o pogodzie itp. na wyświetlaczu w stanie gotowości (usługi
informacyjne).
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ IP Configuration.
Obszar: HTTP proxy
Enable proxy
Wybierz opcję Yes, jeśli telefon ma realizować wywołania HTTP za
pośrednictwem serwera proxy protokołu HTTP w sieci wewnętrznej.
W przypadku wybrania opcji No telefon podejmie próbę uzyskania
bezpośredniego połączenia z Internetem.
Proxy server address
Wprowadź adres URL serwera proxy, za pośrednictwem którego telefon
powinien wysyłać wywołania HTTP. Serwer proxy nawiąże wtedy połączenie
z Internetem.
Proxy server port
Wprowadź port komunikacyjny, używany przez serwer proxy protokołu HTTP
(liczba z przedziału od 0 do 55000). Najczęściej stosowany jest port 80.
Version 4, 16.09.2005
¤ Następnie kliknij przycisk Set, aby zapisać ustawienia.
18
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Telephony – Connections:
konfigurowanie połączeń telefonu
Version 4, 16.09.2005
Po otwarciu strony Settings ¢ Telephony ¢ Connections zostanie wyświetlona
lista wszystkich linii (numerów telefonu), które można skonfigurować dla telefonu
stacji bazowej lub już są dostępne.
Lista ta umożliwia konfigurowanie połączeń telefonu stacji bazowej i zarządzanie
nimi.
Lista jest podzielona na następujące obszary:
u Fixed Line Connection
Warunek: telefon stacji bazowej jest podłączony (lub był ostatnio podłączony)
do analogowej sieci stacjonarnej.
Połączenia sieci stacjonarnej nie trzeba konfigurować. W przypadku sieci
stacjonarnej wykonywanie i odbieranie połączeń jest możliwe natychmiast po
podłączeniu telefonu do sieci.
Można jednak skonfigurować ustawienia linii stacjonarnej (¢ str. 23).
u ISDN Line Connections (MSN)
Warunek: telefon stacji bazowej jest podłączony (lub był ostatnio podłączony)
do sieci ISDN.
Operator sieci ISDN udostępnia użytkownikowi maksymalnie 10 numerów
telefonu (numerów MSN). Dla każdego z tych numerów należy skonfigurować
linię na telefonie. Tylko wówczas możliwe będzie wykonywanie i odbieranie
połączeń przy użyciu tych numerów.
Każdy numer MSN ma wpis na liście ( ¢ Rysunek 3), umożliwiający
skonfigurowanie połączenia i zarządzanie nim (¢ str. 24).
Rysunek 3 Lista możliwych połączeń ISDN
19
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
u Gigaset.net
Do telefonu fabrycznie przyporządkowany jest numer Gigaset.net. Połączenie
Gigaset.net jest dostępne od razu po podłączeniu telefonu stacji bazowej do
Internetu. W usłudze Gigaset.net można wykonywać bezpłatne rozmowy
telefoniczne z innymi użytkownikami usługi Gigaset.net. Dodatkowe informacje
na temat usługi Gigaset.net znaleźć można w szczegółowej instrukcji obsługi
telefonu na dołączonym dysku CD.
Ustawienia, które można skonfigurować dla usługi Gigaset.net ¢ str. 26.
u IP Connection
Telefonowi stacji bazowej można przypisać maksymalnie sześć połączeń
(numerów) VoIP. W przypadku każdego numeru VoIP konieczne jest
skonfigurowanie konta VoIP u operatora telefonii VoIP. Dane dostępowe
każdego konta oraz odpowiednich operatorów VoIP należy zapisać w telefonie.
Każde połączenie VoIP ma wpis na liście ( ¢ Rysunek 4), umożliwiający
skonfigurowanie połączenia i zarządzanie nim (¢ str. 27).
Version 4, 16.09.2005
Rysunek 4 Lista możliwych połączeń VoIP
20
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
u GSM Connections
Dodatkowo na telefonie stacji bazowej i/lub na zarejestrowanej w niej
słuchawce można nawiązywać połączenia GSM za pośrednictwem
podłączonego przez Bluetooth telefonu GSM (telefonować za pomocą
połączenia GSM telefonu komórkowego lub przyjmować połączenia
przychodzące z sieci GSM).
W tym celu można zarejestrować przez Bluetooth (tzn. umieścić na liście Znane
urzadzenia) maksymalnie pięć telefonów komórkowych, które można na
zmianę podłączać do telefonu stacji bazowej. Lista ma pięć miejsc na telefony
GSM.
Lista GSM Connections ma znaczenie jedynie informacyjne. Listę Znane
urzadzenia i właściwości telefonów GSM można edytować tylko bezpośrednio
na telefonie stacji bazowej. Dodatkowe informacje na ten temat znaleźć można
w szczegółowej instrukcji obsługi telefonu na dysku CD.
Rysunek 5 Lista możliwych połączeń GSM
Version 4, 16.09.2005
Lista linii (połączeń) zawiera następujące informacje:
Name / Number (ISDN) lub Name / Provider
Wyświetlana jest nazwa połączenia/numeru MSN określona przez użytkownika,
lub nazwa domyślna (IP1 do IP6 dla połączeń VoIP, MSN1, MSN2 ... dla połączeń
ISDN, Fixed Line dla linii analogowej oraz Gigaset.net).
W przypadku połączeń GSM wyświetlana będzie nazwa Bluetooth, pod którą
dany telefon komórkowy widnieje na liście znanych urządzeń na telefonie stacji
bazowej. Jeśli miejsce na liście nie jest zajęte przez telefon GSM, tzn. jest jeszcze
wolne lub zajmuje je urządzenie do wymiany danych, zamiast nazwy
wyświetlany jest tekst GSM.
W przypadku połączeń ISDN z nazwą połączenia wyświetlany jest odpowiedni
numer telefonu, przydzielony przez operatora.
W przypadku połączeń VoIP dodatkowo wyświetlana jest nazwa operatora. Jeśli
nazwa jest nieznana, wyświetlany jest wpis Other Provider.
21
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Status
Przedstawia stan połączenia.
W przypadku połączeń VoIP i Gigaset.net możliwe są wartości:
Registered
Połączenie jest aktywne. Telefon zalogował się pomyślnie. Za pośrednictwem
połączenia można teraz telefonować.
Disabled
Połączenie jest nieaktywne. Telefon nie zaloguje się u operatora VoIP przy użyciu
odpowiedniego konta. Nie można teraz ani inicjować, ani odbierać rozmów za
pośrednictwem połączenia.
Registration failed / Server not accessible
Zalogowanie telefonu w usłudze VoIP było niemożliwe, ponieważ np. dane
dostępowe VoIP są niepełne lub błędne albo telefon nie ma połączenia
z Internetem. Informacje na ten temat znaleźć można w szczegółowej instrukcji
obsługi telefonu na dołączonym dysku CD.
W przypadku linii analogowej lub ISDN (numerów MSN) możliwe wartości to:
Connected
Telefon jest podłączony do sieci analogowej/ISDN.
ISDN: jeśli operator przydzielił dany numer, można za jego pomocą wykonywać/
odbierać połączenia.
Disconnected
Telefon nie jest podłączony do sieci analogowej/ISDN.
Version 4, 16.09.2005
W przypadku połączeń GSM możliwe są wartości:
Registered
Telefon komórkowy jest zarejestrowany na telefonie stacji bazowej, czyli
znajduje się na liście Znane urzadzenia. Telefon komórkowy nie jest jednak
aktywny. Opcja Podlacz tel. komórk. nie jest ustawiona dla tego telefonu
komórkowego. Z telefonu stacji bazowej nie można wykonywać żadnych
rozmów przez połączenie GSM.
Connected
Telefon komórkowy znajduje się na liście Znane urzadzenia i jest aktywny.
Opcja Podlacz tel. komórk. jest ustawiona dla tego telefonu komórkowego.
Not registered
Miejsce na liście Znane urzadzenia jest wolne lub nie jest zajęte przez telefon
GSM (tylko przez urządzenie Bluetooth do wymiany danych).
22
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Active (tylko w przypadku połączeń VoIP i Gigaset.net)
Za pomocą opcji w kolumnie Active można włączać ( ) i wyłączać ( )
połączenia VoIP. Jeśli połączenie jest nieaktywne, telefon nie zaloguje się dla
tego połączenia. Włączanie/wyłączanie połączenie odbywa się bezpośrednio
poprzez kliknięcie danej opcji. Zapisywanie zmiany nie jest konieczne.
Aby skonfigurować połączenie wzgl. zmienić konfigurację połączenia:
¤ Kliknij przycisk Edit za połączeniem.
Konfigurowanie połączenia w sieci stacjonarnej
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ W obszarze Fixed Line Connection kliknij przycisk Edit.
Connection Name or Number
Dla połączenia telefonicznego można ustawić nazwę, która zastąpi nazwę
domyślną Fixed Line na wyświetlaczu i listach. Należy wprowadzić nazwę
o długości maks. 16 znaków lub numer telefonu linii analogowej.
Recall
Na telefonie fabrycznie ustawiony jest czas flash zazwyczaj umożliwiający
korzystanie z/ łącza głównego. Czas flash określa czas przerwy łącza, za pomocą
której zapowiadany jest sygnał sterujący centrali telefonicznej (przekazanie
połączenia, nawiązanie połączenia konsultacyjnego itd.). Jeśli w celu pracy
z centralą telefoniczną należy zmienić tę wartość, odpowiednie informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi centrali telefonicznej.
Wybierz żądany numer czas flash z listy.
¤ Następnie kliknij przycisk Set, aby zapisać ustawienia.
Version 4, 16.09.2005
lub:
¤ Kliknij przycisk Cancel, aby anulować wprowadzone zmiany.
Nastąpi powrót do listy połączeń (linii).
23
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Konfigurowanie/zmienianie połączenia ISDN (numeru MSN)
Wskazówka
Można zmienić ustawienia jedynie tych numerów MSN, dla których nie
skonfigurowano przekierowania (informacje o przekierowywaniu połączeń
zawiera szczegółowa instrukcja obsługi telefonu na dołączonym dysku CD).
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ W obszarze ISDN Line Connections (MSN) kliknij przycisk Edit za numerem
Version 4, 16.09.2005
MSN, który chcesz skonfigurować lub którego właściwości chcesz zmienić.
Connection Name
Wprowadź nazwę dla numeru MSN (maks. 16 znaków). Nazwa ta będzie
wyświetlana na telefonie stacji bazowej np. na listach linii odbierających/
wysyłających i na listach połączeń jako linia odbierająca (numer, który wybrała
osoba dzwoniąca).
Jeśli nie wprowadzisz nazwy, ustawiona zostanie nazwa domyślna (MSN1,
MSN2 itd.).
MSN Number (pole wymagane)
Wprowadź numer telefonu otrzymany od operatora bez numeru kierunkowego
(maks. 20 cyfr).
24
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Zapisywanie/odrzucanie zmian
¤ Kliknij przycisk Set, aby zapisać zmiany.
Po zapisaniu zostanie znowu wyświetlona lista Connections.
Numer MSN zostanie przypisany telefonowi stacji bazowej, wszystkim
zarejestrowanym słuchawkom, automatycznej sekretarce AM 1 i ew.
podłączonemu urządzeniu faksującemu jako linia odbierająca.
Jeśli numer MSN jest pierwszym numerem w konfiguracji, to zostanie
przypisany telefonowi stacji bazowej, wszystkim zarejestrowanym słuchawkom
i ew. podłączonemu urządzeniu faksującemu jako linia wysyłająca.
Przypisanie to można zmienić (¢ str. 40).
Lub:
¤ Kliknij przycisk Cancel, aby anulować wprowadzone zmiany.
Version 4, 16.09.2005
Lub:
¤ Kliknij przycisk Delete Connection, aby usunąć linię/numer telefonu
z konfiguracji. Usuniętego numeru telefonu nie można użyć do odbierania ani
wykonywania połączeń.
Jeśli usunięty numer MSN był linią wysyłającą przypisaną do użytkownika
wewnętrznego, użytkownikowi temu zostanie automatycznie przypisana nowa
linia wysyłająca (numer MSN o najniższej pozycji). Jeśli nie są skonfigurowane
żadne numery MSN, jako linia wysyłająca zostanie przypisane pierwsze
połączenie VoIP.
25
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Konfigurowanie połączenia Gigaset.net
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ W obszarze Gigaset.net kliknij przycisk Edit.
Connection Name
Wprowadź nazwę dla połączenia Gigaset.net (maks. 16 znaków). Nazwa ta
będzie wyświetlana na telefonie stacji bazowej np. na listach linii odbierających/
wysyłających i na listach połączeń jako linia odbierająca (numer, który wybrała
osoba dzwoniąca).
Jeśli nie wprowadzisz nazwy, ustawiona zostanie nazwa domyślna
(Gigaset.net).
STUN enabled
Połączenie Gigaset.net jest w telefonie skonfigurowane domyślnie.
Standardowo jest z nim używany serwer STUN. Zamienia on w wysłanych
pakietach danych prywatny adres IP telefonu na swój publiczny adres IP.
Jeśli telefon podłączony jest do routera z symetrycznym filtrowaniem NAT, nie
można używać usługi STUN. W przeciwnym razie podczas połączeń Gigaset.net
rozmówcy nie byłoby słychać.
W takim wypadku należy wyłączyć funkcję STUN dla połączenia Gigaset.net.
¤ Kliknij przycisk No, aby dezaktywować funkcję STUN.
¤ Kliknij przycisk Yes, jeśli telefon ma używać funkcji STUN.
¤ Kliknij przycisk Set, aby zapisać zmiany.
Lub:
¤ Kliknij przycisk Cancel, aby anulować wprowadzone zmiany.
Nastąpi powrót do listy połączeń (linii).
Aktywacja/dezaktywacja połączenia Gigaset.net
¤ W obszarze Gigaset.net na liście połączeń: za pomocą opcji w kolumnie Active
uaktywnij (
‰
) lub dezaktywuj (
) połączenie Gigaset.net.
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
Jeśli połączenie Gigaset.net nie jest używane przez sześć miesięcy, jest
automatycznie dezaktywowane. Nie ma wtedy możliwości kontaktu
z użytkownikiem za pośrednictwem Gigaset.net.
Połączenie zostanie uaktywnione ponownie:
u po rozpoczęciu nowego wyszukiwania w książce telefonicznej Gigaset.net
lub
u po wykonaniu rozmowy za pośrednictwem Gigaset.net, tzn. należy wybrać
numer ze znakami #9 na końcu (mogą być potrzebne dwie próby) lub też
u po uaktywnieniu połączenia za pomocą konfiguratora internetowego
w opisany wyżej sposób.
26
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Konfigurowanie połączenia VoIP
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Telephony ¢ Connections.
¤ Kliknij przycisk Edit za wpisem połączenia VoIP, które ma być skonfigurowane
wzgl. którego konfigurację chcesz zmienić.
Zostanie wyświetlona strona internetowa, na której można wprowadzić zmiany,
jakich telefon wymaga w celu uzyskania dostępu do serwera VoIP operatora.
Na stronie internetowej wyświetlane są zawsze następujące obszary:
u IP Connection (¢ str. 27),
u Auto Configuration (¢ str. 28)
u Profile Download (¢ str. 29)
u Personal Provider Data (¢ str. 30).
Obszary
u General data of your service provider (¢ str. 31) oraz
u Network data for your service provider (¢ str. 32)
można wyświetlać lub ukrywać za pomocą przycisków Show Advanced Settings
oraz Hide Advanced Settings.
W obszarach tych konieczne jest wprowadzenie ogólnych danych dostępowych
operatora VoIP. Dane te można pobrać w przypadku wielu operatorów VoIP
z Internetu ( „Obszar: Profile Download”, str. 29).
¤ Wprowadź zmiany na stronie internetowej.
¤ Zapisz zmiany w telefonie ¢ str. 25.
¤ W razie potrzeby uaktywnij połączenie ¢ str. 34.
Obszar: IP Connection
Version 4, 16.09.2005
Connection Name or Number
Wpisz nazwę połączenia VoIP lub numer VoIP (maks. 16 znaków). Przy użyciu tej
nazwy połączenie będzie wyświetlane na telefonie stacji bazowej oraz
w interfejsie użytkownika konfiguratora internetowego, np. podczas
przypisywania linii odbierających i wysyłających (¢ str. 40) lub podczas
wyświetlania połączenia przychodzącego.
27
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Obszar: Auto Configuration
U niektórych operatorów VoIP cała konfiguracja połączenia VoIP jest zautomatyzowana.
Niezbędne dane dostępowe VoIP można pobrać do telefonu z Internetu.
Warunki:
u Operator dostarczył kod automatycznej konfiguracji.
u Ogólne dane dostępowe operatora VoIP są dostępne do pobrania.
Ponadto wszystkie dane niezbędne do uzyskania dostępu do VoIP można pobrać
z Internetu:
¤ W obszarze Auto Configuration wprowadź w polu Auto Configuration Code
kod automatycznej konfiguracji otrzymany od operatora VoIP (maks. 32 znaki).
¤ Kliknij przycisk Start Auto Configuration.
Telefon nawiąże połączenie z Internetem i pobierze z Internetu wszystkie dane
niezbędne do uzyskania połączenia VoIP, tzn. do telefonu stacji bazowej zostaną
pobrane ogólne dane dostępowe operatora oraz dane konta użytkownika.
Dane wprowadzone wcześniej na stronie internetowej można odrzucić, klikając
przycisk Start Auto Configuration. Pola w obszarach Personal Provider Data oraz
General data of your service provider, jak również adresy serwera w obszarze
Network data for your service provider są zastępowane danymi pobranymi
z Internetu.
Zasadniczo nie ma potrzeby wprowadzania na stronie internetowej żadnych
dalszych informacji.
Wskazówki
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Download of settings not possible! File
is corrupt!, dane nie zostaną pobrane do telefonu. Możliwe przyczyny:
u Wprowadzono błędny kod (np. bez uwzględnienia wielkich/małych liter).
W razie potrzeby wpis należy skorygować.
u Przeznaczony do pobrania plik jest nieprawidłowy. Informacje na ten temat
można uzyskać od operatora VoIP.
Version 4, 16.09.2005
Po pomyślnym pobraniu danych zostanie wyświetlona lista Connections.
¤ Uaktywnij połączenie w sposób opisany na str. 34.
Numer telefonu VoIP jest teraz dostępny i można się z nim łączyć.
28
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Obszar: Profile Download
Warunek: operator VoIP przekazał dane konta (np. Authentication Name,
Authentication password).
Na serwerze konfiguracji Gigaset w Internecie dostępne są do pobrania pliki profili,
zawierające dane dostępowe najważniejszych operatorów VoIP. Adres serwera jest
zapisany w pamięci aparatu telefonicznego (¢ str. 70).
W celu zapisania danych w telefonie należy postępować w następujący sposób:
¤ W obszarze Auto Configuration kliknij przycisk Select VoIP Provider. Zostaną
wyświetlone informacje o przebiegu pobierania.
Wskazówka
Naciśnięcie przycisku Select VoIP Provider powoduje zapisanie
wprowadzonych dotychczas zmian na stronie internetowej. W razie potrzeby
należy skorygować wartości, zanim zostanie uruchomiona procedura Select
VoIP Provider.
Pobieranie odbywa się wieloetapowo:
¤ Kliknij przycisk Next.
¤ Wybierz na liście kraj, dla którego ma zostać pobrana lista operatorów VoIP.
¤ Kliknij przycisk Next.
¤ Z listy wybierz następnie operatora VoIP.
Jeśli brak tego operatora na liście, wybierz opcję Other Provider. Ogólne dane
operatora należy w takim przypadku wprowadzić ręcznie (patrz sekcje „Obszar:
General data of your service provider” oraz „Obszar: Network data for your
service provider”).
¤ Kliknij przycisk Finish.
Wskazówka
Jeśli dostępny jest tylko jeden kraj, lista krajów nie jest wyświetlana. Zostanie od
razu wyświetlona lista operatorów.
Dane wybranego operatora zostaną pobrane do telefonu i wprowadzone
w obszarach General data of your service provider (¢ str. 31) oraz Network data
for your service provider (¢ str. 32). W obszarach tych nie trzeba zazwyczaj
wprowadzać żadnych innych ustawień.
W polu Provider wyświetlana jest nazwa wybranego operatora VoIP lub nazwa
Other Provider. Jeśli jest dostępne, wyświetlane jest łącze do strony internetowej
operatora.
Aby zakończyć konfigurację połączenia VoIP, należy jeszcze w obszarze Personal
Provider Data wpisać dane konta.
Version 4, 16.09.2005
Wskazówka
Po pierwszym pobraniu ustawień operatora VoIP telefon sprawdza codziennie,
czy na serwerze konfiguracyjnym w Internecie dostępna jest nowsza wersja
pliku ustawień operatora VoIP (¢ str. 72).
29
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Obszar: Personal Provider Data
Wprowadź dane konfiguracyjne, niezbędne w celu uzyskania dostępu do usługi SIP
operatora VoIP. Dane te można otrzymać od operatora telefonii VoIP.
Podane poniżej nazwy pól (Authentication Name itd.) tego obszaru to nazwy
domyślne i mogą się zmieniać. Jeśli ogólne dane operatora zostały już pobrane
(przycisk „Select VoIP Provider”, patrz wyżej), dla zapewnienia lepszej orientacji
nazwy pól zastępowane są nazwami specyficznymi dla operatora (np. identyfikator
SIP zamiast Authentication Name).
Authentication Name
Wprowadź dane logowania i identyfikator, uzgodnione z operatorem VoIP
(maks. 32 znaki). Identyfikator logowania służy jako identyfikator dostępowy,
którego telefon potrzebuje w celu zalogowania do serwera SIP Proxy/serwera
registrar. Nazwa logowania (Authentication Name) jest często identyczna
z pierwszą częścią nazwy użytkownika (Username) tzn. z numerem telefonu
w Internecie.
Authentication password
W polu Authentication password wprowadź hasło uzgodnione z operatorem
VoIP (maks. 32 znaki). Telefon potrzebuje hasła w celu zalogowania do serwera
proxy protokołu SIP/serwera registrar.
Username
Wprowadź nazwę użytkownika (Caller ID) swojego konta u operatora VoIP
(maks. 32 znaki). Identyfikator ten jest często identyczny z pierwszą częścią
adresu SIP (URI, numer telefonu w Internecie).
Przykład
Jeśli adres SIP ma postać „[email protected]”, jako Username należy
wpisać „987654321”.
Version 4, 16.09.2005
Display name (opcjonalnie)
Wprowadź dowolną nazwę, która będzie wyświetlana na wyświetlaczu aparatu
rozmówcy podczas rozmowy za pośrednictwem Internetu (przykład: Anna
Nowak). Dozwolone są wszystkie znaki z zestawu znaków UTF-8 (Unicode).
Można wpisać maks. 32 znaki.
Jeśli nazwa nie zostanie wprowadzona, wyświetlana będzie nazwa użytkownika
(Username) wzgl. numer VoIP.
Należy dowiedzieć się u operatora VoIP, czy funkcja ta jest przez niego
obsługiwana.
30
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Obszar: General data of your service provider
Jeśli ogólne ustawienia operatora VoIP zostały pobrane z serwera konfiguracji
(¢ str. 29), pola tego obszaru są wstępnie wypełnione pobranymi danymi.
W obszarze tym nie potrzeba więc z reguły wprowadzać żadnych ustawień.
Domain
W tym polu wprowadź ostatnią część adresu SIP (URI, maksymalnie 74 znaki).
Przykład
Jeśli adres SIP ma postać „[email protected]”, w polu Domain należy
wpisać „operator.pl”.
Version 4, 16.09.2005
Proxy server address
Serwer proxy protokołu SIP to serwer bramki operatora VoIP. Wprowadź adres IP
lub (pełną) nazwę DNS serwera proxy protokołu SIP (maks. 74 znaki). Przykład:
myprovider.com.
Proxy server port
Wprowadź numer portu komunikacyjnego, za pomocą którego serwer proxy
protokołu SIP wysyła i odbiera dane sygnalizacyjne (port SIP).
W przypadku większości operatorów VoIP używany jest port 5060.
Registration server
Wprowadź (pełną) nazwę DNS lub adres IP serwera registrar (maks. 74 znaki).
Registrar jest niezbędny do zalogowania telefonu. Przyporządkowuje on
adresowi SIP (Username@Domain) publiczny adres IP/numer portu, za pomocą
którego loguje się telefon. W przypadku większości dostawców usług VoIP
registrar jest identyczny z serwerem SIP. Przykład: reg.myprovider.pl.
Registration server port
Wprowadź używany przez registrar port komunikacji. Najczęściej stosowany jest
port 5060.
Registration refresh time
Tu należy ustalić, w jakich odstępach czasu (w sekundach) telefon powinien
powtarzać logowanie do serwera VoIP (serwera proxy protokołu SIP) – wysyłane
jest wezwanie do nawiązania sesji. Powtarzanie jest niezbędne, aby wpis
telefonu pozostał zachowany w tabelach serwera proxy protokołu SIP i aby tym
samym telefon był dostępny. Powtarzanie zostanie wykonane dla wszystkich
aktywnych połączeń VoIP.
Domyślnie ustawiona jest wartość 180 s.
Jeśli logowanie nie ma być powtarzane okresowo, należy wprowadzić wartość 0 s.
31
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Obszar: Network data for your service provider
Wskazówka
Jeśli ogólne ustawienia operatora IP zostały pobrane z serwera
konfiguracyjnego Gigaset (¢ str. 29), niektóre pola tego obszaru są wstępnie
wypełnione pobranymi danymi np. ustawienia serwera STUN oraz Outbound
Proxy).
Version 4, 16.09.2005
Jeśli telefon podłączony jest do routera wyposażonego w funkcję NAT (Network
Address Translation) i/lub zaporę ogniową (firewall), w obszarze tym należy
wprowadzić pewne ustawienia, aby telefon był osiągalny z Internetu (tj. aby
możliwe było jego adresowanie).
Dzięki NAT adresy IP użytkowników w sieci LAN ukrywane są za wspólnym
publicznym adresem IP routera.
W przypadku połączeń przychodzących
Jeśli w routerze włączona jest funkcja Port Forwarding lub skonfigurowana jest
strefa DMZ, w odniesieniu do połączeń przychodzących nie są potrzebne żadne
specjalne ustawienia.
W przeciwnym razie w celu zapewnienia dostępności telefonu niezbędny jest wpis
w tabeli routingu NAT w routerze. Jest on tworzony podczas logowania telefonu
w usłudze SIP. Ze względów bezpieczeństwa wpis ten jest automatycznie
kasowany w określonych odstępach czasu (Session Timeout). Dlatego też telefon
musi potwierdzać w określonych odstępach czasu swoje logowanie ( £ NAT
refresh time na str. 33), aby wpis w tabeli routingu pozostał zachowany.
W przypadku połączeń wychodzących
Telefon wymaga publicznego adresu, aby móc odbierać dane głosowe partnera
rozmowy
Dostępne są dwie możliwości:
u Telefon sprawdza publiczny adres w serwerze STUN w Internecie (Simple
Transversal of UDP over NAT). Standard STUN może być stosowany tylko
w przypadku tzw. asymetrycznej translacji NAT oraz bez blokady ze strony
zapory ogniowej.
u Telefon kieruje żądanie nawiązania połączenie nie do serwera proxy protokołu
SIP, lecz do serwera Outbound Proxy w Internecie, który dołącza do pakietów
danych adres publiczny.
Serwery STUN i Outbound Proxy stosowane są alternatywnie, w celu obejścia
filtrowania NAT/zapory ogniowej w routerze.
STUN enabled
Kliknij opcję Yes, jeśli telefon ma stosować standard STUN, gdy zostanie
zastosowany router z asymetryczną funkcją NAT.
STUN server address
Wprowadź (pełną) nazwę DNS lub adres IP serwera STUN w Internecie
(maks. 74 znaki).
Jeśli w polu STUN enabled została wybrana opcja Yes, należy tu wprowadzić
serwer STUN.
32
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
STUN server port
Wprowadź numer portu komunikacyjnego STUN serwera. Port domyślny
to 3478.
STUN refresh time
Ustal, w jakich odstępach czasu telefon powinien powtarzać procedurę
rejestrowania na serwerze STUN. Powtarzanie jest niezbędne, aby wpis telefonu
pozostał zachowany w tabelach serwera STUN. Powtarzanie zostanie wykonane
dla wszystkich aktywnych połączeń VoIP.
O STUN refresh time należy dowiedzieć się u operatora VoIP.
Domyślnie ustawiona jest wartość 240 s.
Jeśli logowanie nie ma być powtarzane okresowo, należy wprowadzić wartość 0 s.
NAT refresh time
Określ, w jakich odstępach czasu telefon będzie aktualizować swój wpis w tabeli
routingu NAT. Ustal przedział czasu w sekundach, który będzie nieco niższy niż
limit czasu sesji NAT.
Wartości ustawionej domyślnie dla opcji NAT refresh time nie potrzeba z reguły
zmieniać.
Outbound proxy mode
Określ, kiedy ma być stosowany Outbound Proxy.
Always
Wszystkie wysyłane przez telefon dane sygnalizacyjne i głosowe przesyłane są
do serwera Outbound Proxy.
Automatic
Wysłane przez telefon dane przesyłane są tylko do serwera Outbound Proxy,
jeśli telefon jest podłączony do serwera z symetryczną translacją NAT lub
blokującej zapory ogniowej. Jeśli telefon ukryty jest za asymetryczną translacją
NAT, stosowany jest serwer STUN.
Jeśli ustawiono opcję STUN enabled = No lub nie został wpisany serwer STUN,
stosowany jest zawsze Outbound Proxy.
Never
Serwer Outbound Proxy nie będzie stosowany.
Jeśli w polu Outbound server address nie zostanie dokonany żaden wpis,
telefon zachowuje się, niezależnie od wybranego trybu, jak w przypadku opcji
Never.
Outbound server address
Wprowadź (pełną) nazwę DNS lub adres IP serwera Outbound Proxy
w Internecie (maks. 74 znaki).
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
W przypadku wielu operatorów Outbound Proxy jest identyczny z serwerem
proxy protokołu SIP.
Outbound proxy port
Wprowadź numer używanego portu komunikacyjnego serwera Outbound
Proxy.
Port domyślny to 5060.
33
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Zapisywanie ustawień w telefonie
¤ Kliknij przycisk Set, aby zapisać zmiany.
Po zapisaniu zostanie znowu wyświetlona lista Connections.
Lub:
¤ Kliknij przycisk Cancel, aby anulować wprowadzone zmiany.
Lub:
¤ Kliknij przycisk Delete Connection, aby usunąć połączenie VoIP z konfiguracji.
Usuniętego numeru telefonu nie można użyć do odbierania ani wykonywania
połączeń.
Jeśli usunięte połączenie było linią wysyłającą przypisaną do użytkownika
wewnętrznego, użytkownikowi temu zostanie automatycznie przypisana nowa
linia wysyłająca. Będzie to numer MSN o najniższej pozycji (jeśli telefon jest
podłączony do sieci ISDN) albo numer w stacjonarnej sieci analogowej (jeśli
telefon jest podłączony do stacjonarnej sieci analogowej).
Uwaga
W przypadku braku aktywności przez dłuższy czas połączenie z konfiguratorem
internetowym zostanie automatycznie zakończone. Niezapisane zmiany
zostaną utracone. W razie potrzeby należy zapisywać ustawienia co jakiś czas.
Wpisywanie można następnie kontynuować i w razie potrzeby wprowadzać
zmiany.
Uaktywnianie nowego połączenia VoIP
Jeśli zostało skonfigurowane nowe połączenie VoIP, może potrzebne być jeszcze
jego uaktywnienie.
Na liście Connections:
¤ Uaktywnij odpowiednią opcję w kolumnie Active (
‰
= włączona).
Telefon zaloguje się u operatora VoIP przy użyciu odpowiednich danych dostępu.
Odśwież stronę internetową (np. naciskając klawisz F5).
Jeśli logowanie powiodło się, w kolumnie Status zostanie wyświetlony wpis
Registered. Numer telefonu VoIP jest teraz dostępny i można się z nim łączyć.
Version 4, 16.09.2005
Nowo wprowadzone połączenie VoIP jest przypisywane telefonowi stacji bazowej,
wszystkim zarejestrowanym słuchawkom, automatycznej sekretarce AM 1
i ew. podłączonemu urządzeniu faksującemu jako linia odbierająca.
Przypisanie to można zmienić (¢ str. 40).
34
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Telephony – Audio:
optymalizacja jakości głosu w połączeniach VoIP
W celu poprawienia jakości głosu w telefonii VoIP można wprowadzić ustawienia
ogólne oraz ustawienia specyficzne dla połączenia.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Telephony ¢ Audio.
Jakość głosu w połączeniach VoIP jest określana przez stosowane do transmisji
danych kodery-dekodery głosowe oraz przez dostępne pasmo transmisji
łącza DSL.
Kodery-dekodery głosowe służą do digitalizacji danych głosowych (kodowania/
dekodowania) oraz do ich kompresji. „Lepszy” koder-dekoder (lepsza jakość głosu)
oznacza, że zachodzi potrzeba przesłania większej ilości danych, tzn. do
bezproblemowej transmisji danych głosowych potrzebne jest łącze DSL o dużym
paśmie transmisji.
Telefon obsługuje następujące kodery-dekodery głosowe:
G.722
Bardzo dobra jakość głosu. Szerokopasmowy koder-dekoder głosu G.722 działa
z tą samą szybkością transmisji co G.711 (64 Kb/s na połączenie głosowe), lecz
z wyższą częstotliwością próbkowania. Umożliwia to odtwarzanie wyższych
częstotliwości. Dźwięk mowy jest dzięki temu wyraźniejszy niż w przypadku
innych koderów-dekoderów (High Definition Sound Performance).
Standard HDSP obsługują np. słuchawki: Gigaset S67H, S68H i SL37H.
G.711 a law / G.711 μ law
Bardzo dobra jakość głosu (porównywalna z liniami ISDN). Niezbędne
pasmo transmisji wynosi 64 Kb/s na połączenie głosowe.
G.726
Dobra jakość głosu (niższa, niż w przypadku G.711, jednakże lepsza niż
w przypadku G.729).
Telefon obsługuje standard G.726 przy paśmie transmisji rzędu 32 Kb/s na
połączenie głosowe.
G.729
Średnia jakość głosu. Wymagane pasmo transmisji jest niższe lub równe 8 Kb/s
na połączenie głosowe.
Obie strony połączenia telefonicznego (dzwoniący/nadawca oraz odbiorca) muszą
używać tych samych koderów-dekoderów głosowych. Są one ustalane podczas
nawiązywania połączenia pomiędzy nadawcą a odbiorcą.
Version 4, 16.09.2005
Jakością głosu można sterować, wybierając kodery-dekodery głosowe (przy
uwzględnieniu pasma transmisji posiadanego łącza DSL), z których ma korzystać
telefon, oraz ustalając kolejność, w jakiej kodery-dekodery powinny być
proponowane podczas nawiązywania nowego połączenia VoIP.
35
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Obszar: Settings for Bandwidth
Ustawienia w tym obszarze dotyczą wszystkich połączeń VoIP.
Allow 1 VoIP call only
Przy użyciu telefonu można z reguły prowadzić równocześnie cztery rozmowy
VoIP. Jeśli jednak łącze DSL ma niskie pasmo transmisji, podczas prowadzonych
jednocześnie wielu rozmów VoIP mogą wystąpić problemy. Transmisja danych
nie zawsze jest bez zarzutu (duże opóźnienie głosu, utrata danych itp.).
¤ Aby uniemożliwić nawiązywanie równoległych połączeń telefonicznych VoIP,
uaktywnij opcję Yes za wpisem Allow 1 VoIP call only.
¤ Jeśli możliwość wielu połączeń VoIP ma być dostępna, wybierz opcję No.
Uwaga!
Jeśli dozwolone jest tylko jedno połączenie VoIP, nie są dostępne
następujące usługi sieciowe VoIP:
u Połączenie oczekujące
W trakcie prowadzonej rozmowy nie będą sygnalizowane połączenia
oczekujące.
u Zewnętrzne połączenie konsultacyjne z rozmowy przez VoIP
u Przełączanie i inicjowanie konferencji za pośrednictwem VoIP
Version 4, 16.09.2005
Voice Quality
W telefonie zapisane są ustawienia domyślne dla stosowanych koderówdekoderów: jedno zoptymalizowane dla niższego, i jedno dla wyższego pasma
transmisji.
¤ Aby zastosować ustawienie domyślne do wszystkich połączeń VoIP, włącz
jedną z opcji Optimized for low bandwidth/Optimized for high bandwidth.
Ustawienia zostaną wyświetlone w obszarze Settings for Connections i nie
można ich zmienić.
¤ Włącz opcję Own Codec preference, jeśli chcesz wybrać i ustawić koderydekodery głosowe samodzielnie w zależności od połączenia (patrz „Obszar:
Settings for Connections”).
36
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Version 4, 16.09.2005
Obszar: Settings for Connections
W tym obszarze można wprowadzić specyficzne ustawienia dla każdego
z połączeń VoIP.
Następujące ustawienia można wprowadzić dla każdego z połączeń VoIP,
skonfigurowanych w telefonie:
Volume for VoIP Calls
W zależności od operatora VoIP odbierany poziom głosu/słyszalności może być
zbyt niski lub zbyt wysoki, w wyniku czego nie wystarcza regulacja poziomu
głośności za pomocą słuchawki.
Określ, czy zakres odbieranej głośności jest zbyt wysoki, czy zbyt niski. Dostępne
są następujące opcje:
Low
Poziom głosu/słyszalności jest zbyt wysoki. Uaktywnij tę opcję, aby obniżyć
poziom głośności o 6 dB.
Normal
Podniesienie/obniżenie poziomu głosu/słyszalności nie jest konieczne.
High
Poziom głosu/słyszalności jest zbyt niski. Uaktywnij tę opcję, aby podwyższyć
poziom głośności o 6 dB.
Selected codecs / Available codecs
Warunek: w obszarze Settings for Bandwidth dla ustawienia Voice Quality
została włączona opcja Own Codec preference.
Za pomocą list Selected codecs i Available codecs można ustawić własne,
dostosowane do łącza DSL preferencje dotyczące koderów-dekoderów.
Należy wybrać kodery-dekodery głosowe z których ma korzystać telefon, oraz
ustalić kolejność, w jakiej kodery-dekodery powinny być proponowane podczas
nawiązywania nowego połączenia VoIP za pośrednictwem danego połączenia
VoIP.
¤ Kodery-dekodery głosowe, które telefon powinien proponować
w przypadku połączeń wychodzących, należy umieścić na liście Selected
codecs.
Kliknij w tym celu na liście Available codecs wybrany koder-dekoder
głosowy, który chcesz zastosować (za pomocą klawisza Shift wzgl. klawisza
Ctrl można zaznaczyć wiele wpisów). Kliknij przycisk <Add.
¤ Przenieś kodery-dekodery głosowe, z których telefon nie powinien
korzystać, na listę Available codecs.
Wybierz w tym celu kodery-dekodery głosowe na liście Selected codecs
(patrz wyżej) i kliknij przycisk Remove>.
¤ Uporządkuj kodery-dekodery głosowe na liście Selected codecs
w kolejności, w jakiej telefon powinien proponować je stacji zdalnej podczas
nawiązywania połączenia. Użyj w tym celu przycisków Up oraz Down.
Podczas nawiązywania połączenia VoIP telefon proponuje stacji zdalnej
najpierw pierwszy kodery-dekoder głosowy z listy Selected codecs. Jeśli stacja
zdalna nie akceptuje kodera-dekodera głosowego (np. dlatego, że nie może go
obsłużyć), proponowany jest drugi koder-dekoder z listy itd.
37
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Jeśli stacja zdalna nie akceptuje żadnego kodera-dekodera głosowego z listy
Selected codecs, połączenie nie zostanie nawiązane. W słuchawce
wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.
Jeśli telefon zawsze najpierw próbuje nawiązać połączenie szerokopasmowe,
koder-dekoder G.722 należy umieścić na pierwszym miejscu na liście Selected
codecs.
Wskazówki
u Kodery-dekodery można dezaktywować tylko wtedy (umieszczając na liście
Available codecs), gdy ma to szczególne uzasadnienie. Im więcej
dezaktywowanych koderów-dekoderów, tym większe jest
niebezpieczeństwo, że połączenie nie zostanie nawiązane ze względu na
bezskuteczne uzgadnianie koderów-dekoderów. Połączenie
szerokopasmowe można nawiązać jedynie po zezwoleniu na koder-dekoder
G.722.
u W przypadku rozmów przychodzących dopuszczane są zawsze wszystkie
obsługiwane kodery-dekodery głosowe.
Obszar: Settings for Codecs
Aby zaoszczędzić dodatkowo pasmo transmisji oraz przepustowość drogi
transmisyjnej, w połączeniach VoIP, korzystających z kodera-dekodera G.729,
można wyeliminować transmisję pakietów głosowych w okresach przerw (funkcja
„wykrywania ciszy”). Rozmówca słyszy wtedy, zamiast odgłosów tła z otoczenia
użytkownika, syntetyczne szumienie, wytwarzane u odbiorcy.
Uwaga! Opcja „Wykrywanie ciszy” może ew. oznaczać pogorszenie jakości głosu.
¤ Określ w polu Enable Annex B for codec G.729, czy w przypadku zastosowania
kodera-dekodera G.729 podczas transmisji pakietów danych następować ma
pomijanie przerw w mówieniu (włącz opcję Yes).
Zapisywanie ustawień w telefonie
¤ Kliknij przycisk Set, aby zapisać ustawienia dotyczące jakości głosu.
Po zmianie ustawienia Enable Annex B for codec G.729 w obszarze Settings for
Codecs nastąpi ponowne uruchomienie telefonu stacji bazowej. Użytkownik
zostanie wylogowany z konfiguratora internetowego. Po ponownym
uruchomieniu zostanie wyświetlona strona Login.
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
W celu zapewnienia dobrej jakości głosu należy również przestrzegać
poniższych zaleceń:
u Podczas telefonowania za pośrednictwem VoIP należy unikać wykonywania
innych czynności w Internecie (np. przeglądania stron internetowych).
u Należy pamiętać, że w zależności od stosowanych koderów-dekoderów i od
obciążenia sieci mogą występować opóźnienia dźwięku.
38
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Jakość dźwięku oraz infrastruktura
Version 4, 16.09.2005
Telefon Gigaset zapewnia możliwość telefonowania za pośrednictwem VoIP przy
zachowaniu dobrej jakości dźwięku.
Jednakże wydajność telefonu w przypadku VoIP – a tym samym także jakość
dźwięku – zależy również od właściwości całej infrastruktury.
Wpływ na wydajność mają m. in. poniższe elementy po stronie operatora VoIP:
u Router
u DSLAM
u Linia transmisji DSL oraz szybkość
u Linie połączeń w Internecie
u Ew. inne aplikacje, które korzystają również z łącza DSL
W sieciach VoIP na jakość dźwięku wpływa również m. in. tzw. „usługa Quality of
Service” (QoS). Jeśli cała infrastruktura dysponuje QoS, jakość dźwięku jest wyższa
(mniej opóźnień, mniejsze echo, mniej zakłóceń itp.).
W przypadku, gdy np. router nie obsługuje usługi QoS, jakość dźwięku jest niższa.
Bardziej szczegółowych informacji należy poszukać w literaturze fachowej.
39
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Telephony – Number Assignment:
przypisywanie linii wysyłających i odbierających
Można określić połączenia (linie) telefonu, przypisane do telefonu stacji bazowej
i poszczególnych podłączonych urządzeń jako linie odbierające i/lub wysyłające.
Wskazówki
Version 4, 16.09.2005
W przypadku nieprzypisania połączeń telefonowi stacji bazowej i podłączonym
urządzeniom przypisane zostaną następujące połączenia:
u Linie odbierające telefonu stacji bazowej i zarejestrowanych słuchawek:
wszystkie połączenia telefonu (linia analogowa/ISDN, Gigaset.net i VoIP)
oraz łącze GSM telefonu komórkowego, o ile jest zarejestrowany przez
Bluetooth i uaktywniony (podłączony; GSM).
u Linie wysyłające telefonu stacji bazowej i zarejestrowanych słuchawek: linia
analogowej sieci stacjonarnej lub numer MSN w sieci ISDN, który jako
pierwszy został wpisany w konfiguracji telefonu.
Jeśli telefon stacji bazowej jest podłączony do łącza ISDN i nie został
skonfigurowany żaden numer MSN, jako linia wysyłająca przypisane
zostanie pierwsze połączenie VoIP w konfiguracji.
u Pierwszej automatycznej sekretarce telefonu stacji bazowej jako linie
odbierające przypisywane są wszystkie połączenia (włącznie z łączem GSM
telefonu komórkowego podłączonego przez Bluetooth). Do pozostałych
dwóch automatycznych sekretarek nie są przypisane linie odbierające.
u Jeśli włączone jest urządzenie faksujące, (patrz instrukcja obsługi na
dołączonym dysku CD), jako linie odbierające przypisywane są urządzeniu
faksującemu wszystkie połączenia (włącznie z łączem GSM telefonu
komórkowego podłączonego przez Bluetooth). Jako linia wysyłająca
przypisywana jest linia analogowej sieci stacjonarnej lub pierwszy numer
MSN w sieci ISDN, który jako pierwszy został wpisany w konfiguracji
telefonu.
40
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Przypisywanie telefonowi stacji bazowej/słuchawkom linii
wysyłających i odbierających, zmienianie nazw wewnętrznych
Telefonowi stacji bazowej i każdej zarejestrowanej słuchawce można przypisać
dowolną liczbę linii odbierających. Za pomocą linii odbierających można
w przypadku każdej słuchawki ustalić, które z połączeń będą na niej
sygnalizowane.
Telefonowi stacji bazowej i każdej zarejestrowanej słuchawce można przypisać
jedną linię wysyłającą. Za pomocą linii wysyłającej można określić, za
pośrednictwem którego numeru telefonu/konta VoIP będą nawiązywane
i rozliczane połączenia wychodzące telefonu stacji bazowej lub słuchawki. Wyjątki:
dla wybieranego numeru telefonu zdefiniowano regułę wybierania (¢ str. 49).
Można jednak określić, że przy każdym połączeniu z telefonu stacji bazowej/
słuchawki możliwe będzie wybranie linii wysyłającej z listy wszystkich dostępnych
linii.
Version 4, 16.09.2005
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Telephony ¢ Number Assignment.
W przypadku telefonu stacji bazowej (Desktop Phone) i każdej słuchawki
wyświetlony zostanie następujący ekran (przykład):
41
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
¤ Wyświetlana jest nazwa domyślna każdej słuchawki i telefonu stacji bazowej
¤
(INT 1, ... INT 7) lub nazwa ustawiona przez użytkownika oraz lista linii, które
zostały dla telefonu skonfigurowane i uaktywnione. Kolumna Connection
zawiera nazwy połączeń. W przypadku łącza GSM wyświetlana jest nazwa GSM.
Łącze GSM jest wyświetlane, o ile lista znanych urządzeń zawiera co najmniej
jeden telefon GSM. W razie potrzeby nazwę wewnętrzną urządzenia można
zmienić w polu Name.
Określ linię wysyłającą każdego z urządzeń. Kliknij w tym celu opcję za żądaną
linią w kolumnie for outgoing calls. Ustawione dotychczas przyporządkowanie
zostanie automatycznie wyłączone.
W przypadku wybrania opcji Select line for each outgoing call przy każdym
połączeniu można będzie wybrać linię, która zostanie użyta do nawiązania
połączenia.
Wskazówka
Telefonowi stacji bazowej i wszystkim zarejestrowanym słuchawkom jako linia
wysyłająca przypisywany jest również numer Gigaset.net. Numery kończące się
kodem #9 są automatycznie wybierane za pomocą połączenia Gigaset.net.
¤ Wybierz linie odbierające poszczególnych urządzeń. Kliknij w tym celu opcję za
¤
żądaną linią w kolumnie for incoming calls. Każdej słuchawce można przypisać
kilka linii albo też nie przypisywać żadnej ( ‰ = przypisana).
Następnie kliknij przycisk Set, aby zapisać ustawienia.
Wskazówki
u W razie usunięcia linii przypisanej do urządzenia jako linia wysyłająca
Version 4, 16.09.2005
automatycznie przypisana zostanie mu linia analogowej sieci stacjonarnej
lub pierwszy numer MSN w w konfiguracji.
Jeśli telefon stacji bazowej jest podłączony do łącza ISDN i nie został
skonfigurowany żaden numer MSN, jako linia wysyłająca przypisane zostanie
pierwsze połączenie VoIP w konfiguracji.
u Jeśli linia nie jest przypisana do żadnego urządzenia jako linia odbierająca,
połączenia z tym numerem nie są sygnalizowane na telefonie stacji bazowej
ani żadnej słuchawce.
42
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Przypisywanie linii wysyłającej/odbierającej urządzeniu
faksującemu
Warunek: złącze faksu jest włączone w telefonie stacji bazowej.
Urządzeniu faksującemu można przypisać dowolną liczbę linii odbierających
i jedną linię wysyłającą. Urządzeniu faksującemu zawsze przydzielana jest nazwa
wewnętrzna WEWN 8.
for outgoing calls
for incoming calls
¤ Kliknij w pierwszej kolumnie (for outgoing calls) opcję za linią, którą chcesz
¤
¤
przypisać urządzeniu faksującemu jako linię wysyłającą. Ustawione dotychczas
przyporządkowanie zostanie automatycznie wyłączone.
Kliknij w drugiej kolumnie (for incoming calls) opcję za linią, którą chcesz
przypisać urządzeniu faksującemu jako linię odbierającą. Można przypisać wiele
linii albo też nie przypisywać żadnej ( ‰ = przypisana).
Następnie kliknij przycisk Set, aby zapisać ustawienia.
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
Ustawienia działają tylko pod warunkiem, że włączony jest port faksu
w telefonie stacji bazowej ( £ szczegółowa instrukcja obsługi telefonu stacji
bazowej na dołączonym dysku CD).
43
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Przypisywanie linii odbierających automatycznym sekretarkom
Dla każdej linii można określić, która z trzech automatycznych sekretarek telefonu
stacji bazowej ma przyjmować przychodzące na linii połączenia. W tym celu należy
przyporządkować linie odbierające do automatycznych sekretarek.
Wskazówki
u Każdy nowo wpisana linia jest przypisywana jako linia odbierająca do
automatycznej sekretarki 1.
u Jeśli do automatycznej sekretarki nie jest przypisana żadna linia odbierająca,
automatyczna sekretarka nie jest aktywna. Nie jest ona wyświetlana na liście
automatycznych sekretarek i nie można jej włączyć.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Telephony ¢ Number Assignment.
W przypadku łącza GSM na liście znanych urządzeń wyświetlana jest nazwa
odpowiedniego telefonu komórkowego z Bluetooth.
¤ W obszarze Answering Machine wybierz dla każdej linii (MSN, analogowej, VoIP,
Version 4, 16.09.2005
¤
44
GSM) automatyczną sekretarkę (AM 1, AM 2, AM 3), która będzie przyjmować
połączenia (o ile jest włączona). Każdej automatycznej sekretarce można
przypisać dowolną liczbę linii.
W przypadku wybrania dla linii opcji None połączenia przychodzące na tej linii
nie będą przyjmowane przez automatyczną sekretarkę.
Następnie kliknij przycisk Set, aby zapisać ustawienia.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Aktywacja połączenia w sieci analogowe/ISDN jako połączenia
zapasowego
Telefon umożliwia teraz uaktywnienie połączenia w sieci analogowej lub ISDN
(pierwszego numeru w konfiguracji) jako połączenia zapasowego. Jeśli próba
nawiązania połączenia VoIP nie powiedzie się, nastąpi automatyczna próba
połączenia przez sieć analogową lub ISDN.
Połączenie zastępcze używane jest w następujących przypadkach:
u linie VoIP są zajęte,
u serwer SIP połączenia VoIP jest niedostępny,
u wybrane połączenie VoIP nie zostało jeszcze poprawnie skonfigurowane
(np. błędne hasło),
u telefon stacji bazowej nie ma połączenia z Internetem, np. router jest wyłączony
lub nie został podłączony do Internetu.
Wyjątek
Wiadomości SMS, które powinny być wysłane przez połączenie VoIP, nie są
wysyłane przy użyciu linii zastępczej. Wiadomość SMS zostanie zapisana na
liście odebranych ze stanem błędu. Klawisz wiadomości na telefonie stacji
bazowej miga.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Telephony ¢ Number Assignment.
Obszar: Alternative Connection
¤ Jeśli chcesz uaktywnić linię analogową jako linię zastępczą, kliknij opcję Yes za
Version 4, 16.09.2005
¤
ustawieniem Automatic Fallback to Fixed Line. Kliknij opcję No, aby
dezaktywować funkcję.
Następnie kliknij przycisk Set, aby włączyć ustawienia.
45
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Telephony – Call Forwarding:
aktywacja opcji Call Forwarding dla połączeń VoIP
Połączenia można przekierowywać na połączenia VoIP oraz na numer Gigaset.net .
Połączenia przychodzące na numery VoIP można również przekierować na dowolny numer
zewnętrzny (VoIP, w sieci stacjonarnej lub komórkowej). Przekierowanie odbywa się za
pośrednictwem VoIP.
Połączenia z numerem Gigaset.net można przekierowywać w obrębie usługi
Gigaset.net, tzn. na inny numer Gigaset.net.
W przypadku każdego numeru VoIP (konta VoIP) można określić, czy i kiedy
połączenia z tym numerem VoIP mają być przekierowywane na inny numer
telefonu.
Przekierowanie można również ustawić, a także włączyć/wyłączyć za pomocą
telefonu stacji bazowej lub zarejestrowanej słuchawki.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Telephony ¢ Call Forwarding.
Wyświetlona zostanie lista ze skonfigurowanymi i uaktywnionymi połączeniami
VoIP oraz numer telefonu w usłudze Gigaset.net.
Connections
Wybierz nazwę przypisaną do połączenia VoIP lub Gigaset.net.
When
Wybierz, kiedy połączenie przychodzące na tej linii ma być przekierowywane:
When busy
Połączenia będą przekazywane, gdy linia będzie zajęta.
On no reply
Połączenia będą przekazywane, jeśli nie zostaną odebrane po kilku dzwonkach.
Always
Połączenia będą przekazywane bezzwłocznie, czyli telefon stacji bazowej nie
będzie sygnalizował żadnych połączeń przychodzących na danej linii.
Off
Wyłącza przekierowanie połączeń.
Call number
Umożliwia wprowadzenie numeru telefonu, na który mają być
przekierowywane połączenia (maks. 32 znaki 0 – 9, *, #, R (flash), P (pauza)).
Należy pamiętać o tym, w razie potrzeby również w przypadku przekierowania
na numer w lokalnej sieci stacjonarnej, że niezbędne jest wprowadzenie
lokalnego numeru kierunkowego (w zależności od operatora VoIP oraz
ustawienia automatycznego wybierania numeru kierunkowego, ¢ str. 48).
Ustawienia dotyczą jedynie numeru telefonu wybranego w obszarze Connections.
¤ Następnie kliknij przycisk Set, aby zapisać ustawienia.
Version 4, 16.09.2005
Wskazówka
Przekierowanie linii analogowej lub ISDN można również ustawić, a także
włączyć/wyłączyć za pomocą telefonu stacji bazowej lub zarejestrowanej
słuchawki.
46
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Telephony – Dialling Plans:
wpisywanie własnego numeru kierunkowego/prefiksu
połączeń zewnętrznych
W telefonie stacji bazowej można zapisać pełny numer kierunkowy (wraz
z prefiksem międzynarodowym) miejscowości, w której używany jest telefon.
Jeśli telefon stacji bazowej podłączony jest do centrali PABX, przed wybieranym
numerem zewnętrznym należy wpisać również odpowiedni prefiks połączeń
zewnętrznych (APL, np. 0). Prefiks połączenia zewnętrznego można zapisać
w telefonie stacji bazowej.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Telephony ¢ Dialling Plans.
Obszar Area Codes
Zdefiniuj następujące ustawienia:
¤ Wybierz z listy Country kraj, w którym używany jest telefon. Dzięki temu numer
kierunkowy kraju (International Prefix i Area Code) oraz lokalny numer
kierunkowy (Local Prefix Area Code) zostaną ustawione automatycznie.
¤ Wprowadź w polu Local Area Code lokalny numer kierunkowy miasta bez
prefiksu (maks. 8 znaków 0–9, *, #, R (flash), P (pauza)), np. 22 (Warszawa).
Obszar Access Code
¤ Wprowadź w polu Code for Fixed Line lub Code for ISDN line prefiks połączeń
¤
¤
Version 4, 16.09.2005
¤
zewnętrznych, który ma poprzedzać numery telefonu (maks. 3 cyfry) wybierane
za pomocą linii analogowej lub ISDN.
Wybierz na liście is added to numbers dla połączeń za pośrednictwem sieci
stacjonarnej/ISDN, kiedy numery telefonów ma poprzedzać prefiks połączeń
zewnętrznych.
from Call Lists
Prefiks będzie poprzedzać numery wybrane na telefonie stacji bazowej lub
słuchawce z jednej z list rejestru połączeń, listy wiadomości SMS lub listy
wiadomości automatycznej sekretarki.
All
Prefiks będzie poprzedzać wszystkie numery wybrane na telefonie stacji
bazowej lub słuchawce.
None
Numery telefonów nie będą poprzedzane prefiksem połączeń zewnętrznych.
Wprowadź w polu Code for VoIP line prefiks połączeń zewnętrznych, który ma
poprzedzać numery telefonu (maks. 3 cyfry) wybierane za pomocą połączenia
VoIP.
Wybierz na liście is added to numbers dla połączeń VoIP, kiedy numery
telefonów ma poprzedzać prefiks połączeń zewnętrznych. Opcje do wyboru:
from Call Lists, All, None (znaczenie – patrz wyżej).
¤ Kliknij przycisk Set, aby zapisać ustawienia.
47
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Telephony – Dialling Plans:
automatyczne włączanie/wyłączanie lokalnego
numeru kierunkowego
Warunek: lokalny numer kierunkowy został zapisany w telefonie stacji bazowej
(¢ str. 47).
W przypadku połączeń VoIP należy z zasady wprowadzać również lokalny numer
kierunkowy – także w przypadku rozmów miejscowych. Aby zaoszczędzić sobie
konieczności wprowadzania lokalnego numeru kierunkowego, telefon można
ustawić w taki sposób, aby numer ten automatycznie poprzedzał wszystkie
miejscowe połączenia VoIP.
W przypadku połączeń VoIP lokalny numer kierunkowy (¢ str. 47) będzie
poprzedzać wszystkie numery telefonu, które nie zaczynają się od 0 – także
w przypadku wybierania numerów z książki telefonicznej oraz z innych list.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Telephony ¢ Dialling Plans.
Obszar Area Codes
¤ Kliknij opcję Yes za wpisem Predial area code for local calls through VoIP,
aby włączyć funkcję.
Kliknij opcję No, aby dezaktywować funkcję. Numer kierunkowy trzeba będzie
wprowadzać również w przypadku rozmów miejscowych za pośrednictwem
VoIP. Numery w książce telefonicznej muszą, w celu wybierania za
pośrednictwem VoIP, zawsze zawierać lokalny numer kierunkowy.
Uwaga!
u Lokalny numer kierunkowy poprzedza podczas wybierania za
Version 4, 16.09.2005
pośrednictwem VoIP również numery alarmowe, o ile dla numerów tych nie
zdefiniowano żadnych reguł wybierania.
u Zapisany w telefonie stacji bazowej numer kierunkowy nie jest dodawany
do numerów zapisanych w sieciowej skrzynce poczty głosowej (¢ str. 52).
48
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Telephony – Dialling Plans:
określanie reguł wybierania – kontrola kosztów
Aby redukować koszty, można zastosować reguły wybierania:
u Dla określonego numeru telefonu można wyznaczyć linię (analogową/ISDN lub
jedno z kont VoIP), za pośrednictwem której połączenia z tego numeru będą
nawiązywane i rozliczane.
W przypadku wprowadzenia kilku cyfr (np. lokalnego albo krajowego numeru
kierunkowego lub numeru w sieci komórkowej) wszystkie numery, które
rozpoczynają się od tych cyfr, będą wybierane za pośrednictwem wybranej linii.
Reguły wybierania dotyczą telefonu stacji bazowej i wszystkich zarejestrowanych
słuchawek. Ustawienie linii wybierającej nie dotyczy wybierania numerów, które
podlegają regule wybierania.
Wskazówka
Reguły wybierania, z wyjątkiem blokady, nie dotyczą następującego
przypadku:
¤ Do klawisza funkcyjnego telefonu stacji bazowej przypisano wybór linii
(patrz szczegółowa instrukcja obsługi telefonu stacji bazowej) i w celu
połączenia wybrana została linia wysyłająca z listy dostępnych linii.
Porady
u Porównaj taryfy za rozmowy zamiejscowe (zwłaszcza zagraniczne) u operatora
Version 4, 16.09.2005
sieci stacjonarnej i VoIP i ustal, które połączenie ma być używane dla których
krajów/miejscowości, np. reguła wybierania dla numeru Phone Number „0033”
dotyczy wszystkich połączeń do Francji.
u Ustal na podstawie reguł wybierania, czy numery rozpoczynające się od numeru
Call-by-Call mają być zawsze wybierane za pośrednictwem łącza sieci
stacjonarnej. Wprowadź w tym celu numer Call-by-Call w polu Phone Number.
49
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Definiowanie reguł wybierania
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Telephony ¢ Dialling Plans.
Obszar Dialling Plans
Określ reguły wybierania dla telefonu. Wprowadź następujące ustawienia pod
pozycją New Rule:
Phone Number
Wprowadź numer telefonu lub pierwsze cyfry numerów (np. numer
kierunkowy), do których mają być stosowane reguły wybierania
(maks. 15 znaków).
Connection
Na liście wyświetlane są wszystkie skonfigurowane linie. Wyświetlane są nazwy
przyporządkowane liniom przez użytkownika.
¤ Wybierz z listy połączenie, za pomocą którego mają być wybierane numery
zaczynające się od wprowadzonego ciągu cyfr.
Comment (opcjonalnie)
Tu można wprowadzić komentarz o maks. długości 20 znaków, który opisuje
regułę wybierania.
¤ Kliknij przycisk Add.
Reguła wybierania zostanie natychmiast włączona.
Jeśli w telefonie są jeszcze wolne wpisy dla innych reguł wybierania, zostanie
wyświetlony nowy pusty wiersz dla wpisu kolejnej reguły wybierania.
Wskazówka
Jeśli reguły wybierania się nakładają, stosowana jest zawsze reguła o większym
stopniu zgodności.
Przykład:
Zdefiniowano regułę wybierania dla numeru „02” oraz drugą, dla numeru „023”.
W przypadku wybrania numeru „0231...” zostanie zastosowana druga reguła
wybierania, natomiast w przypadku wybrania „0208” – pierwsza.
Przykłady
Version 4, 16.09.2005
Wszystkie połączenia z siecią komórkową powinny być wykonywane za
pośrednictwem połączenia VoIP od operatora B.
Reguły wybierania:
Phone Number = 017 Connection = IP3, operator B
jak również odpowiednie wpisy dla „015” i „016”.
50
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Numery alarmowe
W niektórych krajach reguły wybierania ustawione są domyślnie dla numerów
alarmowych (np. dla lokalnego numeru policji). Jako linia w polu Connection
ustawiona jest sieć stacjonarna.
Te reguły wybierania należy zmienić jedynie w przypadku, gdy telefon nie jest
podłączony do linii analogowej/ISDN. Jeśli w obszarze Connection zostanie
wybrane połączenie VoIP, należy upewnić się, że operator VoIP obsługuje numery
alarmowe. Jeśli połączenie VoIP zostanie usunięte z konfiguracji, połączenie
alarmowe nie będzie dostępne.
Jeśli nie są ustawione domyślnie numery alarmowe, należy samodzielnie
zdefiniować reguły wybierania dla numerów alarmowych i przyporządkować im
połączenie, o którym wiadomo, iż obsługuje numery alarmowe.
Uwaga!
u Jeśli włączona została opcja automatycznego dodawania lokalnego numeru
kierunkowego (¢ str. 48) i dla numerów telefonów nie zdefiniowano
żadnej reguły wybierania, numer kierunkowy będzie dodawany również do
numerów alarmowych wybieranych za pośrednictwem VoIP.
Aktywacja/dezaktywacja reguły wybierania
¤ Kliknij w kolumnie Active odpowiednią opcję, aby uaktywnić/dezaktywować
daną regułę wybierania ( ‰ = włączona).
Reguła dezaktywowana jest wyłączona do czasu jej ponownego uaktywnienia.
Usuwanie reguły wybierania
¤ Kliknij przycisk Delete za wpisem reguły przeznaczonej do usunięcia.
Version 4, 16.09.2005
Reguła wybierania zostanie natychmiast usunięta z listy. Pole na liście pozostanie
wolne.
51
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Telephony – Network Mailboxes:
automatyczna sekretarka w sieci, włączanie/
wyłączanie, wpisywanie numeru
Wielu operatorów ISDN, telefonii stacjonarnej oraz telefonii VoIP oferuje usługę
automatycznej sekretarki w sieci, tzw. skrzynkę poczty głosowej u operatora.
Każda skrzynka poczty głosowej u operatora odbiera zawsze tylko te połączenia,
które przychodzą za pośrednictwem odpowiedniej linii (analogowej/ISDN lub
odpowiedniego połączenia VoIP). Aby móc nagrywać wszystkie wiadomości,
należy więc skonfigurować osobno skrzynki poczty głosowej dla sieci stacjonarnej/
ISDN oraz połączeń VoIP.
Zapisanie numerów poczty głosowej w telefonie stacji bazowej umożliwia
przypisanie skrzynki poczty głosowej do klawisza 1 w celu szybkiego wybierania
lub bezpośrednie wywoływanie odpowiedniej skrzynki poczty głosowej poprzez
otwarcie jej listy wiadomości.
Za pomocą konfiguratora internetowego można wpisać dla każdego
skonfigurowanej linii numer przyporządkowanej do niej automatycznej sekretarki
w sieci. Automatyczną sekretarkę dla połączeń VoIP można włączać i wyłączać za
pomocą konfiguratora sieciowego.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Telephony ¢ Network Mailboxes.
Na stronie tej zostanie wyświetlona lista wszystkich możliwych połączeń.
W kolumnie Connection wyświetlane są nazwy połączeń.
Wpisywanie numeru
¤ Za żądanym połączeniem w kolumnie Call number wpisz numer automatycznej
¤
sekretarki w sieci.
W przypadku niektórych operatorów VoIP numer automatycznej sekretarki
w sieci jest wpisywany w telefonie stacji bazowej podczas pobierania ogólnych
danych operatora VoIP (¢ str. 29) i wyświetlany w polu Call number.
Kliknij następnie przycisk Set, aby zapisać ustawienia.
Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki w sieci
¤ Za pomocą opcji w kolumnie Active można poszczególne numery VoIP
automatycznej sekretarki w sieci włączać ( ‰ ) lub wyłączać (
). Kliknięcie
danej opcji od razu włącza/wyłącza opcję. Zapisywanie zmiany nie jest
konieczne.
Version 4, 16.09.2005
Wskazówka
Usługę automatycznej sekretarki w sieci analogowej lub ISDN należy zamówić u
operatora.
Sposób włączania/wyłączania automatycznej sekretarki w sieci stacjonarnej lub
ISDN należy sprawdzić w informacjach dostarczonych przez operatora.
52
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Telephony – Advanced Settings:
ustawianie sygnalizacji DTMF dla VoIP
Sygnalizacja DTMF jest niezbędna np. do sprawdzania i sterowania niektórymi
skrzynkami poczty głosowej za pomocą kodów cyfrowych lub do zdalnej obsługi
lokalnej automatycznej sekretarki.
W celu przekazania sygnałów DTMF za pośrednictwem połączenia VoIP, należy
ustalić, jak kody klawiaturowe będą przekształcane na sygnały DTMF
i przekazywane: jako słyszalne informacje przez kanał głosowy, czy też jako tzw.
komunikat „SIP Info”.
Należy dowiedzieć się u operatora VoIP, jaki rodzaj transmisji DTMF jest przez niego
obsługiwany.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Telephony ¢ Advanced Settings.
Obszar DTMF over VoIP connections
Określ ustawienia dotyczące przesyłania sygnałów DTMF.
Dostępne są następujące możliwości:
¤ Włączenie opcji Automatic. Wszystkie pozostałe opcje funkcji Send settings
zostaną wyłączone. Telefon stacji bazowej przy każdej próbie połączenia
podejmie próbę ustawienia rodzaju sygnalizacji DTMF odpowiedniego do
aktualnie wynegocjowanego kodera-dekodera.
¤ Wyłączenie opcji Automatic i samodzielne ustawienie rodzaju sygnalizacji
DTMF:
¤ Uaktywnij opcję Audio lub RFC 2833, jeśli sygnały DTMF mają być przesyłane
w sposób akustyczny (w pakietach głosowych).
¤ Uaktywnij opcję SIP Info, jeśli sygnały DTMF mają być przesyłane jako kod.
¤ Następnie kliknij przycisk Set, aby zapisać ustawienia.
Wskazówka
u Ustawienia dla sygnalizacji DTMF dotyczą wszystkich połączeń VoIP (kont
VoIP).
u Sygnałów DTMF nie można transmitować w paśmie audio (Audio) połączeń
Version 4, 16.09.2005
szerokopasmowych (stosowany jest koder-dekoder G.722).
53
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Telephony – Advanced Settings:
ustawianie funkcji klawisza R dla połączeń VoIP (Hook
Flash)
Operator VoIP obsługuje w razie potrzeby specjalne funkcje. Aby skorzystać
z funkcji tego typu, telefon musi przesłać do serwera SIP specjalny sygnał (pakiet
danych). Sygnał ten można przyporządkować jako funkcję R do klawisza
funkcyjnego lub klawisza wyświetlacza telefonu.
W przypadku naciśnięcia tak ustawionego klawisza podczas rozmowy VoIP sygnał
zostanie przesłany.
Warunek:
u Sygnalizacja DTMF za pośrednictwem komunikatów informacyjnych SIP jest
włączona, tzn. opcja SIP Info na tej stronie internetowej jest aktywna
(¢ str. 53).
u Funkcja R nie jest używana do przekierowywania połączeń, tzn. dla
przekierowania połączenia ustawiono opcję Use the R key to initiate call
transfer with the SIP Refer method. = No (¢ str. 55).
Jeśli jeden z tych warunków nie został spełniony, pola w obszarze
Hook Flash (R-key) są ukryte.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Telephony ¢ Advanced Settings.
Obszar Hook Flash (R-key)
¤ W polach Application Type (maks. 31 znaków) i Application Signal (maks.
15 znaków) wprowadź dane otrzymane od operatora VoIP.
¤ Następnie kliknij przycisk Set, aby zapisać ustawienia.
Version 4, 16.09.2005
Ustawienia funkcji R odnoszą się do telefonu stacji bazowej i wszystkich
zarejestrowanych słuchawek.
54
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Telephony – Advanced Settings:
konfigurowanie przekierowania połączenia za
pośrednictwem VoIP
Zewnętrzne połączenie VoIP można przełączyć na inną linię zewnętrzną (funkcja
zależna od operatora), nawiązując w tym celu zewnętrzne połączenie
konsultacyjne. Można określić ustawienia rodzaju przekierowania połączenia.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Telephony ¢ Advanced Settings.
Obszar Call Transfer
¤ Wprowadź ustawienia przekierowania połączeń za pośrednictwem VoIP
Version 4, 16.09.2005
w następujących polach:
Use the R key to initiate call transfer with the SIP Refer method.
W przypadku uaktywnienia opcji Yes można połączyć obu rozmówców
zewnętrznych za pomocą funkcji R. Funkcję R można przypisać do klawisza
funkcyjnego lub klawisza wyświetlacza telefonu.
Połączenie z rozmówcami zostanie zakończone.
Transfer Call by On-Hook
W razie włączenia opcji Yes obaj rozmówcy zewnętrzni zostaną ze sobą
połączeniu w przypadku odłożenia słuchawki. Połączenie z rozmówcami
zostanie zakończone.
Derive target address
Ustaw protokół (zawartość informacji „Refer To”), który ma być preferowany
podczas przekierowywania połączenia w celu ustalenia adresu docelowego:
from the SIP URL
Protokół ten zalecany jest w przypadku połączenia telefonu stacji bazowej
z Internetem za pośrednictwem routera z filtrowaniem adresów NAT.
from the SIP contact header
Protokół ten zalecany jest w przypadku sieci zamkniętych (wewnętrzne sieci
firmowe i komercyjne).
Determine target address automatically
W przypadku włączenia opcji Yes telefon stacji bazowej spróbuje automatycznie
ustalić optymalny protokół.
Jeśli telefon stacji bazowej nie jest w stanie ustalić optymalnego protokołu,
zostanie zastosowany protokół ustawiony za pomocą opcji Derive target
address.
55
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Hold on transfer target
Ustaw rodzaj przekazywania/przekierowywania połączeń:
¤ W razie włączenia opcji For attended transfer pierwsze połączenie na łączu
VoIP telefonu musi zostać zawieszone do chwili odebrania połączenia
konsultacyjnego. Dopiero wtedy można połączyć obydwu rozmówców.
¤ W razie włączenia opcji For unattended transfer połączenie rozmówcy musi
zostać zawieszone do chwili rozpoczęcia nawiązywania połączenia
konsultacyjnego (wybrania numeru). Połączenie można przekazać, zanim
jeszcze zgłosi się drugi rozmówca.
Version 4, 16.09.2005
¤ Następnie kliknij przycisk Set, aby zapisać ustawienia.
56
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Telephony – Advanced Settings:
ustalanie lokalnych portów komunikacyjnych dla VoIP
Określ, z jakich lokalnych portów komunikacyjnych (numery portów) telefon ma
korzystać w przypadku telefonii VoIP. Porty nie mogą być używane przez żadnego
innego użytkownika sieci LAN.
Następujące porty komunikacyjne są używane w przypadku telefonii VoIP:
u SIP port
Port komunikacyjny, za pomocą którego telefon odbiera dane sygnalizacyjne
(SIP)
u RTP port
Dla każdego połączenia VoIP niezbędne są dwa kolejne porty RTP (kolejne
numery portów). Na jednym porcie RTP odbierane są dane głosowe, a na drugim
dane sterowania.
Można ustawić stały numer portu lub zakres portów SIP i RTP albo skonfigurować
telefon w taki sposób, aby używane były dowolne wolne porty ze zdefiniowanego
zakresu numerów portów.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Telephony ¢ Advanced Settings.
Obszar Listen ports for VoIP connections
Version 4, 16.09.2005
Use random ports
Wybierz opcję No, jeśli telefon ma używać portów określonych w polach SIP
port oraz RTP port.
Kliknij opcję Yes, jeśli telefon nie ma używać stałych portów SIP port oraz RTP
port, lecz dowolnych wolnych portów ze zdefiniowanego zakresu portów.
Użycie losowych portów jest uzasadnione, jeśli z tym samym routerem
z filtrowaniem NAT używanych jest kilka telefonów. Telefony muszą wtedy
używać różnych portów, aby funkcja NAT routera mogła przekazywać rozmowy
przychodzące i dane głosowe tylko do jednego telefonu (adresowanego).
57
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Use random ports = No
SIP port
Zdefiniuj numer portu dla portu SIP. Wprowadź w polu liczbę z przedziału od
1024 do 49152.
Domyślny numer portu sygnalizacji SIP to 5060.
Wprowadzony numer portu nie może znajdować się w zakresie numerów
portów RTP port.
RTP port
Należy zdefiniować zakres numerów portów, które będą używane jako porty
RTP. Zakres ten musi być zarezerwowany w sieci LAN (routera) dla telefonu.
Wprowadź w lewym polu najniższy numer portu, natomiast w prawym polu
najwyższy numer portu z zakresu numerów portów (liczby z zakresu od 1024 do
55000).
Wielkość zakresu numerów portów:
Różnica pomiędzy numerami portów musi wynosić co najmniej 6, jeśli mają być
dopuszczalne w telefonie dwie jednoczesne rozmowy VoIP. Musi ona wynosić co
najmniej 4, jeśli dozwolona ma być tylko jedna rozmowa VoIP ( ¢ opcja Allow
1 VoIP call only na str. 36).
Niższy numer portu zakresu (w lewym polu) musi być liczbą parzystą.
Wprowadzenie liczby nieparzystej spowoduje automatyczne wybranie
następnej niższej liczby parzystej (np. wprowadzenie numeru 5003 spowoduje
ustawienie numeru 5002).
Domyślny numer portu transmisji głosu to 5004.
Use random ports = Yes
SIP port
Wprowadź zakres numerów portów, z których ma być wybierany port SIP.
Wprowadź w lewym polu najniższy numer portu, natomiast w prawym polu
najwyższy numer portu z zakresu numerów portów (liczba z zakresu od 1024 do
49152).
Ten zakres numerów portów nie może pokrywać się z zakresem numerów
portów podanym w obszarze RTP port.
Zakres ustawiony domyślnie: od 5060 do 5076.
RTP port
Należy zdefiniować zakres numerów portów, spośród których będą wybierane
porty RTP.
Wprowadź w lewym polu najniższy numer portu, natomiast w prawym polu
najwyższy numer portu z zakresu numerów portów.
Zakres ustawiony domyślnie: od 5004 do 5020.
Version 4, 16.09.2005
¤ Następnie kliknij przycisk Set, aby zapisać ustawienia.
58
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
E-Mail:
konfigurowanie ustawień poczty elektronicznej
Za pomocą telefonu można ustawić powiadamianie o nowych wiadomościach na
serwerze poczty przychodzącej oraz wyświetlać listę odebranych wiadomości i ich
tekst na słuchawce.
Aby telefon mógł nawiązać połączenie z serwerem poczty przychodzącej
i połączyć się ze skrzynką odbiorczą, należy najpierw zapisać adres lub nazwę DNS
serwera poczty przychodzącej oraz osobiste dane dostępowe w telefonie i włączyć
sprawdzanie wiadomości e-mail na serwerze poczty przychodzącej.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ E-Mail.
¤ W polu Authentication Name wpisz nazwę użytkownika (nazwa konta),
uzgodnioną z operatorem Internetu (maks. 74 znaki).
¤ W polu Authentication password wprowadź uzgodnione z operatorem hasło
¤
¤
Version 4, 16.09.2005
¤
dostępu do serwera poczty przychodzącej (maks. 32 znaki; rozróżniane są
wielkie/małe litery).
W polu POP3 Server wpisz nazwę serwera poczty przychodzącej (serwer POP3),
(maks. 74 znaki). Przykład: pop.theserver.com.
Z listy Check for new e-mail wybierz czasowy, co który telefon ma sprawdzać
czy na serwerze poczty przychodzącej pojawiły się nowe wiadomości e-mail.
Wybierz opcję Never, aby dezaktywować zapytanie. Wybierz inną wartość, aby
włączyć sprawdzanie nowych wiadomości e-mail
Kliknij przycisk Set, aby zapisać ustawienia w telefonie.
59
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Services – Info Services:
konfigurowanie/włączanie wyświetlania
Na wyświetlaczu telefonu stacji bazowej w stanie gotowości można wyświetlać
indywidualnie zestawione teksty informacyjne (np. komunikaty pogodowe, kanały
wiadomości, komunikaty serwisu e-Bay, informacje o ruchu drogowym itd.). W tym
celu należy na telefonie stacji bazowej skonfigurować wygaszacz ekranu Uslugi
informac.
Konfigurowanie usług informacyjnych
Wskazówka
Prognoza pogody jest ustawiona domyślnie. Jest wyświetlana na ekranie stanu
gotowości telefonu stacji bazowej po ustawieniu wygaszacza ekranu Uslugi
informac.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Services.
¤ Kliknij łącze
www.gigaset.net/myaccount
Otwarta zostanie strona internetowa usług informacyjnych Gigaset.net.
Użytkownik jest już zalogowany przy użyciu nazwy użytkownika Gigaset.net.
Nazwa użytkownika Gigaset.net oraz hasło są wyświetlane na stronie
konfiguratora internetowego Services.
Zostanie otwarta strona internetowa, na której można ustawić własną usługę
informacyjną.
¤ Określ, jakie informacje mają być regularnie wyświetlane na telefonie stacji
bazowej i podłączonych słuchawkach.
Włączanie wyświetlania usług informacyjnych
Version 4, 16.09.2005
W obszarze Activate Info Services:
¤ Uaktywnij opcję Yes / No, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie informacji
tekstowych.
¤ Kliknij przycisk Set, aby zapisać ustawienia w telefonie.
Dostępne informacje tekstowe są wyświetlane na ekranie stanu gotowości
telefonu stacji bazowej oraz zarejestrowanych słuchawek Gigaset SL78H, SL400H
lub S79H, na których ustawiono wygaszacz ekranu Uslugi informac.
Jeśli informacje tekstowe nie są dostępne, w stanie gotowości wyświetlany jest
zegar cyfrowy.
60
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Services – Online Directory:
wybieranie książki telefonicznej online
Na telefonie stacji bazowej i zarejestrowanych słuchawkach można korzystać ze
spisów telefonów online (publicznej książki telefonicznej, książki branżowej i/lub
prywatnego spisu telefonów użytkownika). Za pomocą konfiguratora
internetowego telefonu można zdefiniować, który spis telefonów online będzie
używany.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Services ¢ Online Directory.
¤ Wybierz z listy Provider operatora, z którego książki telefonicznej online chcesz
korzystać. Wybierz opcję „none”, jeśli nie chcesz korzystać z żadnej książki
telefonicznej online.
W zależności od wybranego w obszarze Provider operatora wyświetlane są
następujące pola:
Wprowadzanie danych logowania w polach Authentication Name
i Authentication password
Pola te są wyświetlane, jeśli operator wymaga zalogowania w celu uzyskania
dostępu do określonych usług:
u W przypadku niektórych operatorów konieczne jest logowanie w przypadku
każdego dostępu do książki telefonicznej online. W celu uzyskania dostępu do
książki telefonicznej online wymagane jest zalogowanie z użyciem nazwy
logowania i hasła. Dane te należy zapisać w pamięci telefonu stacji bazowej.
u Inni operatorzy stosują rozróżnienia usług Standard i Premium. Z usług
Standard można korzystać bez podawania nazwy logowania i hasła.
W przypadku usług Premium wymagana jest rejestracja. Aby móc korzystać
z usług Premium, należy zapisać dane dostępowe w telefonie stacji bazowej.
¤ W polach Authentication Name (maks. 74 znaków) i Authentication password
(maks. 20 znaków) wprowadź dane otrzymane od operatora.
¤ Kliknij przycisk Set, aby zapisać ustawienia w telefonie stacji bazowej.
Wskazówki
u Korzystanie ze spisów telefonów online opisano w szczegółowej instrukcji
obsługi telefonu.
u Na liście książek telefonicznych online (na telefonie stacji bazowej
Version 4, 16.09.2005
przytrzymaj klawisz s) wyświetlane są specyficzne dla operatora nazwy
spisów telefonów online.
u W przypadku wybrania na liście Provider wpisu „none” wpisy książki
telefonicznej online oraz książki branżowej nie będą wyświetlane na liście
książek telefonicznych online na telefonie stacji bazowej ani słuchawkach.
61
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Phonebook Transfer:
wczytywanie książki telefonicznej do/z komputera,
kasowanie
Konfigurator internetowy oferuje poniższe opcje edycji książek telefonicznych na
telefonie stacji bazowej i zarejestrowanych słuchawkach.
u Zapisanie książki telefonicznej na komputerze. Wpisy zapisywane są w formacie
vCard w pliku vcf w komputerze. Pliki te można edytować przy użyciu edytora
ASCII (np. Notatnika/edytora z Akcesoriów systemu Windows) i wczytać do
telefonu stacji bazowej oraz każdej zarejestrowanej słuchawki. Wpisy z książek
telefonicznych można również przenieść do książki adresowej na komputerze.
u Przeniesienie kontaktów z książki adresowej na komputerze do książek telefonicznych
na telefonie stacji bazowej i słuchawkach. Kontakty można eksportować do plików vcf
(wizytówek vCard) i przenosić za pomocą konfiguratora internetowego do książek
telefonicznych telefonu stacji bazowej i słuchawek.
u Usuwanie książki telefonicznej z telefonu stacji bazowej/słuchawki.
Jeśli plik książki telefonicznej (plik vcf ) zostanie edytowany na komputerze
i zmodyfikowana wersja książki telefonicznej ma być następnie wczytana do
telefonu stacji bazowej/słuchawki, aktualną książkę telefoniczną można usunąć
z telefonu stacji bazowej/słuchawki przed transferem.
Porada: przed usunięciem aktualną książkę telefoniczną należy zapisać na
komputerze. Można ją wtedy ponownie wczytać, gdyby wczytanie
zmodyfikowanej książki telefonicznej do telefonu stacji bazowej/słuchawki nie
było możliwe lub nie powiodło się w całości ze względu na błędy formatowania.
Wskazówki
u Informacje na temat formatu vCard (vcf ) można znaleźć w Internecie np.
Version 4, 16.09.2005
pod adresem:
www.en.wikipedia.org/wiki/VCard (w języku angielskim) lub
http://pl.wikipedia.org/wiki/VCard (w języku polskim)
(z lewej strony w obszarze nawigacji można ustawić wyświetlany język)
u Jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia książki telefonicznej zapisanej na
komputerze (plik vcf ) z wieloma wpisami do książki adresowej programu
Microsoft Outlook ™, należy zwrócić uwagę na następujące warunki:
Program Microsoft Outlook ™ przejmuje zawsze do swojej książki adresowej
tylko pierwszy wpis z pliku vcf.
W celu synchronizacji książki telefonicznej telefonu stacji bazowej z książką
adresową programu Outlook można użyć programu Gigaset QuickSync,
dołączonego do telefonu. Znajduje się on na dołączonym dysku CD.
62
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Warunki:
u Telefon stacji bazowej obsługuje przesyłanie i odbieranie wpisów z książki
telefonicznej.
u Słuchawka jest włączona i znajduje się w stanie gotowości.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Phonebook Transfer.
W obszarze Export and import phone books zostaną wyświetlone nazwy telefonu
stacji bazowej (Desktop Phone) i wszystkich zarejestrowanych słuchawek (obszar
Handset).
¤ Wybierz telefon stacji bazowej lub słuchawkę, której książkę telefoniczną chcesz
edytować/zapisać. Kliknij w tym celu opcję przed telefonem stacji bazowej/
słuchawką.
Pobieranie pliku książki telefonicznej z komputera do telefonu
stacji bazowej/słuchawki
¤ W obszarze Transfer directory from PC to handset. wprowadź plik vcf, który ma
zostać wczytany do urządzenia (pełna nazwa ścieżki) lub kliknij przycisk Browse
i przejdź do tego pliku.
¤ Kliknij przycisk Transfer, aby rozpocząć transmisję.
Zostanie wyświetlona informacja, ile wpisów z pliku vcf zostało przeniesionych do
książki telefonicznej.
Reguły przenoszenia
Wpisy książki telefonicznej, wczytane z pliku vcf do telefonu stacji bazowej/
słuchawki, zostaną dołączone do książki telefonicznej. Jeśli dla danej nazwy wpis
już istnieje, zostanie on w razie potrzeby uzupełniony lub zostanie utworzony
kolejny wpis o tej nazwie. Żaden z numerów telefonów nie zostanie zastąpiony ani
usunięty.
Wskazówka
W zależności od typu urządzenia, dla każdej wizytówki vCard w książce
telefonicznej tworzone są maks. 3 wpisy o tej samej nazwie – po jednym wpisie
na każdy numer.
Wczytywanie książki telefonicznej z telefonu stacji bazowej/
słuchawki do komputera
¤ W obszarze Save directory to PC kliknij przycisk Save. Zostanie wyświetlone
okno dialogowe przeglądania, umożliwiające otwarcie/zapisanie pliku.
Version 4, 16.09.2005
Usuwanie książki telefonicznej
¤ W obszarze Delete directory kliknij przycisk Delete.
¤ W oknie komunikatu Telephone directory of the selected handset will be
deleted. Continue? potwierdź usunięcie za pomocą przycisku OK.
Zostaną usunięte wszystkie wpisy książki telefonicznej.
63
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Zawartość pliku książki telefonicznej (plik vcf)
Następujące dane zapisywane są (jeśli są dostępne) we wpisie książki telefonicznej
w pliku vcf lub przenoszone z pliku vcf do książki telefonicznej słuchawki:
u Nazwisko
u Imię
u Numer
u Numer (praca)
u Numer (komórkowy)
u Adres e-mail
u Data (RRRR-MM-DD) oraz godzina alarmu rocznicy (HH:MM), oddzielone za
pomocą znaku „T” (przykład: 2008-01-24T11:00).
Dalsze informacje, które może zawierać wizytówka vCard, nie są przenoszone do
książki telefonicznej telefonu stacji bazowej/słuchawki.
Przykład wpisu w formacie vCard:
Version 4, 16.09.2005
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:Kowalska;Anna
TEL;HOME:1234567890
TEL;WORK:0299123456
TEL;CELL:0175987654321
EMAIL:[email protected]
BDAY:2008-01-12T11:00
END:VCARD
64
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Management – Date & Time:
ustawianie daty/godziny z serwera czasu
Na wyświetlaczu telefonu stacji bazowej i zarejestrowanych słuchawek w stanie
gotowości wyświetlona jest data i godzina. Są one istotne dla prawidłowego
wskazywania czasu na liście wiadomości automatycznej sekretarki, listach
połączeń oraz dla funkcji „Rocznica”, „Termin” i „Budzik”.
Datę i godzinę stacji bazowej można aktualizować na różne sposoby:
u Ręcznie na telefonie stacji bazowej lub zarejestrowanej słuchawce.
u Jeśli telefon jest podłączony do sieci ISDN: za pomocą synchronizacji z siecią
ISDN przy pierwszym zewnętrznym połączeniu wychodzącym na łączu ISDN.
u Automatycznie poprzez synchronizację z serwerem czasu w Internecie.
Synchronizację z serwerem czasu można włączyć/wyłączyć w sposób następujący:
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Management ¢ Date & Time.
¤ Wybierz w polu Automatic adjustment of System Time with Time Server opcję
Yes, aby włączyć synchronizację telefonu stacji bazowej z serwerem czasu.
W przypadku wybrania opcji No telefon stacji bazowe nie pobiera ustawień
czasu z serwera czasu. Datę oraz godzinę należy wtedy ustawić ręcznie
w słuchawce.
¤ W polu Last synchronisation with time server wyświetlana jest informacja,
¤
¤
¤
Version 4, 16.09.2005
¤
kiedy telefon stacji bazowej po raz ostatni synchronizował datę i godzinę
z serwerem czasu. Pole jest wyświetlane tylko wówczas, gdy synchronizacja jest
włączona.
Wprowadź w polu Time Server adres internetowy lub nazwę DNS serwera
czasu, z którego telefon stacji bazowej ma pobierać godzinę i datę (maks.
74 znaki). Domyślnie ustawiony jest serwer czasu „europe.pool.ntp.org”.
Ustawienie to można zmienić.
Wybierz na liście Country kraj, w którym używany jest telefon stacji bazowej.
W polu Time Zone wyświetlana jest strefa czasowa, obowiązująca w danym
kraju (Country). Wskazuje ona odchylenie od lokalnego czasu standardowego
(nie czas letni) Greenwich Mean Time (GMT).
Jeśli wybrany kraj dzieli się na wiele stref czasowych, strefy te znajdą się do
wyboru na liście. Za pomocą opcji Time Zone wybierz odpowiednią strefę
czasową dla lokalizacji telefonu.
Jeśli w danej strefie czasowej stosowany jest czas letni i czas zimowy, zostanie
wyświetlone pole Automatically adjust clock to summer-time changes.
Uaktywnij opcję Yes, jeśli na początku czasu letniego zegar ma być
automatycznie przestawiany na czas letni lub zimowy.
Jeśli przestawianie na czas letni nie jest pożądane, wybierz opcję No.
Uwaga! Jeśli dane daty i godziny pobierane są z serwera czasu, który
automatycznie wykonuje przestawienie na czas letni oraz zimowy, należy
zawsze wybrać opcję No.
65
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
¤ Kliknij przycisk Set, aby zapisać ustawienia w telefonie.
Gdy tylko zostanie nawiązane połączenie z Internetem, następuje synchronizacja
daty i godziny z serwerem czasu.
W przypadku włączonej synchronizacji porównanie następuje z zasady raz
dziennie (nocą). Ponadto synchronizacja następuje tylko po każdym uruchomieniu
systemu telefonu stacji bazowej (np. po aktualizacji oprogramowania firmware lub
po przerwie w zasilaniu).
Jeśli zostanie zarejestrowana nowa słuchawka, przejmie ona ustawienia godziny
i daty z telefonu stacji bazowej bez dodatkowej synchronizacji z serwerem czasu.
Po każdej synchronizacji z serwerem czasu dane daty i godziny zostaną przekazane
pozostałym zarejestrowanym słuchawkom.
Wskazówki
u Domyślny serwer czasu „europe.pool.ntp.org” pozostanie zapisany
Version 4, 16.09.2005
w telefonie stacji bazowej, nawet jeśli zostanie zastąpiony. Jeśli zostanie
usunięty serwer czasu, wskazywany w polu Time Server, w przypadku
włączonej synchronizacji w celu porównania czasu zostanie ponownie użyty
domyślny serwer czasu. Nie będzie on już jednak wyświetlany w polu Time
Server.
u Jeśli w polu Time Server został wpisany własny serwer czasu i synchronizacja
nie powiedzie się dziesięciokrotnie, kolejno w ciągu jednego dnia, podczas
następnej synchronizacji zostanie użyty domyślny serwer czasu.
u Jeśli synchronizacja z serwerem czasu została wyłączona i na telefonie stacji
bazowej ani żadnej ze słuchawek nie ustawiono daty i godziny, telefon stacji
bazowej próbuje pobrać informacje o dacie i godzinie podczas następnego
połączenia wychodzącego na linii ISDN.
66
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Management – Miscellaneous:
zmniejszenie emisji radiowej – włączanie/wyłączanie
trybu Eco
Moc nadawcza zarejestrowanej słuchawki jest automatycznie zmniejszana
w zależności od oddalenia zarejestrowanej słuchawki od telefonu stacji bazowej.
Im bliżej telefonu stacji bazowej znajduje się słuchawka, tym niższa jest emisja
radiowa.
Dostępne są następujące możliwości:
Eco Mode - Dodatkowe zmniejszenie emisji radiowej
Moc nadawczą słuchawki i telefonu stacji bazowej można dodatkowo zmniejszyć,
korzystając z trybu Eco Mode.
Funkcja Eco Mode zmniejsza moc nadawczą o 80% – niezależnie od tego, czy
użytkownik wykonuje telefon. W trybie Eco Mode zasięg zmniejsza się o około 50%.
Dlatego też funkcja Eco Mode ma sens wtedy, gdy mały zasięg jest wystarczający.
Eco Mode+ – wyłączanie emisji radiowej
Gdy włączona jest funkcja Eco Mode+, emisja (moc nadawcza DECT) telefonu stacji
bazowej i słuchawki jest wyłączana w trybie gotowości, o ile wszystkie
zarejestrowane słuchawki obsługują funkcję Eco Mode+.
Tryby Eco Mode/Eco Mode+ można niezależnie włączać lub wyłączać na
poszczególnych słuchawkach zarejestrowanych w telefonie stacji bazowej.
Włączanie/wyłączanie funkcji Eco Mode/Eco Mode+
Version 4, 16.09.2005
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Management ¢ Miscellaneous.
¤ Uaktywnij/dezaktywuj opcję Eco Mode, aby włączyć lub wyłączyć tryb Eco.
¤ Uaktywnij/dezaktywuj opcję Eco Mode+, aby włączyć lub wyłączyć tryb Eco+.
¤ Kliknij przycisk Set, aby zapisać zmianę.
67
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Wskazówki
u Jeśli funkcja Eco Mode+ jest włączona, w stanie gotowości na wyświetlaczu
u
u
u
Version 4, 16.09.2005
u
u
68
telefonu stacji bazowej wyświetlany jest symbol ¼. Jeśli włączona jest tylko
funkcja Eco Mode+, symbol jest biały, a jeśli dodatkowo włączona jest
funkcja Eco Mode, symbol jest zielony.
Gdy włączona jest funkcja Eco Mode+, można sprawdzić dostępność stacji
bazowej, przytrzymując klawisz połączenia. Jeśli stacja bazowa jest
dostępna, słychać będzie sygnał zgłoszenia.
Gdy funkcja Eco Mode+ jest włączona:
– Nawiązanie połączenia jest opóźnione na słuchawce o około 2 sekundy.
– Czas gotowości słuchawki skraca się w niektórych okolicznościach.
W razie zarejestrowania słuchawek, które nie obsługują trybu Eco+, funkcja
Eco Mode+ zostanie wyłączona w telefonie stacji bazowej i wszystkich
zarejestrowanych słuchawkach.
Gdy funkcja Eco Mode jest włączona, zasięg stacji bazowej jest mniejszy.
Jeśli stosowany jest regenerator Repeater, nie można używać funkcji Eco
Mode ani Eco Mode+.
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Management – Save & Restore:
zapisywanie i przywracanie ustawień systemowych
Po zakończeniu konfigurowania telefonu stacji bazowej można zapisać aktualne
ustawienia w pliku na komputerze. Plik zawiera:
u ustawienia sieci lokalnej (konfigurację protokołu IP) ¢ str. 15,
u skonfigurowane numery telefonu/linie, ¢ str. 19
u przypisania linii wysyłających i odbierających ¢ str. 40,
u własny numer kierunkowy i prefiks połączeń zewnętrznych, ¢ str. 47
u numer skrzynki poczty głosowej u operatora ¢ str. 52,
u ustawienia usług informacyjnych ¢ str. 60,
u ustawienia synchronizacji z serwerem czasu ¢ str. 65,
u ustawienia trybu ECO DECT, ¢ str. 67
u ustawienia melodii dzwonków i głośności.
W razie przypadkowej zmiany ustawień lub konieczności przywrócenia ustawień
telefonu stacji bazowej z powodu błędu można wczytać do telefonu ustawienia
zapisane w pliku na komputerze.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Management ¢ Save & Restore.
Zapisywanie ustawień telefonu stacji bazowej na komputerze
W obszarze Save device settings to PC:
¤ Kliknij przycisk Save za opcją Save settings.
¤
Telefon stacji bazowej utworzy plik Gigaset-rrrr-mm-dd.cfg (nazwa domyślna;
rrrr = rok w formacie 4-cyfrowym, mm = miesiąc w formacie 2-cyfrowym, dd =
dzień w formacie 2-cyfrowym), zawierający dane konfiguracji.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe przeglądania, umożliwiające otwarcie/
zapisanie pliku. W razie potrzeby zmień nazwę pliku i zapisz go na komputerze.
Pobieranie pliku z komputera do telefonu stacji bazowej
Version 4, 16.09.2005
Warunek: na komputerze zapisany jest plik .cfg zawierający ustawienia telefonu
stacji bazowej.
W obszarze Reload device settings from PC:
¤ W polu Settings File wprowadź plik vcf, który ma zostać wczytany do telefonu
stacji bazowej (pełna nazwa ścieżki) lub kliknij przycisk Browse i przejdź do tego
pliku.
¤ Kliknij przycisk Restore, aby rozpocząć transmisję.
69
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Management – Firmware Update:
aktualizowanie oprogramowania firmware telefonu
stacji bazowej
W razie potrzeby aktualizacje oprogramowania firmware można pobrać do
telefonu stacji bazowej.
W celu pobierania fabrycznie wpisany jest serwer internetowy, na którym
udostępniane są nowe wersje oprogramowania firmware telefonu stacji bazowej.
Adres URL serwera internetowego wyświetlany jest w polu Data server.
Wskazówki
u Adres ten można zmienić tylko w wyjątkowych przypadkach (np. gdy
zaistnieje taka konieczność w razie błędów działania). Adres ten jest także
używany do pobierania z Internetu informacji operatora VoIP. W związku
z tym, przed zastąpieniem danych w tym polu należy zapamiętać domyślny
adres URL. W przeciwnym razie domyślny adres można uaktywnić ponownie
tylko przywracając ustawienia fabryczne telefonu stacji bazowej.
u Podczas aktualizacji z Internetu następuje sprawdzenie, czy dostępna jest
nowa wersja oprogramowania firmware. W przeciwnym razie operacja
zostanie przerwana. Wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.
u Oprogramowanie firmware jest pobierane z Internetu tylko wtedy, gdy
przed dokonaniem aktualizacji w polu User defined firmware file nie został
wpisany plik lokalny.
Ręczne uruchamianie aktualizacji oprogramowania firmware
Warunki:
u Telefon stacji bazowej ma połączenie z Internetem.
u Nie jest prowadzona żadna rozmowa za pośrednictwem sieci ISDN, stacjonarnej
ani VoIP.
u Nie odbywa się żadne połączenie wewnętrzne między telefonem stacji bazowej
a zarejestrowanymi słuchawkami.
u Z żadnej innej słuchawki nie otwarto menu na telefonie stacji bazowej.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Management ¢ Firmware Update.
¤ Kliknij przycisk Update Firmware.
Version 4, 16.09.2005
Jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie firmware, zostanie pobrane do telefonu
stacji bazowej. Połączenie z konfiguratorem internetowym zostanie zakończone
i telefon stacji bazowej zostanie ponownie uruchomiony.
Proces ten może trwać około 3 minut.
70
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Wskazówka
W wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć, że np. użytkownik otrzyma
z serwisu plik oprogramowania firmware, który można pobrać do telefonu
z komputera (np. jeśli aktualizacja oprogramowania z Internetu się nie
powiedzie). Należy sprawdzić, czy komputer spełnia wymagane warunki.
¤ Następnie pobierz plik oprogramowania firmware na komputer i w polu User
defined firmware file wpisz adres IP komputera w sieci lokalnej oraz pełną
ścieżkę oraz nazwę pliku oprogramowania firmware znajdującego się na
komputerze (maks. 74 znaki).
¤ Kliknij przycisk Set, a następnie przycisk Update Firmware, aby rozpocząć
aktualizację.
Dane w polu User defined firmware file są wyświetlane tylko w przypadku
przeprowadzania tej (kolejnej) aktualizacji oprogramowania firmware.
Jeśli podczas aktualizacji oprogramowania firmware z komputera lokalnego
wystąpi błąd, automatycznie zostania pobrana nowa wersja oprogramowania
z Internetu.
Przywracanie oprogramowania firmware – ponowne ładowanie
do telefonu poprzedniej wersji oprogramowania firmware
Możliwe jest ponowne wczytanie do telefonu stacji bazowej wersji
oprogramowania firmware, która była na nim stosowana przed ostatnią
aktualizacją. Nowsze oprogramowanie firmware zostanie zastąpione.
¤ Kliknij przycisk Downgrade Firmware. Tekst nad tym przyciskiem wskazuje
wersję oprogramowania firmware, którą można przywrócić.
Version 4, 16.09.2005
¤ W następnym oknie dialogowym kliknij przycisk Yes, aby potwierdzić operację.
Do telefonu zostanie ponownie załadowana poprzednia wersja oprogramowania
firmware. Połączenie z konfiguratorem internetowym zostanie zakończone
i telefon stacji bazowej zostanie ponownie uruchomiony.
Proces ten może trwać około 3 minut.
71
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Włączanie/wyłączanie automatycznego sprawdzania wersji
W przypadku włączenia funkcji sprawdzania wersji telefon sprawdza codziennie,
czy na serwerze konfiguracyjnym Gigaset dostępna jest nowsza wersja
oprogramowania firmware telefonu lub profil (ogólne ustawienia)operatora.
Jeśli dostępna jest nowsza wersja, na telefonie stacji bazowej wyświetlany jest
odpowiedni komunikat. Można wtedy wykonać automatyczną aktualizację
oprogramowania firmware lub ustawień operatora. Należy w tym celu zapoznać się
z instrukcją obsługi telefonu stacji bazowej.
¤ Otwórz stronę internetową Settings ¢ Management ¢ Firmware Update.
¤ Kliknij opcję Yes za wpisem Automatic check for software/profile updates, aby
¤
włączyć automatyczne sprawdzanie wersji.
Kliknij przycisk No, jeśli sprawdzanie ma być wyłączone.
Kliknij przycisk Set, aby zapisać zmiany.
Wskazówka
Version 4, 16.09.2005
Jeśli w chwili sprawdzania dostępności nowej wersji danych telefon nie jest
połączony z Internetem (np. router jest wyłączony), operacja sprawdzenia
zostanie wykonana po ponownym połączeniu telefonu z Internetem.
72
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Sprawdzanie stanu telefonu
Zostaną wyświetlone ogólne informacje na temat telefonu.
¤ Kliknij na pasku menu kartę Status.
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
Obszar: IP Configuration
IP address
Aktualny adres IP telefonu w sieci lokalnej. Nadawanie adresu IP ¢ str. 15.
MAC address
Adres sprzętowy telefonu.
Obszar: Software
Firmware version
Wersja oprogramowania wczytanego aktualnie do telefonu. Do telefonu można
pobrać aktualizacje oprogramowania firmware. Aktualizacje oprogramowania
firmware udostępniane są w Internecie.
Wersja jest wyświetlana w następującym formacie: Vxx.xx-yy.yy.yy.
Znaki xx.xx wskazują odmianę telefonu.
Znaki yy.yy.yy wskazują wersję główną oprogramowania firmware (dwa
pierwsze znaki) i jej podwersję.
Numer V41.00-30.01.00 oznacza, że na telefonie stacji bazowej stosowane jest
oprogramowanie firmware w wersji 30.
Obszar: ISDN
Te informacje są wyświetlane tylko w przypadku, gdy telefon jest podłączony do
sieci ISDN.
Wyświetlana jest lista wszystkich skonfigurowanych połączeń ISDN (numerów
MSN).
Name
Nazwa połączenia ISDN (numeru MSN) nadana przez użytkownika lub nazwa
domyślna MSN1, MSN2...
Number
Numer telefonu połączenia.
Jeśli nie skonfigurowano żadnego numeru MSN, wyświetlany jest tekst No line
configured!.
Version 4, 16.09.2005
Obszar: Fixed Line
Te informacje są wyświetlane tylko w przypadku, gdy telefon jest podłączony do
analogowej sieci stacjonarnej.
Wyświetlana jest nazwa połączenia sieci stacjonarnej nadana przez użytkownika
lub nazwa domyślna Fixed Line.
73
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Obszar: VoIP Status
Wyświetlana jest lista wszystkich połączeń VoIP skonfigurowanych dla telefonu. Na
liście wyświetlane są:
Name
Nazwa połączenia VoIP nadana przez użytkownika lub nazwa domyślna IP1,
IP2... IP6.
Status
Registered
Połączenie jest aktywne. Telefon zalogował się pomyślnie. Za pośrednictwem
połączenia można teraz telefonować.
Disabled
Połączenie jest nieaktywne. Telefon nie zaloguje się u operatora VoIP przy użyciu
odpowiedniego konta. Nie można teraz ani inicjować, ani odbierać rozmów za
pośrednictwem połączenia.
Registration failed / Server not accessible
Zalogowanie telefonu w usłudze VoIP było niemożliwe, ponieważ np. dane
dostępowe VoIP są niepełne lub błędne albo telefon nie ma połączenia
z Internetem.
Obszar: Gigaset.net
Version 4, 16.09.2005
Wyświetlany jest stan połączenia z usługą Gigaset.net:
Status
Registered
Połączenie jest aktywne. Telefon zalogował się pomyślnie w usłudze
Gigaset.net. Można telefonować za pośrednictwem połączenia Gigaset.net.
Disabled
Połączenie jest nieaktywne. Telefon nie zaloguje się w usłudze telefonicznej
Gigaset.net. Nie można teraz ani inicjować, ani odbierać rozmów za
pośrednictwem połączenia Gigaset.net.
Registration failed / Server not accessible
Telefon nie mógł zalogować się w usłudze Gigaset.net, np. dlatego, że nie ma
połączenia z Internetem.
74
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / web_server.fm / 16.08.2010
Obszar: GSM Connections
Wyświetlane są telefony komórkowe zarejestrowane za pomocą Bluetooth na
telefonie stacji bazowej:
Name
Nazwa Bluetooth, pod którą widnieje telefon komórkowy na liście „znanych
urządzeń” na telefonie stacji bazowej.
Status
Registered
Telefon komórkowy jest zarejestrowany na telefonie stacji bazowej, czyli
znajduje się na liście Znane urzadzenia. Telefon komórkowy nie jest jednak
aktywny. Opcja Podlacz tel. komórk. nie jest ustawiona dla tego telefonu
komórkowego.
Connected
Telefon komórkowy znajduje się na liście Znane urzadzenia i jest aktywny.
Opcja Podlacz tel. komórk. jest ustawiona dla tego telefonu komórkowego.
Dodatkowe informacje na temat interfejsu Bluetooth telefonu stacji bazowej
i podłączonych urządzeń znaleźć można w szczegółowej instrukcji obsługi telefonu
na dysku CD.
Obszar: Registered Handsets
Wyświetlana jest lista wszystkich słuchawek zarejestrowanych w telefonie stacji
bazowej. Wyświetlane są nazwy wewnętrzne słuchawek. Jeśli słuchawce nie
przypisano nazwy, wyświetlana jest nazwa domyślna INT 2, INT 3 itd.
Obszar: Date and Time
Version 4, 16.09.2005
Time
Godzina ustawiona aktualnie na telefonie stacji bazowej.
Date
Data ustawiona aktualnie na telefonie stacji bazowej.
Last Synchronisation
Jeśli włączona jest synchronizacja czasu z serwerem czasu (¢ str. 65),
wyświetlany jest tutaj czas ostatniej synchronizacji z serwerem czasu.
75
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / saturn-STEP-II-WebUISIX.fm / 16.08.2010
Indeks
A
adres IP
pobieranie automatyczne. . . . . . . . . . . .
przypisywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adres MAC
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adres serwera proxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adres serwera STUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aktualizowanie oprogramowania
firmware stacji bazowej. . . . . . . . . . . .
alternatywny serwer DNS . . . . . . . . . . . . . .
Application Signal (klawisz R) . . . . . . . . . .
Application Type (klawisz R) . . . . . . . . . . . .
audio (sygnalizacja DTMF) . . . . . . . . . . . . .
automatyczna konfiguracja
połączenie VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
automatyczna sekretarka
przypisywanie linii
odbierających . . . . . . . . . . . . . . . . . .
automatyczna sekretarka w sieci
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . .
wpisywanie numeru. . . . . . . . . . . . . . . . .
zapisywanie numeru . . . . . . . . . . . . . . . .
automatyczne sprawdzanie wersji . . . . . .
automatyczne wybieranie lokalnego
numeru kierunkowego
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . .
automatycznej sekretarki w sieci
wpisywanie numeru. . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
73
73
31
32
70
16
54
54
53
28
44
52
52
52
72
30
65
31
17
37
15
E
e-mail
login/hasło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nazwa konta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
serwer poczty przychodzącej . . . . . . . .
ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wprowadzanie danych dostępowych .
emisja radiowa
wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zmniejszanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
energooszczędny zasilacz . . . . . . . . . . . . . .
59
59
59
59
59
67
67
67
F
format vCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
G
bramka domyślna
wprowadzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
G.711 μ law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
G.711 a law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
G.722 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
G.726 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
G.729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Gigaset.net
aktywacja/dezaktywacja połączenia . . 26
przekierowanie połączenia. . . . . . . . . . . 46
Gigaset-config . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 7
godzina
ustawianie z serwera czasu . . . . . . . . . . 65
C
H
48
52
B
czas letni
automatyczne przestawianie na . . . . . . 65
czas odświeżania logowania . . . . . . . . . . . 31
czas odświeżania STUN . . . . . . . . . . . . . . . . 33
D
Version 4, 16.09.2005
dane użytkownika VoIP
wprowadzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
data
ustawianie z serwera czasu . . . . . . . . . .
domena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dostęp do usług konfiguratora
internetowego
z innych sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dostępne kodery-dekodery . . . . . . . . . . . .
dynamiczny adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dane osobiste operatora . . . . . . . . . . . . . . . 30
dane serwera w celu pobierania
aktualizacji oprogramowania
układowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
76
hasło logowania
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
konto VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
HDSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
High Definition Sound Performance
patrz HDSP
I
Informacje tekstowe
na wyświetlaczu w stanie gotowości . . 60
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / saturn-STEP-II-WebUISIX.fm / 16.08.2010
interfejs internetowy, patrz konfigurator
internetowy
intranet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
J
jakość dźwięku oraz infrastruktura . . . . . . 39
jakość głosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
język
konfiguratora internetowego . . . . . . . . . .8
język interfejsu
konfigurator internetowy . . . . . . . . . . . . . .8
Version 4, 16.09.2005
K
klawisz R
funkcja dla VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
kod automatycznej konfiguracji . . . . . . . . 28
kodery-dekodery, dostępne . . . . . . . . . . . . 37
konfiguracja
połączenie telefoniczne . . . . . . . . . . . . . 24
połączenie VoIP (automatyczne) . . . . . . 28
konfiguracja IP
konfigurator internetowy . . . . . . . . . . . . 15
konfigurator internetowy . . . . . . . . . . . . . . . .1
aktualizacja oprogramowania
firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
język interfejsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
konfiguracja IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
łączenie z komputerem . . . . . . . . . . . . . . . .6
menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
przypisywanie numerów . . . . . . 41, 44, 45
sieć lokalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
sprawdzanie wersji oprogramowania
firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
sygnalizacja DTMF dla VoIP . . . . . . . . . . 53
ustalanie reguł wybierania . . . . . . . . . . . 49
ustawianie adresu IP . . . . . . . . . . . . . . . . 15
włączanie połączenia VoIP . . . . . . . . . . . 23
wybieranie typu adresu IP . . . . . . . . . . . 15
wylogowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
wyłączanie połączenia VoIP . . . . . . . . . . 23
zdalny dostęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
kontrola kosztów
ustalanie reguł wybierania . . . . . . . . . . . 49
książka telefoniczna
przenoszenie do/z komputera. . . . . . . . 62
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
wczytywanie z komputera . . . . . . . . . . . 63
książka telefoniczna online
wybieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
L
LAN
podłączanie telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . 15
linia odbierająca
przypisywanie automatycznej
sekretarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
przypisywanie faksowi . . . . . . . . . . . . . . 43
przypisywanie słuchawce . . . . . . . . . . . . 40
przypisywanie telefonowi stacji
bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
linia wysyłająca
przypisywanie faksowi . . . . . . . . . . . . . . 43
przypisywanie słuchawce . . . . . . . . . . . . 40
przypisywanie telefonowi stacji
bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
login
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
konto VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
logowanie
do konfiguratora internetowego . . . . . . .8
lokalne porty komunikacyjne . . . . . . . . . . 57
lokalny numer kierunkowy
automatyczne wybieranie . . . . . . . . . . . 48
wprowadzanie własnego . . . . . . . . . . . . 47
Ł
łączenie komputera PC z konfiguratorem
internetowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
M
maska podsieci
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
menu
przegląd konfiguratora
internetowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
moc nadawcza DECT
zmniejszanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
MSN
konfigurowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
nazwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
wprowadzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
N
NAT
aktualizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
nazwa konta (e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
nazwa połączenia
MSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 26
VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
77
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / saturn-STEP-II-WebUISIX.fm / 16.08.2010
nazwa użytkownika (konto VoIP) . . . . . . .
nazwa wyświetlana (VoIP) . . . . . . . . . . . . .
numer
automatycznej sekretarki w sieci,
wpisywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
numer alarmowy
reguły wybierania dla . . . . . . . . . . . . . . .
numer MSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
numer telefonu
wprowadzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
52
51
24
19
O
obszar nawigacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
obszar roboczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
obszar sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
opcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
opcje alternatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
opcje wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
operator VoIP
wybieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oprogramowanie firmware
automatyczna aktualizacja . . . . . . . . . . .
sprawdzanie wersji . . . . . . . . . . . . . . . . . .
uruchamianie aktualizacji . . . . . . . . . . . .
otwieranie
strony internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outbound Proxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tryb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
32
11
11
11
29
72
73
70
14
33
33
33
P
Version 4, 16.09.2005
pasek menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
plik książki telefonicznej
zawartość (format vCard) . . . . . . . . . . . .
plik vcf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podłączanie
do wewnętrznej sieci firmowej . . . . . . .
telefonu do sieci LAN . . . . . . . . . . . . . . . .
podłączanie faksu
przypisywanie linii . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pola wprowadzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
połączenia
uaktywnianie (VoIP) . . . . . . . . . . . . . . . . .
z Gigaset.net. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
połączenie
konfigurowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
10
64
62
18
15
43
11
34
26
19
21
status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
połączenie GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
przypisywanie do automatycznej
sekretarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
połączenie ISDN
konfigurowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 24
nazwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
połączenie telefoniczne
konfigurowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
nazwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
połączenie VoIP
automatyczna konfiguracja . . . . . . . . . . 28
konfigurowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
nazwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . 23, 34
pomijanie ciszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
pomijanie przerw w mówieniu . . . . . . . . . 38
port RTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
port serwera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
port serwera registrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
port serwera STUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
port SIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
preferowany serwer DNS
wprowadzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
prefiks połączeń zewnętrznych
wprowadzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
prognoza pogody, na ekranie stanu
gotowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
przekierowanie połączenia
Gigaset.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
przenoszenie wpisów książki adresowej
z komputera do książki
telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
przestawianie na czas letni . . . . . . . . . . . . . 65
przyciski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
przypisywanie numerów . . . . . . . . . 41, 44, 45
przyporządkowanie (adres IP) . . . . . . . . . . 15
R
reguły wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
definiowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dla numerów alarmowych . . . . . . . . . . .
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . .
RFC 2833 (sygnalizacja DTMF) . . . . . . . . . .
49
50
51
51
51
53
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / saturn-STEP-II-WebUISIX.fm / 16.08.2010
S
serwer
do aktualizacji oprogramowania
firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
serwer czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
serwer DNS
alternatywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
preferowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
serwer internetowy, patrz konfigurator
internetowy
serwer Outbound Proxy . . . . . . . . . . . . . . .
serwer poczty przychodzącej (e-mail) . . .
serwer POP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
serwer proxy protokołu HTTP . . . . . . . . . .
serwer registrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
serwer rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
serwer STUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sieć lokalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIP Info (sygnalizacja DTMF) . . . . . . . . . . . .
słuchawka
przypisywanie linii odbierającej . . . . . .
przypisywanie linii wysyłającej . . . . . . .
sprawdzanie wersji, automatyczne . . . . . .
stan telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
status
połączenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
statyczny adres IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strona internetowa
otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
struktura stron internetowych . . . . . . . . . .
sygnalizacja DTMF dla VoIP. . . . . . . . . . . . .
synchronizacja z serwerem czasu . . . . . . .
szerokopasmowy koder-dekoder głosu .
szerokopasmowy koder-dekoder głosu
G.722 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
65
16
16
Version 4, 16.09.2005
40
46
62
67
67
67
67
15
U
33
59
59
18
31
31
32
15
53
40
40
72
73
22
73
15
14
10
10
53
65
35
35
T
telefon
podłączanie do wewnętrznej sieci
firmowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon stacji bazowej
przypisywanie linii odbierającej . . . . . .
przypisywanie linii wysyłającej . . . . . . .
telefonia VoIP
ustawienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefonowanie
automatyczna sekretarka w sieci . . . . .
połączenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
przypisywanie numerów . . . . . . . . . . . .
reguły wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transfer książki telefonicznej . . . . . . . . . . .
tryb Eco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . .
tryb Eco+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . .
typ adresu IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
41
41
27
ukrywanie
przerw w mówieniu (VoIP) . . . . . . . . . . .
usługi
książka telefoniczna online . . . . . . . . . .
usługi informacyjne SMS . . . . . . . . . . . .
usługi informacyjne SMS . . . . . . . . . . . . . . .
konfigurowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ustawianie
książki telefonicznej online . . . . . . . . . .
ustawianie strefy czasowej . . . . . . . . . . . . .
ustawienia telefonii VoIP . . . . . . . . . . . . . . .
używanie portów losowych . . . . . . . . . . . .
38
61
60
60
60
61
65
27
57
V
VoIP
konfigurowanie konta . . . . . . . . . . . . . . .
nazwa połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
numer telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wczytywanie danych operatora . . . . . .
27
27
27
29
W
wewnętrzna sieć firmowa . . . . . . . . . . . . . . 18
włączanie
automatycznej sekretarki w sieci . . . . . 52
włączanie Annex B dla G.729 . . . . . . . . . . . 38
własny numer kierunkowy
wprowadzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
własny prefiks połączeń zewnętrznych
wprowadzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
wprowadzanie danych dostępowych
(e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
wprowadzanie znaków arabskich . . . . . . . 12
wprowadzanie znaków cyrylicy. . . . . . . . . 12
wprowadzanie znaków cyrylicy
i arabskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
wylogowanie
z konfiguratora internetowego . . . . . . . . .9
wyłączanie
automatycznej sekretarki w sieci . . . . . 52
52
19
79
Gigaset DX800A all in one / POL / A31008-N3100-WEB-1-5543 / saturn-STEP-II-WebUISIX.fm / 16.08.2010
Z
Version 4, 16.09.2005
zarządzanie urządzeniami
aktualizacja oprogramowania
firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
data i godzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zapisywanie ustawień . . . . . . . . . . . . . . .
zarządzanie zdalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zasilacz, energooszczędny . . . . . . . . . . . . .
zdalny dostęp do konfiguratora
internetowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zmniejszenie zużycia prądu . . . . . . . . . . . .
80
70
65
67
69
17
67
17
67
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
Manufactured by Gigaset Communications GmbH
under trademark license of Siemens AG.
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.
© Gigaset Communications GmbH 2010
All rights reserved. Subject to availability.
www.gigaset.com

Podobne dokumenty