KPP PIŁA AKCJA - KOCHAM. NIE BIJĘ.

Transkrypt

KPP PIŁA AKCJA - KOCHAM. NIE BIJĘ.
KPP PIŁA
Źródło: http://www.pila.policja.gov.pl/w19/aktualnosci/94617,Akcja-Kocham-Nie-bije.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 13:37
Strona znajduje się w archiwum.
AKCJA - KOCHAM. NIE BIJĘ.
Rodzice i opiekunowie powinni dawać dzieciom codziennie przykład mądrych i
pozytywnych zachowań.
Codzienność jednak często pokazuje, że tego brakuje samym dorosłym, czego przykład stanowią agresywne
zachowania i stosowanie przemocy zarówno wobec innych dorosłych, jak też wobec własnych dzieci. Od dzisiaj
rusza kampania "Kochaj. Nie bij". Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i
ograniczanie jej skutków, poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania w działania ukierunkowane na
profilaktykę tego zjawiska. Realizacji tak sformułowanych celów ma sprzyjać podnoszenie społecznej wrażliwości
na wszelkie przejawy przemocy pojawiającej się w najbliższym otoczeniu, a także promowanie wartości
rodzinnych i obrazu współczesnej rodziny wolnej od przemocy.
W inicjatywę, oprócz instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowej i mediów włączą się również
przedstawiciele świata kultury, którzy w spotach telewizyjnych swoim wizerunkiem popierać będą założenia
kampanii służącej przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.Została uruchomiona infolinia dla ofiar przemocy w
rodzinie o numerze 0 801 109 801, która będzie obsługiwana przez pracowników Fundacji Krajowe Centrum
Kompetencji.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty