OUR LORD JESUS CHRIST THE KING November 20 / 20 listopada

Transkrypt

OUR LORD JESUS CHRIST THE KING November 20 / 20 listopada
OUR LORD JESUS CHRIST THE KING
November 20 / 20 listopada 2011
Saturday, November 19
8AM (Eng.) Za nawrócenie w rodzinie
7PM(Pol.) † Bernard Michael Jagielski
SUNDAY, November 20 – Christ The King
9AM (Eng.) Fr. Steve Tokarski
11AM (Pol.) Janina, Władysław Podwika
7PM (Eng.) † Justik, Maykot family
Monday, November 21
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, November 22
10AM – Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) † Józefa, Maksymilian Frankowski
Wednesday, November 23
8AM (Lat.) – NO MASS
Friday, November 25
7PM (Pol.) † Katarzyna, Władysław Wójcik
Saturday, November 26
8AM (Eng.) All Souls in Purgatory
7PM(Pol.) † Witold Lunkiewicz
SUNDAY, November 27 – 1st Sunday of Advent
9AM (Eng.) † Robert St. Claire
11AM (Pol.) † Alicja Żukowska (int. of PLBA)
7PM (Eng.) † Justik, Maykot family
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - Nick Alexander,
David Tiley, Weronika, Gabriel Górecki, Janina
Mazur, Jadwiga Bylina, Andrzej Bąk, Ewa
Wielgosz, Władysław Mączka, Iwona Zaborowska,
Nick Galash.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OUR LORD JESUS CHRIST THE KING
November 20
The doctrine of the Kingship of Christ which we
have found in the Old Testament is even more
clearly taught and confirmed in the New. The
Archangel, announcing to the Virgin that she
should bear a Son, says that “the Lord God shall
give unto him the throne of David his father, and
he shall reign in the house of Jacob for ever; and
of his kingdom there shall be no end.” Encyclical
of Pope Pius XI on the Feast of Christ the King, 11
December 1925.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NEW LITURGICAL YEAR – ADVENT 2012
November 27, the first Sunday of Advent, the New
Year of the Church begins.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EUCHARISTIC CONGRESS 2012
The 50th International Eucharistic Congress will
take place in Dublin, Ireland from the June 10 to
17, 2012. Held every four years, the congress
brings together Catholics from across the globe
to pray and study the meaning of the Eucharist.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – Nov. 13
Envelopes
879.00
Loose change
263.00
Building Fund
25.00
Coffee
82.00
Literature
26.00
Candles
91.44
TOTAL / SUMA
$1,366,44
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FUTURE PARISH EVENTS
Saturday, Nov. 26 – St. Andrew Dance
Sunday, Dec. 4 – St. Nicholas
Tuesday, Dec. 6, 7:30PM – Parish Council Meeting
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SHARING OUR FAITH, SHAPING OUR
FUTURE CAPITAL CAMPAIGN
Parish pledge $72,913.61 for 5 years, (14,582.72
annualy). Amount paid up to date $20,937.07. Help
us with your donations to reach our parish campaign
goal.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ST. ANDREW - PARISH DANCE
On Saturday, Nov. 26 at 8PM will be St. Andrew
Parish Dance. If you like to participate, please
bring a dish to share and admission $5.00 per
person. Come and enjoy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – Dec. 2
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.), 7PM (Pol.), 8PM (Cro.)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SAINT NICHOLAS – December 4
St. Nicholas will visit children on Sunday, Dec. 4
in our Parish.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHRISTMAS WAFERS
Christmas wafers are available in the church hall.
Suggestive price is $3.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST COMMUNION – May 20, 2012
First Communion will take place on Sunday, May
20, 2012 at 11AM Holy Mass.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CONFIRMATION – June 2, 2012
Confirmation will take place on Saturday, June 2
at 5PM with Archbishop John Vlazny.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in
the back of the Church. New families who moved
to Oregon and would like to join our parish family
are asked to complete and return it to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KRÓLESTWO BOŻE
20 listopada - niedziela Chrystusa Króla
Ostatnia niedziela roku liturgicznego jest
niedzielą
Chrystusa
Króla
Wszechświata.
Przypomina nam o powtórnym Jego przyjściu na
końcu czasów, jako Sprawiedliwego Sędziego
żywych i umarłych. Uroczystość wprowadza nas
w adwent. Jest to również święto patronalne
Towarzystwa
Chrystusowego
dla
Polonii
Zagranicznej oraz Sióstr Misjonarek Chrystusa
Króla.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NOWY ROK LITURGICZNY - ADWENT 2012
27 listopada – 1 Niedziela Adwentu
Od łac. adventus – przyjście, przyjazd, pojawienie
się monarchy, króla, zwycięskiego wodza;
odpowiednik gr.: parusia, epifeneia.
Określenie przyjścia Chrystusa pomiędzy ludzi,
czyli narodzenia, a także powtórnego Jego
przyjścia na końcu czasów. Należy odróżnić
Adwent jako czas przygotowania na Narodzenie
Pańskie
oraz
Adwent
jako
celebrację
chwalebnego przyjścia Chrystusa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REKOLEKCJE ADWENTOWE
3, 4, 5 grudnia 2011
Ksiądz Tadeusz Baniowski, T.Ch. pracujący w
Chicago, wieloletni duszpasterz w Brazyli
poprowadzi nasze rekolekcje.
Sobota, 3 grudnia dla katechetów - 18:00
Wystawienie, okazja do spowiedzi, 19:00 Msza z
nauką, spotkanie katechetów
Niedziela, 4 grudnia – Msza z nauką o godz. 11:00
Poniedziałek, 5 grudnia – 18:00 Wystawienie,
okazja do spowiedzi, 19:00 Msza z nauką,
spotkanie w Sali parafialnej.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Spowiedź przed Bożym Narodzeniem w
poniedziałek 19 grudnia od godz. 18:00 do 21:00.
Ks. Stanisław Żak będzie spowiadał.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ADWENTOWA AKCJA POMOCY
DLA DOMU DZIECKA W POLSCE
Siostra Katarzyna Drozdowska, córka naszych
parafian jest dyrektorką Domu Dziecka w Łętowni.
Pragniemy pomóc finansowo w remontach
koniecznych
do
funkcjonowania
ośrodka.
Kopertki na ten cel z tyłu kościoła.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PAPIESKA INTENCJA RÓŻAŃCOWA
na miesiąc listopad
Za wschodnie Kościoły katolickie, aby ich
czcigodna tradycja była znana jako duchowe
bogactwo, cenne dla całego Kościoła.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SPOTKANIE w sprawie JASEŁEK
Dzisiaj, w niedzielę, 20 listopada spotkanie
rodziców i dzieci biorących udział w Jasełkach w
Sali Parafialnej po zajęciach religii.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZABAWA PARAFIALNA – ANDRZEJKI
26 listopada
W sobotę, 26 listopada o godz. 20:00 będzie
andrzejkowa zabawa parafialna. Zapraszamy do
wspólnej zabawy.
Prosimy o przyniesienie
jakiegoś dania oraz opłatę $5.00 od osoby.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 2 grudnia
W KAŻDY PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA –
CAŁODNIOWA ADORACJA - od godz. 8:30 do
18:50. Msze św. o godz. 8:00 (ang.) i 19:00 (pol.).
Prosimy o wpisywanie się na listę adorujących.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŚWIĘTY MIKOŁAJ - 4 grudnia
W niedziele, 4 grudnia św. Mikołaj odwiedzi dzieci
w Sali parafialnej po polskiej Mszy św.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RADA PARAFIALNA – 6 grudnia
Spotkanie o godzinie 19:30 w Sali Parafialnej.
Obecność obowiązkowa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W Miesiącu listopadzie i grudniu
Lektorzy
Listopad 20 – Renata i Alicja Wolak
Listopad 27 – Dzieci i młodzież
Grudzień 4 – Ewa i Miłosz Zielińscy
Grudzień 11 – Asia i Karolina Ryerson
Kawa i ciasto
Listopad 20 – Basia Rogoz i Władzia Drozdowska
Listopad 27 – Tylko kawa
Grudzień 4 – Polska Szkoła
Grudzień 11 - Anita Kurpiel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SHARING OUR FAITH, SHAPING OUR
FUTURE CAPITAL CAMPAIGN
Parafialne zobowiązanie wynosi $72,913.61. Suma
zapłacona do tej pory $20,937.07 W donacjach na
nasz Kościół pamiętajmy o tym obciążeniu, które
będziemy spłacać przez następne 4 lat.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KATECHEZA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Przypominamy, że nie ma katechezy w niedzielę,
27 listopada.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OPŁATKI I KARTKI ŚWIĄTECZNE
Opłatki ($3.00) i polskie kartki świąteczne są już
do nabycia w Sali.
Też, książki o
błogosławionym Janie Pawle II.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~