Regulamin konkursu

Transkrypt

Regulamin konkursu
REGULAMIN KONKURSU
I. Postanowienia wstępne:
1. Organizatorem konkursu jest właściciel portalu Zillertalinfo.pl/Tyrolinfo.pl z siedzibą w Austrii
w miejscowości Fügen, Giessenweg 1.
2. Nasz konkurs związany jest z imprezą The Polish Pow(d)er Week in Hintertux i jest konkursem
sprawdzającym wiedzę z zakresu działalności portalu Zillertalinfo.pl/Tyrolinfo.pl.
3. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez
uczestników konkursu.
4. Konkurs dostępny jest dla pełnoletnich użytkowników internetu posiadających adres e-mailowy.
5. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane dla celów przeprowadzenia konkursu.
6. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu oraz zgodę na
otrzymywanie od organizatora konkursu informacji na temat doliny Zillertal i Tyrolu za pośrednictwem
newslettera.
II. Uczestnicy:
1. Prawo do udziału w konkursie ma każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca adres e-mail.
III. Zasady:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 06.09.2012 do 28.09.2012, a zakończony będzie
losowaniem: 26.09.2012 (1 x nagroda dodatkowa), 27.09.2012 (1 x nagroda dodatkowa), 28.09.2012 (1 x
nagroda główna).
2. Osoby spełniające warunki określone w art. 2 ustęp 1, zwane dalej „Uczestnikami Konkursu”, muszą
w poniższym terminie dokonać następujących czynności:
- w dniach od 06.09.2012 (godzina 00:01) do 28.09.2012 (godzina 12:00) wypełnić formularz konkursowy na
stronie www.zillertalinfo.pl i poprawnie odpowiedzieć na pytanie.
3. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do jednokrotnej odpowiedzi za pomocą formularza.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Zillertalinfo.pl/Tyrolinfo.pl oraz
organizatorzy i partnerzy imprezy The Polish Pow(d)er Week in Hintertux.
5. Każdy Uczestnik konkursu ma prawo do jednej nagrody.
6. W przypadku rezygnacji z nagrody laureat konkursu powinien bez zwłoki powiadomić o tym w formie
pisemnej organizatora konkursu. Organizator konkursu zastrzega sobie w takim przypadku możliwość
wybrania kolejnego uczestnika.
IV. Nagrody:
1. Spośród wszystkich zgłoszeń przesłanych w formie formularza zgodnie z regulaminem konkursu, zostaną
wylosowani zwycięzcy. Wyłonienie jednego zwycięzcy dziennie odbędzie się: 26.09.2012, 27.09.2012 oraz
28.09.2012.
2. Nagrodami dodatkowymi są: dwa 3½-dniowe karnety narciarskie ważne na lodowcu Hintertux.
3. Nagrodą główną jest: 7-dniowy pobyt dla dwóch osób w miejscowości Vorderlanersbach w Pensjonacie
Rieplerhof*** z sauną, wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje) oraz dwoma 6-dniowymi karnetami
narciarskimi, ważnymi na lodowiec Hintertux.
4. Wyjazd należy zrealizować w terminie od 13.10.2012 do 20.10.2012.
5. Odbiór
nagrody
należy
potwierdzić
telefonicznie
(+48-12-394-61-53)
lub
drogą
e-mail
([email protected]) u organizatora konkursu.
6. Wszystkie nagrody będą do odbioru w biurze organizatora - Saternus OG, Giessenweg 1, A-6263 Fügen
(Pierwszy Region doliny Zillertal).
7. Laureaci nie mają prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody.
8. Wszelkie roszczenia z tytułu nieotrzymania nagrody są wyłączone.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do podania nazwisk zwycięzców na stronie www.zillertalinfo.pl oraz
www.tyrolinfo.pl.
V. Postanowienia końcowe:
1. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie formularza wynikające z wadliwego systemu
teleinformatycznego.
VI. Reklamacje:
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać u organizatora konkursu, na adres
Saternus OG/WWW.Zillertalinfo.pl z siedzibą w Austrii, Giessenweg 1, w miejscowości A-6263 Fügen w formie
listu poleconego, w terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez organizatorów konkursu w terminie 30 dni od daty ich
otrzymania.
4. Decyzja organizatorów konkursu w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
VII. Przechowywanie dokumentów:
1. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem konkursu przechowywana będzie przez organizatorów
konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia laureatów konkursu, poza dokumentacją, która zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres czasu.

Podobne dokumenty