dubbing is fun - Open Education Europa

Transkrypt

dubbing is fun - Open Education Europa
Paulina Mania
Dźwięki słów - dubbing
Czas: 60 minut (zajęcia kółka dziennikarskiego szkoły podstawowej)
Cele edukacyjne:
Uczniowie nauczą się:



odczytywania tekstu w oparciu o dykcję, artykulację, wyraźne
wypowiadanie się, fonogeniczność i tempo mówienia,
przygotowywania scenariusza do filmiku w oparciu o sferę audialną,
tworzenia dubbingu w programie komputerowym.
Formy organizacyjne:


praca w grupie,
praca indywidualna.
Metody i techniki pracy:



praca z materiałami wizualnymi,
praca z tekstem,
praca na blogu, z tworzeniem wpisów.
Pomoce niezbędne do przeprowadzenia lekcji:


komputer z dostępem do Internetu,
programy: Windows Movie Marker, Microsoft Office.
Temat zajęć: Dźwięki słów
Przebieg zajęć
Czas
Czynności nauczyciela
3 min.
1. Witam się z uczniami.
Czynności ucznia
2. Sprawdzam obecność.
3. Określam cel zajęć.
7 min.
4. Przedstawiam I zadanie.
Wysłuchują celu zajęć.
Uczniowie wyszukują fragmentu filmu
(np. Hobbit, Zambezia, Shrek).
5. Dzielę grupę na 2 zespoły
Wybierają odpowiednią grupę.
10
min.
6. Po wykonaniu zadania I
przedstawiam kolejne
zadanie.
Uczniowie pracują w grupie, dzielą się na
role. Tworzą scenariusz do fragmentu
filmu. Ćwiczą czytanie tekstu z
interpretacją, modulacją głosu, tempem
czytania, odpowiednią dykcją i
artykulacją.
5 min.
7. Uruchamiam program
Windows Movie Marker i
objaśniam zadanie, czyli jak
podłożyć głos do wybranego
filmiku i czynności, które
należy wykonać w programie,
aż do zapisu pliku.
Uczniowie śledzą wykład, robią notatki.
30
min.
8. Nadzoruję tworzenie
dubbingu.
Uczniowie czytając napisany przez siebie
tekst próbują podłożyć tekst do wybranego
fragmentu, zgrać muzykę i dźwięki ze
słowem, filmik zapisują w pliku.
5 min.
9. Namawiam do prezentacji
wykonanego zadania.
praca
w
domu
10. Zachęcam do publikacji
prac i tworzenia wpisów o
projekcie.
Uczniowie przedstawiają swoje prace.
Publikują filmiki na blogu uczniowskim za
pomocą
programu
youtube,
tworzą
komentarze pod wpisami.